Kościoły

Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie: Ortodoksyjne, Katolickie, Protestanckie
Kościoły wschodnie – zbiorcza nazwa Kościołów chrześcijańskich mających swoje korzenie na terenach starożytnych patriarchatów: Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Właściwe Kościoły wschodnie zwane ortodoksyjnymi dzielą się na trzy grupy powstałe na skutek różnych interpretacji dogmatów chrystologicznych.

Ortodoksyjne Kościoły wschodnie

I. Kościoły asyryjskie
Kościoły asyryjskie wyznają doktrynę przedefeską. Nie przyjęły kanonów soboru w Efezie (431). Wyznawcy Kościołów asyryjskich popularnie zwani są nestorianami.

Ryt chaldejski (wschodniosyryjski)
Święty Apostolski Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu

Asyryjski Kościół Wschodu w Indiach

Starożytny Kościół Wschodu
:: www.karozota.com ::

II. Kościoły orientalne
Kościoły orientalne wyznają doktrynę przedchalcedońską. Nie przyjęły uchwał soboru chalcedońskiego (451). Wierni tych Kościołów znani są pod nazwą monofizytów.

Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Syryjski Kościół Ortodoksyjny

Malankarski Kościół Ortodoksyjny
:: www.malankaraorthodoxchurch.in ::

Ryt aleksandryjski
Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

Etiopski Kościół Ortodoksyjny

Erytrejski Kościół Ortodoksyjny
:: www.tewahdo.org ::
Ryt ormiański
Apostolski Kościół Ormiański
:: www.armenianchurch.org ::

III. Kościoły prawosławne
Chrześcijanie prawosławni przyjmują postanowienia siedmiu pierwszych soborów powszechnych (325-787). Stanowią największy odsetek wyznawców wśród wszystkich grup Kościołów wschodnich. Na Kościół prawosławny składają się Cerkwie kanoniczne pozostające we wzajemnej łączności oraz łączności z Patriarchą Ekumenicznym Konstantynopola. Pełnoprawnymi członkami wspólnoty są Kościoły autokefaliczne, natomiast wyodrębnione organizacyjnie, ale podległe im jurysdykcyjnie są Kościoły autonomiczne. Obok Kościołów kanonicznych istnieją również Cerkwie prawosławne o nieuregulowanym lub niejasnym statusie zwane niekanonicznymi. Kościoły te z różnych przyczyn nie posiadają wszystkich przymiotów kanoniczności i w związku z tym nie są uznawane przez wszystkie Kościoły autokefaliczne.

Ryt bizantyjski [Kościoły prawosławne - kanoniczne]
Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola 

Kościół Prawosławny Krety 
:: www.iak.gr ::

Autonomiczna Republika Góry Athos 

     Ukraiński Kościół Prawosławny USA i Diaspory
     Ukraiński Kościół Prawosławny Kanady
     Amerykańska Karpacko-Rosyjska Diecezja Ameryki
     Patriarszy Egzarchat Prawosławnych Parafii Rosyjskiej Tradycji w Europie Zachodniej
     Albańska Prawosławna Diecezja Ameryki

     Estoński Apostolski Kościół Prawosławny
     Fiński Kościół Prawosławny

Prawosławny Patriarchat Aleksandrii i Całej Afryki

Prawosławny patriarcha Antiochii

:: www.antiochpat.org ::

Prawosławny Patriarchat Jerozolimy

:: www.jerusalem-patriarchate.info ::


Gruziński Kościół Prawosławny

Cypryjski Kościół Prawosławny

Grecki Kościół Prawosławny 
:: www.ecclesia.gr ::

Rosyjski Kościół Prawosławny
     Japoński Kościół Prawosławny
     Chiński Kościół Prawosławny
     Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego
     Mołdawski Kościół Prawosławny
     Łotewski Kościół Prawosławny
     Estoński Kościół Prawosławny
     Rosyjska Cerkiew Prawosławna poza granicami Rosji
     Egzarchat Białoruski Patriarchatu Moskiewskiego
Serbski Kościół PrawosławnyRumuński Kościół Prawosławny
Bułgarski Kościół Prawosławny
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Albański Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Prawosławny Czech i Słowacji
Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Ameryce

Ryt bizantyjski [Kościoły prawosławne - niekanoniczne]
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego
Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Macedoński Kościół Prawosławny
Staroobrzędowcy
bezpopowcy
popowcy
Rosyjska Prawosławna Cerkiew Staroobrzędowa
Rosyjska Cerkiew Staroprawosławna
Starokalendarzowcy

Katolickie Kościoły wschodnie

Katolickie Kościoły Wschodnie pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską i uznają władzę oraz autorytet papieża. Po przyjęciu doktryny katolickiej Kościoły te zachowały liturgie Kościołów wschodnich, z których się wyodrębniły. Wyznawców tych Kościołów nazywa się katolikami wschodnimi lub unitami.

Ryt chaldejski (wschodniosyryjski)
Kościół chaldejski 

Syromalabarski Kościół katolicki 

:: www.syromalabarchurch.in ::

Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Kościół syryjskokatolicki 

:: ::

Katolicki Kościół Malankarski 

:: catholicate.net ::

Kościół maronicki 

:: www.bkerke.org.lb ::

Ryt aleksandryjski

Kościół katolicki obrządku koptyjskiego 

Kościół katolicki obrządku etiopskiego 

:: ::

Ryt ormiański

Kościół katolicki obrządku ormiańskiego 
:: www.armeniancatholic.org ::

Ryt bizantyjski - Kościoły greckokatolickie

Kościół melchicki 

Katolicki Kościół w Grecji

:: www.cathecclesia.gr ::

Albański Kościół katolicki
Białoruski Kościół katolicki
Bułgarski Kościół katolicki
Węgierski Kościół katolicki
Italo-albański Kościół katolicki
Rumuński Kościół greckokatolicki
Rosyjski Kościół katolicki
Neounicka Cerkiew greckokatolicka
Rusińska Cerkiew greckokatolicka
Słowacka cerkiew greckokatolicka
Ukraińska cerkiew greckokatolicka

Protestanckie Kościoły wschodnie

Kościoły wschodnie doktryny anglikańskiej
Kościóły wschodnie, wywodzące się z tradycji chrześcijaństwa indyjskiego. Wyłoniły się z Kościoła malankarskiego. Zostały zreformowane pod wpływem misjonarzy brytyjskich i przyjęły doktrynę anglikańską. Pozostają w pełnej komunii ze Wspólnotą Anglikańską.


Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Indyjski Kościół Mar Thoma
:: marthoma.in ::

Niezależny Syriacki Kościół Malabaru w Thozhiyoor

Kościoły wschodnie doktryny ewangelickiej
Kościoły wschodnie wywodzące się z różnych tradycji liturgicznych, które przyjmując naukę i zasady ewangelickie pozostawiły własną liturgię. Zostały utworzone przez grupy reformatorsko nastawionych wyznawców Kościołów wschodnich lub pod wpływem działalności misjonarzy protestanckich.

Evangelical Churches: 

Christmas Lutheran Church
:: www.bethlehemchristmaslutheran.org ::

National Evangelical Church of Beirut
:: nechurchbeirut.com ::

Church of Scotland in Israel/Palestine
:: www.churchofscotland.org.il ::

Jerusalem and the Middle East Church Association
:: www.jmeca.org.uk ::

The Episcopal / Anglican Diocese of Egypt
:: www.dioceseofegypt.org ::

Episcopal Diocese of Jerusalem
:: www.j-diocese.org ::

The Anglican Diocese of Cyprus and the Gulf
:: cypgulf.org ::

The Diocese of Iran
:: dioceseofiran.org ::

Evangelical Lutheran Church in Jordan & the Holy Land
:: www.elcjhl.org ::

Episcopal Church of Sudan
:: sudan.anglican.org ::


National Evangelical Synod of Syria and Lebanon
:: en.synod-sl.org ::


Evangelical Synod of the Nile 
Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
National Evangelical Union of Lebanon
Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East 
National Evangelical Church in Kuwait
Synod of the Evangelical Church in Iran 
Evangelical Church in Sudan
Presbyterian Church in the Sudan
Protestant Church in Algeria 
Eglise Reformee de France en Tunisie 

Ryt bizantyjski
Ukraiński Kościół Luterański

Ryt ormiański
Ormiański Kościół Ewangelicki

Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
:: www.uaecne.org ::

Armenian Evangelical Emmanuel Church - Aleppo , Syria , Middle East
:: www.aeechurch.com ::

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...