wtorek, 27 września 2016

Półwysep Arabski: masowy napływ chrześcijan opatrznościowy

Dla arabskich muzułmanów Zachód to świat pozbawiony wartości. Są przekonani, że to oni muszą teraz zapełnić tę duchową próżnię islamem – uważa bp Camillo Ballin, wikariusz apostolski dla Arabii Północnej. Ten włoski kombonianin od 47 lat jest misjonarzem w krajach muzułmańskich. Jego posługa duszpasterska niewiele ma jednak wspólnego z misją. Jak sam wyznaje, w ciągu 47 lat nie nawrócił ani jednego muzułmanina. Przez wszystkie te lata tylko 4 czy 5 razy zgłosili się do niego muzułmanie, którzy chcieli przyjąć chrześcijaństwa. Dwaj z nich byli szpiegami, którzy mieli sprawdzić, czy włoski misjonarz liczy się z koranicznym prawem. Odstępstwo od islamu jest tam bowiem karane śmiercią.

Na Półwyspie Arabskim bp Ballin posługuje wśród milionowych rzesz katolickich migrantów, którzy przybyli tam za pracą. W Arabii Saudyjskiej jest ich ok. 107 tys. Tam jednak kapłani nie mają wstępu, nie można sprawować sakramentów ani posiadać Pisma Świętego, różańca czy medalika. W Kuwejcie, na trzy miliony mieszkańców, katolików jest 350 tys. Do swej dyspozycji mają jedynie dwa kościoły. W 2012 r. podczas audiencji dla emira Kuwejtu Benedykt XVI poprosił o możliwość wybudowania trzeciego kościoła. Rząd przyznał teren pod budowę. Oburzyli się jednak fundamentaliści; zażądali nie tylko cofnięcia pozwolenia, ale również zburzenia istniejących już świątyń, bo tak nauczał Mahomet. Sprawa została przedłożona jednemu z największych autorytetów islamu, wielkiemu muftemu Arabii Saudyjskiej. Abdul Aziz ibn Abdullah przyznał rację kuwejckim radykałom i opowiedział się za zburzeniem wszystkich kościołów. Bp Ballin wspomina tę historię z wielkim żalem, bo jak zauważa nikt się wtedy nie ujął za chrześcijanami na Półwyspie Arabskim. Najbardziej wpływowy imam świata muzułmańskiego wzywa do burzenia kościołów, a świat zbywa to milczeniem. Zdaniem włoskiego biskupa misyjnego owo milczenie świata to jeden z aspektów codziennego krzyża chrześcijan w krajach arabskich.

Bp Ballin jest przekonany, że ta masowa obecność chrześcijan w geograficznym sercu islamu nie jest przypadkowa. Pan Bóg ma w tym swoje plany, podobnie jak w męczeństwie misjonarek miłości w Jemenie czy zabójstwie ks. Jacques’a Hamela we Francji. Chrześcijanie w krajach Zatoki Perskiej to ubodzy, wyzyskiwani i znieważani migranci. O Chrystusie nie mogą wspomnieć ani słowem. Jedyne co im pozostaje, to dawać świadectwo nauczaniu Jezusa: miłujcie się wzajemnie. „Ja jestem pewien, że nasi wierni, choć nie zdają sobie z tego sprawy, zostali tu przysłani przez Boga, aby uobecniać Jego miłość w sercu islamu” – powiedział wikariusz apostolski dla Arabii Północnej w wywiadzie dla włoskiego tygodnika Tempi.

kb/ rv, tempi


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/10/p%C3%B3%C5%82wysep_arabski_masowy_nap%C5%82yw_chrze%C5%9Bcijan_opatrzno%C5%9Bciowy/1257247

Sakra biskupia nowego administratora Jerozolimy

W katedrze rodzimej diecezji Bergamo we Włoszech święcenia biskupie przyjął dziś o. Pierbatista Pizzaballa. Do niedawna był on kustoszem Ziemi Świętej. Z woli Ojca Świętego został administratorem apostolskim sede vacante Jerozolimy. Dwaj poprzedni łacińscy patriarchowie tego miasta byli Arabami.

Działalność duszpasterską o. Pierbattisty Pizzaballi wyróżniała równowaga oraz umiejętności strategiczne i dyplomatyczne w skomplikowanej mediacji między Izraelem i władzami palestyńskimi. Jego głos był jednym z najbardziej słuchanych w skomplikowanym świecie polityczno-religijnym Ziemi Świętej. To jemu Papież Franciszek powierzył organizację watykańskiego spotkania z prezydentami Izraela i Palestyny w 2014 r.

W herbie biskupim abp Pizzaballi widzimy mur otaczający Jerozolimę, a nad nim kopułę Grobu Świętego, Wieżę Dawida i kopułę obecnego meczetu. Ponieważ również dzisiaj Jerozolima pozostaje domem modlitwy wszystkich narodów, a te trzy miejsca odwołują się do różnych tradycji religijnych, której w niej współistnieją. Obrane motto biskupie brzmi: „Sufficit tibi gratia mea – wystarczy ci mojej łaski” (z 2 Listu św. Pawła do Koryntian 12, 9). Gdyż jak mówi bp Pizzaballa: „W Ziemi Świętej krzyżują się różnego rodzaju trudności i podziały: między Kościołami, religiami i żyjącymi tam narodami. Trudności wydają się zawsze ogromne i nieprzekraczalne. Kościół w Ziemi Świętej nie ma jednak ani środków, ani władzy. Ma tylko Chrystusa i Jego Łaskę. Taki jest powód wyboru motta: mieć świadomość, że nasza misja polega na świadczeniu o Łasce, której jako pierwsi dostąpiliśmy i że zawsze od niej należy zaczynać – wyjaśnia bp Pizzaballa.

md/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/10/sakra_biskupia_nowego_administratora_jerozolimy/1257261

Jordania: spotkanie przedstawicieli 22 bliskowschodnich Kościołów

Jak prowadzić dialog z islamem? Jak pomóc cierpiącym? Jak zachować obecność chrześcijan w regionie, gdzie narodziła się ich wiara? – to główne kwestie poruszane na spotkaniu Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.

Zrzesza ona przedstawicieli 22 wspólnot orientalnych, asyryjskich, prawosławnych, katolickich i protestanckich. Jej zebranie odbywa się po raz pierwszy w Jordanii. Jego hasło to słowa Psalmu: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”.

Spotkanie otworzył jego gospodarz, prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. Trudną dziś sytuację chrześcijan w tym regionie opisał on, cytując List św. Pawła do Efezjan, jako walkę „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Pozostali mówcy podkreślali, że do prowadzenia tej walki trzeba odnaleźć nowe drogi pojednania między Kościołami oraz wewnątrz społeczeństw Bliskiego Wschodu.

tm/ rv, fides


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/08/jordania_spotkanie_przedstawicieli_22_bliskowschodnich_ko%C5%9Bc/1256462

Zmarł Szear Jaszuw Kohen, pierwszy rabin na Synodzie Biskupów

W 89. roku życia zmarł Szear Jaszuw Kohen, główny rabin Hajfy. Był on przewodniczącym Wysokiej Komisji ds. Dialogu między Wielkim Rabinatem Izraela a Stolicą Apostolską. W 2008 r. na zaproszenie Benedykta XVI przemawiał – jako pierwszy w historii rabin – na Synodzie Biskupów. Tematem obrad synodalnych było wówczas Słowo Boże.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/08/zmar%C5%82_szear_jaszuw_kohen,_pierwszy_rabin_na_synodzie_biskup%C3%B3/1256741

Irak: chrześcijańska milicja wyzwoliła wioskę z rąk ISIS

Chrześcijańskie Jednostki Obrony Równiny Niniwy ogłosiły wyzwolenie wioski Badana z rąk tzw. Państwa Islamskiego. Miejscowość ta znajduje się w południowo-wschodniej części irackiej prowincji Mosulu.

Asyryjska milicja dokonała jej wyzwolenia z pomocą koalicji, której przewodzą Stany Zjednoczone. Operację wsparły siły kurdyjskie, a ze zwycięstwa cieszyły się również bojówki szyickie.

Jednostki Obrony Równiny Niniwy przygotowały się do odbicia Badany od lutego ub. r. Składają się one głównie z chrześcijan z północnego Iraku i są finansowane przez diasporę asyryjską na Zachodzie. Walczą o możliwość powrotu na ziemie zdobyte przez Państwo Islamskie, z których uciekło 125 tys. wyznawców Chrystusa. Ponadto pragną uratować pozostałe zabytki starożytnej kultury asyryjskiej, których część została zniszczona przez bojówki ISIS. Zdobycie Badany pozwala na dalszą ofensywę w kierunku Mosulu.

tm/ rv, staffreporter


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/08/irak_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_milicja_wyzwoli%C5%82a_wiosk%C4%99_z_r%C4%85k_isis/1256771

Karaganda: Wkrótce beatyfikacja Apostoła Kazachstanu

W niedzielę 11 września w Karagandzie w Kazachstanie odbędzie się beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego. Ten kapłan archidiecezji krakowskiej, urodzony w Berdyczowie na dzisiejszej Ukrainie, zyskał tytuł „Apostoła Kazachstanu” ze względu na pełnioną tam heroicznie posługę duszpasterską. Będzie on pierwszym błogosławionym tamtejszej wspólnoty katolickiej.

Ks. Władysław Bukowiński urodził się w 1904 r. w polskiej rodzinie mieszkającej w  Berdyczowie. Uciekając przed nawałą bolszewicką, w 1920 r. opuścił rodzinne strony i zamieszkał w Polsce. Studiował prawo i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r. Po kilku latach pracy duszpasterskiej w Rabce i w Suchej Beskidzkiej, na terenie archidiecezji krakowskiej, w  roku 1936  wyjechał do Łucka, gdzie był wykładowcą w seminarium duchownym i proboszczem miejscowej katedry. Po zajęciu miasta przez Sowietów został uwięziony. Powrócił do pracy duszpasterskiej w 1941 r. W czasie okupacji niemieckiej pomagał uciekającym i jeńcom sowieckim. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy, gdzie ciężko pracując fizycznie odwiedzał chorych i umacniał w wierze współwięźniów. Napisał i wykładał w łagrze historię Polski. W 1954 r. został zesłany do Karagandy z obowiązkiem podjęcia pracy stróża, a jednocześnie prowadził tajne duszpasterstwo, głównie wśród Polaków, Rosjan Ukraińców i  Niemców. Jak podkreśla ks. Witold Kowalów z Ostroga na Ukrainie, „trzeba tutaj powiedzieć, że nie tylko Kościół w Kazachstanie modlił się o beatyfikację ks. Władysława Bukowińskiego i nie tylko Kościół w Polsce, zwłaszcza w archidiecezji krakowskiej, gdzie był prowadzony proces beatyfikacyjny, ale także modliliśmy się tutaj na Ukrainie, zwłaszcza w diecezji łuckiej. W Ostrogu, w parafii gdzie jestem proboszczem, odmawialiśmy nowennę o beatyfikację. Także biskup diecezji łuckiej Witalij Skomarowski wydał list pasterki poświęcony ks. Bukowińskiemu. Było też zarządzenie, aby w diecezji przez dziewięć niedziel odmawiać nowennę za przyczyną ks. Bukowińskiego” – dodał ks. Kowalów. W łagrach i więzieniach sowieckich ks. Bukowiński spędził łącznie 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r.

M. Krawiec SSP, Ukraina/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/09/karaganda_wkr%C3%B3tce_beatyfikacja_aposto%C5%82a_kazachstanu/1257051

Egipt: Kościół katolicki ocenia nowe prawo o miejscach kultu

Parlament egipski uchwalił nowe prawo dające chrześcijanom większą swobodę budowy kościołów. Od momentu wejścia w życie nowej ustawy gubernatorzy będą musieli rozpatrzyć wnioski o możliwość postawienia nowych miejsc kultu niemuzułmańskiego do czterech miesięcy. Chrześcijanie otrzymają też prawo apelacji od podjętej decyzji, a budynki kościelne dotychczas nielegalne zostaną zalegalizowane.

Ks. Rafiq Greiche [Gerísz], rzecznik Kościoła katolickiego w Egipcie, ocenia to prawo jako ważne i dobre dla chrześcijan. Przyznaje, że spotkało się ono z wątpliwościami wspólnoty prawosławnych Koptów, ale katolicy są z niego zadowoleni. „Ta ustawa to wielki krok w kierunku modernizacji” – stwierdza ks. Greiche.

tm/ rv, asianews


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/06/egipt_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_ocenia_nowe_prawo_o_miejscach_kultu/1256253

Nigeria: trwa konferencja o handlu ludźmi w Afryce

W stolicy Nigerii trwa konferencja o handlu ludźmi w Afryce. Z obrad wynika pilna potrzeba szeroko zakrojonej interwencji, aby stawić czoło nowym formom niewolnictwa, których rozwojowi sprzyjają liczne konflikty na tym kontynencie.

„W samej Afryce setki tysięcy ludzi pada co roku ofiarą takiego handlu – powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Nigerii, abp Ignatius Ayau Kaigama. – Z tego 79 proc. jest potem wykorzystywanych seksualnie; wśród ofiar są przede wszystkim kobiety. Natomiast pozostałych 21 proc. kierowanych jest do pracy przymusowej; większość z nich to mężczyźni. Niepokoi fakt, że w pewnych częściach zachodniej Afryki większość ofiar tego handlu to nieletni” – dodał nigeryjski hierarcha.

Konferencję w Abudży zorganizowała Caritas Internationalis. Radio Watykańskie rozmawiało z sekretarzem generalnym tej organizacji, Michelem Roy:

„Handel ludźmi jest wynikiem skrajnego ubóstwa. Dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwój promowanych przez ONZ, zgodnie z którymi należy wielu więcej ludziom dać możliwość pozostania w domu i rozwijania swego dobrobytu na miejscu. Poza tym ważna jest praca nad ludzką godnością, gdyż postrzegania wartości osoby nie uważa się jeszcze za coś ważnego. Prowadzi to w tej «kulturze obojętności», jak ją nazywa Papież Franciszek, do przekonania, że można używać ludzi jak «rzeczy». Dlatego potrzebna jest pewnego rodzaju rewolucja, żeby w centrum postawić znowu człowieka. Jego słabość nie powinna stanowić dla innych okazji do zarobku. Trzeba większej współpracy z władzami państwowymi i ze wspólnotą międzynarodową, aby czyny uznane za zbrodnię w prawie międzynarodowym były rzeczywiście ścigane. Należy działać na polu prawnym nie tylko lokalnie, ale też na szczeblu krajowym i międzynarodowym”.

md/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/07/nigeria_trwa_konferencja_o_handlu_lud%C5%BAmi_w_afryce/1256446

Arabia Saudyjska: deportacja 27 chrześcijan za wspólną modlitwę

27 libańskich chrześcijan zostało aresztowanych w Arabii Saudyjskiej za wspólną modlitwę. Spotkali się oni w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w prywatnym domu i mieli przy sobie kilka egzemplarzy Pisma Świętego. Odkryła ich policja religijna. Wszyscy zostali deportowani do Libanu.

W Arabii Saudyjskiej nie można oficjalnie praktykować żadnej religii poza islamem sunnickim. Oznacza to również zakaz zgromadzeń liturgicznych innych religii, budowy kościołów czy na przykład posiadania Pisma Świętego. Według doktryny obowiązującej w tym kraju wahhabickiej interpretacji prawa muzułmańskiego całe terytorium Półwyspu Arabskiego jest niczym jeden wielki meczet. Tu bowiem żył prorok Mahomet.

Z drugiej strony w królestwie tym mieszka ok. 125 tys. chrześcijan, praktycznie wszyscy są imigrantami. Poprzedni król Arabii Saudyjskiej, Abdullah bin Abdulaziz, udzielił wyznawcom Chrystusa zgody na spotykanie się na modlitwę w domach prywatnych. W praktyce jednak, jeśli uczestniczą w tym więcej niż dwie rodziny, policja religijna traktuje to jako próbę przekształcenia budynku w kościół i zwykle aresztuje modlących się chrześcijan.

tm/ rv, tempi


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/03/arabia_saudyjska_deportacja_27_chrze%C5%9Bcijan_za_wsp%C3%B3ln%C4%85_modli/1255625

Syria: pomoc humanitarną wciąż wstrzymuje tzw. Państwo Islamskie

W Al-Hasace położonej na północnym-wschodzie Syrii sytuacja mieszkańców jest bardzo trudna. Miasto jest otoczone przez wrogie oddziały i nieustannie nękane walkami. Odcięta od świata ludność zmaga się nie tylko z zagrożeniem ze strony wojsk, ale i z brakiem dostaw żywności.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie ofiarowało na ten cel 1,5 miliona euro, jednak z powodu oblężenia do Al-Hasaki pomoc humanitarna wciąż nie dociera. O sytuacji mieszkańców tego regionu mówi ordynariusz tamtejszej diecezji syrokatolickiej abp Jacques Behnan Hindo:

„Ludzie żyją w ciągłym lęku. Niektórzy z nich opuścili już miasto i udali się 90 kilometrów na północ do Al-Qamishli. Ostatnia walka, która trwała tu osiem dni, objęła obszar zamieszkały przez chrześcijan, gdzie znajduje się pięć kościołów. Ja sam omal nie zostałem postrzelony przez snajpera. Kula przeszła w odległości zaledwie 40 cm ode mnie i zrobiła głęboką dziurę w ścianie. Jesteśmy tu otoczeni przez islamistów, Turków i Kurdów z Iraku. Granica kurdyjska jest zamknięta z powodu antagonizmów między Kurdami syryjskimi a irackimi. Z kolei granica między Irakiem a Syrią jest w rękach islamistów. Na północy jest Turcja i tam również wszystko jest zamknięte. Dlatego też możemy poruszać się jedynie drogą powietrzną z Al- Qamishli do Damaszku. Islamiści wstrzymują wszelkie dostawy” – powiedział abp Hindo.

dg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/05/syria_pomoc_humanitarn%C4%85_wci%C4%85%C5%BC_wstrzymuje_tzw_pa%C5%84stwo_islam/1255980

Pakistan: wyświęcenie pięciu nowych księży w Lahaurze

W archidiecezji Lahauru, stolicy pakistańskiego Pendżabu, wyświęcono pięciu nowych księży. To największa liczba neoprezbiterów od 1994 r.

„Do tej pory mieliśmy tylko jednego czy dwóch nowo wyświęconych rocznie – powiedział miejscowy ordynariusz abp Sebatian Francis Shaw OFM. – Pięciu to naprawdę rekord”. W tym roku w Pakistanie przewidziane są święcenia łącznie 21 księży. Zdaniem ks. Josepha Louisa nasilenie się terroryzmu po 11 września 2001 r. doprowadziło do wzrostu liczby miejscowych powołań. Dzieje się tak, ponieważ w obecnej sytuacji ludzie „mają większe pragnienie pocieszenia i poznania duchowego” – uważa były sekretarz pakistańskiej Caritas.

tm/ rv, asianews


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/01/pakistan_wy%C5%9Bwi%C4%99cenie_pi%C4%99ciu_nowych_ksi%C4%99%C5%BCy_w_lahaurze/1255180

Caritas Polska wspiera mieszkańców Aleppo

Kościół w naszym kraju włączył się w pomoc mieszkańcom syryjskiego Aleppo. Miasto znajduje się pod ostrzałem, nie ma w nim wody ani prądu. Jak poinformował rzecznik Caritas Polska, na pomoc mieszkańcom Aleppo przeznaczyła ona kwotę 100 tys. zł.

„Nie możemy dopuścić do tego, żeby ci ludzie, którzy są narażeni na śmierć albo tracą życie, byli przez nas zapomniani – podkreślił Paweł Kęska. – Dlatego bardzo prosimy, żeby w ten konkretny, materialny sposób ich wesprzeć. Mamy stały kontakt z pracownikami Caritas Aleppo, którzy cały czas, w niebezpieczeństwie, niosą pomoc. Nasze wsparcie jest im bardzo potrzebne” – dodał rzecznik.

Caritas Polska prowadzi zbiórkę środków na rzecz mieszkańców Aleppo dotkniętych dramatem wojny. Można ich wesprzeć wysyłając SMS o treści SYRIA na numer 72 052 (koszt 2,46 z VAT) lub dokonując wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem SYRIA.

R. Łączny, KAI/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/09/02/caritas_polska_wspiera_mieszka%C5%84c%C3%B3w_aleppo/1255427

Abp Sako: umiarkowany islam musi wreszcie odeprzeć terroryzm

Nadszedł czas, by temat islamskiego terroryzmu przestać traktować powierzchownie, ale dać mu zdecydowany odpór. W pierwszej linii jest to zadanie dla umiarkowanych muzułmanów, którzy muszą udowodnić światu, że ich religia naprawdę jest czymś innym, niż to, co prezentuje sobą tzw. Państwo Islamskie. Wskazuje na to patriarcha chaldejski, będący zarazem arcybiskupem Bagdadu, który apeluje właśnie do umiarkowanych muzułmanów o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Abp Louis Sako podkreśla, że tylko zdecydowane przeciwdziałanie ludzi dobrej woli może pokonać „raka”, jakim jest Państwo Islamskie, które przynosi nienawiść, wykluczenie, ekstremizm, przemoc oraz odrzucenie współistnienia, postępu i nowoczesności. „Muzułmanie powinni pokazać światu prawdziwe oblicze islamu i udowodnić, że ich credo przeciwstawia się wszelkiej formie ekstremizmu” – podkreśla iracki patriarcha. Wskazuje zarazem, że cierpiący prześladowania chrześcijanie gotowi są współpracować z rządami poszczególnych krajów i przywódcami religijnymi celem pokonania terroryzmu przez propagowanie kultury dialogu, współpracy i spotkania.

„Wyznawcy Chrystusa są ważną częścią społeczności bliskowschodniej. Zbudowali i rozwinęli kulturę arabską – zaznacza abp Sako. – Trzeba im zatem pomóc, by mogli pozostać na tej ziemi i cieszyć się tam takimi samymi prawami i obowiązkami, jak inni mieszkańcy Bliskiego Wschodu”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/08/30/abp_sako_umiarkowany_islam_musi_wreszcie_odeprze%C4%87_terroryzm/1254644

Indie: Dzień Męczenników z Orisy

Kościół w Indiach obchodzi Dzień Męczenników z Orisy. Jest on wspomnieniem masakr dokonanych na tamtejszych chrześcijanach w 2008 r. W czasie zorganizowanych manifestacji domagano się m.in. dokładnego i niezależnego śledztwa w tej sprawie, przyznania odpowiednich odszkodowań dla Kościołów i organizacji humanitarnych, ścigania urzędników państwowych i policjantów współodpowiedzialnych za akty przemocy oraz uwolnienia siedmiu niewinnych chrześcijan wciąż pozostających w areszcie.

Brutalne działania przeciwko wyznawcom Chrystusa kosztowały życie 101 osób. Równocześnie zniszczono 8,5 tys. domów i 395 kościołów. Ponad 56 tys. chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia swych miejsc zamieszkania. W czasie tegorocznych demonstracji w dystrykcie Khandamal, gdzie represje były największe, blisko 15 tys. osób żądało utworzenia specjalnej komisji ds. mniejszości na szczeblu centralnym.

Protestujący podkreślali, że konieczne jest zlikwidowanie sił dzielących społeczeństwo według kasty czy wyznania. Wskazywali również, że choć od tamtych tragicznych wydarzeń upłynęło osiem lat, rząd stanowy Orisy zrobił bardzo niewiele, by naprawić wyrządzone szkody i wymierzyć winnym sprawiedliwość. Uczestniczący w obchodach liderzy religijni podpisali wspólne oświadczenie z apelem do rządzących o podjęcie konkretnych działań celem promowania sprawiedliwości, pokoju i harmonii w tamtejszym społeczeństwie.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/08/30/indie_dzie%C5%84_m%C4%99czennik%C3%B3w_z_orisy/1254640

Historyczna wizyta patriarchy ekumenicznego w Chorwacji

Dominika Kovačević, 26 września 2016
www.cerkiew.pl

Wierni zmierzający pod pomnik ofiar Jasenowca Boska Liturgia w Jasenowcu Boska Liturgia w Jasenowcu Panichida w Jasenowcu Poświęcenie odnowionej części biskupiej siedziby w Parkracu Spotkanie patriarchy Bartłomieja z prezydent Chorwacji
Dziewiątego września rozpoczęła się historyczna podróż patriarchy Konstantynopola Bartłomieja do Chorwacji. Hierarcha jasno określił powód swej pierwszej wizyty w tym kraju: To pragnienie, byśmy wszyscy razem oddali cześć ofiarom drugiej wojny światowej. Poziom kulturalny i cywilizacyjny każdego kraju mierzy się jego stosunkiem wobec przodków, a szczególnie wobec tych, którzy zginęli męczeńsko, służąc swej ojczyźnie. Pismo Święte uczy nas, byśmy się radowali, kiedy inni się radują, i płakali, gdy inni płaczą. Pomiędzy prawosławnymi Cerkwiami jest ta bliskość: i w radości, i w smutku. Przybywając z Konstantynopola do Chorwacji przynoszę bratnie pozdrowienie i błogosławieństwo wszystkim prawosławnym wiernym.

Wizyta rozpoczęła się doksologią (krótkie powitalne nabożeństwo dla hierarchy) w cerkwi przy prawosławnym gimnazjum w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Dostojnego gościa powitali patriarcha serbski Ireneusz, metropolita Zagrzebia i Ljubljany Porfiriusz oraz inni serbscy prawosławni hierarchowie z Chorwacji i nie tylko. Warto tu zaznaczyć, iż wśród hierarchów znalazł się także władyka z polskiej Cerkwi – biskup siemiatycki Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła rzymsko-katolickiego i dyplomacji, a także świeccy wierni.

Po nabożeństwie w szkolnej auli odbyło się sympozjum na temat nowomęczenników, które otworzyło wystąpienie zwierzchnika konstantynopolitańskiej Cerkwi: Męczennicy Jasenovca reprezentują w historii naszej prawosławnej Cerkwi ważną i osobną kategorię, jako ofiary nazistowskiego reżimu i mrocznej doby ludzkości, której nie można zapomnieć. – i dodał – Nowomęczennicy są tak samo wartościowi jak pierwsi męczennicy. Należy też osądzić samozadowolenie ludzi, którzy choć nie wzięli broni do rąk, to są moralnie odpowiedzialni, gdyż wybrali milczenie o złoczynach nad drugim narodem.

Następnego dnia miał miejsce centralny punkt patriarszej wizyty, jakim była Boska Liturgia w monasterze Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Jasenowcu – miejscu chorwackiego faszystowskiego obozu koncentracyjnego z drugiej wojny światowej, w którym zginęło setki tysiące osób, głównie prawosławnych Serbów. Liturgii z okazji 75. rocznicy początku męczeństwa więźniów Jasenowca przewodniczyli patriarchowie Bartłomiej i Ireneusz w asyście biskupów serbskich, a także przedstawicieli Cerkwi rosyjskiej, rumuńskiej i polskiej. Na nabożeństwo przybyło kilkuset wiernych.

Pierwsze święto parafialne w Darajja (Syria) po wyzwoleniu z rąk rebeliantów

Dominika Kovačević , 25 września 2016
www.cerkiew.pl

Darajja, liczące około 78 tysięcy mieszkańców miasto w pobliżu Damaszku, od początku syryjskiej wojny domowej było silnym ośrodkiem opozycji wobec prezydenta państwa, Baszara Al-Asada. W związku z tym walki były tu szczególnie krwawe, a zniszczenia duże. Dotknęło to również dwóch cerkwi w mieście: prawosławnej św. Tekli i greckokatolickiej świętych apostołów Piotra i Pawła.

W sierpniu br. na mocy specjalnych porozumień rebelianci opuścili miasto. W związku z tym po raz pierwszy od kilku lat były możliwe obchody święta parafialnego lokalnej prawosławnej wspólnoty, tj. św. Tekli, którą Cerkiew wspomina 24 września. Uroczystościom w zdewastowanej cerkwi przewodniczyli biskupi Mojżesz Khouri i Łukasz Khouri w asyście lokalnego kleru. Świętowali też ci świeccy wierni, co wrócili na zgliszcza: własnych domów, szkół, miejsc pracy, i wreszcie swojej świątyni…

Hierarchowie w swoich wystąpieniach nawiązali do znaczenia Krzyża i jego teologii. Uczynili tak dlatego, iż święto Podwyższenia niedawno obchodziliśmy (wg nowego stylu, jaki obowiązuje w Cerkwi antiocheńskiej), a jego przesłanie wypełniała św. Tekla, i pamięć o tej nauce jest teraz bardzo potrzebna narodowi syryjskiemu. A Krzyż to teologia paradoksu, co zaznaczono w kazaniu (oryginał arabski jest poetycki, z grą słów, po polsku brzmiącą nieco dziwnie): Krzyż jest najmocniejszym wydarzeniem życia naszego Pana Chrystusa, Jego chwałą, mimo że było to doświadczenie najsłabszego z możliwych położeń tu, na ziemi. Dlatego też, kiedy patrzymy dzisiaj na krzyż niesiony w procesji, to jest on niesiony z położenia mocy, a nie słabości; bowiem Krzyż w rzeczywistości jest mocą, która zmieniła przekleństwo w błogosławieństwo, a śmierć w życie.

Władyka Łukasz w wystąpieniu na koniec Liturgii podkreślił, iż Syryjczycy sami muszą rozwiązać ten konflikt, bez „opieki” USA czy Zachodu ogółem, a także za patriarchą antiocheńskim Janem powtórzył, że rolą syryjskich chrześcijan jest pozostać w swej ojczyźnie.

Po nabożeństwie prawosławni biskupi i duchowni udali się z wizytą do greckokatolickiej parafii. To ważne wydarzenie, bowiem chrześcijańska wspólnota w Darajja ma trudną historię pod tym względem: na początku XX wieku z prawosławnej wspólnoty, obecnej tu od czasów apostoła Pawła – bo uznaje się, że to właśnie w tym miejscu święty na swej drodze do Damaszku spotkał Chrystusa – wyłoniła się unicka, która w 1937 wybudowała własną cerkiew. Teraz jednak tragedia dotknęła obydwu parafii, co pozwoliło na taką wizytę.

Na podstawie: antiochpatriarchate.org

Wizyta patriarchy antiocheńskiego na Cyprze

Dominika Kovačević, 03 września 2016
www.cerkiew.pl

W monasterze Stavrouni  Boska Liturgia  Obóz młodzieży prawosławnej Spotkanie z prezydentem
W dniach 27-29 sierpnia odbyła się podróż patriarchy Antiochii i całego Wschodu Jana X na Cypr. Była to rewizyta – pod koniec lipca Syrię odwiedził zwierzchnik Cerkwi cypryjskiej, arcybiskup Chryzostom II, o czym informowaliśmy tutaj.

Pierwszego dnia wizyty antiocheńska delegacja była w Nikozji oraz w monasterze Staurovouni w pobliżu Larnaki, gdzie przechowywana jest cząstka relikwii Świętego Krzyża.

W niedzielę, 28 sierpnia, zwierzchnicy obydwu Cerkwi sprawowali Boską Liturgię w wielowiekowym monasterze św. Mikołaja w Kakopetrii. Miejsce wybrano nieprzypadkowo – to w tej miejscowości Cerkiew cypryjska organizuje rokrocznie obóz dla młodzieży prawosławnej nie tylko ze swojego Kościoła, ale i Cerkwi bliskowschodnich: antiocheńskiej, jerozolimskiej i aleksandryjskiej. Po Eucharystii patriarcha Jan X odwiedził miejsce obozu, gdzie też przygotowano krótki pokaz artystyczny.

29 sierpnia dostojny gość z Syrii spotykał się z prezydentem Cypru, Nikosem Anastasiadisem. W trakcie spotkania rozmawiano o sytuacji na Cyprze, w Syrii i ogółem regionie Bliskiego Wschodu. Podkreślono również wagę relacji Antiochii z Cyprem nie tylko pod względem cerkiewnym, lecz również społecznym i politycznym.

Na podstawie: antiochpatriarchate.org

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...