poniedziałek, 22 lutego 2016

Kair: spotkanie komisji ds. dialogu pomiędzy Cerkwiami rosyjską i koptyjską

Dominika Kovačević, 20 lutego 2016
www.cerkiew.pl

z papieżem koptyjskim Teodorem II  spotkaniem z metropolitą Nikodemem
W dniach 5-7 lutego w Kairze miało miejsce posiedzenie komisji ds. dialogu pomiędzy Cerkwiami rosyjską (czyli jedną z chalcedońskich-bizantyjskich) i koptyjską (czyli jedną z dochalcedońskich-orientalnych).

Spotkanie odbyło się na mocy porozumienia z listopada 2014 roku, kiedy to zwierzchnik Cerkwi koptyjskiej – patriarcha Teodor II – przebywał z wizytą w Rosji.

Obydwie strony reprezentowali znaczący hierarchowie i duchowni ze swoich ojczyzn jak i zagranicy.
Najważniejszym celem spotkań komisji jest rozwinięcie współpracy pomiędzy obydwoma Cerkwiami w zakresie teologicznym, akademickim, monastycznym, pielgrzymkowym, społecznym oraz relacji Cerkiew-państwo.

Na spotkaniu przyjęto wspólne oświadczenie w sprawie dramatycznej sytuacji chrześcijan w niektórych krajach Bliskiego Wschodu – przede wszystkim Iraku, Syrii i Libii – w którym nawołuje się do zaprzestania prześladowań religijnych. Podkreślono również, iż w ostatnim czasie Egipt może służyć przykładem zwalczania ekstremizmu religijnego, a zatem pokojowej koegzystencji ludzi różnych wyznań.

Wyrażono również wyrazy współczucia bliskim ofiarom katastrofy rosyjskiego samolotu na Synaju w październiku minionego roku.

Szóstego lutego członkowie komisji spotykali się z koptyjskim papieżem Teodorem II, a następnie udali się z wizytą do monasteru św. Mikołaja należącego do greckiego Patriarchatu Aleksandrii, gdzie odbyła się rozmowa z metropolitą Memfis Nikodemem.

Biskup Genadiusz, będący przewodniczącym rosyjskiej strony komisji, spotkał się również z przedstawicielami egipskich mediów oraz udzielił wywiadu agencji informacyjnej Al-Balad (arab. „Kraj”), w którym skupił się na zapobieganiu i zwalczaniu problemów ekstremizmu i terroryzmu.

Siódmego lutego przedstawiciele rosyjskiej delegacji sprawowali Boską Liturgię w cerkwi św. Dymitra, będącej w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego.

Następnie spotkanie zaplanowane jest na lato 2017 roku w stolicy Kazachstanu – Astanie.

Więcej o Cerkwiach orientalnych (dochalcedońskich), do których należą Koptowie, i dialogu Cerkwi bizantyjskich (chalcedońskich) można przeczytać tutaj.

Na podstawie: mospat.ru/en

 

Wielki imam Al Azhar zaproszony do Watykanu

Wielki imam kairskiego uniwersytetu Al Azhar, najwyższego autorytetu muzułmanów sunnitów, został zaproszony do Watykanu. Potwierdził to sam Papież podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Meksyku. „Chcę się z nim spotkać, a wiem, że byłby on z tego zadowolony” – powiedział Franciszek, nawiązując do niedawnej wizyty w Kairze sekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego biskupa nominata Miguela Angela Ayuso Guixota MCCI. Ten hiszpański kombonianin został 29 stycznia b.r. wyniesiony do godności biskupiej.

Biskupa Ayuso, któremu towarzyszył nuncjusz apostolski w Egipcie abp Bruno Musarò, przyjął 16 stycznia Abbas Shuman, zastępca wielkiego imama uniwersytetu Al Azhar. Jak czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, „spotkanie odbyło się w atmosferze bardzo serdecznej. Rozmawiano o konieczności wznowienia dialogu między obu instytucjami, jak tego pragnie Papież Franciszek, jak też wiele osób dobrej woli. Uzgodniono, że ważne jest kontynuować ten dialog i nasilić go dla dobra ludzkości”. Komunikat informuje, że sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego przekazał list jej przewodniczącego. Kard. Jean-Louis Tauran wyraża gotowość przyjęcia wielkiego imama tej prestiżowej uczelni Ahmada Muhammada al-Tayyeb i towarzyszenia mu oficjalnie podczas audiencji u Ojca Świętego.

Dodajmy, że kard. Taurana i bp. Ayuso, którzy kierują Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, Ojciec Święty przyjął wczoraj na audiencji prywatnej.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/20/wielki_imam_al_azhar_zaproszony_do_watykanu/1210151

W Ziemi Świętej mniej pielgrzymów, wyjątkiem Polacy

Sytuacja lokalnych chrześcijan w Ziemi Świętej ostatnio pogorszyła się – uważa wikariusz patriarchalny łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla Izraela. Bp Giacinto Boulos Marcuzzo zwrócił on uwagę, że w niektórych miastach izraelskich – takich jak Jafa, Hajfa czy Nazaret – władze miejskie zablokowały konta bankowe kościołów, klasztorów i osób duchownych. Domagają się dodatkowych podatków, od których już za rządów tureckich na Bliskim Wschodzie zakony były zwolnione – podkreśla włoski duchowny, od pół wieku pracujący w Ziemi Świętej. „Nawet moje osobiste konto zablokowano – mówi rezydujący w Nazarecie jerozolimski wikariusz patriarchalny. – Decyzję podjęły wprawdzie władze lokalne, ale rząd nic nie robi, żeby je powstrzymać. Oficjalnie mówi, że jest przeciwny, ale nie widać woli rozwiązania sprawy. Nuncjusz poinformował izraelski MSZ, ale bez skutku.

Bp Marcuzzo skarży się też na „zupełny kryzys” ruchu pielgrzymkowego. W roku 2015 odnotowano spadek liczby odwiedzających Ziemię Świętą o 30 proc. Jedyny wyjątek to Polska, z której pielgrzymi przybywają tam równie licznie jak wcześniej. Ze wszystkich innych krajów europejskich jest ich mniej. Dość liczni są też Koreańczycy, Japończycy, Indonezyjczycy i Filipińczycy, ale ogólnie nie jest dobrze, co odbija się na sytuacji miejscowych chrześcijan. A w Izraelu, Palestynie i Jordanii prawie 30 proc. z nich pracuje przy obsłudze turystów i pielgrzymów, więc nie mogą zarobić na swe utrzymanie. „Trzeba tym ludziom pomóc – mówi wikariusz patriarchalny. – Należy zdawać sobie sprawę, że pokazywana w telewizji przemoc na Bliskim Wschodzie nie ma nic wspólnego z Ziemią Świętą. Pielgrzymów nikt tutaj nie dotknął, bo Żydzi i muzułmanie uważają ich za ludzi szukających Boga i szanują ich. Dlatego nie trzeba się bać” – zapewnia biskup z Nazaretu.

ak/ rv, asianews


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/20/w_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej_mniej_pielgrzym%C3%B3w,_wyj%C4%85tkiem_polacy/1210153

Uniwersytet w Betlejem: wykłady dialogu międzyreligijnego

Młodzi wyznawcy islamu studiujący na katolickim uniwersytecie w Betlejem mogą tam usłyszeć o Chrystusie. Okazją do tego jest specjalny kurs wykładów dla chrześcijan i muzułmanów o dialogu międzyreligijnym, prowadzony na tej uczelni już od 12 lat. Została ona utworzona przez papieża Pawła VI w 1973 r., a kierują nią bracia szkolni.

Muzułmańscy studenci często „są zdumieni pięknem postaci Jezusa, Jego cudami, tym, że Bóg jest miłością” – mówi dziekan wydziału studiów religijnych Uniwersytetu Betlejemskiego i zarazem wykładowca religii chrześcijańskiej, palestyński ksiądz Iyad Twal.

„Jest to kurs wprowadzający w wiarę chrześcijańską i muzułmańską, by pomóc studentom poznać się oraz dobrze zaznajomić z islamem, judaizmem i chrześcijaństwem. Nie robimy porównań między religiami. Nie konfrontujemy ani punktów wspólnych, ani różnic, ale mówimy o tym, jak przeżywamy naszą wiarę. W ten sposób można dać świadectwo życia, respektując i akceptując innych. Przede wszystkim staramy się nie podejmować kwestii, która wiara jest słuszna, kto błądzi, a kto ma rację, czyja wiara jest doskonalsza. Tym, co nas łączy, jest Ziemia Święta. Już sama jej nazwa daje nam wszystkim świadomość, że to na tej ziemi narodziły się religie i wystarczy czuć się jej obywatelem. Musimy poznać, jak myślą i jak wierzą inni. No i oczywiście akceptować ich, bo to należy do naszej tożsamości” – powiedział ks. Twal.

Dziekan z Uniwersytetu Betlejemskiego pragnąłby, aby podobne kursy międzyreligijne wprowadzić na wszystkich uczelniach w Palestynie i w Izraelu. Zależałoby mu też na udziale żydowskim, ale podkreśla, że w obecnej sytuacji politycznej nie jest to łatwe. „W Betlejem jesteśmy odcięci murem od innych części Ziemi Świętej – mówi ks. Iyad Twal. – Żydów tu nie ma i nawet trudno znaleźć żydowskich profesorów, ponieważ boją się albo po prostu nie chcą tutaj wykładać”.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/20/uniwersytet_w_betlejem_wyk%C5%82ady_dialogu_mi%C4%99dzyreligijnego/1210156

Kard. Filoni: znać chrześcijan Iraku, by rozumieć ich tragedię

Na potrzebę znajomości historii chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Iraku, by zrozumieć dramatyczne wydarzenia tego regionu i przyczyny, dla których wyznawcy Chrystusa są do tych ziem przywiązani, wskazał kard. Fernando Filoni na jednej z uczelni Budapesztu. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wziął tam udział 17 lutego w konferencji o aspektach religijnych imigracji w Europie. Zna on dobrze Irak, gdzie przebywał przez wiele lat jako watykański dyplomata, w tym w latach 2001-2006 nuncjusz apostolski, a później także specjalny papieski wysłannik.

Szef watykańskiej dykasterii ds. misji zwrócił uwagę, że chrześcijanie obecni są w Mezopotamii od dwóch tysięcy lat. Jeszcze przed stu laty stanowili w tym regionie 15 proc. ludności. Dziś jest ich tam 1, najwyżej 2 proc. Na początku XX wieku doszło do masakry 1,2 mln Ormian i [ćwierć miliona] 0,25 mln innych tamtejszych chrześcijan: chaldejskich i syryjskich, tak katolickich, jak prawosławnych. Odtąd rozpoczął się masowy exodus wyznawców Chrystusa, który w naszych czasach nasilił się z powodu wojen, dyskryminacji, niemożliwości pokojowego współistnienia i braku pracy – wskazał kard. Filoni. Nawiązując do ich napływu do Europy przypomniał on, że nasz kontynent nigdy nie był jednolity kulturowo i etnicznie. Podkreślił, że Europę jednoczą trzy elementy: religia, prawa człowieka oraz piękno wyrażane w sztuce. Przybysze szukają tu pokoju, uciekając przed wojną.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/19/kard_filoni_zna%C4%87_chrze%C5%9Bcijan_iraku,_by_rozumie%C4%87_ich_traged/1209908

Syria: zawieszenie broni, Caritas przystępuje do pracy

W Syrii obowiązuje od dziś zawieszenie broni. Choć nadzieje na zakończenie konfliktu są nikłe, będzie jednak można dotrzeć z pomocą humanitarną do potrzebujących – uważa dyrektor syryjskiej Caritas. Zdaniem bp. Antoine’a Audo, aby doszło do zakończenia wojny, niezbędne są porozumienia międzynarodowe, w tym między Arabią Saudyjską a Iranem. Tym niemniej już teraz na zawieszeniu broni skorzystają najbardziej potrzebujący – mówi bp Audo.

„To zezwolenie na dotarcie z pomocą humanitarną do różnych regionów kraju jest dla nas rzeczą bardzo pozytywną. To dobra wiadomość, która być może stanowi przygotowanie do jakiegoś rozwiązania politycznego. Najbiedniejsi, najbardziej udręczeni od dawna zanoszą wołanie do nieba. Być może wreszcie usłyszano ich głos. Być może wyjdą z nędzy i ze stałego zagrożenia śmiercią. My jako Caritas przyjmujemy to zawieszenie broni z wielkim zadowoleniem i będziemy starali się je wykorzystać, by udzielić pomocy wszystkim stronom we wszystkich regionach”.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/19/syria_zawieszenie_broni,_caritas_przyst%C4%99puje_do_pracy/1209903

środa, 17 lutego 2016

Kolejne aresztowania chrześcijan w Iranie!‏

www.gpch.pl

W Iranie kolejne aresztowania chrześcijan, a w Polsce już za dwa dni pierwsze spotkanie z Vahikiem i Sonią Abramian, którzy jeszcze kilka lat temu byli więzieni w Iranie za wiarę w Jezusa.

Przynajmniej 14 chrześcijan, którzy nawrócili się z islamu do Chrystusa, zostało aresztowanych w Teheranie na początku tego miesiąca. Większość z nich zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, którzy 1 listopada przeprowadzili nalot na spotkanie kościoła domowego w W...araminie, położonym na południowy wschód od stolicy Iranu.
Jeden chrześcijanin, powiązany z tym samym kościołem, został aresztowany następnego dania w swoim domu w Teheranie.

Wielu z aresztowanych należało wcześniej do kościoła protestanckiego Emmanuel w Teheranie. W 2012 r. kościół ten zmuszono do zaprzestania prowadzenia nabożeństw w języku perskim, w wyniku czego powstało kilka kościołów domowych.

Rodziny i przyjaciele aresztowanych nie zostali poinformowani, gdzie ich bliscy są przetrzymywani.

Módlmy się o jak najszybsze uwolnienie naszych uwięzionych braci i sióstr.

Módlmy się, aby Boży pokój i radość były umocnieniem dla nich i ich rodzin.

Módlmy się, aby chrześcijanie więzieni w Iranie z powodu swojej wiary byli potężnym świadectwem Bożej łaski i Jego wielkiej miłości wobec współwięźniów i strażników.

/Źródło: Release International/

Zachęcamy do modlitwy i zapraszamy na spotkanie!

Informacje na temat innych spotkań z Vahikiem i Sonią można znaleźć na naszej witrynie: www.gpch.plGłos Prześladowanych Chrześcijan

Syria: Uwolnienie kolejnych 10 uprowadzonych chrześcijan!‏

www.gpch.pl

Jak podaje Barnabas Fund, we wtorek 24 listopada Państwo Islamskie (ISIS) uwolniło kolejnych 10 chrześcijan spośród 253 porwanych na przełomie lutego i marca tego roku, gdy islamiści napadali na 35 wiosek, zamieszkiwanych w większości przez chrześcijan, w prowincji Al-Hasaka, położonej na północnym-wchodzie Syrii.

Uwolnieni zakładnicy dotarli bezpiecznie do wioski Tel Tamar w północno-wschodniej Syrii, gdzie spotkali się ze swoimi bliskimi (zob. zdjęcie). Wśród uwolnionych jest pięć kobiet i pięciu mężczyzn, choć niektóre źródła mówią o 11 uwolnionych.

Do tej pory uwolniono 95 chrześcijan z tej grupy, natomiast ISIS przetrzymuje nadal 155 osób. 7 listopada uwolniono 37 zakładników, w wieku od 50 do 80 lat, którymi zaopiekowała się organizacja Barnabas Fund.

Zakładnicy przez wiele miesięcy żyli w potwornych warunkach. Niektóre z wcześniej uwolnionych kobiet mówiły, że z powodu ciasnoty musiały na zmianę stać, aby inne spośród nich mogły się położyć. Jedzenia było bardzo niewiele, a warunki sanitarne bardzo liche. Powietrze było tak stęchłe, że musiały zmieniać się przy oknie, by choć przez kilka chwil zaczerpnąć świeżego powietrza.

Mężczyźni i starsi chłopcy byli często oddzielani od kobiet. W lecie temperatury dochodziły do 45-50 stopni Celsjusza, a w zimie spadały nawet do 5 stopni poniżej zera, co powodowało, że warunki, w jakich przebywali zakładnicy, były nie do zniesienia.

Na początku października dżihadyści opublikowali nagranie wideo, w którym przedstawili egzekucję trzech mężczyzn spośród zakładników i zagrozili, że zrobią to samo z pozostałymi zakładnikami, jeśli okup za nich nie zostanie zapłacony.

Módlmy się, aby wszyscy pozostali zakładnicy zostali bezpiecznie uwolnieni.

Módlmy się także o powrót do sił tych, którzy już zostali uwolnieni po wielu miesiącach życia w dławiącym strachu.

/Źródło: Barnabas Fund/

 

Głos Prześladowanych Chrześcijan

poniedziałek, 15 lutego 2016

Święci Gruzji

Dziesięć lat temu Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało książkę poświęconą świętym Gruzji. Okazją ku temu była wówczas pierwsza oficjalna wizyta w naszej Cerkwi katolikosa-patriarchy gruzińskiego Eliasza II  oraz dziesiąta rocznica kanonizacji syna Cerkwi gruzińskiej i polskiej – św. archimandryty męczennika Grzegorza (Peradze). Już kilka lat później książki tej nie można było nigdzie nabyć, co świadczyło o rosnącym zainteresowaniu polskiego (nie tylko prawosławnego) czytelnika gruzińską świętością. Wielu wiernych naszej Cerkwi, jak też nieprawosławnych obywateli naszego kraju, pielgrzymowało do Gruzji czy udawało się tam w celach turystycznych, poznając ten piękny kraj, gościnność jego ludzi, sięgające starożytności duchowe i materialne bogactwo Cerkwi i ubogacając swoje życie duchowe obcowaniem z gruzińską świętością. Nieraz korzystali też oni z pierwszego wydania „Gruzińskich świętych”, które okazało się pomocne w poznawaniu zarówno kraju, jak i gruzińskiego Prawosławia.

Nie może więc budzić zdziwienia decyzja wydawnictwa naszej Cerkwi dotycząca potrzeby drugiego, poprawionego wydania. Było to tym bardziej oczywiste, że w ciągu minionych dziesięciu lat – jak czytamy w słowie „Od autora” – „Cerkiew gruzińska wzbogaciła się o szereg nowych postaci, które zostały zaliczone do grona świętych. Wzbogaciły one i tak już bardzo liczny Sobór Świętych Gruzińskich, którzy orędują za nas przed tronem Bożym zawsze wtedy, kiedy ich o to prosimy”. Wydanie to zostało również uzupełnione o nowych dziewięć biogramów. Łączna ich liczba w książce wynosi 45.

Poza związanym z tym zwiększeniem objętości, w drugim wydaniu „Gruzińskich świętych”, obok reprodukcji czarno-białych, znalazły się również kolorowe ikony, które jeszcze bardziej powinny przybliżyć czytelników do postaci prezentowanych w książce.

Aby zachęcić czytelników do sięgnięcia po prezentowaną książkę zacytujmy znanego współczesnego teologa prawosławnego, a równocześnie honorowego obywatela Gruzji, ks. dr. Henryka Paprockiego, który napisał do książki krótkie wprowadzenie. „Wydaje się, że przybliżenie polskiemu czytelnikowi niezwykłych postaci z gruzińskiego panteonu świętych może być bardzo pożyteczne. Całe pokolenia chrześcijan wychowywały się na żywotach świętych. W naszych czasach szczególnie potrzeba odpowiednich wzorów postępowania, aby iść trudną drogą prowadzącą do królestwa. A przecież dwa tysiące lat doświadczeń nie mogą przejść bezowocnie. Nie tylko w Gruzji, gdyż święci prawosławni są świętymi całego Prawosławia”.

„Niech cała gama różnorodności gruzińskiej świętości – jak z kolei pisze autor – pomaga wszystkim nam w poznawaniu bogactwa Prawosławia i ubogacania się nim w naszym codziennym życiu. Niech opisy życia gruzińskich świętych i to, co czynili i czynią oni dla Cerkwi i Jej ludu, zainspiruje do duchowych poszukiwań wszystkich nas, wciąż jeszcze kroczących po tej ziemi w nadziei na zbawienie w życiu przyszłym…”.


Obchody Dnia Chorego w Nazarecie

Uroczystą Mszą w Nazarecie zakończyły się centralne obchody Światowego Dnia Chorego. Liturgii, połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, przewodniczył w imieniu Ojca Świętego abp Zygmunt Zimowski.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia wskazuje na wyjątkowość tego Dnia w Roku Miłosierdzia i jego znaczenia dla budowania w Ziemi Świętej dialogu z judaizmem i islamem. Stąd, jak podkreśla, międzyreligijny i ekumeniczny wymiar obchodów, których mottem były słowa „Zawierzmy się Jezusowi Miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie»”.
„Papież Franciszek podkreśla promowanie kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów – zauważa abp Zimowski. –  A więc jest to dzień, w którym poczujemy się wszyscy razem, realizując to, co św. Jan Paweł II powiedział nam w liście apostolskim Salvifici doloris, że mamy czynić dobro cierpiącemu i czynić je poprzez własne cierpienie”.

Obchody Światowego Dnia Chorego w Ziemi Świętej poprzedziło sympozjum na temat godności ludzkiego życia, a szczególnie jego ostatniej fazy, aby przeciwstawić się eutanazji. Temat został wybrany na prośbę bliskowschodnich biskupów.

„Po dwóch tysiącach lat Chrystus jest tu ciągle obecny. Ewidentnie widać to w posłudze chorym w Nazarecie – mówi ks. Dariusz Giers z Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia. - Przed południem watykańska delegacja odwiedziła liczne placówki służby zdrowia, które przedłużają Jezusową misję leczenia i czułości wobec chorych: katolicki szpital św. Wincentego a Paulo, szpital św. Rodziny prowadzony przez polskich bonifratrów, szpital włoski i angielski, franciszkański ośrodek dla osób starszych, szkołę specjalną Sług Miłości ks. Guanelli i instytut wychowawczy św. Anny dla bezdomnych dzieci. Także ma naszym szlaku w Betlejem i Jerozolimie było wiele takich placówek. Mimo licznych trudności, także materialnych, kontynuują one misję Chrystusa, leczą chorych,  pomagają godnie umierać, przygarniają sieroty, wlewają w serca otuchę i nadzieję. Pracują w nich bracia, siostry zakonne, świeccy, którzy kochają swą misję w Ziemi Świętej. To głównie misja wśród muzułmanów, a przede wszystkim wśród biednych i opuszczonych pominiętych przez  instytucje rządowe.  Ziemia Święta jest wszędzie tam, gdzie cierpi człowiek. Papież Franciszek, cały czas cytowany i przywoływany w te dni, wzywa nas, abyśmy w Roku Miłosierdzia pielgrzymowali tam, gdzie człowiek potrzebuje naszej pomocy i czasu.  Chorych nawiedzać, nawiedzać tę świętą ziemię cierpienia, to przesłanie, które płynie dziś z ziemi Jezusa. Stąd na zakończenie obchodów abp Zygmunt Zimowski apelował: «Zróbcie cokolwiek wam powie. Bądźcie sługami miłosierdzia wobec chorych i ciepiących»”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/11/obchody_dnia_chorego_w_nazarecie/1207705

Premier Iraku z wizytą w Watykanie

Ojciec Święty przyjął premiera Iraku Haydara al-Abadiego, który następnie spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu i z szefem papieskiej dyplomacji. Komunikat prasowy wskazuje na serdeczną atmosferę rozmów i dobry stan relacji dwustronnych.

Rozmawiano o życiu Kościoła w Iraku, sytuacji tamtejszych chrześcijan oraz innych mniejszości etnicznych i wyznaniowych. Szczególny nacisk położono na potrzebę zachowania ich obecności i przestrzegania ich praw. Podkreślono też rolę dialogu międzyreligijnego oraz odpowiedzialność wspólnot religijnych za promowanie tolerancji i pokoju. Zwrócono przy tym uwagę na potrzebę pojednania narodowego. Mówiono też o kryzysie humanitarnym w Iraku i całym regionie.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/10/premier_iraku_z_wizyt%C4%85_w_watykanie/1207436

Kard. Turkson w Iranie: religia a pokój i sprawiedliwość

„Chwałą Boga jest pokój i sprawiedliwość na ziemi”. Referat pod takim tytułem wygłosił dziś przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” w świętym mieście szyitów Kom w Iranie. Kard. Peter Turkson uczestniczy w zorganizowanej przez tamtejszy ośrodek studiów prawnych konferencji na temat „Roli religii objawionych w osiąganiu pokoju i sprawiedliwości na świecie”. Biorą w niej udział wykładowcy i studenci muzułmańskich seminariów.

Szef dykasterii Stolicy Apostolskiej ds. pokoju i sprawiedliwości nawiązał do niedawnej wizyty w Watykanie prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego i jego spotkania z Ojcem Świętym. Podkreślił, że wyznawcy trzech wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu – wierzą w Boga Stworzyciela, który objawił nam swoją miłość. Kard. Turkson przypomniał troskę o ochronę stworzenia ze strony papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka, który wydał encyklikę Laudato si’. Zwrócił przy tym uwagę, że również liczni muzułmanie okazują zainteresowanie problematyce ekologicznej.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/06/kard_turkson_w_iranie_religia_a_pok%C3%B3j_i_sprawiedliwo%C5%9B%C4%87/1206586

Rezolucja Parlamentu Europejskiego nt. prześladowania mniejszości religijnych

4 lutego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu została przyjęta uchwała w sprawie „Systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie”. Pomysłodawcą rezolucji jest szwedzki europoseł Lars Adaktusson. Projekt poparły prawie wszystkie partie Parlamentu Europejskiego, w tym wielu eurodeputowanych z Polski.

Wynik głosowania jest nie tylko aktem symbolicznym. Przyjęta uchwała bowiem „wzywa członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do wsparcia wnoszenia spraw przez Radę Bezpieczeństwa do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zbadania naruszania praw chrześcijan i jazydów oraz innych mniejszości”.

Parlament Europejski zdecydowanie stwierdził, że prześladowania i okrucieństwa popełniane w skali międzynarodowej należy uznać za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, a tzw. „Państwo Islamskie” dopuszcza się ludobójstwa na chrześcijanach oraz innych mniejszościach. W związku z tym europosłowie domagają się podjęcia działań na mocy Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948 r.). Podkreślają, że każdy, kto dopuszcza się takich czynów, powinien jak najszybciej zostać postawiony przed wymiarem sprawiedliwości i osądzony. Społeczność międzynarodowa, a szczególnie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały wezwane do aktywnego zwalczania radykalizmu przez usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim przez prewencję, gdyż przyłączanie się ich obywateli do tzw. „Państwa Islamskiego” jest niedopuszczalne i karygodne.

Parlament Europejski uznał także, że prześladowania trwające na Bliskim Wschodzie są czynnikiem, który przyczynia się do masowej migracji i wewnętrznych przesiedleń. Wezwał zatem do ochrony ofiar i do niesienia im pomocy wszystkimi możliwymi sposobami.  W obliczu narastającego problemu europarlamentarzyści wezwali Unię Europejską do powołania stałego specjalnego przedstawiciela ds. wolności religii i przekonań (§10 dokumentu).

I. Nockiewicz, COMECE Bruksela / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/05/rezolucja_parlamentu_europejskiego_nt_prze%C5%9Bladowania_mniejs/1206318

Miejsce chrztu Jezusa na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO wpisała na listę światowego dziedzictwa miejsce chrztu Jezusa nad rzeką Jordan. Ceremonia odbyła się 2 lutego w Paryżu. Wzięli w niej udział m.in. wikariusz jordańskiej części łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i przedstawiciele rządu Jordanii.

W okolicznościowym przemówieniu abp Maroun Lahham podkreślił, że jest to miejsce szczególne, bo „wciąż rozbrzmiewa tam głos Chrystusa”, a dla samej Jordanii jest ono „ostoją ciszy i bezpieczeństwa dla pogrążonego w ogniu Bliskiego Wschodu”. Zaznaczył, że jego wyjątkowość została uznana już przez księgi Ewangelii dwa tysiące lat temu i potwierdzona przez trwającą nieustannie pobożność ludową. Dowodem na to są również przeprowadzone tam badania archeologiczne. Wikariusz patriarchatu jerozolimskiego dodał także, że do tego szczególnego miejsca pielgrzymowało już czterech Papieży, co oznacza, że dla chrześcijan ma ono rzeczywiście wymiar wyjątkowy. „Za Ziemię Świętą uważa się przede wszystkim Jerozolimę, Betlejem i Nazaret, ale powiedzmy to głośno, że jest nią także Jordania” – podkreślił abp Lahham.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/03/miejsce_chrztu_jezusa_na_li%C5%9Bcie_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa/1205703

Arcybiskup Aleppo apeluje o powstrzymanie migracji

Stymulowana przez Zachód emigracja Syryjczyków to w zasadzie deportacja. Pozbawia ona Syrię sił witalnych, które są niezbędne, by odbudować kraj po wojnie. Nie pomaga też tym, którzy wyjeżdżają. Lepsze życie, którego szukają, mogą znaleźć jedynie w Syrii – uważa melchicki metropolita Aleppo abp Jean-Clément Jeanbart.

W tych dniach przebywa on w Paryżu na zaproszenie fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Daje świadectwo o tym, co dzieje się w Syrii i w stanowczych słowach krytykuje państwa zachodnie. Przyznaje, że coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jego ojczyzna padła ofiarą międzynarodowego spisku. Jego zdaniem dziś realistycznym rozwiązaniem konfliktu jest jedynie scenariusz rosyjski, to znaczy wsparcie prezydenta Bachara Al-Assada w walce z wszystkimi rebeliantami, również z tymi, którzy błędnie są uważani za umiarkowanych. Abp Jeanbart podkreśla, że prezydent ma silne poparcie narodu, a jego ustąpienie doprowadziłoby do wojny domowej i rozbioru Syrii przez kraje ościenne.

W rozmowie z Radiem Watykańskim melchicki ordynariusz Aleppo zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność chrześcijan. Pomimo trwającej od 5 lat wojny w jego diecezji połowa wiernych nadal pozostała na miejscu.

„Wiem, że jest to naszym obowiązkiem względem Kościoła powszechnego i względem tych wszystkich, którzy byli tu przed nami i którzy za to, że tu pozostali i dochowali wierności Chrystusowi, płacili najwyższą cenę na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Mówi się o milionach męczenników, którzy oddali życie w Syrii, by nie zaprzeć się Chrystusa. I trzeba pamiętać, że chrześcijanie w Syrii to pierwsi chrześcijanie. Nie zostaliśmy nawróceni przez misjonarzy. W czasach Jezusa były tu wspólnoty żydowskie, które co roku w dniu pięćdziesiątnicy pielgrzymowały do Jerozolimy. I Żydzi z Syrii byli też w Jerozolimie owego dnia, kiedy Duch Święty zstąpił w Wieczerniku na apostołów. Dzieje Apostolskie mówią, że trzy tysiące Żydów nawróciło się wówczas i przyjęło chrzest. Oni wrócili potem do domu i dali początek naszemu Kościołowi. Jeśli dziś chcecie nam pomóc, pomóżcie nam pozostać w naszej ojczyźnie. Nie pomożecie nam, ułatwiając opuszczenie naszego kraju. Deportacja naszych wiernych nikomu nie służy, ani nam, ani naszym wiernym, ani wam. Powtarzam, jeśli chcecie nam pomóc, pomóżcie nam zaprowadzić pokój w Syrii, abyśmy mogli w niej pozostać” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Jeanbart.

kb/ rv, rcf


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/30/arcybiskup_aleppo_apeluje_o_powstrzymanie_migracji/1205007

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...