piątek, 29 stycznia 2016

Zakończenie obrad Synaksy Zwierzchników Cerkwi

Jarosław Charkiewicz / 28.01.2016
www.cerkiew.pl

27 stycznia 2016 r. wieczorem zakończyły się obrady Synaksy Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych, trwające od 22 stycznia 2016 r. w Chambesy (Szwajcaria) w ośrodku Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Pomimo różnych stanowisk poszczególnych Cerkwi w wielu kwestiach, w drodze konsensusu przyjęto szereg dokumentów, które zostaną przedłożone Soborowi Wszechprawosławnemu w celu dokonania ewentualnych poprawek i przyjęcia.

Zgromadzenie zatwierdziło następujące dokumenty:
1. Autonomia i sposób jej ogłaszania;
2. Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijański;
3. Znaczenie postu i jego wypełnianie dzisiaj;
4. Prawosławna diaspora;
5. Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. Wkład Cerkwi prawosławnej w realizację ideałów pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między narodami;
6. Przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego.

Wiążące dokumenty nie zostały wypracowane w kwestiach:
1. Autokefalia i sposób jej o ogłaszania;
2. Zagadnienie dyptychów;
3. Zagadnienie kalendarza.

Co bardzo istotne, Synaksa uchwaliła również regulamin prac Soboru Wszechprawosławnego. Uzgodniono definicję tego zgromadzenia, jego struktury, kompetencje przewodniczącego i wielu innych zagadnień praktycznych, m.in. zasady zaproszenia przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich i organizacji międzynarodowych. Uzgodniono również, że Sobór Wszechprawosławny odbędzie się w dniach 16-27 czerwca 2016 r. w Prawosławnej Akademii na Krecie (24 km od miasta Chania). Św. Liturgia w dniu święta Pięćdziesiątnicy odbędzie się 19 czerwca br. w soborze św. Menasa w Heraklionie, jednej z największych świątyń prawosławnych w Grecji (pisaliśmy o tym tutaj).

za: orthodox.pl

Sobór odbędzie się na Krecie

ks. Paweł Cecha / 27.01.2016
www.cerkiew.pl

Prawosławna Akademia Krety

Jak donosi portal Amen.gr, Wielki Sobór Panprawosławny nie będzie miał miejsca w cerkwi św. Ireny w Stambule, ale w Prawosławnej Akademii Krety w Kolymbari. Sobór obędzie się w dniach od 16 do 27 czerwca.

Na niedzielę Pięćdziesiątnicy zaplanowano uroczystą Boską Liturgię celebrowaną przez zwierzchników Kościołów lokalnych. Uroczystości odbędą się w cerkwi św. Menasa w Heraklionie.

Na podstawie: Amen.gr

Synaksa Zwierzchników kontynuuje obrady

Jarosław Charkiewicz / 26.01.2016
www.cerkiew.pl

24 stycznia 2016 r., trzeciego dnia obrad, Synaksa Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych, odbywającej się w Chambesy (Szwajcaria) zwierzchnicy i przedstawiciele zgromadzonych Cerkwi wspólnie celebrowali św. Liturgię. Odbyła się ona w cerkwi św. apostoła Pawła, znajdującej się w kompleksie ośrodka należącego do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, gdzie odbywają się obrady.

Po odczytaniu Ewangelii do zebranych zwrócił się ze słowem patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. „To dla nas szczególna radość móc utrwalić naszą jedność i miłość wzajemną poprzez wspólny Kielich Życia, gdy składamy Bezkrwawą Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa, wykonując najbardziej odpowiedzialną i najbardziej złożoną pracę tego Zgromadzenia…” – powiedział m.in. honorowy zwierzchnik Prawosławia. „Odbywająca się w tych dniach Synaksa Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych – mówił dalej – jak jedno Ciało, wspólnie świadczy o jedności Cerkwi prawosławnej i potwierdza słowa św. Pawła, apostoła narodów, głoszącego: „Jest jedno Ciało i jeden Duch, […] jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który (jest i działa) ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4,4.6).

Św. Liturgia była sprawowana w języku greckim, a aklamację podczas niej wygłaszano po grecku, arabsku i cerkiewnosłowiańsku. Chór śpiewał w dwóch językach: po grecku i francusku.

Wieczorem tego samego dnia odbyła się sesja plenarna zgromadzenia, podczas której skupiono się główne na kwestii sakramentu małżeństwa i jego przeszkód kanonicznych. Źródła Patriarchatu Rumuńskiego poinformowały również, powołując się na wypowiedź patriarchy Daniela, że obrady dotyczyły również kwestii zmiany miejsca Soboru Wszechprawosławnego. Zwierzchnik Cerkwi rumuńskiej miał powiedzieć: „Mamy nadzieję, że radości Świętego i Wielkiego Soboru Wszechprawosławnego doświadczymy w czerwcu w okolicy święta Pięćdziesiątnicy lub w samo święto Pięćdziesiątnicy. Można już powiedzieć, że nie odbędzie się on w Konstantynopolu, jak planowano, lecz na Krecie, ponieważ powinien się on odbyć w kraju prawosławnym”.

za: orthodox.pl

Synaksa Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych

Jarosław Charkiewicz / 23.01.2016
www.cerkiew.pl

22 stycznia 2016 r. w Chambesy (Szwajcaria) w ośrodku Patriarchy Konstantynopolitańskiego rozpoczęła się Synaksa Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych. W tym ważnym spotkaniu, poprzedzającym Sobór Wszechprawosławny bierze udział jedenastu zwierzchników autokefalicznych Cerkwi prawosławnych oraz reprezentanci trzech pozostałych.

Spośród zwierzchników na spotkanie nie dotarli: patriarcha antiocheński Jan X, arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim oraz metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Zwierzchnika naszej Cerkwi, nieobecnego ze względu na stan zdrowia, reprezentuje biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Wśród przybyłych obecny jest zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowacji Rościsław, którego przyjazd stał pod znakiem zapytania ze względu na złożoną wewnętrzną sytuację w tej Cerkwi.

Biskup Jerzy odczytał list zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce skierowany do uczestników Synaksy. Metropolita Sawa pisał w nim m.in. o ogromnym znaczeniu wspólnej pracy przygotowawczej wszystkich Cerkwi, mającej na celu przygotowanie dokumentów na Sobór Wszechprawosławny. Podkreślał przy tym: „To my, biskupi jesteśmy odpowiedzialni za życie cerkiewne naszych Cerkwi lokalnych. Zawsze, a dzisiaj szczególnie, Prawosławie posiada dla ludzkości znaczenie wyjątkowe. Historia naszej Cerkwi świadczy, że jest Ono jedyną nadzieją dla współczesnej ludzkości”. W innym miejscu zachęcał: „Powinniśmy iść do przodu i dążyć by Święty Wielki Sobór Wszechprawosławny odbył się, w wyznaczonym, czy późniejszym terminie, w oparciu o dobrze przygotowane materiały”.

Dziękując za list Jego Eminencji patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej, wspominał niedawną swoją wizytę w Polsce i poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Świętej Sofii – Mądrości Bożej. Życzył również metropolicie Sawie szybkiego powrotu do zdrowia.

Obrady Synaksy będę trwały do 28 stycznia. W niedzielę, 24 stycznia, odbędzie się św. Liturgia, której będą przewodniczyć zwierzchnicy Cerkwi lokalnych oraz przedstawiciele nieobecnych zwierzchników.

Pierwotnie Synaksa Zwierzchników miała odbyć się w Konstantynopolu w Turcji, jednak zostało przeniesione do Szwajcarii ze względu na napięte stosunki polityczne między Turcją a Rosją. Sobór Wszechprawosławny został zaplanowany na czerwiec br. w Konstantynopolu.

za: orthodox.pl

Abp Nassar: muzułmanie nie zgodzą się na prawa człowieka

Współczesny islam nie jest gotowy na uznanie praw człowieka – uważa abp Samir Nassar, maronicki metropolita Damaszku. Podkreśla on, że wartości tych, nie można narzucić muzułmanom z zewnątrz. Musiałyby wypłynąć z samego islamu, ale ten nie zmierza w tym kierunku – dodaje syryjski hierarcha. W sprawach islamskich jest on dobrze zorientowany, bo na co dzień żyje wśród muzułmanów. Przeżył też dwie wojny, najpierw w Libanie w latach 80-tych, a teraz od pięciu lat w Syrii. Przestrzega, że oczekiwanie od muzułmanów uznania wolności religijnej czy praw człowieka jest myśleniem życzeniowym. Wolność, równość i braterstwo to nie są wartości muzułmańskie – podkreśla abp Nassar.

Jego zdaniem chrześcijanie w Syrii, jeśli chcą przetrwać, muszą zrezygnować z tych wysokich aspiracji i zgodzić się na życie w cieniu islamu, pod prawem, które w jakiejś mierze będzie ich ciemiężyć. Na takich warunkach żyją w Syrii od XIII w., kiedy przestali być w tym kraju większością. Zdaniem maronickiego arcybiskupa Damaszku chrześcijanie w Syrii nie mają innej realnej alternatywy. Innym rozwiązaniem jest bowiem albo emigracja, albo niebezpieczna gra polityczna w postaci sojuszu z niektórymi ugrupowaniami bądź zagranicznym protektorem.

kb/ rv, apic


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/23/abp_nassar_muzu%C5%82manie_nie_zgodz%C4%85_si%C4%99_na_prawa_cz%C5%82owieka/1203372

Nigeria: biskupi apelują o narodową jedność

Wszyscy Nigeryjczycy muszą być bardziej aktywni i pozytywnie nastawieni, by kraj ten pozostał jednością i spójną całością we wszystkich swoich aspektach. Tymi słowami zaapelował do narodu abp Anthony John Valentine Obinna. Ordynariusz archidiecezji Owerri podkreślił, że teoria i praktyka muszą iść ze sobą w parze. „Nie możemy mówić, że Nigeria jest jednym narodem, podczas gdy codzienność wskazuje na coś zupełnie odwrotnego” – powiedział hierarcha. Zwrócił przy tym uwagę, że jest tam niestety wiele przykładów ostrych podziałów politycznych, religijnych, etnicznych i społecznych. Dlatego też „wszyscy Nigeryjczycy mają obowiązek czy wręcz misję przekształcenia kraju w jedną rodzinę, która daje życie i troszczy się o to, co zostało jej powierzone” – powiedział abp Obinna.

Metropolita Owerri zauważa przy tym, że obecnie szczególnie brakuje poczucia wdzięczności dla kraju oraz przynależności do niego. Państwo sprawdza się zarówno przez dojrzałe uznanie jego pozytywnych wartości, jak i krytyczne odnoszenie się do wad i braków. Stąd też powyższy apel o wewnętrzną przemianę wszystkich Nigeryjczyków. W tym kontekście arcybiskup zarzuca tamtejszym przywódcom brak odpowiedniego wsparcia dla wizji narodu, który powinien być pełną i zintegrowaną wielką rodziną. Podkreśla przy tym, że każde dyskryminowanie ze względu na wiek, kulturę, przynależność do danej klasy społecznej czy religii albo osiągane korzyści ekonomiczne winno się potępić. W przeciwnym razie będzie to wyraźne zaprzeczenie prawa każdego człowieka do odmienności.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/23/nigeria_biskupi_apeluj%C4%85_o_narodow%C4%85_jedno%C5%9B%C4%87/1203322

Parlament Europejski o prześladowaniu chrześcijan

Dyskusja o systematycznej i masowej eksterminacji chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie na terenie Iraku i Syrii odbyła się wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Skala okrucieństw, rozmiar zniszczeń i liczba pomordowanych są aktualnie tak wielkie, że istnieje poważne ryzyko całkowitego zniknięcia chrześcijan i innych mniejszości z tego terenu. W debacie wzięła udział Federica Mogherini, pełniąca urząd wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Europosłowie wszystkich partii politycznych wezwali Komisję Europejską do podjęcia stosownych kroków podkreślając, że zmianę sytuacji trzeba zacząć od nazywania jej zgodnie z faktycznym stanem, tj. że trzeba mówić o ludobójstwie i zbrodniach przeciwko ludzkości, a nie tylko o terroryzmie. Nie chodzi tu zatem o zmianę słownictwa, ale o konkretne podjęcie rozwiązań prawnych. Parlament Europejski nie wykluczył uchwalenia rezolucji w tej sprawie. Eurodeputowani obawiają się, że zwłoka ze strony instytucji unijnych może doprowadzić do katastrofy. Posłowie postulowali też użycie interwencji zbrojnej, określając dotychczasową akcję humanitarną jako niewystarczającą. Zaznaczono również, że reakcja Unii Europejskiej w sprawie ludobójstwa chrześcijan i innych mniejszości w Syrii i Iraku leży w dobrze pojętym interesie samych państw członkowskich, nie tylko ze względu na możliwość ograniczenia napływu migrantów i uchodźców, ale przede wszystkim dlatego, że przestępczość musi być ścigana, a jej sprawcy nie powinni czuć się bezkarni, tym bardziej, że problemy z Bliskiego Wschodu przenoszą się do Europy.

I. Nockiewicz, COMECE, Bruksela / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/21/parlament_europejski_o_prze%C5%9Bladowaniu_chrze%C5%9Bcijan/1202769

Szef syryjskiej Caritas: chrześcijanie na celowniku

Wstrząsającym świadectwem coraz bardziej tragicznej sytuacji w Syrii jest masakra, której dżihadyści dokonali tam trzy dni temu w mieście Dajr az-Zaur, mordując okrutnie 300 osób cywilnych i porywając 400. Oczekuje się międzynarodowej reakcji. Wydaje się ona obecnie bardziej zdecydowana – uważa nuncjusz apostolski w Damaszku. Nadzieje wiąże się z zapowiedzianymi na przyszły tydzień rokowaniami w Genewie.

Abp Mario Zenari jest przekonany, że społeczność międzynarodowa winna pomóc Syryjczykom, by sami rozwiązali kryzys i zadecydowali o swej przyszłości. Czy jest to możliwe? Bp Antoine Audo z Aleppo, stojący na czele syryjskiej Caritas, odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Radiem Watykańskim.

„Tak, ale ze wsparciem na płaszczyźnie międzynarodowej i regionalnej. Myślę, że ten konflikt, a także walki między sunnitami i szyitami na szczeblu regionalnym, wiążą się z interesami zarówno Arabii Saudyjskiej i Turcji, jak też Iranu. W całym regionie każdy szuka własnych interesów. Mówi się o pokoju, ale robi się wielkie interesy na sprzedaży broni i dalej trwa wojna. Nie ma zdecydowanej woli osiągnięcia pokoju. Jako chrześcijanie modlimy się i robimy wszystko na rzecz pojednania i pokoju, ale od pięciu lat doświadczamy tu strasznych rzeczy. W pewnym sensie mamy te same problemy bezpieczeństwa i pracy, jak wszyscy inni. Jednak zbrojne grupy fanatyków łatwo atakują nas, gdyż jesteśmy całkowicie bezbronni. Chcą wyprzeć stąd wyznawców Chrystusa, by położyć kres stawianemu przez nich oporowi moralnemu, możliwości współistnienia, akceptowania różnic. A chrześcijanie są tu już nieliczni i łatwo zmusić ich do opuszczenia kraju” – powiedział bp Audo.

ak/ rv, sir


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/19/szef_syryjskiej_caritas_chrze%C5%9Bcijanie_na_celowniku/1202227

Gość z Watykanu na Forum Myślicieli Arabskich o ekstremizmie

Dialog nie jest kwestią dowolnego wyboru, ale koniecznością. Podkreślił to sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na Pierwszym Forum Myślicieli Arabskich. Dwudniowe spotkanie, poświęcone przeciwdziałaniu ekstremizmowi, zorganizowano 17 i 18 stycznia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi (Abu Dhabi). Wzięli w nim udział intelektualiści i zwierzchnicy religijni z kraju goszczącego spotkanie, jak też z Kataru, Egiptu, Libanu i Maroka. O. Miguel Ángel Ayuso Guixot był jedynym nie-muzułmaninem, który wygłosił tam referat. Ten hiszpański kombonianin jest z wykształcenia arabistą.

Sekretarz watykańskiej dykasterii nawiązał do nauczania Papieża. Przypomniał, że spotykając się przed tygodniem z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie Franciszek wskazał, iż „ekstremizm i fundamentalizm znajdują podatny grunt nie tylko w instrumentalizacji religii, ale także w braku ideałów i utracie tożsamości, w tym religijnej. Z takiej pustki rodzi się strach, który pobudza do postrzegania innych jako zagrożenia i wroga, do zamykania się w sobie samym, okopując się w uprzedzeniach”.

Z tego też powodu Ojciec Święty często mówi o potrzebie przezwyciężania obojętności i szerzenia „kultury spotkania”, która wymaga umiejętności słuchania tego, co mówią inni – przypomniał o. Ayuso Guixot. Przytoczył jego słowa wygłoszone na spotkaniu międzyreligijnym podczas podróży do Sarajewa: „Aby dialog był autentyczny i skuteczny, konieczna jest uformowana tożsamość: bez niej dialog jest bezużyteczny bądź wręcz szkodliwy”. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego podkreślił też rolę zwierzchników religijnych w przeciwdziałaniu przemocy i ekstremizmowi. Na zakończenie przypomniał potrzebę modlitwy wszystkich wierzących w tej intencji.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/19/go%C5%9B%C4%87_z_watykanu_na_forum_my%C5%9Blicieli_arabskich_o_ekstremizmie/1202226

Znowu hebrajskie napisy antychrześcijańskie w Jerozolimie

Hebrajskie napisy o antychrześcijańskiej treści pojawiły się znowu na zewnętrznych murach benedyktyńskiego opactwa Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie, wznoszącego się nieopodal Wieczernika. W nocy z soboty 16 na niedzielę 17 stycznia żydowscy ekstremiści napisali tam m.in. „Śmierć poganom, wrogom Izraela” i „Chrześcijanie do piekła”. Podobny incydent miał już miejsce przed trzema laty, w maju 2013 r. Władze izraelskie obiecały wówczas benedyktynom, że policja umieści tam kamery, ale dotychczas tego nie uczyniono. Również tym razem akt wandalizmu spotkał się z potępieniem ze strony premiera Netanyahu, a minister ds. bezpieczeństwa publicznego Gilad Erdan obiecał, że takie profanacje nie będą tolerowane.

Ubolewanie z powodu ostatniego ataku wyraził łaciński patriarchat Jerozolimy przypominając 50-lecie soborowej deklaracji Nostra aetate i otwarcie Kościoła katolickiego na dialog z judaizmem. Najlepszy tego przykład to wczorajsze odwiedziny Papieża w rzymskiej synagodze, w przeddzień których umieszczono wspomniane napisy na katolickim opactwie w Jerozolimie, a w tym samym czasie podobne także na murach pobliskiego klasztoru greckoprawosławnego i  cmentarza ormiańskiego. Również wcześniej w Izraelu miały miejsce podobne akty antychrześcijańskie.

ak/ rv, sir, ap


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/18/znowu_hebrajskie_napisy_antychrze%C5%9Bcija%C5%84skie_w_jerozolimie/1201983

Światowy Dzień Chorego w Ziemi Świętej

Najbliższe obchody Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, odbędą się w Nazarecie 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Ich szczegółowy program przedstawił abp Zygmunt Zimowski na specjalnej konferencji prasowej w Watykanie.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych wyjaśnił znaczenie takiego właśnie wyboru miejsca obchodów. Ma to związek z tematem tegorocznego papieskiego orędzia na tę okazję: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie»” (J 2,5)». Arcybiskup podkreślił, że w Kanie Galilejskiej, gdzie te słowa wypowiedziała Maryja, Jezus dokonał pierwszego cudu, a w całej Galilei wielu uzdrowień.
Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że obchody w sposób wyjątkowy wpisują się w ideę Jubileuszu Miłosierdzia, a także w kontekst dialogu międzyreligijnego. Cytował słowa Franciszka, który ustanawiając Rok Święty zaznaczył, że każdy szpital czy klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów.

W kontekście służby bliźniemu abp Zimowski zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie wzywani do chorych, tak jak Chrystus.

„Ważne jest, aby przyjść, być blisko tego, który cierpi. On, być może, więcej jak uzdrowienia, potrzebuje obecności człowieka, serca pełnego miłosierdzia, ludzkiej solidarności. Wcześniej mówiliśmy o dziełach miłosierdzia, czym jest także odwiedzanie chorych. Obecnie poszerzyliśmy tę wizję dodając konieczność opieki nad chorymi. Nie wystarczy przyjść, zobaczyć chorego i posiedzieć z nim 5, 10 minut. Chodzi tutaj także o lekarzy, pielęgniarki i wszystkich przedstawicieli służby zdrowia, ale również o instytucje, które służą zdrowiu człowieka: ambulatoria medyczne i stomatologiczne, apteki, szpitale, kliniki, sanatoria, domy opieki. Należy więc za wszelką cenę podtrzymać piękną tradycję: dzieło lekarza i pielęgniarki powinno być traktowane nie tylko jako zawód, ale może przede wszystkim jako powołanie” – powiedział abp Zimowski.

auk/rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/28/%C5%9Bwiatowy_dzie%C5%84_chorego_w_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej_/1204435

Prezydent Iranu na audiencji u Papieża

Na specjalnej audiencji Papież Franciszek przyjął dziś prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Hasana Rouhaniego. Następnie został on przyjęty przez watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietro Parolina oraz sekretarza ds. stosunków z państwami abp Paula Gallaghera.
Jak podaje komunikat biura prasowego Stolicy Apostolskiej, podczas serdecznych rozmów wskazano na wspólne wartości duchowe. Odniesiono się także do dobrych relacji między obydwoma państwami, życia Kościoła w Iranie oraz działań Stolicy Apostolskiej na rzecz promowania godności człowieka i wolności religijnej.

Następnie skupiono się na rezultatach i wprowadzeniu w życie porozumienia nuklearnego. Podkreślono także ważną rolę, którą, jak się oczekuje, spełni Iran wraz z innymi państwami regionu na rzecz promowania odpowiednich rozwiązań politycznych dotyczących problemów, które nękają Bliski Wschód, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się terroryzmu i handlu bronią. W tym względzie przypomniano znaczenie dialogu międzyreligijnego i odpowiedzialności wspólnot religijnych w promowaniu pojednania, tolerancji i pokoju.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/26/prezydent_iranu_na_audiencji_u_papie%C5%BCa/1203887

Watykan ma nadzieję na rychłe negocjacje w sprawie Syrii

Stolica Apostolska liczy na przynajmniej częściową poprawę sytuacji w Syrii. W piątek w Genewie mają się rozpocząć rozmowy przedstawicieli syryjskiego rządu i opozycji. Choć największym problemem jest dziś oczywiście Państwo Islamskie, to jednak również osiągnięcie porozumienia wewnątrz Syrii mogłoby stanowić pierwszy krok do rozwiązania kryzysu – uważa abp Silvano Tomasi, watykański przedstawiciel przy genewskich agendach ONZ.

„Sięga się po wszystkie możliwe środki, aby osiągnąć pierwszy konkretny cel, jakim jest zawieszenie broni – powiedział Radiu Watykańskiemu papieski dyplomata. – Ten rozejm jest niezbędny, by dać chwilę wytchnienia ludności cywilnej i by wszędzie mogła dotrzeć pomoc humanitarna, której Syryjczycy bardzo potrzebują. Są pewne nadzieje. Specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ wystosował zaproszenia. Ufam, że 29 stycznia rozpoczną się tu w Genewie rozmowy, że uda się ustalić program negocjacji, a następnie osiągniemy choćby minimalne porozumienie, która pozwoliłoby na przerwanie konfliktu i powstrzymanie przemocy w Syrii i na Bliskim Wschodzie”.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/27/watykan_ma_nadziej%C4%99_na_rych%C5%82e_negocjacje_w_sprawie_syrii/1204229

Ajatollah na papieskiej uczelni

Papieski Uniwersytet Laterański będzie miał w kadrze akademickiej ajatollaha. Prof. Mahmood Taghisadeh poprowadzi projekt badawczy z zakresu teologii społecznej szyickiej i katolickiej. Jego obecność na papieskiej uczelni to efekt nawiązanej ostatnio współpracy z uniwersytetem w świętym dla szyitów mieście Qom w Iranie. Zaowocowała ona również wymianą studentów.

Studenci irańscy już gościli na papieskiej uczelni, teraz studenci rzymscy przygotowują się do pobytu w Iranie. W grudniu natomiast odbyła się na Lateranie dyskusja panelowa o miłosierdziu w chrześcijaństwie i islamie.

Jak podkreśla rektor papieskiej uczelni bp Enrico dal Covolo, ta międzyreligijna współpraca wynika z samej natury uniwersytetu. Niezbędne jest bowiem spotkanie z innymi i nawet niemożliwymi do pogodzenia horyzontami kulturowymi. Jeśli tego zabraknie dialog staje się wyłącznie buonistyczną retoryką – podkreśla bp dal Covolo. Jego zdaniem świat zachodni, pomimo deklaracji, nie jest zdolny do takiego dialogu, bo nie zna i nie ceni samego siebie. W konsekwencji myli dialog z uległością kulturową – dodaje rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/27/ajatollah_na_papieskiej_uczelni/1204227

Przełomowa konferencja uczonych muzułmańskich o niemuzułmanach

Prawa mniejszości religijnych w krajach muzułmańskich  to temat zakończonej właśnie w Maroku trzydniowej konferencji uczonych islamskich. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób z 60 krajów. Zaproszono też przedstawiciela Kościoła katolickiego. Był nim bp Michel Dubost, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za dialog międzyreligijny. Jego zdaniem konferencja ta miała charakter przełomowy. Przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w świecie muzułmańskim mówiono nie tylko o ochronie mniejszości, ale wprowadzono też pojęcie praw obywatelskich i polecono pogłębienie tej kwestii, by pogodzić ją z tradycją islamską.

Inną przełomową kwestią jest uznanie faktu, że postawa islamskich terrorystów wynika z samego islamu – mówi bp Dubost.

„Była to konferencja o znaczeniu historycznym – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Dubost. – Oczywiście, jest ona reakcją na terroryzm i wynika z wydarzeń arabskiej wiosny. Ale po raz pierwszy na tak wysokim szczeblu uznano, że istnieje związek między tymi, którzy powołują się na islam w szerzeniu terroru a samym islamem. Nazywają to patologią islamu i chcą to przezwyciężyć. Takie postawienie problemu uważam za bardzo ważne”.

Bp Dubost zastrzega jednak, że pozytywne wnioski, do jakich doszli muzułmańscy uczeni, nie będą miały bezpośredniego przełożenia na aktualne wydarzenia. Można to w najlepszym wypadku uznać za początek długiego procesu – dodaje przedstawiciel francuskiego episkopatu.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/28/prze%C5%82omowa_konferencja_uczonych_muzu%C5%82ma%C5%84skich_o_niemuzu%C5%82mana/1204498

Watykan o sytuacji na Bliskim Wschodzie na Radzie Bezpieczeństwa

O pilne rozpoczęcie negocjacji w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie zaapelował do wspólnoty międzynarodowej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ abp Bernardito Auza. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji podkreślił konieczność uregulowania relacji izraelsko-palestyńskich, a także rozwiązania dramatycznej sytuacji w Syrii.

Abp Auza przypomniał słowa Papieża wypowiedziane podczas tegorocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, w których wyraził życzenie, „by ten nowy rok mógł uleczyć głębokie rany, dzielące Izraelczyków i Palestyńczyków oraz umożliwił pokojowe współistnienie dwóch narodów, które – jestem tego pewien – z głębi serca nie pragną niczego innego jak pokoju!”. W tym kontekście watykański dyplomata podkreślił konieczność wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jego brak powoduje eskalację nienawiści w regionie i podważa wiarygodność porozumień z Oslo zawartych w 1993 r. Zaapelował ponadto do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie negocjacji między Izraelem i Palestyną.

Abp Auza wskazał na podpisane między Stolicą Apostolską i Palestyną porozumienie dwustronne. Weszło ono w życie 2 stycznia 2016 r. i jest dowodem dialogu i współpracy. Dotyczy ono statusu i działalności Kościoła w Palestynie. Ze względu na złożoną sytuację na Bliskim Wschodzie i prześladowanie tamtejszych chrześcijan jest ono dobrym przykładem dla innych państw o większości muzułmańskiej.

Watykański dyplomata zaapelował także do wspólnoty międzynarodowej o szybkie rozwiązanie trwającego już niemal pięć lat konfliktu w Syrii. Potępił akty terrorystyczne w Syrii i Iraku, podyktowane szerzącym się ekstremizmem i fundamentalizmem. Zwrócił uwagę na rosnący udział w konflikcie bojowników z całego świata, szerzących terror na tle religijnym i etnicznym. Powołując się na słowa Franciszka podczas spotkania z dyplomatami zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zaprzestanie handlu bronią w regionie oraz zintensyfikowanie pomocy humanitarnej.

auk / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/27/watykan_o_sytuacji_na_bliskim_wschodzie_na_radzie_bezpiecze%C5%84/1204150

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Franciszek w synagodze: z nieprzyjaciół i obcych staliśmy się braćmi

Powinniśmy być wdzięczni za to wszystko, co udało się zrealizować w ciągu minionych 50 lat. Między nami wzrosło i pogłębiło się wzajemne zrozumienie, obustronne zaufanie i przyjaźń. Ojciec Święty mówił o tym w czasie swej wizyty w rzymskiej synagodze, która odbyła się w obchodzonym w Kościele Dniu Judaizmu. Franciszek przypomniał, że jest trzecim papieżem, po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, odwiedzającym to miejsce. W obliczu trudnych sytuacji, z którymi musi się konfrontować współczesny świat, wskazał na znaczenie religii dla budowania pokoju i sprawiedliwości.  Przypomniał też, że przemoc stoi w zupełnej opozycji do każdej religii.
Zwracając się do „Starszych Braci” Ojciec Święty podkreślił, że bardzo mu leżą na sercu wzajemne relacje. Przypomniał, że jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires odwiedzał synagogi i spotykał się ze wspólnotami żydowskimi. Z czasem zrodziła się z tego wzajemna przyjaźń, a także wspólne zaangażowanie.

„W dialogu międzyreligijnym rzeczą fundamentalną jest to, że spotykamy się jako bracia i siostry przed naszym Stwórcą i Jemu oddajemy chwałę, a także to, że się szanujemy i wzajemnie cenimy oraz staramy się współpracować – mówił Papież. - W dialogu żydowsko-chrześcijańskim istnieje wyjątkowa i szczególna więź dzięki żydowskim korzeniom chrześcijaństwa: Żydzi i chrześcijanie powinni zatem czuć się braćmi, złączonymi przez tego samego Boga i przez wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na którym można się opierać i kontynuować budowanie przyszłości”.
Papież przypomniał wydarzenia ważne dla pogłębienia wzajemnego dialogu teologicznego - 50. rocznicę soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, a także najnowszy dokument watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Przywołał to, o czym mówił w czasie audiencji ogólnej dokładnie w pół wieku od ogłoszenia soborowej deklaracji.

„Na szczególną wdzięczność Bogu zasługuje rzeczywista przemiana, jaka w ciągu tych 50 lat nastąpiła w relacjach między chrześcijanami a Żydami – podkreślił Franciszek. - Obojętność i niezgoda zmieniły się we współpracę i życzliwość. Z nieprzyjaciół i obcych staliśmy się przyjaciółmi i braćmi. Sobór poprzez deklarację Nostra aetate utorował drogę: «tak» dla ponownego odkrycia żydowskich korzeni chrześcijaństwa, «nie» dla każdej formy antysemityzmu oraz potępienie wszelkiego znieważania, dyskryminacji i prześladowań, które z niego wypływają”.
Franciszek wskazał, że kwestie teologiczne są ważne, jednak nie można stracić z oczu trudnych sytuacji, którym świat musi dziś stawić czoło. Podkreślił, że konflikty, wojny, przemoc, niesprawiedliwość otwierają w ludzkości głębokie rany i wzywają do angażowania na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Egipt: prezydent obiecuje szybką odbudowę zniszczonych kościołów

W ciągu najbliższego roku zostaną odbudowane w Egipcie kościoły zniszczone przez fundamentalistów z Bractwa Muzułmańskiego. Zapewnił o tym prezydent tego kraju, biorąc udział w koptyjskiej liturgii bożonarodzeniowej w kairskiej katedrze św. Marka. Szacuje się, że odkąd to islamistyczne ugrupowanie przejęło władzę w Egipcie, zniszczono tam 53 świątynie.

Prezydent Abdel Fattah al Sisi przypomniał też, że różnorodność religii Egiptu jest bogactwem tego kraju i że pokojowe współżycie ludzi różnych religii należy do planu Boga dla tego regionu. Zachęcił do troski o budowanie dobrych relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, a także do wzajemnego szacunku. „Nasze szkoły i uniwersytety powinny być kuźnią dialogu i zrozumienia. Musimy nie tylko uczyć szacunku dla inaczej myślących, ale i wprowadzać go w życie” – wskazał prezydent Egiptu.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/16/egipt_prezydent_obiecuje_szybk%C4%85_odbudow%C4%99_ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w/1201650

Ks. Halemba: pożywienie najbardziej śmiercionośną bronią w Syrii

Pożywienie stało się najbardziej śmiercionośną bronią w konflikcie syryjskim. Wskazuje na to ks. Andrzej Halemba, odpowiadający w papieskim stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Cierpieniu za Bliski Wschód. Kapłan, który systematycznie odwiedza pogrążoną w wojnie Syrię, zauważa, że zarówno wojska rządowe, jak i rebelianci nie pozwalają na dostarczanie pomocy humanitarnej, by  w ten sposób móc łatwiej podporządkować sobie ludność. „W tym kraju jest wiele miast i miasteczek, w których ludzie codziennie umierają z głodu” – podkreśla ks. Halemba. Dla przykładu warto dodać, że tylko ceny cukru w ostatnim czasie wzrosły w tym kraju dziesięciokrotnie.

Szacuje się, że 4 mln Syryjczyków żyje w rejonach, do których nie dociera żadna pomoc humanitarna. „Od początku wojny 280 tys. osób zginęło w wyniku konfliktu, natomiast 350 tys. zmarło z powodu braku odpowiednich lekarstw i pożywienia” – podkreśla ks. Halemba.

Poczynając od 2011 r.  Pomoc Kościołowi w Cierpieniu sfinansowała różnorodne projekty wsparcia dla Syryjczyków o łącznej wartości 10 mln 380 tys. euro. Aż 60 proc. tej sumy trafiło do tego kraju w ubiegłym roku. Stowarzyszenie pracuje w ścisłej współpracy z biskupami różnych obrządków z Damaszku, Aleppo, Tartus i Homs, a także z lokalną Caritas i obecnymi w Syrii zgromadzeniami zakonnymi. Jednym z ostatnio zainicjowanych projektów jest pomoc ludności w ogrzaniu domów, co przy braku elektryczności i temperaturach poniżej zera jest poważnym problemem.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/15/ks_halemba_po%C5%BCywienie_najbardziej_%C5%9Bmierciono%C5%9Bn%C4%85_broni%C4%85_/1201427

Patriarcha chaldejski: apel o post w intencji pokoju w Iraku

Do modlitwy i pokuty w intencji pokoju w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie wezwał patriarcha chaldejski z okazji zbliżającego się „Postu Niniwy”. Jest to w obrządku chaldejskim trzydniowy okres bardzo surowej wstrzemięźliwości od jedzenia. Zaczyna się w poniedziałek trzeciego tygodnia przed Wielkim Postem, a więc w tym roku 18 stycznia.

Do południa obowiązuje głodówka, a po południu wierni powstrzymują się od mięsa i jedzą tylko warzywa. Praktyka ta nawiązuje do nawrócenia mieszkańców Niniwy pod wpływem nauczania biblijnego proroka Jonasza. To starożytne miasto znajdowało się na terenach dzisiejszego północnego Iraku, zajętych obecnie przez tzw. Państwo Islamskie.

W specjalnym przesłaniu abp Louis Raphael I Sako zachęca wiernych, by modląc się i poszcząc prosili Boga o powrót zgody i pokojowego współistnienia w Iraku, jak też w innych krajach tak umęczonego Bliskiego Wschodu. Przytacza znane im dobrze z chaldejskiej liturgii słowa św. Efrema, wielkiego syryjskiego poety z IV wieku. Wskazywał on Niniwitów jako przykład szczerej skruchy. Patriarcha przypomina, że w Iraku trwa „śmiercionośny konflikt”, nasilany fanatyzmem religijnym. Wzywa zatem do pokuty i do modlitwy, aby ci, którzy nim się kierują, nawrócili się, i aby wszyscy wyrzekli się przemocy i wojny.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/14/patriarcha_chaldejski_apel_o_post_w_intencji_pokoju_w_iraku/1201086

Gruzja: otwarto Drzwi Święte w nieistniejącym kościele

Wyjątkowe Drzwi Miłosierdzia otwarto w gruzińskim mieście Rustawi. Stanęły one w miejscu, gdzie dopiero ma powstać kościół. Ta niecodzienne decyzja jest reakcją na przedłużanie w nieskończoność biurokratycznych praktyk związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę świątyni pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.

„Pomysł zrodził się w czasie rozmowy z księżmi. Postanowiliśmy w szczerym polu postawić drewniane drzwi kościoła i następnie je otworzyć, by nasi wierni mieli okazję doświadczyć łaski obecnego jubileuszu” – mówi administrator apostolski na Kaukazie, bp Giuseppe Pasotto, który dokonał otwarcia Drzwi Świętych. Dodaje, że ten gest ma ogromne znaczenie symboliczne. Przypomina bowiem, że miłosierdziem powinniśmy żyć na co dzień, niezależnie od problemów, którym musimy stawić czoło. Pokazuje zarazem bezkres Bożego miłosierdzia. „Przechodząc przez Drzwi Miłosierdzia wchodzimy do miejsca nieograniczonego murami ani sufitem; daje nam to doświadczyć nieogarnionego przez nas ogromu łaski, którą Bóg chce nas obdarzyć” – podkreśla bp Pasotto.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/13/gruzja_otwarto_drzwi_%C5%9Bwi%C4%99te_w_nieistniej%C4%85cym_ko%C5%9Bciele/1200838

Biskupi w Ziemi Świętej: spotkania z patriarchami

Od 7 do 14 stycznia trwa doroczna wizyta biskupów z Ameryki Północnej, Europy i RPA w Ziemi Świętej. Obecnie udali się oni do Jordanii, by wyrazić solidarność goszczonym tam chrześcijańskim uchodźcom. Pomoc Kościoła w dziedzinie oświatowej, sanitarnej, mieszkaniowej i humanitarnej, niesioną tam zwłaszcza przybyszom z Iraku, podkreślił łaciński patriarcha Jerozolimy, spotykając się z delegacją biskupów w Betlejem.

Abp Fouad Twal podkreślił, że w Roku Miłosierdzia Kościół ma dawać świadectwo współczucia i nadziei. Hierarchowie zamierzali też przy tej okazji odwiedzić wywłaszczone przez Izrael tereny rolne Palestyńczyków w dolinie Cremisan, ale niestety wojsko izraelskie na to nie pozwoliło.
Uczestnicy corocznej wizyty w Ziemi Świętej spotkali się też w katolickiej parafii w At-Tajjiba, na terenach palestyńskich między Jerozolimą a Nablus, z wiernymi i z emerytowanym patriarchą jerozolimskim. Mówiąc o braku woli uznania Państwa Palestyńskiego przez Izrael, podkreślił on konieczność zmian w edukacji młodych pokoleń. „Izraelczycy muszą przestać patrzeć na swych rówieśników jako na terrorystów i wrogów – powiedział abp Michel Sabbah. – Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by mimo sytuacji wojny żyć w pokoju. Naszym rodakom mamy mówić, że przemoc jest bezsensowna i nieużyteczna. Iść zabijać i być zabijani przez izraelskich żołnierzy nie ma sensu” – dodał jerozolimski patriarcha senior.

ak/ rv, toscana oggi


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/12/biskupi_w_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej_spotkania_z_patriarchami/1200548

Liban: kard. Raï po raz kolejny wzywa do pokoju na Bliskim Wschodzie

Do zamknięcia niekończącej się spirali kryzysu na Bliskim Wschodzie po raz kolejny wezwał kard. Béchara Boutros Raï. Maronicki patriarcha Antiochii ponowił także apel do przywódców regionu i społeczności międzynarodowej, aby powstrzymać wojnę i jej okrucieństwa, zwłaszcza zbrodnie i zniszczenia w Palestynie, Iraku, Syrii, Jemenie, Arabia Saudyjskiej, Egipcie, Libii i innych krajach. „Dosyć już programowej dewastacji służącej interesom gospodarczym, politycznym i strategicznym” – podkreślił hierarcha.

Libański kardynał nawiązał także do konieczności zwiększenia ochrony ludności cywilnej, bezbronnej i najbardziej narażonej na niebezpieczeństwa. „Nie ma większego wstydu niż używanie cywilów jako żywych tarcz czy masakrowanie ich bronią i głodem, jak to dzieje się w wielu miejscach. Społeczność międzynarodowa nie ma prawa odstąpić od angażowania wszystkich swoich sił, by nieść pomoc tym, którzy umierają z głodu. Trzeba doprowadzić do zawieszenia broni i znaleźć takie rozwiązania polityczne, które mogłyby doprowadzić do sprawiedliwego, powszechnego i trwałego pokoju w całym regionie” – podkreślił kard. Raï.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/12/liban_kard_ra%C3%AF_po_raz_kolejny_wzywa_do_pokoju_na_bliskim/1200512

Pakistan: spalono kolejny kościół chrześcijański

Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Pakistanie wciąż pozostają napięte.  W miejscowości Bath, niedaleko Lahaury w prowincji Pendżab, po utarczkach między przedstawicielami obydwu religii spłonął protestancki kościół. Należał on do wspólnoty o nazwie Kościół Apostolski.

Kiedy wierni byli tam zebrani na wieczornym nabożeństwie, ich śpiewy słychać było na zewnątrz przez głośniki, co zbulwersowało muzułmanów, którzy uznali, że przeszkadza to w ich modlitwach. Doszło wówczas do poważnego starcia między obydwoma wspólnotami religijnymi. Następnej nocy kościół został podpalony. Incydent usiłuje wyjaśnić miejscowa policja, która szuka sprawców pożaru.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/11/pakistan_spalono_kolejny_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_chrze%C5%9Bcija%C5%84ski/1200313

Izrael: żydowscy fundamentaliści sprofanowali cmentarz

Koło izraelskiego miasta Bet Szemesz na zachód od Jerozolimy sprofanowano salezjański cmentarz, niszcząc krzyże i groby. Doszło do tego jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale dopiero w tych dniach łaciński patriarchat Jerozolimy wydał komunikat o tym kolejnym akcie antychrześcijańskiego wandalizmu. Nie jest to pierwszy taki przypadek – powiedział Radiu Watykańskiemu jerozolimski wikariusz patriarchalny bp William Shomali.

„Nieznani sprawcy zaatakowali i sprofanowali cmentarz księży salezjanów w Bait Dżimal koło Bet Szemesz, niszcząc kamienne i drewniane krzyże. Salezjanie zgłosili to policji, która prowadzi dochodzenie. Wiemy, że dokonali tego miejscowi fundamentaliści żydowscy, bo do podobnego przypadku ze strony Żydów z sąsiedztwa doszło tam już przed laty. Ponieważ takie akty się mnożą, żądamy, by policja pracowała poważniej i znalazła tych kryminalistów, którzy wciąż atakują kościoły, cmentarze, klasztory, symbole chrześcijańskie. Ekstremiści są tu liczni. Znani są też ci, którzy zachęcają do profanacji. Policja może ich więc zidentyfikować, ale musi się do tego lepiej przyłożyć. Niezbędna jest też edukacja do współistnienia, bo jeśli ktoś niszczy symbole religijne innych, znaczy to, że wpojono mu nienawiść i nietolerancję. Trzeba więc wprowadzić właściwe wychowanie do rodziny, szkoły, miejsc kultu i także do mediów” – powiedział bp Shomali.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/11/izrael_%C5%BCydowscy_fundamentali%C5%9Bci_sprofanowali_cmentarz/1200310

Indie: biskupi chcą powrotu religii do szkół

Biskupi Indii domagają się, by dzieci we wszystkich tamtejszych szkołach publicznych miały możliwość uczestniczenia w zajęciach na temat różnych religii, a nie tylko hinduizmu. Rządząca krajem prohinduistyczna Indyjska Partia Ludowa (BJP) rozważa bowiem możliwość wprowadzenia we wszystkich szkołach obowiązku studium Bhagawadgity, czyli najważniejszej świętej księgi tradycji hinduskiej.

Pomysł ten zrodził się już w 2014 r. po zwycięstwie wyborczym premiera Narendry Modiego. W stanach Hariana i Radżastan niektóre władze lokalne już ogłosiły, że zostanie to wprowadzone.
Rzecznik episkopatu Indii ks. Gyanprakash Topno powiedział jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zintegrowanie w programach szkolnych świętych tekstów wszystkich religii. Podkreślił, że „w demokracji nie można promować tylko jednej religii, bo nie byłoby to dobre”. Wyjaśnił, że wprowadzenie tylko jednej świętej księgi jako obowiązującej w szkołach naruszyłoby świecki charakter państwa. „Studiowanie w szkołach różnych ksiąg świętych przyczyni się do wzmocnienia integracji, pokoju i harmonii w kraju” – wskazał duchowny.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/09/indie_biskupi_chc%C4%85_powrotu_religii_do_szk%C3%B3%C5%82/1198306

Etiopia: bezprecedensowe zagrożenie głodem

Ponad 10 mln mieszkańców Etiopii zagrożonych jest głodem powodowanym suszą – alarmują tamtejsi biskupi. Ich apel spotkał się z odzewem w świecie katolickim. Jedną z pierwszych organizacji, które dały konkretną odpowiedź, jest papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przeznaczyło ono kolejnych 460 tys. euro, by przez cały bieżący rok zapewnić utrzymanie dla 1.415 etiopskich rodzin. Dołącza się to do pomocy przekazanej tamtejszemu Kościołowi przez tę organizację w poprzednich latach; np. tylko w roku 2014 było to ponad 1 mln 200 tys. euro.

Na zakończenie 38. sesji plenarnej episkopatu, która odbyła się od 14 do 18 grudnia ub. r. w Addis Abebie, etiopscy zaapelowali do Caritas i do innych organizacji pomocy oraz ludzi dobrej woli na całym świecie o ratowanie najbardziej narażonych na głód i niedożywienie.

Etiopski episkopat podkreśla, że susza, która jest bezpośrednim skutkiem zmian klimatycznych i degradacji środowiska, doprowadziła ten kraj do sytuacji, jakiej nigdy tam jeszcze nie było. Cytuje słowa Papieża Franciszka z encykliki Laudato si’: „Wielu ubogich mieszka na obszarach szczególnie dotkniętych zjawiskami związanymi z ociepleniem, a ich środki utrzymania zależą w dużym stopniu od zasobów naturalnych oraz tak zwanych usług ekosystemowych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zasoby leśne. Nie dysponują innymi możliwościami utrzymania się ani innymi zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. Mają też niewielki dostęp do opieki socjalnej” (25). Biskupi przytaczają oficjalne dane, według których dla zaradzenia kryzysowi żywnościowemu Etiopia potrzebuje 1,4 mld dol. Przypominają wysiłki podejmowane przez tamtejszy rząd, organizacje humanitarne i Kościół, w tym niedawny apel Caritas Internationalis o zbieranie środków na pomoc Etiopii. Zwracają uwagę na los ubogich rodzin, dzieci i młodzieży, jak też migrację setek tysięcy ludzi powodowaną klęskami żywiołowymi czy konfliktami.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/08/etiopia_bezprecedensowe_zagro%C5%BCenie_g%C5%82odem/1199736

Caritas Internationalis apeluje o mobilizację dla Syrii

Caritas apeluje o powszechną mobilizację w sprawie Syrii. Przede wszystkim trzeba się modlić, aby znaleźć sposób na zakończenie wojny. Ale trzeba też naciskać na władze swych krajów, przedstawicieli w parlamencie, aby zabiegali o pokój w Syrii i wstrzymali sprzedaż broni do krajów Bliskiego Wschodu – powiedział Radiu Watykańskiemu sekretarz generalny Caritas Internationalis.

Michel Roy zwraca uwagę, że trwająca od 5 lat wojna w Syrii staje się pomału konfliktem zapomnianym. Opinia publiczna zobojętniała na los Syryjczyków. Jedynie masowy napływ migrantów spowodował chwilowe przebudzenie świadomości. Zapomina się jednak, że w samej Syrii żyje 8 mln uchodźców, a w krajach ościennych kolejne 4 mln. Ci ludzie potrzebują stałej pomocy, bo sami nie są w stanie się wyżywić – podkreśla sekretarz generalny Caritas Internationalis. Tak natomiast wyjaśnia genezę rozpoczętej właśnie rocznej kampanii na rzecz pokoju w Syrii:

„Lokalne jednostki Caritas z Syrii, Iraku, Libanu, Jordanii i Turcji zgłaszały coraz większe zapotrzebowanie na pomoc. Kiedy spotkaliśmy się z ich przedstawicielami i zapytaliśmy, czego tak naprawdę potrzebują, zgodnie odpowiedzieli, że pokoju. Dla naszych przyjaciół z bliskowschodnich Caritas to jest najważniejsze. My zatem, Caritas Internationalis, odpowiadając na tę pilną potrzebę, postanowiliśmy zainicjować powszechną mobilizację przeciw obojętności, apelując o wywieranie presji na rządy, aby poważnie zajęły się pokojem w Syrii i szukały sposobu na powstrzymanie tego konfliktu na drodze politycznej. Domagamy się od rządów realnego i odpowiedzialnego zaangażowania w tę sprawę”.

Michel Roy dodaje, że jednym z czynników, który utrudnia zakończenie konfliktu w Syrii, są znaczne interesy przemysłu zbrojeniowego. Bliski Wschód to bowiem region bogaty i wielki rynek zbytu dla krajów produkujących broń.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/08/caritas_internationalis_apeluje_o_mobilizacj%C4%99_dla_syrii/1199722

piątek, 8 stycznia 2016

Pierwsza publikacja wszystkich prac św. Rafała Brooklińskiego po arabsku

Dominika Kovačević / 08.01.2016
www.cerkiew.pl

Biskup Rafał (Al-Hawaweeny) to arabski święty Ameryki. Pierwszą część swego życia spędził w rodzimej Syrii, następnie nieco czasu w Rosji, zaś ostatnie 20 lat przed śmiercią na misji „Pasterza zagubionych owiec w Ameryce”. W związku z tym tylko część jego bogatego dorobku teologicznego powstała w rodzimym dla niego języku arabskim.

W minionym roku wypadała setna rocznica śmierci świętego, o czym obszernie pisaliśmy w tym artykule. Cerkiew Antiocheńska w USA – owoc działalności św. Rafała – w ramach obchodów tej rocznicy postanowiła dokonać wysiłku przetłumaczenia tekstów władyki powstałych w językach innym niż arabski na tenże, i do publikacji dodać oryginalne arabskie publikacje biskupa.

Prace nad wydaniem pod przewodnictwem doktora Adnana Trablusiego zostały ukończone jednak dopiero niedawno. Jej efektem jest trzytomowa publikacja, która zawiera wszystkie teksty władyki, w tym jego pracę magisterską Święta Tradycja i jej autorytet, artykuły z założonego przez niego magazynu Słowo (ang. The Word, arab. Al-Kalima) Cerkwi antiocheńskiej w USA z lat 1905-1915 – miesięcznik ukazuje się po dziś dzień – oraz arabskie rękopisy św. Rafała.

Publikacja, którą można nabyć osobiście w parafiach antiocheńskich w Stanach Zjednoczonych, a poza nimi wysyłkowo, ma za zadanie przybliżyć postać świętego i jego myśl przede wszystkim prawosławnym mieszkającym w krajach arabskich, bowiem tam św. Rafał nie jest tak znany i czczony jak w USA, mimo że to tamte ziemie go wydały na ten świat i ukształtowały.

Na podstawie: antiochian.org

Izmir: pierwsze uroczyste obchody Epifanii od 1922 roku

Dominika Kovačević / 07.01.2016
www.cerkiew.pl

Kiedy upadło Imperium Osmańskie, które cechowało się mimo wszystko pewnym stopniem tolerancji – inaczej nie mogłoby przetrwać, obejmując tak wielkie terytorium – Turcy tworząc swą nową tożsamość i państwo postanowili, iż nie będzie w nim już miejsca dla nie-muzułmanów i nie-Turków, gdyż stanowi to zagrożenie i nie wpisuje się w koncepcję Młodoturków.  W wyniku tej polityki nastąpiły wielkie prześladowania chrześcijan – Greków, Syryjczyków i Ormian – w które wpisała się między innymi tzw. grecka katastrofa w Azji Mniejszej 1922 roku. Wówczas w Izmirze (gr. Smyrna) i okolicach zostało zabitych i wypędzonych kilkadziesiąt tysięcy (szacunki sięgają nawet 100 tysięcy) Greków i Ormian. Chciano, by chrześcijaństwo obecne tu niemal od początku swego istnienia, nie miało racji bytu. Przez dekady nie było mowy o prawosławnych uroczystościach. W ostatnich latach zaczęło się to zmieniać.

Kolejnym przełomem okazał się początek tego roku, kiedy to 6 stycznia, czyli w wielkie święto Epifanii (Chrztu Pańskiego) po raz pierwszy od 1922 roku odbyło się wielkie poświęcenie wody w izmirskim porcie i tradycyjny konkurs o wyłowienie krzyża z poświęconej wody.

Obrzęd poprzedziła Boska Liturgia sprawowana w cerkwi Agia Fotini (święto Teofanii wśród Greków bywa nazywana również Fota) przez archimandrytę Cyryla Sikisa – to pierwszy prawosławny duchowny w Izmirze od czasu pogromu. Następnie miały miejsce wspomniane wielkie poświęcenie wody i konkurs o wyłowienie krzyża.

W uroczystościach uczestniczyli prawosławni mieszkańcy Izmiru i okolic, a także trzy grupy pielgrzymów z Grecji.

Mamy nadzieję, że skoro udało nam się tu stworzyć prawosławną wspólnotę, to możemy tworzyć coś, co będzie kontynuowane. – powiedział ojciec Cyryl, i dodał – Obecnie w Izmirze mieszka około 300 Greków, ale są też Rosjanie, Gruzini i inni prawosławni; razem od siedmiu do ośmiu tysięcy.

Duchowny przyznał, że w rzeczywistości tradycyjna ceremonia odbyła się po raz pierwszy po przerwie już dziesięć lat temu: Zrobiliśmy to wtedy nieoficjalnie. Tym razem otrzymaliśmy zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Turcji.

Na podstawie: eu.greekreporter.com, myocn.net
Zdjęcia: protothema.gr

 

Boże Narodzenie w Kairze

Dominika Kovačević / 04.01.2016
www.cerkiew.pl

Grecki patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II na obchody Bożonarodzeniowe przybył specjalnie do egipskiej stolicy; choć zwierzchnik tej Cerkwi, zgodnie z tytulaturą, rezyduje w Aleksandrii, to jest tradycją, by uroczystościom święta Narodzenia Chrystusa przewodniczył w Kairze.

Tegoroczne obchody Bożego Narodzenia w Egipcie wg kalendarza neojuliańskiego (którym posługuje się grecki Patriarchat Aleksandrii, w przeciwieństwie do większościowego koptyjskiego Patriarchatu, który posiada swój własny kalendarz, w którym daty zazwyczaj zbiegają się z tym starostylnymi) przebiegły spokojnie, co nie jest tak oczywistym; często zamachy przeprowadzane są w tym kraju na różne chrześcijańskie święta, ponadto sytuacja w państwie wciąż nie jest stabilna.

W wigilię Bożego Narodzenia patriarcha Teodor przewodniczył w soborze św. Mikołaja królewskim godzinom kanonicznym sprawowanym tylko trzy razy do roku, a następnie Boskiej Liturgii św. Bazylego z wieczernią. Po tym przyjął grupę skautów, którzy zaśpiewali tradycyjne kolędy. Co ważne, wśród przybyłych znalazła się także młodzież koptyjska, która zaśpiewała Bożonarodzeniowe hymny w językach koptyjskim i greckim – to drobny, choć istotny wyraz dążenia do prawosławnej jedności.

Następnie papież wraz metropolitą Memfis Nikodemem złożył wizyty w prawosławnym domu starców i szpitalu patriarszym.

W sam dzień święta, 25 grudnia, patriarcha Teodor przewodniczył Jutrzni i Boskiej Liturgii Bożego Narodzenia w katedrze św. Mikołaja wraz z metropolitą Nikodemem i archimandrytą Nifonem – igumenem monasteru św. Jerzego zlokalizowanym w kairskiej starówce chrześcijańskiej.

Eucharystia zgromadziła prawosławnych Greków, Cypryjczyków, Egipcjan i Rosjan. Obecni byli przedstawiciele egipskiego prezydenta, poszczególnych ministerstw i władz Kairu, a także dyplomaci ambasad krajów tradycyjnie prawosławnych.

 

Abp Abel na uroczystościach w Kazachstanie

ks. Korneliusz Wilkiel / 17.12.2015
www.cerkiew.pl

W dniach 12-13 grudnia 2015 r. w stolicy Kazachstanu – Astanie, miały miejsce jubileuszowe uroczystości w związku z 25-leciem kanonizacji Św. Jana z Kronsztadu.

Na zaproszenie ordynariusza Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Republice Kazachstanu – metropolity Aleksandra w uroczystościach uczestniczył arcybiskup Abel w asyście ks. Korneliusza Wilkiela – proboszcza parafii w Biłgoraju oraz Michała Jakimczuka.

12 grudnia w Duchowo-Kulturalnym i Administracyjnym Centrum im. Śww. Cyryla i Metodego miasta Astany, konferencją naukową poświęconą św. Janowi z Kronsztadu rozpoczęły się obchody. Następnie uczestnicy jubileuszu wzięli udział w nabożeństwie Całonocnego Czuwania.

Niedziela, 13 grudnia rozpoczęła się o godzinie 9.00 Boską Liturgią, której przewodniczył metropolita Aleksander, w asyście biskupów oraz duchowieństwa Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Republice Kazachstanu oraz przybyłych z za granicy.

Na zakończenie Boskiej Liturgii metropolita Aleksander pozdrowił hierarchów, duchowieństwo oraz wiernych z dniem pamięci św. Andrzeja, którego relikwie są wielkim duchowym skarbem miasta Astana oraz z 25-leciem kanonizacji o. Jana z Kronsztadu. Następnie zwierzchnik okręgu metropolitalnego zwrócił się do zebranych z okolicznościową homilią. Szczególne słowa wdzięczności hierarcha skierował do biskupów przybyłych na uroczystości z zagranicy, do metropolity Serafima z  Gruzji, Abp Lubelskiego i Chełmskiego Abla oraz  Abp Michała z Genewy.

W uroczystościach uczestniczył również Bp Miguel Maury Buendía, nuncjusz apostolski w Kazachstanie.

 

Kair: chirotonia nowego biskupa Kisumu i Zachodniej Kenii

Dominika Kovačević / 15.12.2015
www.cerkiew.pl

Decyzją Świętego Synodu greckiego Patriarchatu Aleksandrii z dnia 24 listopada br., dokonano nowego podziału diecezjalnego na terenie Kenii. Prawosławna misja w tym kraju prężnie się rozwija – wiernych, według różnych szacunków, jest od 650 tysięcy do prawie miliona.  Z metropolii Kenii wycięto dwie nowe diecezje: Nieri i Góry Kenia oraz Kisumu i Zachodniej Kenii. Z kolei metropolię Kenii przekształcono w metropolię Nairobi – jej ordynariuszem jest arcybiskup Makary. Biskupem Nieri i Góry Kenia mianowano dotychczasowego biskupa pomocniczego Nitri Neofita, zaś biskupem Kisumu i Zachodniej Kenii Atanazego (Akundę) – obydwaj są Kenijczykami.

Sakrament święceń biskupich ojca Atanazego miał miejsce 6 grudnia w kairskiej cerkwi, której patronuje święty wspominany tego dnia – czyli biskup Miry Licyjskiej Mikołaj. Uroczystości przewodniczył grecki patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II w asyście ośmiu innych hierarchów tej Cerkwi lokalnej.

W swoim słowie do nowego biskupa papież Teodor powiedział m.in.:
Na początku pragnę ci powiedzieć, iż teologia naszego Kościoła jest wykształcona nie tylko przez ławki i sale wykładowe akademii teologicznych. (…) Teologia nie zaczyna się ani nie kończy w bibliotekach. Teologia naszego Kościoła ma swój początek na Świętym Ołtarzu! To na nim jest Nieskalany Baranek, Jezus Chrystus, który jest centrum całego Kościoła. On jest jaśniejącą siłą, źródłem świętości, w której całe stworzenie jest umocnione w swej logice i intelekcie, i wiecznie wysławia Go.

Zatem nasza prawosławna wiara nigdy nie może być uczyniona protestancką, bowiem jej centrum jest Chrystus – Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały, i który wniebowstąpił w chwale od nas do Niebios. Chrystus wieczny, który zawsze jest z nami. To jest wiara Prawosławia, wiara naszych Ojców. To wiara, która nie może być „sprywatyzowana”.  To wiara, która nie została utworzona w ramach zapisu prywatnych porozumień czy aktu notarialnego. Cerkiewnym „kontraktem” jest Krzyż Pański, a podpisem jest Jego Krew! (…) Zaś praca misyjna jest „DNA” naszego Kościoła. To jego natura, to jego naturalna ścieżka. (…)

Mój bracie, ojcze Atanazy, w tej świętej godzinie zachowaj te słowa w swym sercu. Bądź posłuszny Woli Pana. Bądź posłuszny tronowi Aleksandrii, który cię wezwał do tej posługi. (…) Diecezja, która ci została przyznana, nie jest ci obca – jesteś ciałem z ciała naszych kenijskich braci. Kochaj ich jeszcze mocniej jako biskup i ojciec. Przede wszystkim, ucz ich kochać imienia Chrystusa. Ucz ich o ewangeliście Marku – daj im poczuć, iż są oni dziećmi Patriarchatu Aleksandrii i całej Afryki, który jest w pełni świadomy znaczenia Miłości.

Na podstawie: patriarchateofalexandria.com

 

Syria: porwany franciszkanin odzyskał wolność

Z Bliskiego Wschodu nadeszła przynajmniej jedna pozytywna wiadomość: odzyskał wolność franciszkanin porwany dwa tygodnie temu, 23 grudnia, na północy Syrii. „Otrzymaliśmy informację, że o. Dhiya Azziz został uwolniony i czuje się dobrze – powiadomili 5 stycznia jego zakonni współbracia z Kustodii Ziemi Świętej. – Ze względu na konieczną dyskrecję nie możemy podać więcej szczegółów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w jego uwolnieniu” – czytamy w specjalnym komunikacie.

Radość wyraził też w rozmowie z Radiem Watykańskim kustosz Ziemi Świętej. Zaznaczył jednak, że „sytuacja w Syrii jest nadal ciężka i wprost dramatyczna”. Najnowsza wiadomość budzi nadzieję na uwolnienie również innych uprowadzonych duchownych, czego bardzo pragną tamtejsi chrześcijanie. W każdym razie „ważne jest, że kanały kontaktu są jeszcze otwarte” – uważa o. Pierbattista Pizzaballa OFM.

Dhiya Azziz urodził się 42 lata temu w Mosulu na północy Iraku. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i należy do Kustodii Ziemi Świętej. Po święceniach kapłańskich pracował przez kilka lat w Egipcie, potem w Jordanii, a następnie w Syrii. Ochotniczo zgłosił się do posługiwania w parafii Yacubiyeh na północy tego kraju, w pobliżu granicy tureckiej. Są to tereny niebezpieczne dla wyznawców Chrystusa, gdyż znajdują się pod kontrolą dżihadystów z organizacji Dżabhat an-Nusra, związanych z Al Kaidą. O. Azziz został porwany, gdy wracał do swej parafii z przedświątecznej wizyty u krewnych, którzy po zajęciu Równiny Niniwy przez tzw. Państwo Islamskie schronili się w Turcji. Raz już uprowadzono go w lipcu ub. r. Wtedy po krótkim czasie wydostał się na wolność. Dziesięć miesięcy wcześniej zatrzymano wraz z grupą parafian i po kilku dniach uwolniono franciszkańskiego proboszcza o. Hannę Jalloufa z sąsiedniej miejscowości Knayeh.

W Syrii uprowadzono w ostatnich latach wielu chrześcijańskich duchownych. Już trzeci rok brak jakichkolwiek wiadomości o dwóch prawosławnych biskupach Aleppo (od kwietnia 2013 r.) i o włoskim jezuicie o. Paolo Dall’Oglio (od lipca 2013 r.).

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/05/syria_porwany_franciszkanin_odzyska%C5%82_wolno%C5%9B%C4%87/1199018

Asia Bibi przebaczyła swoim prześladowcom

Skazana w 2010 r. na karę śmierci Pakistanka Asia Bibi, matka pięciorga dzieci, przebaczyła swoim prześladowcom. Pisze o tym włoski dziennik La Stampa. Chrześcijanka, osądzona za rzekome bluźnierstwo, czeka na rezultat kolejnej apelacji w tej sprawie. Pod koniec lipca pakistański sąd zawiesił wykonanie na niej kary śmierci w oczekiwaniu na wynik odwołania. Asia Bibi jest osadzona w więzieniu dla kobiet w Multam w prowincji Pendżab. Już po raz siódmy Boże Narodzenie przeżywała w zakładzie karnym.

W wigilię świąt kobietę mogła odwiedzić rodzina. Wtedy właśnie miały paść słowa o przebaczeniu tym, którzy złożyli nieprawdziwe oskarżenie o bluźnierstwo. „Boże Narodzenie to święto miłosierdzia Bożego – miała powiedzieć pakistańska katoliczka. –  Przebaczam moim prześladowcom, którzy fałszywie mnie oskarżyli, i proszę o przebaczenie z ich strony”. Kobieta mimo cierpienia i izolacji, a także świadomości, że dotknęła ją ogromna niesprawiedliwość, jest wewnętrznie spokojna. Prosiła także wszystkich chrześcijan na świecie o modlitwę, by oczekiwany po apelacji wyrok Sądu Najwyższego uwolnił ją od stawianych zarzutów.

lg/ rv, la stampa


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/06/asia_bibi_przebaczy%C5%82a_swoim_prze%C5%9Bladowcom/1199235

W Egipcie spokojne Boże Narodzenie

„Bóg jest teraz z nami i dlatego przeżywamy radość. Dlatego właśnie pragnę razem z wami rozważać nad tym, że głównym celem Narodzenia Jezusa było uczynienie ludzi szczęśliwymi” – tak pisze koptyjski patriarcha Aleksandrii w Egipcie do swoich wiernych, którzy świętują dzisiaj Boże Narodzenie, podobnie jak wielu innych wschodnich chrześcijan. W bożonarodzeniowym przesłaniu Tawadros II wskazuje na Maryję, pasterzy i mędrców jako tych, którzy sami najpierw doświadczyli radości z narodzenia Zbawiciela, a potem dzielili się nią z innymi.

Z kolei katolicki ordynariusz Gizy bp Antonios Aziz Mina w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zauważa, że w porównaniu z poprzednimi latami tegoroczne święta chrześcijanie w Egipcie mogą przeżywać we względnym spokoju. Nie ma takiego jak wcześniej zagrożenia napadami dżihadystów na kościoły i klasztory. Bardzo dobre są również stosunki z większością umiarkowanych muzułmanów. Oczywiście islamiści próbują zastraszać chrześcijan, ale jak zauważa bp Mina, to samo dzieje się w Europie. Teraz najważniejsze dla Egiptu jest zagwarantowanie wszystkim praw obywatelskich:

„Nie ma czegoś takiego jak «prawa chrześcijan». Są takie same prawa dla wszystkich obywateli. Dlatego, jeśli wszystkim Egipcjanom zagwarantuje się ich prawa, w konsekwencji otrzymają je również chrześcijanie. Człowiek jest człowiekiem i jako taki ma w sobie samym godność, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, muzułmaninem, czy też ateistą. Swojemu krajowi życzę tego samego, co całemu światu. Po pierwsze prawdziwego, wewnętrznego pokoju, który wychodzi z serca, jednając człowieka z samym sobą, z innymi i z całym światem. Po drugie chcę życzyć szczęścia pochodzącego jedynie z mocnej miłości Boga, która sama z siebie musi wpływać na nasze relacje z innymi” – powiedział koptyjskokatolicki biskup z Egiptu.

dw / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/07/w_egipcie_spokojne_bo%C5%BCe_narodzenie/1199482

Indie: rusza proces kanonizacyjny męczenników z Orisy

„Zostali zabici w straszliwy sposób. Jednak ich ofiara stała się zaczynem nowego życia i umocnieniem wiary”. W ten sposób męczeństwo ponad stu indyjskich chrześcijan wspomina abp John Barwa kierujący archidiecezją, na terenie której w 2008 r. miały miejsce antychrześcijańskie pogromy. Właśnie rusza proces kanonizacyjny męczenników z Orisy.

Z rąk hinduistycznych oprawców zginęło wówczas ponad sto ludzi, którzy nawet w obliczu okrutnej śmierci nie wyrzekli się Chrystusa. 56 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów, spalono 6,5 tys. domów i zniszczono bądź sprofanowano 395 kościołów.

Jak podkreśla abp Barwa, który odpowiada za przebieg procesu na szczeblu diecezjalnym, chrześcijanie Indii są niesamowicie dumni ze swoich męczenników. „Trwa o nich żywa pamięć. Ich śmierć napełnia cierpieniem, jednak jest dla nas zarazem źródłem nowego życia” – podkreśla hierarcha.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/07/indie_rusza_proces_kanonizacyjny_m%C4%99czennik%C3%B3w_z_orisy/1199460

Liban: Jezuicka Służba Uchodźcom wobec dramatycznej sytuacji edukacyjnej

Z powodu wojny 2,8 mln syryjskich dzieci nie chodzi do szkoły. Ponad pół miliona z nich to uchodźcy przebywający w Libanie. Na te alarmujące fakty zwraca uwagę Jezuicka Służba Uchodźcom. Organizacja ta prowadzi własne ośrodki edukacyjne w tym rejonie, ale jest to kropla w morzu potrzeb. Jedną z nich jest szkoła w Jbeil w Libanie, w której uczy się ponad 500 syryjskich dzieci. Mają one tam zapewnione również niezbędne wsparcie psychologiczne. [Jezuicka Służba Uchodźcom] JRS apeluje zatem, by jak najszybciej podjąć działania w tej dramatycznej sytuacji.

W opublikowanym przez tę organizację raporcie jezuici piszą, że wszystkie znajdujące się w placówce w Jbeil dzieci zostały w jakiś sposób dotknięte traumatycznymi skutkami wojny. Niektóre doświadczyły przemocy w rodzinie, większość mieszka w przepełnionych domach, często jedynie prowizorycznie dostosowanych do zamieszkania. To wszystko wpływa na ich psychikę i zachowanie, które często uniemożliwia normalną pracę w klasie. Jak podkreśla jeden z nauczycieli w Jbeil, „syryjskie dzieci potrzebują czegoś więcej niż tylko tradycyjnej edukacji”. Majed Mardini dodaje, że wielu z nich w ogóle nie wie, co to znaczy „chodzić do szkoły”. Trzeba je zatem uczyć także odpowiedniego zachowania i współdziałania ze sobą w grupie. „Tylko codzienna praca i przede wszystkim poświęcony im czas pozwolą uzyskać satysfakcjonujące wyniki” – mówią nauczyciele pracujący w szkole JRS w Jbeil.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/06/liban_jezuicka_s%C5%82u%C5%BCba_uchod%C5%BAcom_wobec_dramatycznej_sytuacji/1199239

Iran nie respektuje praw chrześcijan

Chociaż po dokonanej w Arabii Saudyjskiej egzekucji szyickiego imama Nimr al Nimra władze z Teheranu zaangażowały się bardzo mocno w walkę o prawa człowieka i mniejszości, to jednak w samym Iranie te same prawa ciągle nie są respektowane. Mówi o tym chaldejski arcybiskup Teheranu przypominając, że władze irańskie nie zmieniły swojej decyzji o konfiskacie kościelnego terenu, na którym powstaje obecnie meczet.

Niestety prezydentowi Hassanowi Rouhaniemu nie udało się szczęśliwie zakończyć negocjacji w tej sprawie między radykalnymi muzułmanami a wspólnotą chrześcijańską. Mimo tego abp Ramzi Garmou ma nadzieję, że „można będzie znaleźć rozwiązanie, aby zwrócić Kościołowi ziemię, która do niego należała”. Działający w Paryżu „Narodowy komitet opozycji irańskiej” podkreśla, że dyskryminacja mniejszości religijnych ukazuje fiasko mającego miejsce w ostatnim czasie otwarcia się Zachodu na Republikę Islamską.

dw / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/07/iran_nie_respektuje_praw_chrze%C5%9Bcijan/1199489

wtorek, 5 stycznia 2016

Brat Alois o swoim pobycie w Syrii i Libanie

www.taize.fr/pl

O swoim pobycie w czasie Bożego Narodzenia w Syrii, a wcześniej w Libanie opowiedział 29 grudnia w Walencji przełożony Wspólnoty w Taizé brat Alois.

Na zakończenie wieczornych modłów w czasie trwającego tam 38. Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego przez tę ekumeniczną społeczność, brat przeor mówił o odwiedzinach obozów uchodźców w obu tych bliskowschodnich krajach, podkreślając przy tym wielką uwagę, jaką uchodźcy poświęcają dzieciom i ich wychowaniu.

Brat Alois zaznaczył, że w 4-milionowym Libanie jest prawie dwa miliony przybyszów z sąsiednich krajów, przede wszystkim z ogarniętej wojną Syrii. „W Dolinie Bekaa [w Libanie – KAI] odwiedziliśmy tymczasowe obozy i podobnie jak w Homsie w Syrii byłem pod ogromnym wrażeniem troski, z jaką wszyscy zajmują się dziećmi” – wspominał mówca. Zwrócił uwagę, że „w jednym z obozów sami uchodźcy założyli szkoły, także dla najmłodszych dzieci” i zapewnił, że wielokrotnie usłyszał od nich, że „uczenie dzieci jest dla nich najważniejsze”.

Przełożony klasztoru w Taizé wspomniał również, że ważną sprawą jest dla nich także „wspólne życie w całej jego różnorodności”. W tym kontekście podkreślił, że „Liban kieruje do nas ten przekaz: można żyć razem, wyznając różne religie”. Zakonnik przypomniał, że ten bliskowschodni kraj powstał na fundamencie wzajemnego szacunku i nawet teraz, „mając za sobą trudne przejścia, które doprowadziły do wojny domowej, Libańczycy wciąż wracają do tego ideału”. Wezwał do modlitwy wraz z nimi, „aby zdołali wytrwać”.

Przechodząc następnie do bieżących rozważań, br. Alois nawiązał do potrzeby zaufania miłosierdziu Boga, „które na zawsze będzie tryskającym źródłem”. Przypomniał, że papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, aby móc zastanawiać się, jak wprowadzać je w życie „i w łączności z tym rokiem chcemy odkrywać, że Kościół jest przede wszystkim wspólnotą miłości i przebaczenia”.

Zaznaczył, że „wprawdzie nasze wspólnoty, parafie, grupy nie zawsze są takie, jak byśmy chcieli, ale Duch Święty jest w Kościele obecny i pomaga nam iść naprzód drogą przebaczenia”. „Miłosierdzie i współczująca miłość to takie wartości ewangeliczne, które mogą być odpowiedzią na trudne sytuacje w naszych społeczeństwach; są one w stanie rozbroić spiralę przemocy między ludźmi” – tłumaczył przeor. Przypomniał, że dziś wielu chrześcijan na całym świecie oddaje życie za pojednanie i pokój a w dziejach chrześcijaństwa wielu męczenników wzywało do miłości i do przebaczenia.

Brat Alois o swoim pobycie w Syrii i Libanie

USA: diecezja dla wiernych obrządku syromalankarskiego

Pierwszą diecezję obrządku syromalankarskiego poza terytorium Indii Papież utworzył w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest to eparchia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju z siedzibą w Elmont w stanie Nowy Jork.

Ryt syromalankarski jest najmniej licznym z trzech katolickich obrządków obecnych w Indiach, liczącym ok. 400 tys. wiernych. Należą oni do tzw. „chrześcijan św. Tomasza” ze stanu Kerala w południowo-zachodniej części tego kraju. Określa się ich tak dlatego, że ten właśnie apostoł miał tam głosić Ewangelię. Syromalankarczycy wywodzą się od grupy duchownych i wiernych Kościoła syryjskoprawosławnego zwanego jakobickim, która w 1930 r. przyjęła jedność z Rzymem. W 2005 r. Jan Paweł II wyniósł katolicki Kościół syromalankarski do rangi arcybiskupstwa większego. W ostatnim czasie coraz częściej katolicy syromalankarscy emigrują, szczególnie do Ameryki Północnej. W 2010 r. Benedykt XVI utworzył dla nich egzarchat apostolski w USA, który jego następca wyniósł teraz do rangi diecezji, obejmując nią także Kanadę. Eparchia ta ma ok. 11,5 tys. wiernych w 19 parafiach i misjach.

Pierwszym ordynariuszem nowej diecezji Ojciec Święty mianował bp. Thomasa Eusebiosa Naickamparampila. Urodzony 54 lata temu  w indyjskim stanie Kerala, kierował on syromalankarskim egzarchatem w Stanach Zjednoczonych od chwili jego utworzenia. Równocześnie był wizytatorem apostolskim dla wiernych tego obrządku w Kanadzie i w Europie.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/04/usa_diecezja_dla_wiernych_obrz%C4%85dku_syromalankarskiego/1198773

Kard. Raï: Zachód musi się w końcu przejąć losem Bliskiego Wschodu

Wzrost napięcia między szyitami a sunnitami negatywnie odbija się także na losie bliskowschodnich chrześcijan. Tak jak tysiące innych ludzi dobrej woli padają oni ofiarą lokalnych i międzynarodowych interesów: ekonomicznych, politycznych i strategicznych. Wskazuje na to libański kardynał Béchara Boutros Raï przypominając, że pierwszym warunkiem przywrócenia trwałego pokoju w regionie jest zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zaznacza on, że napięcia między obu odłamami islamu istnieją od 1300 lat, jednak w ostatnim czasie są one celowo podsycane. Walka o wpływy między Arabią Saudyjską a Iranem przybrała kształt otwartego konfliktu.

„Niestety ten kryzys wyrządza szkodę wszystkim: zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom. Tysiące zwykłych ludzi musi uciekać, ponieważ nie jest w stanie  żyć pod ciągłymi bombardowaniami - mówi Radiu Watykańskiemu kard. Raï. - Wydaje mi się, że Bliski Wschód teraz bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebuje obecności chrześcijan, ponieważ niesiemy ze sobą przesłanie Ewangelii braterstwa i konieczności obrony godności ludzkiej, a to staje się coraz pilniejszym wyzwaniem. Czynimy wszystko co w naszej mocy, by pomóc wyznawcom Chrystusa pozostać na tej ziemi i ufamy, że w końcu także Zachód się tym przejmie. Łatwo powiedzieć im :«Przyjedźcie do nas». Dużo jednak trudniej podjąć konkretne działania pozwalające im pozostać we własnej ojczyźnie. Musimy obronić naszą obecność, naszą misję. Dla nas współistnienie z muzułmanami jest bardzo ważne. Wielu z nich pomaga swoim współwyznawcom nie wpaść w ręce organizacji fundamentalistycznych i terrorystycznych. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że dopóki wspólnota międzynarodowa nie zakończy konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na Bliskim Wschodzie nie będzie trwałego pokoju”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/04/kard_ra%C3%AF_zach%C3%B3d_musi_si%C4%99__przej%C4%85%C4%87_losem_bliskiego_wschodu/1198867

Nowy kościół katolicki w Pakistanie

W pakistańskiej diecezji Fajsalabad powstał nowy kościół. Poświęcił go tamtejszy biskup Joseph Arshad. Świątynię wzniesiono w małej wiosce pod miastem Okara w miejscu niewielkiej kaplicy, która nie wystarczała już na potrzeby wiernych. Oni sami wnieśli ogromny wkład w budowę kościoła. Jest tam ponad 100 katolickich rodzin.

W uroczystości poświęcenia kościoła, który nosi wezwanie św. Piotra, wzięli też udział mieszkający tam niechrześcijanie. „W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Chrystus chce, byśmy byli miłosierni jak Ojciec” – powiedział przy tej okazji biskup. Zachęcił do odrzucenia ducha nienawiści i zemsty, by „wypełnić całe terytorium Pakistanu Bożym miłosierdziem”. Była to wyraźna aluzja do licznych w tym kraju przypadków prześladowania chrześcijan. Trzeba jednak przyznać, że rząd Islamskiej Republiki Pakistanu potrafi się czasem zdobyć na jakieś gesty wobec chrześcijańskiej mniejszości, takie jak zezwolenie na budowę kościoła.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/04/nowy_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_pakistanie/1198793

Biskupi z Ameryki i Europy odwiedzą Ziemię Świętą

Z wizytą do Gazy, Betlejem i Jordanii udadzą się przedstawiciele episkopatów USA, Unii Europejskiej, Kanady i RPA skupieni w Komitecie Koordynacyjnym Ziemi Świętej, którego zadaniem jest wspieranie Kościoła w ojczyźnie Jezusa. Od 7 do 14 stycznia biskupi odwiedzą między innymi parafię Świętej Rodziny w strefie Gazy, prowadzone tam przez katolików szkoły i ośrodki pomocy ofiarom konfliktu z Izraelem, który miał miejsce w 2014 r. Następnym punktem wizyty będzie chrześcijańska wioska Beit Jala w dolinie Cremisan koło Betlejem, której mieszkańcy w wyniku budowy przez Izrael muru bezpieczeństwa zagrożeni są utratą swoich terenów uprawnych. Biskupi odwiedzą również Jordanię, gdzie spotkają się z uchodźcami z Syrii i Iraku.

Wizyta biskupów z Komitetu Koordynacyjnego odbywa się corocznie w styczniu począwszy od 1998 r. Poprzez pielgrzymkę i modlitwę, a także przekazywanie informacji własnym rządom i mediom chcą oni uwrażliwić opinię publiczną swoich krajów na sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej.

dw / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/04/biskupi_z_ameryki_i_europy_odwiedz%C4%85_ziemi%C4%99_%C5%9Bwi%C4%99t%C4%85/1198802

Kustosz Ziemi Świętej o sytuacji tamtejszych chrześcijan

Do takich zamachów, jak w Paryżu, na Bliskim Wschodzie w pewnych miejscach dochodzi codziennie – powiedział przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, spotykając się w Jerozolimie z grupą pielgrzymów różnych narodowości. O. Pierbattista Pizzaballa OFM wskazał na narastanie islamskiego fundamentalizmu zwłaszcza tam, gdzie panuje nędza i degradacja, za co odpowiedzialność łatwo tu przypisać Zachodowi. A w islamie polityka zawsze łączy się ściśle z religią – przypomniał franciszkanin.

W Ziemi Świętej pojawiły się już flagi tzw. Państwa Islamskiego. Nie świadczy to jeszcze o przybyciu tam jego bojowników, gdyż siły izraelskie skutecznie strzegą granic, jednak używanie jego symboli przez elementy miejscowe już jest poważnym sygnałem. Zagrożone jest w pierwszym rzędzie państwo Izrael, ale po nim przyjdzie też kolej na chrześcijan – ostrzega o. Pizzaballa.
Kustosz Ziemi Świętej podał aktualne statystyki. Jest tam obecnie 175 tys. miejscowych chrześcijan, niemal wyłącznie arabskich, z czego 60 proc. w Izraelu, a reszta na terytoriach palestyńskich. Liczba ta stale maleje wskutek emigracji wyznawców Chrystusa. Podczas gdy rodziny muzułmańskie mają średnio pięcioro dzieci, a żydowskie troje, to chrześcijańskie tylko dwoje. Ponadto w Izraelu jest ok. 200 tys. zagranicznych pracowników, przybyłych z wizą na 5 lat głównie z Filipin czy Indii. Mieszkają w dzielnicach żydowskich i nie mają kontaktu z miejscowymi chrześcijanami, zarówno ze względów językowych, jak i dlatego, że pracując u Żydów mają wolne tylko soboty i tego dnia organizuje się dla nich nabożeństwa – powiedział o. Pizzaballa.

ak/ rv, vita.it


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/02/kustosz_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej_o_sytuacji_tamtejszych_chrze%C5%9Bcijan/1198512

Patriarcha Sako: Nowy Rok w stolicy pogrążonego w wojnie Iraku

Noworoczne życzenia składał wczoraj mieszkańcom stolicy Iraku patriarcha chaldejski Louis Raphael Sako, idąc pieszo i bez żadnej eskorty z siedziby patriarchatu do kościoła Wniebowzięcia Matki Bożej, gdzie przewodniczył Eucharystii. Towarzyszył mu biskup pomocniczy Basel Yaldo. Abp Sako podkreślił, że tylko w taki sposób mógł nawiązać kontakt z przechodniami, którzy mimo napiętej sytuacji byli na ulicach Bagdadu liczni.

W homilii zwierzchnik katolików obrządku chaldejskiego życzył pokoju w Iraku oraz w Syrii, gdzie w środę 30 grudnia doszło w mieście Kamiszlo do zamachu, w którym zginęło też kilku uczniów uczęszczających do oratorium prowadzonego przez salezjanów.

Pragnienie pojednania patriarchat chaldejski wyraził też w sposób konkretny. Z okazji Bożego Narodzenia rozdał 70 tys. dolarów [dwu tysiącom] 2 tys. ubogich rodzin – głównie chrześcijanom, ale też wyznawcom innych religii – oraz 40 tys. chrześcijańskim studentkom i studentom uniwersytetu w Bagdadzie.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/02/patriarcha_sako_nowy_rok_w_stolicy_pogr%C4%85%C5%BConego_w_wojnie/1198500

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...