piątek, 23 października 2015

Wystawa "Kolory Prawosławia - Polska" w Etiopii

Autor: Piotr Makal / 22.10.2015
www.cerkiew.pl

14 października w stolicy Etiopii Addis Abebie miał miejsce wernisaż najbardziej znanej wystawy o polskim prawosławiu – „Kolory Prawosławia. Polska". Wystawę pod honorowym patronatem JE Metropolity Sawy zorganizowała polska ambasada w Etiopii.

Wernisaż otworzył ambasador RP w Etiopii Jacek Jankowski. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność wzajemnych kontaktów między krajami, a także to, że wystawa łamie stereotyp Polski jako kraju jednolitego wyznaniowo. Następnie głos zabrał abuna Jakub - biskup Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo* (Orientalna Cerkiew Etiopska), który podziękował metropolicie Sawie za błogosławieństwo na zorganizowanie wystawy oraz możliwość zobaczenia prawosławia w Polsce. O wymianie turystycznej i ekonomicznej między Polską a Etiopią mówił przedstawiciel etiopskiego ministerstwa turystyki. Na zakończenie, pomysłodawca wystawy Aleksander Wasyluk podziękował wszystkim za przybycie, a ambasadorowi i sponsorom za nieocenioną pomoc w realizacji pierwszej wystawy w Afryce.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyły występy chórów: polskiego pod dyr. o. kpt. Łukasza Goduna oraz etiopskiego. Chóry zaprezentowały muzykę typową dla tradycji swoich Cerkwi. Koncert spotkał się z żywym zainteresowaniem. W wernisażu uczestniczyło ponad 250 osób, w tym przedstawiciele Cerkwi etiopskiej, rządu oraz korpusów dyplomatycznych innych krajów. Obecni byli także przedstawiciele naszej Cerkwi i władz polskich. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował o. płk Aleksy Andrejuk, a Urząd Miejski w Białymstoku - doradca Prezydenta Białegostoku Marek Masalski.

Zorganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania ambasadora Jacka Jankowskiego i jego żony, a także finansowego wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sponsorów: firm Airon Green Energy Turbines, Pronar oraz Unibep i Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.

*W ponad dziewięćdziesięciomilionowej Etiopii chrześcijanie stanowią ok. 65%. Pozostali mieszkańcy (głównie na wschodzie kraju) to muzułmanie. Etiopia jest jednym z nielicznych państw, gdzie nie ma konfliktów na tle religijnym. Większość Etiopczyków należy do Etiopskiej Prawosławnej Zunifikowanej (w ten sposób można przetłumaczyć staroetiopskie słowo tewahedo, które odnosi się do jednej natury Chrystusa) Cerkwi (ang. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church) – autokefalicznej Cerkwi dochalcedońskiej. Do 1959 r. Cerkiew etiopska była podporządkowana Cerkwi koptyjskiej, jednak zachowywała swoje zwyczaje i tradycje liturgiczne. Cerkwie dochalcedońskie (inaczej zwane orientalnymi) nie uznały postanowień IV Soboru Powszechnego i w związku z tym utraciły jedność eucharystyczną z Cerkwią prawosławną.

 

Jak blisko/daleko jesteś od Prawdy? – esej metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra)

Autor: tłum. Dominika Kovačević / 20.10.2015
www.cerkiew.pl

Myśl arabskiego prawosławia pozostaje nieznaną w naszym kraju. Tymczasem jest ona semicka, a więc bardzo biblijna, i zakorzeniona w Ojcach Cerkwi, wśród których byli przecież nie tylko Grecy, lecz właśnie także Semici, jak choćby św. Efrem Syryjczyk czy św. Jan Damasceński. Zachęcamy do zapoznania się z przykładem tej myśli w postaci eseju metropolity Góry Liban Jerzego (Khodra) – jednego z najbardziej znanych współczesnych arabskich teologów prawosławnych, autora wielu publikacji, które są cenione zarówno za treść, jak i formę – arabszczyzna władyki odznacza się niemalże poetyckim stylem, nieprostym do oddania w przekładzie.

Zadane w tytule pytanie jest pretekstem do refleksji nad pojęciami „słowo”, „miłość” i „ prawda”, rozumiane też jako synonimy Boga, oraz związek człowieka z nimi i jego stosunek do nich. A więc jest to zarazem pytanie o relację człowieka ze swoim Stwórcą. To pytanie o zależność między tym wszystkim, w których Bóg stanowi centrum, choć często w naszym życiu tak się nie dzieje.


Jak blisko Boga są ludzie? Jak blisko Prawdy? Piszesz tylko po to, by przybliżyć czytelnika do Prawdy, ponieważ pisarz pragnie, by ludzie byli z Bogiem. Pisarz to ręka Boga, a ty, pisząc, niczego Mu nie dodajesz. Dosięgasz Jego myśli tylko podążając daną tobie drogą. Zatem, Bóg rozmawia z prorokami, my zaś ich tłumaczymy i objaśniamy. Święty Jan apostoł pisząc „Na początku było Słowo” chce, by Bóg był również na końcu [tj. nie tylko jako przyczyna, ale i cel, przyp. tłum.]. Oznacza to, iż wypełnia On również przestrzeń pomiędzy początkiem i końcem. To ty jesteś w zamyśle Bożym, pamiętaj o tym; a tymczasem żyjesz tak, jakbyś to ty miał określać ten zamysł Boży zgodnie z twoją wizją, jak ty chcesz. Słowa św. Jana oznaczają też to, iż nie możesz określać ludzi według własnego postrzegania [tj. osądzać]; powinieneś odnajdywać w nich świadków Boga.

Ludzi można podzielić na tych, co widzą Boga, i tych, co nie mogą Go dostrzec. Ci, którzy nie mogą Go widzieć, zasłaniają sobie oczy, bowiem wierzą tylko w samych siebie, a więc nie uwierzyli w Niego, i umierają z miłości do samych siebie. Tak oto, albo kochasz Pana, i w ten sposób odnajdujesz sam siebie, albo kochasz siebie samego, i umierasz.

Wielu ludzi uważa, że znają Boga, bo należą do jakiejś religii. Lecz nie mogą poznać Go inaczej, jak przez pokochanie Go. Reszta mówi słowa. Wszystkie opowieści o relacjach pomiędzy nami i Panem mają nas utwierdzić w miłości do Niego, co nie jest sprawą łatwą. Czasem miłość jest przysłaniana przez [nadmierne skupianie się] na praktykowaniu nabożeństw. Ale same nabożeństwa nie wystarczą. Prawdziwe pytanie skierowane do każdego z nas, to czy kocham Boga? A to jest wyrażone przez bycie Mu posłusznym. Może twoje modlitwy nie świadczą prawdy, nie są z serca?… Podstawą i wyznacznikiem jest to, co jest powiedziane w naszej Księdze, to znaczy: kochaj Pana Boga swego; kochaj bliźniego swego i każdego innego, jak siebie samego.

Synod: świadectwo rodziny z umęczonego Iraku

Krew prześladowanych w Iraku chrześcijan i cierpienie tamtejszych rodzin to także nasza ofiara wnoszona w prace Synodu. Mówi o tym małżeństwo z Bagdadu uczestniczące w pracach Synodu o rodzinie. Suhaila Salim i Wisam Marqus Odeesho zaznaczają, że swym świadectwem iraccy chrześcijanie mówią światu, iż wierność nauczaniu Chrystusa ma sens.

„Rodziny w Iraku przeżywają ogromne trudności. Brakuje pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzięki wierze w Chrystusa i pokładanej w Nim nadziei jesteśmy jednak w stanie stawiać czoło trudnościom – mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim Wisam. - Przy naszej parafii w Bagdadzie schroniło się wielu uchodźców. Otaczamy ich konkretną opieką materialną, ponieważ stracili wszystko. Sami wielokrotnie ryzykowaliśmy życiem. Kiedyś szliśmy ulicą i gdyby pociski spadły na nią kilka minut wcześniej, nie byłoby nas tutaj. Znamy chrześcijan wygnanych z Mosulu. Stracili wszystko poza wiarą. Ona jest naszą siłą. Wcześniej mieliśmy dobre relacje z wyznawcami innych religii, także muzułmanami. Za rządów Państwa Islamskiego jest to niemożliwe, ponieważ podważa ono to pokojowe współistnienie. Liczymy że Synod upomni się o nasz los, a kraje Zachodu pomogą nam pozostać w naszej ziemi. Nie chcemy uciekać. Chrześcijanie muszą pozostać w Iraku”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/22/synod_%C5%9Bwiadectwo_rodziny_z_um%C4%99czonego_iraku_/1181259

Syria i Irak: ludobójstwo chrześcijan

„Ludobójstwo chrześcijan” to tytuł sympozjum, zorganizowanego 19 października w gmachu włoskiego parlamentu. Mówiono tam o ich sytuacji w Syrii oraz Iraku. Przypomniano, że 450 tys. chrześcijan syryjskich zostało zmuszonych do przesiedlenia z powodu wojny domowej i działań tzw. Państwa Islamskiego. Również w Iraku wygnało ono 120 tys. wyznawców Chrystusa z Mosulu i Równiny Niniwy do irackiego Kurdystanu.

W sympozjum wzięli udział katoliccy patriarchowie z Bliskiego Wschodu, obecni w Rzymie na Synodzie Biskupów. Zwierzchnik katolików obrządku syryjskiego Ignacy Józef III Younan zwrócił uwagę, że najwyższą cenę na Bliskim Wschodzie płacą najsłabsi, a są nimi chrześcijanie. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, nie ma nadziei, że będą mogli tam pozostać. Mówi patriarcha chaldejski Louis Raphael Sako:

„Niebezpieczeństwem jest, że dojdzie do tego, iż te kraje Bliskiego Wschodu – tak Irak, jak i Syria – zostaną opustoszone. Na to niebezpieczeństwo wystawieni są chrześcijanie: prześladuje się ich – trzeba to powiedzieć – za wyznawaną religię i uchodzą za granicę. Trzeba zatem gorącej miłości w obliczu tej tragedii: to jest nasz kraj, nasza ziemia, nasza historia! Dlaczego ja, jako Irakijczyk, jestem prześladowany? Jestem obywatelem Iraku, religia nie ma nic do tego. Dlatego powiedziałem, że konieczne jest oddzielić religię od państwa” – powiedział patriarcha Sako.

Na spotkaniu w gmachu włoskiego parlamentu był też patriarcha melchicki Grzegorz III Laham. Przypomniał, że w Syrii połowa lekarzy opuściła kraj, a ponad 140 kościołów zostało tam zniszczonych.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/21/syria_i_irak_ludob%C3%B3jstwo_chrze%C5%9Bcijan/1180958

Zniszczenia w Palmirze monitem tzw. Państwa Islamskiego dla Zachodu

Niszczenie bezcennych zabytków w Palmirze to monit tzw. Państwa Islamskiego dla Zachodu – uważa chaldejski biskup Aleppo. Syrii potrzebny jest pilnie pokój i polityczne rozwiązanie rozgrywającego się tam konfliktu.

Niedawne zburzenie łuku triumfalnego w Palmirze, który przetrwał ponad dwa tysiące lat, „to akcja propagandowa wobec wspólnoty międzynarodowej, a zwłaszcza Europy i USA, podjęta, aby pokazać własną siłę” – stwierdził bp Antoine Audo. Komentując kolejny atak na bezcenne dziedzictwo kulturowe Syrii podkreślił on, że poprzez te niszczycielskie gesty nastawione na propagandę terroryści z Państwa Islamskiego „chcą pokazać na zewnątrz, że dominują nad światem arabskim i muzułmańskim”.

Katolicki hierarcha obrządku chaldejskiego z żalem stwierdził, że Zachód wciąż pozostaje głuchy na cierpienia Syryjczyków, i zaznaczył, że sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Świadczy o tym niekończący się exodus wyznawców Chrystusa z ziem ogarniętych konfliktem. Bp Audo zwrócił uwagę na fakt, że  „zniknięcie chrześcijan z Bliskiego Wschodu byłoby wielką stratą nie tylko dla Kościołów wschodnich, ale także dla samego islamu. Bez ich obecności na tych ziemiach pozostałoby miejsce jedynie dla niszczycielskiej przemocy” – uważa biskup Aleppo.
Z ostatnich danych ONZ wynika, że od marca 2011 r., kiedy rozpoczął się konflikt w Syrii, 240 tys. ludzi straciło tam życie, a ponad 10 mln opuściło swe miejsca zamieszkania. Spośród nich 4 mln znalazło schronienie w krajach sąsiednich (Turcji, Libanie, Jordanii, Iraku), 150 tys. poprosiło o azyl w Europie, natomiast 6,5 mln mimo opuszczenia swych domów zdecydowało się pozostać w kraju.

auk / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/21/zniszczenia_w_palmirze_monitem_tzw_pa%C5%84stwa_islamskiego_dla_/1180964

środa, 21 października 2015

Przygotowania do soboru wszechprawosławnego w 2016 roku

kg, ts (KAI) / br, Stambuł, 2015-08-30
www.ekai.pl
 
W Stambule rozpoczęły się 29 sierpnia przygotowania do soboru wszechprawosławnego, który ma obradować na wiosnę 2016 roku. Do 2 września na zaproszenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I obraduje na ten temat w siedzibie Patriarchatu w Fanarze – dzielnicy Stambułu – 140 biskupów prawosławnych.

W ramach tego spotkania 1 września będzie uroczyście obchodzony dzień modlitw o ochronę stworzenia. Do tych modlitw, na życzenie papieża Franciszka, przyłączył się też Kościół katolicki.

Przyszły sobór ma się rozpocząć w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 2016 roku. Będzie to pierwsze wielkie spotkanie biskupów prawosławnych z całego świata po ponad 12 wiekach. Za ostatni wspólny sobór prawosławny uchodzi VII sobór powszechny w Nicei (dziś Iznik na południe od Stambułu) w 787 r. Za ekumeniczny, a więc powszechny uznają oni też IV sobór w Konstantynopolu w latach 879-80.

Od tamtego czasu sobory powszechne odbywały się tylko na Zachodzie, były zwoływane przez papieży i Kościoły wschodnie nie uznają ich za wiążące dla całego chrześcijaństwa, jakkolwiek w niektórych z nich uczestniczyli delegaci prawosławni (np. w Soborze Florencko-Ferrarskim [1438-45] czy Watykańskim II [1962-65]). Nie byli oni jednak pełnoprawnymi uczestnikami tych zgromadzeń, ale zaproszonymi gośćmi bądź obserwatorami.

W drugim tysiącleciu zwołano kilka spotkań z udziałem zwierzchników lub co najmniej wysokiej rangi przedstawicieli większości a nawet wszystkich istniejących wówczas Kościołów prawosławnych, ale nie miały one rangi soborów. Zjazdy takie odbyły się m.in. w Jassach (dzisiejsza Rumunia) w 1642, w Moskwie (1666-67), Jerozolimie (1672) i Konstantynopolu (1691). Później nawet takie spotkania ustały i na wznowienie działań w tym kierunku trzeba było czekać do XX wieku.

W 1901 patriarcha konstantynopolski Joachim III zaproponował zwołanie soboru, który miałby za zadanie złagodzenie napięć między poszczególnymi autokefalicznymi (niezależnymi) Kościołami prawosławnymi. Przyświecało mu przekonanie, że tylko jeden Kościół jako całość, zaangażowany w trwały i konstruktywny dialog wewnętrzny, mógłby stawić czoło wyzwaniom ówczesnego świata, przemawiając „jednym głosem i jednym sercem”. Inicjatywa ta nie przyniosła jednak owoców m.in. dlatego, że większość istniejących wówczas Kościołów świeżo wyzwoliła się spod panowania tureckiego i szukały one swej tożsamości, identyfikując się z narodami, wśród których działały, a ich duchowieństwo często nie miało jeszcze szerszej wizji chrześcijańskiej.

Przygotowania do soboru wszechprawosławnego w 2016 roku

Biskupi prawosławni przed Soborem

kg (KAI/ilsismografo) / br, Stambuł, 2015-09-04
www.ekai.pl
 
Od 29 sierpnia do 2 września odbyło się w Stambule kolejne spotkanie ponad 140 biskupów prawosławnych z całego świata. Przybyli oni na zaproszenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja w celu omówienia wyzwań stojących przed prawosławiem w ostatnich latach, w tym także w kontekście przyszłorocznego Soboru Wszechprawosławnego.

Z komunikatu ogłoszonego przez służbę prasową Patriarchatu wynika, że we wprowadzeniach do poszczególnych tematów metropolici przedstawili inicjatywy kościelne, duszpasterskie i teologiczne. Dotyczyło to takich zagadnień, jak zapowiedziany na wiosnę przyszłego roku Sobór Wszechprawosławny oraz dialogi teologiczne – z Kościołem rzymskokatolickim, Kościołami niechalcedońskimi, ze Światową Federacją Luterańską, Wspólnotą Anglikańską, Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych i z Kościołem starokatolickim.

Wiele uwagi poświęcono też prawosławnej odpowiedzi na zagadnienia bioetyczne, korzenie i skutki zmian klimatycznych, zjawisko migracji, jak również duszpasterskiej posłudze Kościoła w obliczu humanitarnego kryzysu uchodźców.

Z okazji rozpoczynającego się 1 września w prawosławiu nowego roku kościelnego patriarcha Bartłomiej przewodniczył uroczystej liturgii w katedrze patriarszej z udziałem obecnych na spotkaniu hierarchów. Na zakończenie odbył się tradycyjny obrzęd wyznaczenia nowej indykcji, czyli rozpoczęcia odmierzania kolejnego roku liturgicznego i dat świąt kościelnych.

Biskupi prawosławni przed Soborem

Patriarcha Bartłomiej odwiedził uchodźców na wyspie Chios

ts (KAI) / br, Stambuł, 2015-09-16
www.ekai.pl
 
Już po raz drugi w ciągu 18 lat prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I odwiedził podlegającą mu diecezję na greckiej wyspie Chios. Obecnie przez Turcję docierają tam liczne grupy uchodźców. Duchowy zwierzchnik światowego prawosławia przybył do ich obozu, rozdawał im środki pomocy i w rozmowach zarówno z chrześcijanami, jak i muzułmanami dodawał im otuchy.

W czasie panowania osmańskiego z Chios przeniosło się do Stambułu wielu Greków. W ówczesnej stolicy Imperium mieli swój kościół pw. św. Jana z Chios. Jednakże w 1965 roku władze w Ankarze przekazał świątynię „Tureckiemu Kościołowi Prawosławnemu”, który odłączył się od Kościoła macierzystego. Mimo iż nie istnieje on już od dawna, rząd zwleka ze zwrotem świątyni. Podczas obecnej wizyty na Chios patriarcha Bartłomiej zapowiedział, że zwróci się z tą sprawą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wcześniej, w 2010 roku Trybunał w Strasburgu orzekł, że władze tureckie powinny zwrócić Patriarchatowi Konstantynopola odebrany mu w 1964 roku sierociniec na Büyükada – jednej z Wysp Książęcych na Morzu Marmara koło Stambułu.

Odnosząc się do sytuacji greckiej mniejszości prawosławnej w Turcji za rządów T. R. Erdoğana, patriarcha powiedział: „Mamy swoją wiarę i dzięki niej przetrwamy”.

Na razie jednak władze tureckie zamknęły na rok resztki prawosławnego klasztoru Matki Bożej w Sumeli koło Trapezuntu na północy kraju. Będzie on niedostępny również 15 sierpnia 2016 roku, gdy tradycyjnie w prawosławną uroczystość Zaśnięcia (Wniebowzięcia) Maryi patriarcha od sześciu lat sprawował tam uroczystą liturgię. W tym roku uczestniczyło w niej 1000 pielgrzymów z różnych krajów regionu Morza Czarnego.

Koła rządowe w Ankarze uzasadniają swą decyzję tym, że rozpadające się sanktuarium maryjne zostało zamknięte ze względu na „prace konserwatorskie”. Brak jednak konkretnych planów, które świadczyłyby o odbudowie przynajmniej kościoła klasztornego, zburzonego w latach 1922/23 w czasie wymuszonych wyjazdów chrześcijan z Turcji.

Obserwatorzy uważają, że zamknięcie Sumeli wpisuje się w coraz bardziej widoczny “ narodowo-islamski” kurs prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana.

Sumela jest miejscem, w którym znajduje się kilka kościołów i klasztorów prawosławnych i ormiańskich, w których od pewnego czasu co najmniej raz w roku wolno odprawiać nabożeństwa chrześcijańskie.

Patriarcha Bartłomiej odwiedził uchodźców na wyspie Chios

Patriarcha melchicki proponuje ekumeniczny apel ws. Syrii

pb (KAI/la-croix.com) / mz, Rzym, 2015-10-10
www.ekai.pl

Rezydujący w Damaszku melchicki patriarcha Antiochii Grzegorz III Laham proponuje, by papież Franciszek wydał wraz z prawosławnymi, anglikanami i luteranami ekumeniczny apel, który byłby „międzynarodowym głosem chrześcijan na rzecz pokoju w Syrii”.

Francuski dziennik „La Croix” ujawnił, że w tym celu patriarcha spotka się w przyszłym tygodniu z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.

Z kolei 10 października wieczorem Grzegorz III spotka się z innymi zwierzchnikami katolickich Kościołów wschodnich, obecnymi w Rzymie na zgromadzeniu Synodu Biskupów, by zaproponować ojcom synodalnym zabranie głosu w sprawie losu rodzin-uchodźców.

- Jestem dumny, że w Kościele katolickim może się odbywać taki synod - podkreślił hierarcha. Jego zdaniem żaden inny Kościół, nawet prawosławny [który praktykuje synodalność - KAI], nie jest zdolny do takiej „zgody, szacunku i wolności wypowiedzi”. - Kardynałowie są ze sobą na ty, żartują, spierają, są u siebie, wyrażają opinie - opowiadał patriarcha, który pracuje w małej grupie niemieckojęzycznej.

Zaznaczył, że „zamiast krytykowania różnych problemów społecznych dla rodziny, staramy się odkryć elementy pozytywne”. Synod opublikuje „bardzo piękny i bardzo pozytywny dokument” - przewiduje Grzegorz III dodając, że trzeba mówić „językiem otwartym, a jednocześnie chrześcijańskim”.

Patriarcha melchicki proponuje ekumeniczny apel ws. Syrii

Ziemia Święta: młodzi Palestyńczycy będą się modlić o pokój

Wobec coraz większej eskalacji przemocy w ojczyźnie Jezusa młodzież Ziemi Świętej w najbliższą sobotę 24 października modlić się będzie we wszystkich kościołach katolickich Palestyny, Izraela i Jordanii o dar pokoju. Jest to inicjatywa chrześcijańskiej młodzieży palestyńskiej.

„Młodzi chcą się modlić o pokój na całym Bliskim Wschodzie, ale szczególnie w Jerozolimie” – powiedział agencji misyjnej Fides duszpasterz młodzieży palestyńskiej ks. Bashar Fawadleh. Wikary parafii w Beit Sahur koło Betlejem przypomniał, że „Jerozolima, która jest Świętym Miastem pokoju, stała się w tych dniach znowu sceną krwi, przemocy, nadużyć i śmierci”. Palestyński kapłan poinformował, że wyznaczone na sobotę czuwania wieczorne są otwarte dla całej młodzieży Ziemi Świętej, nie tylko dla chrześcijan. „Mogą przyjść także młodzi muzułmanie i Żydzi. Będziemy prosili razem wszechmocnego i miłosiernego Boga, aby dotknął ludzkich serc i uwolnił je od nienawiści, lęku i pragnienia zemsty” – powiedział ks. Bashar Fawadleh.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/20/ziemia_%C5%9Bwi%C4%99ta_m%C5%82odzi_palesty%C5%84czycy_b%C4%99d%C4%85_si%C4%99_modli%C4%87_o_pok%C3%B3j/1180667

wtorek, 20 października 2015

V Panprawosławna Konferencja Przedsoborowa

Ks. Andrzej Kuźma / 13.10.2015
www.cerkiew.pl

W dniu 11 października b.r. w Chambesy k. Genewy rozpoczęła się V Panprawosławna Konferencja Przedsoborowa. Zadaniem Konferencji jest ostateczne przygotowanie dokumentów na Wielki Panprawosławny Sobór, który planowany jest na czerwiec 2016 r.

Konferencja rozpoczęła się wspólną celebracją św. Liturgii w Cerkwi pod wezwaniem św. Pawła apostoła narodów. Św. Liturgii przewodniczył Metropolita Szwajcarii Jeremiasz (Patriarchat Konstantynopola). W Liturgii uczestniczyli wszyscy przewodniczący delegacji Lokalnych Cerkwi Prawosławnych. Obrady plenarne rozpoczęły się w dniu następnym tj. 12 października i potrwają do soboty 17 października. Konferencja przebiega pod przewodnictwem Metropolity Pergamonu Jana (Ziziulasa) z Patriarchatu Konstantynopola. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele wszystkich Lokalnych Cerkwi Prawosławnych.

Po wprowadzeniu poprawek, przyjęciu i podpisaniu dokumentów przygotowywanych na Sobór zostaną one opublikowane i udostępnione dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z nimi. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest reprezentowany przez Biskupa Siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego i ks. Andrzeja Kuźmę.

za: orthodox.pl

 

Liban: nowy metropolita Zahle i Baalbek

Dominika Kovačević / 17.10.2015
www.cerkiew.pl

Siódmego października obradujący w monasterze Balamand w Libanie Święty Synody Patriarchatu Antiochii wybrał na nowego metropolitę Zahle i Baalbek archimandrytę Jonasza (As-Suriego). Zastąpi on liczącego 89 lat metropolitę Spirydona (Khouriego), który kierował tą archidiecezją od 1966 roku, i zadecydował w ostatnim czasie o przejściu na emeryturę.

Nowy metropolita urodził się w 1970 roku jako Antoni As-Suri w miejscowości Al-Mina (prowincja Trypolisu), w której dominują prawosławni chrześcijanie. Tu chodził do prawosławnej szkoły św. Eliasza, aktywnie działał w lokalnym bractwie młodzieży prawosławnej, a także śpiewał w chórze, kierowanym wówczas przez późniejszego protopsalmistę Patriarchatu Antiochii, Dymitra Kutię.  W 1994 roku ukończył kierunek elektroniki na Uniwersytecie Libańskim. Edukację teologiczną otrzymał w paryskim Instytucie św. Sergiusza.

Dwudziestego czwartego czerwca 2001 roku przyjął święcenia subdiakonatu w monasterze św. Jana Chrzciciela w Dumie z rąk metropolity Jerzego (Khodra).

Dwudziestego marca 2005 roku metropolita Eliasz (Kurban) wyświęcił go na diakona w soborze św. Jerzego w Al-Minie. Dwudziestego czwartego lipca przyjął święcenia kapłańskie, został skierowany do posługi w swoim rodzinnym mieście. Wyznaczono go również na duchowego opiekuna młodzieży metropolii Trypolisu.

Na wieczerni święta Narodzenia Bogurodzicy, 7 września 2008 roku, podniesiono godność o. Antoniego do rangi archimandryty. Trzy lata później mianowano go igumenem monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy w Bkfatin, gdzie dzięki niemu dokonano renowacji kilku cerkwi, a także wybudowano kaplicę poświęconą świętym Antoniemu Wielkiemu, Arseniuszowi z Kapadocji i Nektariuszowi Cudotwórcy. Szesnastego czerwca 2012 dostąpił godności wielkiej schimy podczas Boskiej Liturgii sprawowanej przez metropolitę Efrema (Kyriakosa); przyjął wówczas imię Jonasz.

Metropolita-elekt jest autorem szeregu artykułów w magazynie Madżallat An-Nur (arab. „Magazyn Światłości”) – miesięczniku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Libanie – zatytułowanych m. in. „Młodość i życie”, „Pomiędzy prozelityzmem a ewangelizacją”, „Rozważania nad monastycyzmem”, „Zagadnienie homoseksualizmu w kapłaństwie”. Pisał także artykuły teologiczne do biuletynu metropolii Trypolis Al-Karma (arab. „Winnica”).

 

Wizyta greckiego patriarchy Aleksandrii w Afryce Południowej

Dominika Kovačević / 17.10.2015
www.cerkiew.pl

W dniach 2-11 października odbyła się podróż greckiego patriarchy Aleksandrii Teodora II do Afryki Południowej.

Trzeciego października papież sprawował niedzielną Boską Liturgię w cerkwi św. Jana Chrzciciela w Germiston (RPA) wraz z metropolitą Johannesburga i Pretorii Damascenem, biskupem Mozambiku Janem i biskupem Nitry Neofitem.

Dwa dni później patriarcha wziął udział w sesji Panafrykańskiego Parlamentu w Midrand (RPA). Jego przewodniczący, Roger Nkodo Dans, wyraził wdzięczność za przyjęcie zaproszenia przez władykę Teodora, bowiem, jak zaznaczył, reprezentuje on najstarszą chrześcijańską instytucję na kontynencie.
Następnie hierarcha wygłosił swoje przemówienie, w którym powiedział m. in.:
Jako papież i patriarcha Aleksandrii, w bojaźni Bożej, staram się ze wszystkich sił pomagać ludziom Afryki – zwykłym ludziom w ich trudach, chorobach i analfabetyzmie. (…) Moja obecność w tym miejscu jeszcze raz przypomina mi, jakie obowiązki mamy my wszyscy – polityczni i religijni liderzy naszego kontynentu.

Patriarcha wyraził również radość i satysfakcję ze współpracy Panafrykańskiego Parlamentu z Międzyparlamentarnym Zgromadzeniem Prawosławnym (IAO). Po wygłoszeniu przemowy uhonorował prezydenta Rogera Nkodo Dansa Wielkim Krzyżem Apostoła Marka – najwyższym odznaczeniem greckiego Patriarchatu Aleksandrii –  tym samym wyrażając uznanie dla wszystkich parlamentarzystów ze zgromadzenia panafrykańskiego.

Po obradach w sali głównej dostojny gość otworzył wystawę zdjęć pt. Pascha w świecie prawosławnym, która prezentuje obchody święta Zmartwychwstania Chrystusa w różnych Cerkwiach lokalnych.

Siódmego października hierarcha poleciał do Zimbabwe, gdzie najpierw spotkał się z lokalnym metropolitą – władyką Serafimem, a także ambasadorem Grecji. Następnego dnia z okazji święta św. Eutropiusza, w kaplicy Zaśnięcia Bogurodzicy, patriarcha wraz metropolitą Gwinei Jerzym oraz dwoma lokalnymi kapłanami celebrował Boską Liturgię. W trakcie nabożeństwa wzniósł on szczególne modlitwy o zakończenie wszystkich konfliktów w Zimbabwe i za ludzi dotkniętych suszą.

 

poniedziałek, 19 października 2015

Syria: patriarcha Grzegorz III Laham o emigracji chrześcijan

„Pozostańcie tu! Mimo wszelkich trudności miejcie cierpliwość! Nie emigrujcie!” – to słowa listu melchickiego patriarchy Damaszku Grzegorza III Lahama do młodych chrześcijan w Syrii. Patriarcha określa ucieczkę młodych wyznawców Chrystusa z Bliskiego Wschodu krwotokiem i huraganem, który zagraża samemu istnieniu wspólnoty chrześcijańskiej w tym regionie. „Jaka będzie przyszłość Kościoła? Jaką będzie nasza ojczyzna? Co się stanie z naszymi parafiami?” – pyta zauważając jednocześnie, że przedłużanie się syryjskiego kryzysu zmusza miejscowych chrześcijan do szukania lepszego jutra za granicą.

Przynajmniej trzy razy w tygodniu z Damaszku wyjeżdża autobus z chrześcijańska młodzieżą i dorosłymi. Z narażeniem życia, przez Bejrut i Turcję, przedostają się oni do Europy. Inni przez Libię dopływają do włoskiej wyspy Lampedusa. „Ta wielka fala emigracji zagraża istnieniu Kościoła w Syrii” – podkreśla melchicki patriarcha Damaszku.

dw/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/03/syria_patriarcha_grzegorz_iii_laham_o_emigracji_chrze%C5%9Bcijan/1169403

Ateny: konferencja międzyreligijna

O ochronie praw chrześcijan i konieczności położenia kresu ich prześladowaniom na Bliskim Wschodzie mówiono w czasie międzyreligijnej konferencji w Atenach. Spotkanie zostało zorganizowane przez patriarchat ekumeniczny Konstantynopola, Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha w Wiedniu oraz papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Wskazano m.in., że warunkiem budowania pokojowej przyszłości jest dialog i szerzenie porozumienia między religiami. Podkreślono, że chrześcijanie muszą być traktowani jako pełnoprawni obywatele tych ziem, a co za tym idzie także chronieni. Uczestnicy ateńskiego spotkania zaapelowali też do wspólnoty międzynarodowej o większą wrażliwość na los mieszkańców Bliskiego Wschodu i podjęcie bardziej konkretnych kroków na rzecz przywrócenia pokoju i budowania pojednania.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/03/ateny_konferencja_mi%C4%99dzyreligijna/1169409

Indie: ustanowienie Dnia Męczenników

Indyjscy biskupi w stanie Orisa podjęli decyzję o ustanowieniu Dnia Męczenników. Będzie on poświęcony pamięci ofiar masakr chrześcijan w Kandhamal w 2008 roku. Dokładna jego data zostanie ustalona w porozumieniu z rodzinami ofiar. Dotąd w Orisie obchodzony był lokalnie jedynie Dzień Pamięci.

„Zamordowani podczas antychrześcijańskich prześladowań zasługują na naszą pamięć i cześć. Zginęli za swoją wiarę i świadectwo o Chrystusie” – tłumaczy bp Sarat Chandra Nayak. Planowane jest również wystosowanie prośby do episkopatu Indii by Dzień Męczenników został ustanowiony w całym kraju. „To ważne, by całe indyjskie społeczeństwo pamiętało o masakrach w Kandhamal. To najokrutniejszy w historii atak wymierzony w wyznawców Chrystusa, którzy także zostali zdradzeni przez wymiar sprawiedliwości” – stwierdził John Delay, jeden z aktywistów chrześcijańskich.
W masakrach w indyjskim stanie Orisa w 2008 r. zamordowano dziesiątki chrześcijan. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich wiosek. Zniszczono kilkaset kościołów i miejsc kultu oraz kilka tysięcy domów.

ac/ rv, fides


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/05/indie_ustanowienie_dnia_m%C4%99czennik%C3%B3w_/1169886

Nuncjusz w Izraelu o konieczności powrotu do negocjacji z Palestyńczykami

Podczas niedawnego spotkania Franciszka z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na potrzebę „wspierania klimatu zaufania między Izraelczykami i Palestyńczykami, oraz powrotu do bezpośrednich negocjacji”. Nuncjusz apostolski w Izraelu abp Giuseppe Lazzarotto w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że nie jest to jedynie życzenie Kościoła, ale wielu ludzi po obydwu stronach konfliktu.

„Jeśli nie odbuduje się tej atmosfery zaufania, jeśli nie powróci się do bezpośrednich, szczerych i uczciwych negocjacji, to ryzykuje się, że istniejące ogniska napięcia mogą wymknąć się spod kontroli ze wszystkimi możliwymi negatywnymi konsekwencjami. Ojciec Święty jasno zaznaczył, że oprócz rozwiązań technicznych i politycznych, jest jeszcze inny wymiar, o którym nie można zapominać. Jeśli rzeczywiście chcemy stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, to nie można pozostawić rozwiązania tego problemu jedynie technokratom i politykom, bo będzie to trudna i długa droga. Trzeba raczej zachęcać wszystkich, w tym także polityków, do wejścia w inny wymiar” – powiedział abp Lazzarotto.

Nuncjusz w Izraelu podkreślił również, że na dzień dzisiejszy jedynym realnym rozwiązaniem konfliktu jest utworzenie Państwa Palestyńskiego. Zaś dla zakończenia tragedii rozgrywającej się obecnie na całym Bliskim Wschodzie niezbędne jest podjęcie przez wspólnotę międzynarodową konkretnych działań, uwzględniających interesy wszystkich uczestników konfliktu.

dw/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/07/nuncjusz_o_powrocie_do_negocjacji_z_palesty%C5%84czykam/1170224

Pakistan: biskupi apelują o większą ochronę dzieci

O objęcie większą ochroną dzieci i podjęcie bardziej zdecydowanych działań w celu powstrzymania seksualnego wykorzystywania nieletnich apelują do władz Pakistanu biskupi tego azjatyckiego kraju. Ich głos związany jest z najnowszym raportem, który ujawnił, że w minionym roku aż 3,5 tys. dzieci padło ofiarą wykorzystywania seksualnego. 67 proc. tych przypadków miało miejsce na terenach wiejskich.

Biskupi przypominają, że rodzice często boją się stawać w obronie swych dzieci ponieważ są zastraszani przez bandy pedofilów, które korumpują miejscową policję, a nawet lokalnych polityków. Ostatni taki przypadek miał miejsce w prowincji Pendżab, gdzie po dziesięciu latach bezkarnej działalności rozbito bandę przestępców zajmujących się pornografią dziecięcą. Zdeprawowali oni 280 dzieci między 6 a 14 rokiem życia. W ich siedzibie zarekwirowano ponad 400 pornograficznych filmów.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/07/pakistan_biskupi_apeluj%C4%85_o_wi%C4%99ksz%C4%85_ochron%C4%99_dzieci_/1170226

Abp Zenari: kluczową sprawą powstrzymanie wojny w Syrii

Tylko powstrzymując toczące się wojny można prawdziwie stawić czoło problemowi uchodźców. Wskazuje na to abp Mario Zenari przypominając, że  dramat Syryjczyków trwa już piąty rok generując coraz więcej biedy i cierpienia. Nuncjusz apostolski w Syrii wezwał strony konfliktu, by wyciągnęły do siebie ręce w geście pojednania, by uratować „umierającą matkę Syrię”. Powinno się to dokonać przy ścisłej współpracy wspólnoty międzynarodowej.

„Kluczową sprawą o której przypomina też Papież jest powstrzymanie wojny w Syrii. Mówią to też uchodźcy przybywający do Europy: «Powstrzymajcie wojnę, a nie będziemy musieli uciekać i u was się chronić». Prowadząc dyskusje o migrantach pamiętajmy, że ta wojna kosztowała już życie 250 tys. ludzi, w tym prawie 12 tys. dzieci – mówi abp Zenari. - Pozamykana jest większość szkół, młodzi nie widzą nadziei i uciekają. Pamiętajmy, że naród bez młodzieży pozbawiony jest przyszłości. Syria jest naszą ojczyzną, matką wszystkich. Obecnie jest «matką umierającą» w wyniku trwających waśni i podziałów. Stąd kolejny raz apeluję do stron konfliktu, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej zechciały wyciągnąć do siebie dłoń. Tylko powstrzymując wojnę można uratować naszą «umierającą matkę». Trzeba ponownie zasiąść do stołu negocjacji, by uratować Syrię, innego rozwiązania nie ma!”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/07/abp_zenari_kluczow%C4%85_spraw%C4%85_powstrzymanie_wojny_w_syrii_/1170245

Patriarcha Ignacy III Younan: kraje arabskie powinny przyjąć uchodźców

Kraje arabskie powinny przyjąć migrantów uciekających przed wojną i przemocą. Obozy uchodźców na ich terenie należy utworzyć pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z taką propozycją wystąpił syryjskokatolicki patriarcha Antiochii Ignacy Józef III Younan. Hierarcha wskazał, że kraje te dysponują odpowiednim terytorium, są też wystarczającą bogate, by podjąć materialną odpowiedzialność za uchodźców. Jako przykład wymienił tu m.in. Arabię Saudyjską i Emiraty Arabskie. Przypomniał ponadto, że mieszkańców tych terenów z uchodźcami łączą wspólny język, religia i kultura.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/07/patriarcha_antiochii_kraje_arabskie_musz%C4%85_przyj%C4%85%C4%87_uchod%C5%BAc%C3%B3w/1170247

Abp Sako: solidarność potrzebna, ale ważniejszy pokój

Solidarność jest wymogiem obecnej chwili, jednak najważniejszym wyzwaniem jest przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Po wczorajszym apelu Papieża Franciszka o przyjmowanie uchodźców przypomina o tym chaldejski patriarcha Louis Raphaël I Sako. Iracki hierarcha zauważa, że za mało myślimy o konsekwencjach obecnej migracji, w tym m.in. o rozbiciu rodzin.

„Obawiam się tego niekontrolowanego eksodusu. Oczywiste jest to, że przeżywają trudności, dlaczego jednak nie przyłożyć się bardziej do przywracania pokoju, do budowania go w krajach ich pochodzenia, tak by pomóc im tam pozostać? Migracje oznaczają zerwanie z własną historią, tradycją, to jest przecież inna kultura, inne społeczeństwo. Migracje są tylko prowizorycznym rozwiązaniem – mówi abp Sako. - Dlaczego wspólnota międzynarodowa nie robi więcej na rzecz politycznego rozwiązania trwających konfliktów, nie dąży do przywrócenia pokoju w tych krajach? Ludzie uciekają, jednak tych, którzy pozostają, jaka czeka przyszłość? Doświadczamy ludzkiej solidarności, także ze strony zwykłych ludzi, którzy przyjmują migrantów w swoich domach. Trzeba jednak spytać: jak długo to będzie możliwe? Miesiąc, dwa, rok, a co potem? Nie zapominajmy o ciążącej na nas odpowiedzialności moralnej za te kraje. Kto dziś pyta: dlaczego trwają te wojny, skąd tak wiele przemocy? To wszystko polityka. Dlaczego nie budujemy pokoju? Jestem przekonany, że zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest poszukiwanie sprawiedliwego i stabilnego pokoju w tych krajach”.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/07/abp_sako_solidarno%C5%9B%C4%87_potrzebna,_ale_wa%C5%BCniejszy_pok%C3%B3j/1170246

Syria: od kilku dni chrześcijanie masowo zgłaszają się po metrykę chrztu, chcą wyjechać

Kolejny bliskowschodni biskup skarży się na katastrofalne skutki otwarcia europejskich granic. Tym razem z dramatycznym apelem wystąpił syrokatolicki arcybiskup Aleppo. Od kilku dni w szybkim tempie wzrasta liczba wiernych, którzy zgłaszają się po metrykę chrztu w celach migracyjnych. Abp Denys Antoine Chahda wiąże ten fakt z deklaracjami o gotowości przyjęcia ich w Europie. „Tymczasem Stany Zjednoczone i Unia Europejska muszą podjąć działania w Syrii” – podkreśla katolicki hierarcha.

Zapewnił on, że nadal będzie prosił swych wiernych, by nie opuszczali kraju, bo bez chrześcijan dla Syrii nie będzie już żadnej nadziei. Z jego wiernych pozostała już niespełna połowa. Teraz nawet ci, którzy pozostali, szykują się do wyjazdu. Podobnie jest też w innych Kościołach. Europa nagle otwiera drzwi na Syryjczyków, ale przez cztery lata wojny nie zrobiła niczego, by mogli pozostać w swym kraju – dodaje arcybiskup Aleppo.

kb/ rv, zenit


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/10/syria_od_kilku_dni_chrze%C5%9Bcijanie_masowo_zg%C5%82aszaj%C4%85_si%C4%99_po_me/1171030

Syria: mimo tragedii nadzieja jest ciągle żywa

Od trzech dni w Syrii trwa ogromna burza piaskowa. Jest ona szczególnie trudnym doświadczeniem dla ludzi żyjących w rejonach dotkniętych konfliktami, a przez to i tak już pozbawionych wody oraz prądu. Chaldejski ordynariusz Aleppo bp  Antoine Audo SJ podkreśla, że tamtejsi chrześcijanie, mimo iż doświadczają totalnej destrukcji, ciągle jednak mają nadzieję na pokój w swojej ojczyźnie. „Syria jest naszym domem i naszą przyszłością” – podkreśla bp Audo.

Miejscowa Caritas zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem potrzebującym żywności i lekarstw. Następnym jej zadaniem jest zapewnienie kontynuacji nauki dzieciom i młodzieży. Wpiera również finansowo uchodźców, by mogli opłacić wynajmowane mieszkania. Niestety, zdaniem ordynariusza Aleppo na razie nie widać końca tej strasznej wojny.

„Wojna i destrukcja trwają nadal. Od początku widać, że podobnie jak było wcześniej w Iraku i Libii, korzysta się także tutaj z każdego możliwego sposobu by zniszczyć nasz kraj. Przemoc nie ma końca i dlatego ludzie uciekają. W sposób szczególny dotyczy to chrześcijan: wyjeżdża jedna rodzina za drugą. Przede wszystkim uciekają młodzi, którzy nie mają pracy i boją się, aby ich nie wcielono do wojska. Nie sądzę jednak by interwencja militarna lub pomoc uchodźcom były rozwiązaniem problemu. Trzeba szukać rozwiązania politycznego wewnątrz Syrii, a nie takiego, które będzie narzucone z zewnątrz” – podkreślił bp Audo.

dw/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/10/syria_mimo_tragedii_nadzieja_jest_ci%C4%85gle_%C5%BCywa/1170999

Nigeria: porwano kolejnego księdza

Porywanie księży dla okupu staje się w Nigerii coraz większym problemem. W miniony poniedziałek 7 września uprowadzony został katolicki ksiądz Gabriel Oyaka,  a trzy dni wcześniej anglikański biskup Moses Tabuwaye. Strategia działania porywaczy była taka sama. Zatrzymali na drodze kierowane przez duchownych samochody, po czym uprowadzili ich w nieznanym kierunku. Za biskupa zażądano okupu równowartości ponad 750 tys. złotych.

Nigeria staje się coraz bardziej niebezpieczna dla kapłanów. Nie licząc tych dwóch ostatnich porwań od maja zamordowano w tym kraju trzech księży, a dwóch kolejnych uprowadzono. Po zapłaceniu okupu obydwaj odzyskali wolność.

bz/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/11/nigeria_porwano_kolejnego_ksi%C4%99dza_/1171268

Kościół w Ameryce pomoże uchodźcom z Syrii

„Jako przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, zachęcam wszystkich katolików w USA oraz osoby dobrej woli, by byli otwarci i przyjęli uchodźców, którzy uciekają ze swojego kraju, aby ratować życie. Bez względu na ich przynależność religijną lub narodowość, wszyscy uciekinierzy są ludźmi stworzonymi na obraz Boga, mają swoją godność i zasługują na nasz szacunek, opiekę i ochronę przed prześladowaniami” – napisał abp Joseph Edward Kurtz wyrażając w ten sposób solidarność amerykańskiego episkopatu z Papieżem oraz biskupami na Bliskim Wschodzie i w Europie.

 „Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych,  w tym blisko 100 katolickich organizacji charytatywnych i setki parafii pomagają każdego roku uchodźcom w krajach Bliskiego Wschodu i są nadal gotowe nieść im pomoc” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu USA. Metropolita Louisville, zachęcił również rząd Stanów Zjednoczonych, aby w sposób zdecydowany pomagał narodom Europy i Bliskiego Wschodu w przyjęciu i ochronie emigrantów.

mh, dw / rv , usccb.org


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/11/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_ameryce_pomo%C5%BCe_uchod%C5%BAcom_z_syrii/1171308

Kościół w Indiach przed Synodem

50 tyś. katolików z 80 diecezji obrządku łacińskiego w Indiach (ogółem w Indiach jest 172 diecezji, z czego 131 łacińskich) odpowiedziało na przedsynodalną ankietę, którą przygotowali miejscowi biskupi. W przesłanym do Watykanu dokumencie streszczającym  zebrane opinie podkreśla się problem małżeństw międzyreligijnych. 18 milionów indyjskich katolików to zaledwie 1,7 proc. ogółu mieszkańców będących w większości hinduistami. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących np. powtórnych małżeństw z hinduistami, uczestniczenia w ich obrzędach religijnych i przyjmowania sakramentów przez katolickich małżonków.

Dokument podkreśla rosnącą w ostatnim czasie liczbę aborcji w Indiach i jej akceptację w miejscowym społeczeństwie. Skutkuje to tym, że wielu katolików nie rozumie, że przerwanie ciąży jest grzechem. Jest to wyzwanie na które Kościół powinien odpowiedzieć katechezą dla narzeczonych, organizowaniem różnych akcji promujących życie i naturalne planowanie rodziny. Podkreślono znaczenie uczestnictwa rozwiedzionych w życiu Kościoła. Indyjscy katolicy zwracają też uwagę na negatywny wpływ mediów na ich społeczeństwo, który jest przyczyną wzrostu gwałtów oraz wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci. Mieszkańcy Indii ulegają również szybko konsumpcyjnemu stylowi życia, wyrażającemu się w zamiłowaniu do luksusu,   uzależnieniu od pornografii i stosowaniu antykoncepcji.

dw / rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/12/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_indiach_przed_synodem_/1171511

Wybudowano największy krzyż w Azji

Wczoraj obchodzono w Kościele święto Podwyższenia Krzyża Świętego  upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża świętego przez matkę imperatora Konstantyna św. Helenę, tymczasem w  Karaczi wybudowane niedawno największy w Azji krzyż. Jego konstrukcję sfinansował miejscowy chrześcijański milioner Parvez Henry Gill.

Parvez Gill twierdzi, że modlił się wiele miesięcy i szukał sposobu jak podtrzymać na duchu pakistańskich chrześcijan, którzy doświadczają tak wielu prześladowań w kraju, gdzie ponad 96 proc. mieszkańców to muzułmanie. W końcu zdecydował się sfinansować budowę jak mówi „symbolu samego Boga”. 43 metrowy krzyż wzniesiono na miejscowym cmentarzu chrześcijańskim. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej decyzji. Ks. Mario Rodrigues, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Pakistanie pyta się: „Komu był potrzebny taki krzyż? Pakistańscy chrześcijanie mają ugruntowaną i mocną wiarę. Taki monument może być interpretowany jako pragnienie dominacji i prowokowania islamistów” – stwierdził ks. Mario. Sam biznesmen na skutek otrzymywanych pogróżek musiał ostatnio kilkakrotnie zmieniać samochód, ale jak twierdzi „wierzy słowom 91 psalmu, które gwarantują ochronę tym, którzy zawierzyli się Bogu”.

dv / rv, ilFoglio


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/15/wybudowano_najwi%C4%99kszy_krzy%C5%BC_w_azji/1172086

Patriach Efrem II: Turcja i Arabia Saudyjska pomagają islamistom

„Nie jest tajemnicą, że Turcja pomaga Państwu Islamskiemu, pozwalając terrorystom opuszczać Syrię i do niej przyjeżdżać. Są tacy, którzy kupują u islamistów ropę finansując ich armię. Arabia Saudyjska i Katar wspierają na różny sposób  islamistów i w ten sposób uczestniczą w wojnie w Syrii” – to słowa wywiadu udzielonego włoskiej katolickiej stacji telewizyjnej tv2000 przez syryjsko-prawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu Ignacego Efrema II.

Według patriarchy ten konflikt trwa już dłużej niż I wojna światowa, ponieważ tak wiele państw jest w niego zaangażowanych. Efrem II nie traci jednak nadziei na szybkie zakończenie wojny i łączy ją z dialogiem na temat Syrii między Rosją i USA, a zwłaszcza w związku z propozycją stworzenia rządu z udziałem antyasadowskiej opozycji.  

dw / rv, tv2000


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/15/patriach_efrem_ii_turcja_i_arabia_saudyjska_pomagaj%C4%85_islami/1172085

CCEE w Ziemi Świętej: pokój, obrona rodziny przed gender

Wdzięczność chrześcijanom Ziemi Świętej za dawane przez nich świadectwo wiary wyrazili przewodniczący europejskich episkopatów w przesłaniu z zakończonego tam wczoraj spotkania plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy. Podjęli też problem uchodźców. Wyrazili przy tym pragnienie, by Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęła efektywne rozwiązanie nie tylko, gdy chodzi o przyjęcie migrantów, ale też w krajach ich pochodzenia. Trzeba tam powstrzymać przemoc, zapewniając warunki pokoju i rozwoju.

„Pokój na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce jest żywotny dla Europy. Rozstrzygające jest też jak najszybsze osiągnięcie prawdziwego pokoju na samym kontynencie, poczynając od Ukrainy” – czytamy w dokumencie przewodniczących europejskich episkopatów. Wskazują oni na potrzebę sprawiedliwości i dialogu na Bliskim Wschodzie oraz zapewnienia równości wszystkim jego mieszkańcom. Nawiązują przy tym konkretnie do izraelskiego muru w dolinie Cremisan, wyrażając pragnienie, by znaleziono tam rozwiązanie respektujące prawa rodzin i ich własności, jak też wspólnot zakonnych pełniących swą misję edukacyjną. Podkreślają konieczność wolności religijnej, naruszanej nie tylko przez prześladowanie chrześcijan, ale i przez spychanie religii do sfery prywatnej, jak dzieje się to w krajach europejskich. Podejmują również temat rodziny, często poruszany na zakończonym spotkaniu plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy. Wyrażają niepokój spadkiem liczby urodzin na naszym kontynencie. Stanowczo odrzucają teorię gender, określając ją jako kolonizację i wskazując jej sprzeczność z wartościami osoby.

ak/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/17/ccee_w_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej_pok%C3%B3j,_obrona_rodziny_przed_gender/1172589

Syria: chrześcijanie powinni pozostać w swojej ojczyźnie

220 tys. zabitych, 4 miliony uchodźców za granicą i 140 zniszczonych Kościołów to owoc wojny, która od pięciu lat niszczy Syrię. Chaldejski ordynariusz Aleppo, uczestniczący w rzymskim spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę Cor Unum, podkreślił po raz kolejny, że należy zrobić wszystko, aby wyznawcy Chrystusa pozostali na Bliskim Wschodzie.

Syryjscy chrześcijanie nie chcą emigrować, lecz pragną pozostać w swojej ojczyźnie. Ich obecność w Syrii jest niezwykle ważna dla całego Kościoła – podkreślił bp Antoine Audo. W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu odniósł się także do ataków z powietrza i bombardowań przeprowadzanych przeciw pozycjom islamistów.

„Uważam, że to nie jest właściwe rozwiązanie. Sądzę, że jest to strategia mająca na celu zyskanie na czasie, która jednocześnie rozszerza przemoc na cały region i powoduje podziały. Może też służyć sprzedaży broni  i niejasnym przedsięwzięciom biznesowym. Potrzebujemy rozwiązania politycznego, które byłoby najlepszą pomocą dla chrześcijan i w ogóle Syryjczyków. Sytuacja wyznawców Chrystusa jest szczególnie trudna, ponieważ nie są uzbrojeni. Nie roszczą też sobie prawa do władzy czy bogactwa, lecz chcą wyłącznie godnego życia. Niestety próbuje się wykorzystać ich słabość w celach politycznych” – powiedział chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo.

dw/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/18/syria_chrze%C5%9Bcijanie_powinni_pozosta%C4%87_w_swojej_ojczy%C5%BAnie/1172848

Zabójstwo indyjskiej karmelitanki

W klasztorze św. Teresy z Lisieux w Palai (stan Kerala) w Indiach znaleziono martwą karmelitankę. Indyjska prasa donosi, że według wstępnych badań policji mówi się o zabójstwie. 69-letnia siostra Amala została uderzona w głowę metalowym przedmiotem podczas napadu rabunkowego na klasztor.

Według nieoficjalnych informacji chodziło o kradzież 500 rupii, czyli równowartość ok. 7 euro. Pogrzeb siostry Amali odbędzie się 19 września. Diecezja Palai nie komentuje całej tej sprawy, powołując się na fakt, że dochodzenie jest jeszcze w toku.

mh/ rv, il sismografo


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/18/zab%C3%B3jstwo_indyjskiej_karmelitanki/1172858

Kard. Nichols i abp Martin wspierają chrześcijan Ziemi Świętej

Wśród uczestników zakończonego w środę 16 września w Ziemi Świętej spotkania plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy byli też przewodniczący episkopatów Anglii i Walii – kard. Vincent Nichols – oraz Irlandii – abp Eamon Martin. Po powrocie do swoich krajów wydali oni wspólne oświadczenie, w którym zachęcili rodaków do wspierania tamtejszych wyznawców Chrystusa przez modlitwę i pielgrzymowanie do miejsc świętych. Zapewnili, że pielgrzymki to konkretny wyraz jedności i solidarności z chrześcijanami kraju, w którym żył sam Jezus.

Jak piszą przewodniczący angielskiego oraz irlandzkiego episkopatu, spotykani przez nich chrześcijanie Izraela i Palestyny wyrażali pragnienie życia w pokoju i bezpieczeństwie. Modląc się razem ze wspólnotami chrześcijańskimi, które mają ogromne poczucie przynależności do miejsc, gdzie od wieków mieszkają, kard. Nichols i abp Martin doświadczyli ogromnej gościnności, wiary i nadziei, przeżywanych przez wszystkie pokolenia. Byli pod dużym wrażeniem dynamizmu modlitwy i śpiewu młodych ludzi w Nazarecie i Mi’ilya, a także konkretnej pomocy udzielanej niepełnosprawnym w Beit Jala koło Betlejem. Widzieli ogromną pracę prowadzoną w dziedzinie zdrowia czy edukacji.

Hierarchowie wyczuwali zarazem wielką tęsknotę za pokojem i stabilnością, których wciąż tam brakuje. Są zaniepokojeni sytuacją chrześcijańskich szkół, które stoją w obliczu prawdziwego kryzysu. W Nazarecie młodzież i nauczyciele opowiadali im o swej walce o utrzymanie szkół chrześcijańskich, które nie mają pomocy finansowej z budżetu państwa. Dużym problemem jest też wysiedlanie całych rodzin z ich własnych domów na granicy między Izraelem a terytoriami palestyńskimi. Rodziny te nie mają żadnej nadziei na normalne życie. Trzeba konkretnych decyzji, aby pomóc im budować pokój.

W Ziemi Świętej uczestnicy spotkania plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy spotkali się również z prezydentami Palestyny Mahmoudem Abbasem oraz Izraela Reuvenem Rivlinem. „Prezydenci Abbas i Rivlin wyrazili uznanie dla Papieża Franciszka za jego poparcie dla wysiłków na rzecz pokoju – piszą w swoim liście kard. Nichols i abp Martin. – Dodało nam to otuchy, gdy usłyszeliśmy obu prezydentów wyrażających pragnienie jego budowania. Mamy nadzieję, że podwoją oni wysiłki w celu znalezienia rozwiązania problemów w tym regionie, które będzie w pełni respektowało prawo wszystkich żyjących tu ludów – Żydów, chrześcijan i muzułmanów – do życia razem w pokoju” – czytamy we wspólnym oświadczeniu przewodniczących angielskiego oraz irlandzkiego episkopatu.

mh/ rv, catholicbishops.ie


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/18/kard_nichols_i_abp_martin_wspieraj%C4%85_chrze%C5%9Bcijan_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99t/1172863

Rycerze Kolumba pomagają uchodźcom w Irbilu

4 mln. dolarów zebrali amerykańscy Rycerze Kolumba, aby pomóc uchodźcom w Irbilu, wypędzonym przez bojówki ISIS ze swoich domów. Za te pieniądze we wrześniu zostanie zakupiona żywność dla 13,5 tys. rodzin pochodzących z Mosulu i Równiny Niniwy w Iraku.

W zbiórce pieniędzy wykorzystano telewizyjny spot, w którym wystąpił ks. Douglas Bazi, porwany i torturowany przez islamistów. „Ludobójstwo, to zbyt proste słowo, aby opisać to co się dzieje z moim ludem. Módlcie się za mój naród, pomagajcie mojemu narodowi i ratujcie go” – powiedział ks. Bazi, kierujący obecnie obozem dla uchodźców Mar Elia w kurdyjskim Irbilu. „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie doświadczają prześladowań i zagłady, ponieważ wierzą w Tego, który uczy nas miłować się nawzajem” – powiedział Carl Anderson, Najwyższy Rycerz Kolumba. Jest to kolejna akcja pomocy ze strony Rycerzy Kolumba dla prześladowanych chrześcijan w Iraku i Syrii.

dw / rc, cna


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/18/rycerze_kolumba_pomagaj%C4%85_uchod%C5%BAcom_w_irbilu/1172900

Białoruskie Magnificat i Benedictus w Ziemi Świętej

Ziemia Święta została ubogacona o dwie tablice z pieśnią Zachariasza Benedictus i pieśnią Maryi Magnificat w języku białoruskim. 26 września przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz dokonał ich poświęcenia i odsłonięcia w miejscowości Ain Karem koło Jerozolimy. Z tej okazji zorganizowano krajową pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w której udział bierze ponad 300 osób ze wszystkich diecezji Białorusi.

To historyczne wydarzenie odsłonięcia kolejnych dwóch tablic w języku białoruskim ma być dziękczynieniem Bogu za przemiany, jakie dokonały się w Kościele katolickim na Białorusi, oraz za zachowanie wiary w ludzkich sercach w ciężkich czasach prześladowań. Tablice mają przypominać wszystkim odwiedzającym Ziemię Świętą, że Bóg nawiedził Białoruś i żyje w sercach ludzi.
Podczas Mszy w sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain Karem abp Kondrusiewicz przypomniał pielgrzymom z Białorusi, że tylko Chrystus może dać człowiekowi zbawienie, które polega na odpuszczeniu grzechów. „Po to, by dokonała się rewolucja w życiu człowieka, by nastąpiła przemiana, należy zezwolić Jezusowi otworzyć drzwi swoich serc – mówił metropolita mińsko-mohylewski. – Z tego miejsca w Ziemi Świętej powróćmy do naszej ojczyzny z postanowieniem, by służyć Panu Bogu, który nawiedził lud swój, służyć Jemu tak, jak służyli Zachariasz i Jan Chrzciciel” – apelował abp Kondrusiewicz.

Jest to już czwarty znak obecności kultury białoruskiej w Ziemi Świętej. Pierwsza tablica, z modlitwą „Ojcze nasz”, została odsłonięta jesienią 2011 r. W ubiegłym roku w Nazarecie odsłonięto mozaikę z obrazem Matki Bożej Budsławskiej.

ks. J. Martinowicz, Mińsk / rvhttp://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/26/bia%C5%82oruskie_magnificat_i_benedictus_w_ziemi_%C5%9Bwi%C4%99tej/1174880

Klasztor św. Szarbela w Betlejem stanął w ogniu

W Betlejem został podpalony i poważnie uszkodzony maronicki klasztor św. Szarbela. Sprawcami są najprawdopodobniej islamscy fundamentaliści. Mieszkający tam chrześcijanie obawiają się kolejnych ataków.

Kanclerz wikariatu patriarchalnego maronitów w Jerozolimie uważa, że wydarzenie nie było przypadkowe: „To było podpalenie, a nie pożar spowodowany usterką elektryczną – powiedział diakon Sobhy Makhoul. – Był to akt wandalizmu dokonany przez ekstremistów na tle religijnym. Atak miał charakter sekciarski i antychrześcijański, jak i wiele innych na całym Bliskim Wschodzie. W tej okolicy działają grupy ekstremistyczne, w tym komórki Hamasu. Istnieją też jednostki, które na własną rękę dają upust swoim ideologiom” – stwierdził katolicki duchowny obrządku maronickiego.
Zniszczony przez ogień budynek był właśnie remontowany dzięki pomocy Autonomii Palestyńskiej, która przeznaczyła na to 100 tys. dolarów. Składa się on z kilku pokoi i małej kaplicy. Pożar wybuchł w piwnicy, a następnie rozprzestrzenił się na inne części budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w chwili podpalenia obiekt był pusty z powodu remontu. Szef lokalnej policji stwierdził, że muzułmańscy ekstremiści są w tej okolicy bardzo aktywni. Policja wie już, kim są sprawcy. Powinni zostać wkrótce zatrzymani.

Maronicki kasztor św. Szarbela znajduje się w dzielnicy Betlejem Wadi Maali, zamieszkałej głównie przez muzułmanów.   „Jako Kościół potępiamy takie akty przemocy – powiedział diakon. – Jest w tym względzie jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim musi zmienić się sposób nauczania w meczetach, bo tam właśnie ludzie są bardzo często prowokowani i podjudzani do nienawiści. Antychrześcijańska nienawiść i przemoc powinny zostać zatrzymane” – dodał katolicki duchowny.

mh, / rv, AsiaNews.it


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/30/klasztor_%C5%9Bw_szarbela_w_betlejem_stan%C4%85%C5%82_w_ogniu/1175889

Konstantynopol: spotkanie hierarchów prawosławnych

Na zaproszenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I do Stambułu przybyło ponad 140 hierarchów prawosławnych. Podczas spotkania w Kościele św. Trójcy na Placu Taksim jego zwierzchnik mówił między innymi o zmianach i wyzwaniach jakie stają w ostatnich latach przed Patriarchatem i całym prawosławiem.

Hierarchowie przedstawili różne inicjatywy podejmowane przez ich wspólnoty. Wśród ważnych tematów poruszanych w czasie spotkania były m.in. zagadnienia bioetyczne, zmiany klimatu oraz kryzys związany ze zjawiskami migracji i uchodźctwa. 1 września tradycyjnie modlili za ochronę stworzenia.

ac/ rv, ecumenical patriarchate


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/03/konstantynopol_spotkanie_hierarch%C3%B3w_prawos%C5%82awnych/1169401

Syria: potrzeba dalszej refleksji nad sposobem rozwiązania konfliktu

Podjęta jednostronnie przez Francję decyzja o rozpoczęciu operacji militarnej w Syrii to „kolejny akt z serii lekkomyślnych działań i wyborów dokonywanych przez mocarstwa zachodnie w kontekście konfliktów, które powodują śmierć ludzi na Bliskim Wschodzie”. Tak bp Georges Abou Khazen OFM skomentował rozpoczęcie francuskich nalotów wojskowych na pozycje tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii.

Od początku wojny wszyscy zastanawiali się, jakie jest stanowisko Francji w tym konflikcie – powiedział wikariusz apostolski Aleppo dla katolików obrządku łacińskiego. Podkreślił, że, jak się wydaje, ostatnie decyzje pojęła ona głównie ze względu na kwestie ekonomiczne. „Nie wiem, czy to wystarczy, aby uzasadnić pewne kierunki działań, bezsensowne i sprzeczne, jak wybór wsparcia i pomocy dla rebeliantów w połączeniu z nalotami bombowymi ostatnich dni, skierowanymi przeciwko Państwu Islamskiemu – powiedział bp Abu Khazen. – Nie miałoby ono nigdy takiej siły, gdyby nie otrzymywało wsparcia i finansowania ze strony okolicznych krajów powiązanych z Zachodem”.

lg/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/30/syria_potrzeba_dalszej_refleksji_nad__sposobem_rozwi%C4%85zania_/1175893

Izrael: koniec strajku szkół chrześcijańskich

W Izraelu zakończył się miesięczny strajk szkół chrześcijańskich, po tym jak władze zdecydowały się przyznać im 13,7 mln dolarów dofinansowania. Strajk był spowodowany nierównym traktowaniem szkół chrześcijańskich przez ministerstwo oświaty i co ciekawe został poparty przez szkoły żydowskie.

W tej sprawie interweniował również Papież podczas niedawnej wizyty prezydenta Izraela w Watykanie. „Naszym głównym celem nie były pieniądze, ale uzyskanie równych praw” – powiedział na zakończenie strajku Wadie Abu Nassar doradca Konferencji Biskupów Ziemi Świętej. W 47 szkołach  chrześcijańskich działających w Izraelu, z których większość prowadzi Kościół Katolicki, kształci się 33 tyś. uczniów, z czego 60 proc. to wyznawcy Chrystusa, a pozostali są muzułmanami.

dw / rv, yahoo news


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/09/30/izrael_koniec_strajku_szk%C3%B3%C5%82_chrze%C5%9Bcija%C5%84skich/1175921

Ameryka i Rosja grają Syrią

Według syrokatolickiego ordynariusza diecezji Hassakè-Nisibi w Syrii protesty polityków amerykańskich, w tym senatora Johna McCaina, przeciw bombardowaniu przez Rosjan pozycji antyasadowskich rebeliantów, są cyniczne i nie mają na celu rozwiązania kryzysy syryjskiego. Abp Jacques Behnan Hindo zwraca uwagę, że w rzeczywistości powiązani z Al Kaidą rebelianci są takimi samymi islamistami i terrorystami jak bojownicy Państwa Islamskiego, jedyna różnica jest w tym, że pierwszych popiera CIA.

Arcybiskup dziwi się także, jak władze amerykańskie mogą popierać organizację odpowiedzialną za zamachy 11 września? Tak bombardowania przeprowadzane przez Rosjan, jak protesty Amerykanów, są przykładem jak światowi gracze polityczni załatwiają swoje interesy kosztem cierpień Syryjczyków. „O tym, czy i kiedy Asad ma odejść decydować będziemy my Syryjczycy, a nie ISIS lub Zachód. Jeśli Asad odszedłby teraz, to Syria zamieni się ostatecznie w Libię” – dodał syryjski hierarcha i zaapelował o pomoc dla miasta Deir el Zor, oblężonego przez ISIS od dłuższego czasu: „Nie można do miasta dostarczyć żywności. Mieszkańcy powoli umierają z głodu. Trzeba szybko coś zrobić, dopóki nie jest za późno”.

dw / rv, fides


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/03/ameryka_i_rosja_graj%C4%85_syri%C4%85/1176724

Pakistan: plaga gwałcenia chrześcijanek

W pakistańskim Pendżabie ogromną plagą są porwania i gwałty dokonywane na młodych chrześcijankach. Ostatnio toczą się między innymi procesy muzułmanów, którzy zgwałcili dwie siostry, inna sprawa dotyczy gwałtu na 13 letniej wyznawczyni Chrystusa. Dwie dziewczyny  porwane przez handlarzy ludzkimi organami zostały zgwałcone, a później zmuszone do prostytucji. Jak twierdzą adwokaci zajmujący się takimi sprawami, w Pakistanie co roku odnotowuje się około tysiąca przypadków porwań i gwałtów na chrześcijankach, które potem często zmusza się do małżeństwa z wyznawcą islamu. Według prawników taka sytuacja jest spowodowana niskim statusem kobiety w większości muzułmańskim społeczeństwie Pakistanu i bezkarnością sprawców, często wspieranych przez władze i policje. Adwokaci, którzy uczestniczą w takich procesach, są niejednokrotnie ofiarami napadów i pogróżek.

dw / rv, fides


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/05/pakistan_plaga_gwa%C5%82cenia_chrze%C5%9Bcijanek_/1177076

Ormiańscy milionerzy budują kościoły

Bogaci Ormianie prześcigają się w budowaniu kościołów. Gagik Tsarukian, lider opozycji i  jeden z najbogatszych obywateli Armenii, tylko w tym roku sfinansował budowę lub rekonstrukcję dwóch kościołów, a od 2000 roku wydał kilkadziesiąt milionów dolarów na budowę 7 innych świątyń. Premier i zarazem milioner Hovik Abrahamian wybudował w tym roku kościół w Artashat na południowym-zachodzie Armenii. Według danych Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, w kraju który liczy zaledwie 3 mln mieszkańców, od 1999 r. zostało wybudowanych lub odrestaurowanych 250 kościołów i klasztorów.

Niektórzy krytykują jednak darowizny milionerów twierdząc, że niejasne są źródła pochodzenia tych pieniędzy i być może byłoby lepiej, gdyby przedsiębiorcy więcej inwestowali w rozwój przemysłu. W odpowiedzi biskup Bagrat Galstanian przypomniał, że przy pracach budowlanych mogą zarobić miejscowi mieszkańcy i dodał: „Nie ważne jest kto wybudował kościół, ponieważ ma on wieczną wartość. Najważniejsze jest ile dobra nowy kościół daje tym, którzy do niego przychodzą i jaki pożytek ma z niego całe społeczeństwo”.    

dw / rv, guardian


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/06/ormia%C5%84scy_milionerzy_buduj%C4%85_ko%C5%9Bcio%C5%82y/1177310

Państwo Islamskie: egzekucja kolejnych chrześcijan

Państwo Islamskie poinformowało o egzekucji kolejnych trzech chrześcijan. Audisho Enwiya, Ashur Abraham i Basam Michael należeli do Asyryjskiego Kościoła Wschodniego. Pochodzili z dwóch wiosek na północy Syrii. Zostali uwięzieni w lutym wraz z innymi 250 chrześcijanami.
Ich egzekucja odbyła się w muzułmańskie Święto Ofiarowania 23 września. Jednakże dopiero wczoraj Państwo Islamskie udostępniło nagranie z egzekucji. Eksperci potwierdzili jego autentyczność.

Spośród porwanych w lutym chrześcijan 202 wciąż znajduje się w niewoli Państwa Islamskiego. Dżihadyści zażądali za nich horrendalnego okupu w wysokości 20 milionów dolarów.

kb/ rv


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/08/pa%C5%84stwo_islamskie_egzekucja_kolejnych_chrze%C5%9Bcijan/1177665

Pierwsze parafie obrządku syromalabarskiego w Europie

Pierwsze w Europie parafie obrządku syromalabarskiego zostały otwarte w diecezji Lancaster w Wielkiej Brytanii. Pierwsza pod wezwaniem św. Alfonsa w Preston, a druga świętych Kuriakose i Eufrazii dla pozostałej części diecezji. W sprawowanej z tej okazji liturgii uczestniczył kard. George Alencherry, głowa Kościoła Syromalabarskiego.

Nowe parafie będą służyć emigrantom z Indii, pochodzącym ze stanu Kerala. Równocześnie w Preston rozpoczął swoją działalność klasztor sióstr Matki Karmelu, zgromadzenia zakonnego należącego do tego Kościoła.  Według tradycji Kościół Syromalabarski został założony przez Apostoła Tomasza i dlatego często jego członków nazywa się chrześcijanami św. Tomasza. Chrześcijanie tego wyznania powrócili do łączności z biskupem Rzymu w 1599 r. Kościół ten liczy około 4 mln. wiernych, z których wielu wyemigrowało do Europy. „Nie ma wątpliwości, że obecność wspólnoty syromalabarskiej w naszej diecezji będzie dla nas wielkim błogosławieństwem. Na pewno zadziwi nas ona żarliwą pobożnością i wiernością swojej wierze” – powiedział podczas uroczystości ordynariusz Lancaster bp Michael Campbell.

dw / rv, indcatholicnews.com


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/09/pierwsze_parafie_syro-malabarskiego_w_europie/1178038

Patriarcha syrokatolicki o dramatycznej sytuacji chrześcijan w Syrii i Iraku

„Największym exodusem ludzkości od czasu drugiej wojny światowej” patriarcha syrokatolicki Ignacy Józef III Younan nazwał ucieczkę chrześcijan z objętych walkami obszarów Bliskiego Wschodu. Piętnuje on prześladowania tamtejszych wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w Syrii i Iraku.
Chrześcijanie w Syrii zostali zredukowani do mniej niż połowy w stosunku do tego, ilu ich tam było przed wybuchem wojny. Zwierzchnik katolików obrządku syryjskiego obwinia za zaistniałą sytuację mocarstwa zachodnie, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, które udzielają pomocy rebeliantom z Wolnej Armii Syrii, walczącym z siłami prezydenta Baszara al-Asada.

„Jeśli chodzi o podejście administracji USA do sytuacji w Syrii, to od początku było ono niewłaściwe – powiedział Ignacy Józef Younan. – Amerykanie chcieli zmienić rząd, bo mówili ludziom i mediom, że Baszar al-Asad jest dyktatorem, więc musi odejść, by naród miał wolność i demokrację”. Patriarcha potępia tę ideologicznie inspirowaną politykę zagraniczną. Należy jej zaniechać, chociażby w niektórych krajach miała wartość, bo w takich miejscach jak Syria nie zdaje ona egzaminu. Według syrokatolickiego hierarchy wadą ambitnego planu Zachodu – przynajmniej, jeśli chodzi o Syrię – jest oparcie się na zbyt uproszczonej analizie historii i demografii tego kraju.

„Nie możecie eksportować zachodniej demokracji do krajów, gdzie nie ma rozdziału organizacji wyznaniowych od państwa i gdzie istnieje to, co nazywamy hegemonią pewnej religii – powiedział patriarcha, zwracając się myślą do zachodnich polityków. – Cokolwiek zrobicie, nie będziecie w stanie wdrożyć tego rodzaju demokracji. My nie stoimy po stronie żadnego systemu rządów ani partii politycznej. Jesteśmy po stronie narodu syryjskiego” – dodał Ignacy Józef Younan.

„Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju ukrytym planem, aby objąć cały ten region swoistym tsunami, skierowanym przeciw nam chrześcijanom – uważa patriarcha. – Atakuje się nas głównie dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, i jesteśmy tymi, którzy cierpią najbardziej”. Zwierzchnik katolików obrządku syryjskiego zauważył, że podczas gdy wyznawcy Chrystusa cierpią codziennie w całym regionie, przygnębiający jest brak troski ze strony społeczności międzynarodowej. „To bardzo smutne, że kraje zachodnie są zainteresowane bardziej pewnymi zagrożonymi wyginięciem gatunkami, aniżeli chrześcijanami na Bliskim Wschodzie” – powiedział patriarcha Younan.

mh/ rv, churchmilitant.com


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/10/patriarcha_syrokatolicki_o_dramatycznej_sytuacji_chrze%C5%9Bcijan/1178340

Nuncjusz w Syrii potwierdził uwolnienie porwanego tam księdza

Uwolnienie o. Jacques’a Mourada, porwanego pięć miesiący temu przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego, potwierdził nuncjusz apostolski w Syrii. Abp Mario Zenari skontaktował się z nim telefonicznie. Jak poinformował agencję Asianews, syrokatolicki kapłan czuje się dobrze i nie ma problemów zdrowotnych. Nie rozmawiał z nim o szczegółach porwania, ale w najbliższych dniach spodziewany jest przyjazd uwolnionego duchownego do Damaszku, gdzie będzie można uzyskać od niego więcej informacji. O. Mourad w sobotę 10 października, odprawił Mszę w Zaydal koło miasta Homs, jednak ze względów bezpieczeństwa jego dokładnego miejsca pobytu nie podaje się.

O. Jacques Mourad w chwili uprowadzenia w maju b.r. z monasteru Mar Elian w Al-Qaryatain niedaleko od Homs był jego przełożonym. W klasztorze tym prowadzono dialog z wyznawcami islamu i goszczono ponad 50 muzułmańskich rodzin z dziećmi. Kapłan był jednym z pierwszych mnichów ze wspólnoty monastycznej Mar Musa, założonej przez włoskiego jezuitę Paolo Dall’Oglio, który został porwany w Syrii przed ponad dwoma laty i jego los pozostaje odtąd nieznany. O. Mourad był od 12 lat proboszczem syrokatolickiej parafii w Al-Qaryatain. W sierpniu, już po jego porwaniu, fundamentaliści z Państwa Islamskiego zajęli tę miejscowość, niszcząc kościół i porywając ok. 230 ludzi, w tym ponad 60 chrześcijan.

Tymczasem wciąż trwają rosyjskie naloty na syryjskie terytoria opanowane przez dżihadystów. Komentując je, melchicki arcybiskup Aleppo Jean-Clément Jeanbart przyznał, że wzmacniając pozycję syryjskich wojsk rządowych dodają one otuchy tamtejszym chrześcijanom. „Jednak dobrze wiemy, że Moskwa dba tu tylko o swoje własne interesy” – zaznaczył katolicki hierarcha z tego największego miasta Syrii.

ak/ rv, la stampa


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/12/nuncjusz_w_syrii_potwierdzi%C5%82_uwolnienie_porwanego_tam_ksi%C4%99dz/1178739

Nigeria: biskupi o przyczynach migracji do krajów Europy

Biskupi Nigerii doceniają wysiłki nowego rządu tego kraju, ale jednocześnie są nadal zaniepokojeni niestabilną sytuacją gospodarczą. Czytamy o tym w oświadczeniu końcowym z ich sesji plenarnej. Wiele miejsca poświęcają tam też uchodźcom i wysiedleńcom oraz sprawie pokoju. Biskupi wskazują rozwiązania obecnej sytuacji, wyrażając również uznanie dla sukcesów w walce z terrorystami z Boko Haram.

Biskupi doceniają wolę rządu, by podjąć nowe inwestycje w sektorze rolnym oraz poszukiwać alternatyw energetycznych dla ropy i gazu. Zauważają przy tym, że nigeryjska gospodarka była od dziesiątków lat uzależniona od eksportu gazu do innych krajów.  Natomiast rolnictwo potrzebuje inwestycji po wielu latach zaniedbań w tej i innych dziedzinach gospodarki, które miały negatywne konsekwencje dla kraju liczącego ponad 100 milionów mieszkańców.

„Nigeryjska gospodarka jest w niebezpieczeństwie, a coraz więcej Nigeryjczyków walczy o codzienny byt i nie jest w stanie zapewnić własnej rodzinie zaspokojenia podstawowych potrzeb” – stwierdzają tamtejsi biskupi. W swoim oświadczeniu przekazanym agencji Fides zauważają, że „bezrobocie jest poza jakąkolwiek kontrolą, obejmując wielu obywateli, szczególnie młodych, i zmuszając ich do migracji na terenie kraju czy za granicę. Naraża ich to na życie w nieludzkich warunkach, w tym na różne formy niemoralności czy przestępczości. W wielu wypadkach obiecujące życie młodych ulega zniszczeniu na naszych ulicach, na pustyniach pewnych krajów afrykańskich, jak też na wybrzeżach Europy” – czytamy w oświadczeniu.

Pisząc o sukcesach rządu w walce z Boko Haram, biskupi stwierdzają, że dzięki nim przesiedleńcy i uchodźcy powoli wracają do swoich domów. „Ci ludzie potrzebują jednak pomocy nas wszystkich w odbudowie i pojednaniu – czytamy w oświadczeniu. – Kościół katolicki i biskupi wezmą w tym udział”. Episkopat wyraża również uznanie dla prezydenta Mahhamadu Buhari za wypowiedzenie wojny korupcji, która niszczy sektor naftowy tego kraju. Zachęca wiernych do modlitwy za Nigerię w tym tak bardzo delikatnym momencie historii narodu. Zwraca uwagę, że mimo spokojnego przebiegu wyborów w marcu b.r. trzeba być zawsze czujnym.

mh/ rv, fides


http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/12/nigeria_biskupi_o_przyczynach_migracji_do_kraj%C3%B3w_europy/1178749

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...