środa, 29 maja 2013

Orientalia Christiana Cracoviensia


Redakcja:
ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków
tel. 12 421 65 19
e-mail: ochc@upjp2.edu.pl

Rada redakcyjna:
ks. prof. Krzysztof Kościelniak (redaktor naczelny)
Prof. Dr. Jerzy Hauziński
Prof. Dr. Andrzej Pisowicz
Rev. Ass. Prof. Dr. Jan Żelazny
Ass. Prof. Dr. Michael Abdalla
Ass. Prof. Dr. Krzysztof Stopka
dr Marcin Rzepka (sekretarz redakcji)

Orientalia Christiana Cracoviensia to pierwszy w Polsce unikatowy rocznik naukowy poświęcony Kościołom chrześcijańskim na ziemiach islamu. W kontekście dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego wiele miejsca poświęca się relacjom muzułmańsko-chrześcijańskim, ponieważ wyznawcy tych religii stanowią ok. 60% mieszkańców naszego globu. Jednakże relacje muzułmańsko-chrześcijańskie paradoksalnie charakteryzuje ciągle niejasna koncepcja dialogu i stosunkowo częste pomijanie problemów i kondycji chrześcijaństwa orientalnego na ziemiach islamu. Tymczasem wielowiekowa obecność wyznawców Chrystusa w krajach muzułmańskich (dar al-islam) naznaczona była negatywnymi i pozytywnymi doświadczeniami, które można wykorzystać we współczesnym dialogu kultur. Ponadto Kościoły orientalne wiele wniosły do ogólnoświatowej kultury w zakresie filozofii, teologii i innych nauk, będąc często inspiracja dla ludzi Zachodu, w myśl powiedzenia ex oriente lux. Już od lat pracownicy Katedry Historii Religii Bliskiego i Środkowego Wschodu pilnie śledzą sytuacje różnych Kościołów chrześcijańskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie, intensywnie szerząc kulturę praw człowieka jako podstawowego warunku dialogu i sukcesu w rozwiązywaniu problemów i łagodzeniu napięć.

tsO2rQ

Jednym z działań służących tej idei jest nowo powstały, pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, naukowy periodyk "Orientalia Christiana Cracoviensia" (skrót: OChC). Pierwszy numer czasopisma z data 1(2009) ukazał się z pewnym opóźnieniem w czerwcu 2010 roku. Redaktorem naczelnym jest ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, pracownik UPJPII i UJ, kierownik Katedry Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a redaktorem dr Marcin Rzepka (iranista, afganolog). W skład komitetu redakcyjnego wchodzą: prof. dr hab. Jerzy Hauziński (specjalista od średniowiecza na Bliskim Wschodzie, Słupsk), prof. dr hab. Andrzej Pisowicz (iranista, znawca kultury ormiańskiej i kurdyjskiej UJ), ks. dr hab. Jan Żelazny (specjalista od chrześcijaństwa syryjskiego), dr hab. Michael Abdalla (Poznań, specjalista od chrześcijaństwa syryjskiego i arabskiego), dr hab. Krzysztof Stopka (historyk chrześcijaństwa ormiańskiego).

Poszczególne tematyczne zeszyty rocznika OChC będą zawierać prace najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką Kościołów orientalnych. Pierwszy numer ukazał się pod tytułem "Protestantyzm na Bliskim Wschodzie", powstał przy współpracy uczonych z 6 ośrodków naukowych w Polsce. Od następnego, drugiego numeru OChC będzie periodykiem wyłącznie anglojęzycznym. Czasopismo to jest unikatowa inicjatywa naukowo-badawcza i edukacyjna w Polsce oraz jedna z nielicznych w Europie. Ukazując znaczenie chrześcijańskich mniejszości dla cywilizacji Wschodu i współczesnego dialogu kulturowego, edycja OChC wpisuje się w politykę Unii Europejskiej, która wspiera działania na rzecz zachowania tożsamości oraz zapewnienia przestrzeni rozwoju dla różnych mniejszości etnicznych i religijnych.

Ujmując szczegółowo realizowane zadania, czasopismo posiada następujące cele:
– rzetelna dokumentacje kondycji i problemów mniejszości chrześcijańskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie celem zaobserwowania zmian i prawidłowości;
– ukazywanie wkładu chrześcijan orientalnych w światową kulturę oraz przydatność ich doświadczeń do dialogu;
– korekta teorii dialogu, tak by dialog nie był nierealistyczna teorią, oderwana od praw człowieka, lecz by służył budowaniu autentycznych więzi międzyludzkich na zasadzie sprawiedliwości i wzajemności.
Dziękując autorom i redakcji za udział w tym cennym przedsięwzięciu, pragnę również wyrazić wdzięczność profesjonalnym projektantom szaty graficznej i logo, a przede wszystkim wydawcy (wyd. UNUM) za najwyższą jakość edycji czasopisma.

ks. Krzysztof Kościelniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...