piątek, 31 maja 2013

Jerozolima: procesja Bożego Ciała w bazylice Zmartwychwstania

Jerozolimska wspólnota katolicka oddała dziś cześć Najświętszemu Sakramentowi Ciała i Krwi Pańskiej w czasie Mszy i procesji eucharystycznej w bazylice Zmartwychwstania. Uroczystościom przewodniczył bp William Shomali, wikariusz patriarchalny Jerozolimy.

W homilii bp William Shomali podkreślił w tajemnicy Eucharystii wymiar komunii, która realizuje zjednoczenie z Jezusem oraz tworzy więzy jedności wspólnotowej. „W Ziemi Świętej, gdzie jest tak wiele podziałów i nienawiści – powiedział hierarcha – kontemplacja tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej niesie nadzieję pokoju i miłości”.

Na zakończenie uroczystej Mszy sprawowanej przy Bożym Grobie, procesja z monstrancją trzy razy okrążyła rotundę Zmartwychwstania oraz przeszła obok Kalwarii. Biskup pobłogosławił uczestników Najświętszym Sakramentem przed Grobem Pańskim, przy ołtarzu Marii Magdaleny oraz w kaplicy spotkania Maryi ze zmartwychwstałym Synem. Program jerozolimskiej liturgii przypominał, że Eucharystia uobecnia śmierć Pana Jezusa na Golgocie oraz Jego zmartwychwstanie.

W koncelebrze wzięła udział grupa kapłanów przeżywających w tym roku okrągłe jubileusze święceń prezbiteratu. Bp Shomali podziękował jubilatom za ofiarną posługę i życzył im dalszych owocnych lat w realizowaniu kapłańskiego powołania. W szczególny sposób powitał ojców franciszkanów z Brazylii, realizujących jubileuszową pielgrzymkę w Ziemi Świętej.

Czwartkowe celebracje Bożego Ciała w Jerozolimie poprzedziły wigilijne liturgie z nieszporami i procesją oraz nocne czuwanie prowadzone przez franciszkanów w bazylice Bożego Grobu.

J. Kraj OFM, Jerozolima

Rosja: patriarcha Cyryl odwiedzi Grecję

W najbliższą sobotę Cyryl I rozpocznie wizytę w Grecji. Podczas pobytu patriarcha moskiewski i Wszechrusi odwiedzi między innymi świętą dla prawosławia górę Atos.

W pierwszej fazie wizyty Cyryl I spotka się ze zwierzchnikiem greckiego prawosławia arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem II oraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych. Odwiedzi również niektóre metropolie prawosławne, w tym w Salonikach. W przyszłym tygodniu, od wtorku do piątku, zwierzchnik rosyjskiego prawosławia nawiedzi świętą górę Atos, na której znajduje się starożytny kompleks klasztorny, jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymowania wiernych prawosławnych z całego świata.

Cyryl I odwiedzi Grecję w ramach spotkań z lokalnymi Kościołami prawosławnymi. Rok temu w sierpniu odwiedził Polskę i spotkał się ze wspólnotą Polskiego Kościoła Prawosławnego. Spotkanie poprzedziło podpisanie przez Cyryla I i abp. Józefa Michalika dokumentu wzywającego do pojednania Polaków i Rosjan.

W. Raiter, Moskwa

środa, 29 maja 2013

Protestantyzm w Egipcie

Protestantyzm w Egipcie reprezentowany jest przez szereg wyznań, zarówno tradycji ewangelickiej, jak i ewangelicznej. Jakkolwiek wolność religijna chrześcijan jest w Egipcie ograniczona przez władze państwowe, obecnie wolno Kościołom protestanckim wznosić własne domy modlitwy. Roczny przyrost wiernych Kościołów protestanckich wynosi 1,3%, a więc jest niższy od przyrostu wiernych religii muzułmańskiej. W Egipcie działa również Koptyjska Ewangelicka Organizacja Pomocy Socjalnej.

Ewangelicki Kościół Egiptu (Synod Nilu), zwany również Koptyjskim Kościołem Ewangelickim, jest największą i najstarszą denominacją protestancką w Egipcie, liczącą ok. 800 tysięcy wiernych. Teologicznie Ewangelicki Kościół Egiptu wyznaje klasyczny kalwinizm, zaś zorganizowany jest według modelu prezbiteriańskiego.

Egipskich metodystów zrzesza Wolny Kościół Metodystyczny, posiadający 20 tysięcy wiernych. Anglikanizm reprezentowany jest w Egipcie przez Episkopalny Kościół w Jerozolimie i na Bliskim Wschodzie, który w kraju tym liczy 15 tysięcy wiernych.

Protestantyzm ewangelikalny reprezentowany jest w Egipcie przez społeczność Chrześcijańskich Braci, która posiada 15 tysięcy członków oraz ruch zielonoświątkowy, w skład którego wchodzą cztery denominacje: Zbory Boże (75 tysięcy wiernych), Zielonoświątkowy Kościół Boży (3775 wiernych), Zielonoświątkowy Kościół Uświęceniowy (1400 wiernych) oraz Kościół Boży Proroctwa (1100 wiernych).

Wśród pozostałych wyznań protestanckich, w Egipcie działa m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zrzeszający 852 wiernych.

Orientalia Christiana Cracoviensia


Redakcja:
ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków
tel. 12 421 65 19
e-mail: ochc@upjp2.edu.pl

Rada redakcyjna:
ks. prof. Krzysztof Kościelniak (redaktor naczelny)
Prof. Dr. Jerzy Hauziński
Prof. Dr. Andrzej Pisowicz
Rev. Ass. Prof. Dr. Jan Żelazny
Ass. Prof. Dr. Michael Abdalla
Ass. Prof. Dr. Krzysztof Stopka
dr Marcin Rzepka (sekretarz redakcji)

Orientalia Christiana Cracoviensia to pierwszy w Polsce unikatowy rocznik naukowy poświęcony Kościołom chrześcijańskim na ziemiach islamu. W kontekście dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego wiele miejsca poświęca się relacjom muzułmańsko-chrześcijańskim, ponieważ wyznawcy tych religii stanowią ok. 60% mieszkańców naszego globu. Jednakże relacje muzułmańsko-chrześcijańskie paradoksalnie charakteryzuje ciągle niejasna koncepcja dialogu i stosunkowo częste pomijanie problemów i kondycji chrześcijaństwa orientalnego na ziemiach islamu. Tymczasem wielowiekowa obecność wyznawców Chrystusa w krajach muzułmańskich (dar al-islam) naznaczona była negatywnymi i pozytywnymi doświadczeniami, które można wykorzystać we współczesnym dialogu kultur. Ponadto Kościoły orientalne wiele wniosły do ogólnoświatowej kultury w zakresie filozofii, teologii i innych nauk, będąc często inspiracja dla ludzi Zachodu, w myśl powiedzenia ex oriente lux. Już od lat pracownicy Katedry Historii Religii Bliskiego i Środkowego Wschodu pilnie śledzą sytuacje różnych Kościołów chrześcijańskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie, intensywnie szerząc kulturę praw człowieka jako podstawowego warunku dialogu i sukcesu w rozwiązywaniu problemów i łagodzeniu napięć.

tsO2rQ

Syryjski Kościół Ortodoksyjny

2006-03-23 12:35 oprac: ajm

Na początku były Rzym, Aleksandria i Antiochia (syryjska). Wielkie miasta Imperium Rzymskiego, a zarazem stolice chrześcijaństwa. Dziś Antiochia znana jest głównie z Dziejów Apostolskich. Co się stało z chrześcijaństwem w Syrii? Dlaczego dziś tak niewiele o nim wiemy?

Syria to określenie kulturowego kręgu, rozciągającego się na obszarze od Morza Śródziemnego na Zachodzie do Zatoki Perskiej na Wschodzie. W pierwszych wiekach naszej ery był on podzielony zasadniczo między wielkie potęgi ówczesnego świata: Rzym i Persję. Istniały tam także niewielkie, mniej lub bardziej zależne od sąsiadów państewka. Tym, co łączyło cały ten obszar był język, a co za tym idzie także kultura.

Tylko na zachodzie tego obszaru powszechnie znano grekę. W innych częściach posługiwano się różnymi dialektami języka aramejskiego, tego samego, którego używał Jezus Chrystus. Szczególnego znaczenia u chrześcijan nabrał dialekt syriacki, który zyskawszy statut języka literackiego stał się językiem handlu, dyplomacji i liturgii. Dość szybko na język ten przetłumaczono także księgi Pisma Świętego.

Dwoma najważniejszymi ośrodkami chrześcijańskimi Syrii były – na zachodzie Antiochia nad Orontesem, a na wschodzie Edessa. To pierwsze miasto wspomniane jest już w Dziejach Apostolskich. Pierwszym jego biskupem był święty Piotr. Stąd od początku biskupi Antiochii, jako spadkobiercy Piotra, cieszyli się w Kościele wielkim autorytetem, porównywalnym z takimi ośrodkami jak Rzym czy Aleksandria. Leżąca na wschodzie Edessa, stolica niewielkiego państwa Osroena, była siedzibą znanej, przeniesionej wcześniej z Nisibis, szkoły teologicznej. Początkowo typowo judeochrześcijańska, po wcieleniu do Cesarstwa Rzymskiego i wzroście wpływów hellenistycznych, przyczyniła się do zatarcia różnic między tymi dwoma nurtami.

Fragment manuskryptu z syryjskim pismem

Zapomniani bracia Orientu

2012-02-01 08:11 Andrzej Kerner

Wspaniała liturgia, dwa tysiące lat historii i współczesne męczeństwo.

Naukową częścią tygodnia ekumenicznego w Opolu było seminarium na temat chrześcijaństwa orientalnego, a w szczególności Kościoła syroortodoksyjnego.

W spotkaniu na Wydziale Teologicznym UO uczestniczył ks. prof. Jan Żelazny z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista patrystyki oraz pasjonat historii, teologii i kultury Kościoła na Bliskim Wschodzie.

– Chrześcijaństwo syryjskie jest znacznie starsze niż chrześcijaństwo w Polsce, jest depozytariuszem tradycji apostolskiej, a niestety przez nas, na Zachodzie, jest zupełnie niedostrzegane – podkreślił ks. Żelazny... Drogi chrześcijaństwa orientalnego z Kościołami tradycji greckiej i rzymskiej rozeszły się w V wieku, po soborach w Efezie i Chalcedonie. Jedną z przyczyn podziału były różnice kulturowe i odrębność polityczna.

– W teologii orientalnej jest wyraźna niechęć do „greckiej spekulacji”, czyli ujmowania tajemnicy Boga w kategoriach filozoficznych. Jedna z pięciu zasadniczych tez tej teologii mówi, że Bóg jest niepoznawalny. Według nich, definiowanie Boga przez takie kategorie jak np. substancja nie ma sensu – wyjaśniał ks. Żelazny.

W czasie wykładu profesor zaprezentował poglądy wielkiego uczonego i teologa syroortodoksyjnego Grzegorza Bar Hebraeusa (+1286), który był mafrianem Wschodu – drugim po patriarsze Antiochii duchownym w hierarchii tego Kościoła.

– Uważał on, że jest różnica w wyrażaniu świętych tajemnic w różnych tradycjach kościelnych, ale nie ma różnic w rozumieniu ich przez wiernych – mówił ks. J. Żelazny, uznając Bar Hebraeusa za prekursora ekumenizmu.
Zapomniani bracia Orientu

Ziemia Święta: melchicki arcybiskup o losie bliskowschodnich chrześcijan

„Wielu ginie, ale tymi, którzy tracą najwięcej, są chrześcijanie”. W ten sposób sytuację w krajach arabskich skomentował dla agencji ANSA abp Elias Chacour, zwierzchnik melchickich katolików w Izraelu. Jego zdaniem nazywanie wydarzeń zachodzących na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce „arabską wiosną” jest nieporozumieniem, biorąc pod uwagę to, co działo się czy dzieje w Tunezji, Egipcie, Iraku, Libii, a ostatnio w Syrii.

Jest to, jak stwierdził melchicki hierarcha, jedynie gigantyczny rozlew krwi, w którym toną nadzieje społeczeństw zbuntowanych przeciwko dotychczasowym reżimom. Te nadzieje zostały bowiem „zdradzone” w obliczu ryzyka wprowadzenia islamskiego prawa szariatu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla wyznawców Chrystusa. Ich wspólnoty już topnieją w wyniku uchodźstwa, jak to dzieje się w ogarniętej wojną domową Syrii. Wcześniej podobny los spotkał chrześcijan w Iraku.

„Nie byliśmy szczęśliwi pod totalitarnymi rządami – powiedział abp Chacour. – Ale i teraz nie jest wcale lepiej, gdy zagraża nam szariat. Jego wprowadzenie byłoby czymś potwornym”. Melchicki duchowny uskarża się też na brak solidarności między poszczególnymi wspólnotami chrześcijańskimi w Ziemi Świętej. Jako przykład podał doroczną zbiórkę organizowaną w Wielki Piątek na wsparcie Kościoła w ojczyźnie Jezusa. „Ja też jestem z Ziemi Świętej, a nawet jestem zwierzchnikiem największej tutejszej wspólnoty chrześcijańskiej – stwierdził abp Chacour. – Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Bo ja ich nie widzę”.

tc/ rv, ansa

Watykan na forum ONZ: 100 tys. chrześcijan ginie co roku za wiarę

Jak wykazały wiarygodne badania, co roku na świecie ponad 100 tys. chrześcijan jest zabijanych ze względu na swą wiarę – powiedział na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Abp Silvano Tomasi zaznaczył, że dane te nie obejmują chrześcijan, którzy zostali wygnani, pozbawieni swych miejscu kultu, czy porwani, jak choćby dwaj prawosławni metropolici w Syrii, którzy od ponad miesiąca znajdują się w rękach porywaczy.

Abp Tomasi powiedział, że prześladowania chrześcijan mają miejsce przede wszystkim na Bliskim Wschodzie w Afrycie i Azji. Są skutkiem fanatyzmu, nietolerancji, terroryzmu i niesprawiedliwego prawodawstwa. Jednakże również w świecie zachodnim istnieje tendencja do spychania chrześcijan na margines społeczny i ograniczania ich działalności charytatywnej.

Watykański dyplomata powiedział, że chrześcijanie nie zasługują na takie traktowanie. Służą oni bowiem dobru ludzkości. Tytułem przykładu abp Tomasi przypomniał, że sam Kościół katolicki prowadzi 71 tys. przedszkoli, 93 tys. szkół podstawowych oraz 43 tys. szkół drugiego stopnia. Na katolickie uniwersytety uczęszcza 3, 3 mln studentów. Kościół prowadzi też 5 tys. szpitali , 18 tys. przychodni, 500 leprozoriów i 17 tys. domów starców i hospicjów.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że chrześcijanie mają prawo do pełnej wolności. Gwarantuje to zarówno międzynarodowe prawodawstwo, jaki i postanowienia samej Rady Praw Człowieka.

kb/ rv

wtorek, 28 maja 2013

Cerkiew św. Marii Magdaleny w Jerozolimie

http://izrael.org.il/historia/212-cerkiew-sw-marii-magdaleny-w-jerozolimie.html

Majestatyczna sylwetka tej pięknej świątyni położonej na zboczu Góry Oliwnej od dawna jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Świętego Miasta. Można śmiało powiedzieć, ze ta cerkiew to jajko Fabergé w makroskali. Nie tylko z powodu kunsztu z jakim została wykonana, ale i z racji swojej fascynującej historii.

Świątynia jest nierozerwalnie związana z wielką księżną Elżbieta Fiodorowną, od 1981 r. prawosławną świętą. Księżna wzięła udział w poświęceniu cerkwi w 1888 r. Tam też zgodnie z jej ostatnia wolą została pochowana. Jej ciało, zabalsamowane w miodzie i jaśminie, zostało tam złożone krótko po zakończeniu I wojny światowej.

Elżbieta Fiodorowna urodziła się jako Elżbieta Aleksandra Ludwika Alicja von Hessen-Darmstadt und bei Rhein w niemieckim Darmstadt. Była córką wielkiego księcia Hesji Ludwika IV i Alicji Koburg. W listopadzie 1883 w Darmstadt odbyły się jej zaręczyny z rosyjskim wielkim księciem Sergiuszem Aleksandrowiczem – synem cara Aleksandra II i bratem cara Aleksandra III. Wielka księżna z własnej inicjatywy zainteresowała się historią Rosji i zaczęła uczyć się języka rosyjskiego.

Chociaż nie była prawnie zobowiązana do konwersji na prawosławie, w 1891 r. dobrowolnie postanowiła przyjąć tę religię. W 1905 r. jej mąż zginął w zamachu terrorystycznym. Wielka księżna wkrótce rozdała na cele charytatywne cały majątek, jaki zgromadził Sergiusz, zaś w 1907 r. została prawosławną mniszką. Jej wybór zszokował ówczesną Europę - nikt nie mógł zrozumieć dlaczego słynąca z piękności wnuczka angielskiej królowej Wiktorii , dokonała takiego wyboru.

Moskwa: wizyta jerozolimskiego patriarchy Teofila w Rosji

Trwa wizyta greckoprawosławnego patriarchy Jerozolimy Teofila w Rosji. Cyryl I przybył dziś ze swym gościem do Petersburga. W następnych dniach odwiedzą oni m.in. sanktuarium prawosławne na wyspie Walaam na jeziorze Ładoga.

Dzisiaj w Petersburgu obydwaj zwierzchnicy prawosławni nawiedzą pomieszczenia Świętego Synodu i odprawią nabożeństwo w znajdującej się tam kaplicy pod wezwaniem Świętych Ojców Siedmiu Soborów Powszechnych. Jutro uczestniczyć będą w ponownej konsekracji odrestaurowanego morskiego soboru św. Mikołaja Cudotwórcy w Kronsztadzie. Po uroczystości udadzą się na wyspę Walaam na jeziorze Ładoga do sanktuarium monasteru Przemienienia Pańskiego. Spotkają się tam z pustelnikami mieszkających w rozrzuconych na terenie wyspy i przyległych wysepkach pustelniach. Będą również adorować znajdujące się w kompleksie monasteru relikwie i święte przedmioty kultu. W środę 29 maja powrócą do miasta nad Newą. W czwartek nawiedzą tam najokazalsze sobory i inne miejsca Petersburga. W piątek 31 maja patriarcha Teofil powróci do Jerozolimy.

W. Raiter, Moskwa

Egipt: bp Samaan o ekumenicznym przełomie

Możemy mówić o ekumenicznym przełomie w Egipcie – uważa koptyjskokatolicki ordynariusz Assiut. „Papież Tawadros od samego początku pokazał, że chce być bliżej innych Kościołów” – powiedział bp Kyrillos William Samaan, komentując spotkanie prawosławnego patriarchy koptyjskiego z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Podstawowym problemem w dialogu ekumenicznym między egipskimi Kościołami jest fakt nieuznawania przez prawosławnych Koptów ważności katolickiego chrztu i powszechna praktyka powtarzania tego sakramentu w przypadku konwersji. Bp Samaan sądzi, że obecny zwierzchnik prawosławnego Kościoła koptyjskiego ma do tego zupełnie inny stosunek niż jego poprzednik Szenuda III, w związku z czym spodziewa się interwencji patriarchy w tej sprawie. „Nie mogę ryzykować twierdzenia, że sytuacja na pewno się zmieni. Ale odnoszę wrażenie, że serdeczność Tawadrosa i otwartość przedstawicieli jego kurii wywierają pozytywny wpływ” – mówi katolicki hierarcha.

Bp Samaan uważa, że ekumeniczne zbliżenie obu koptyjskich Kościołów nastąpiło również ze względu na problemy, których doświadczają teraz w Egipcie wszyscy chrześcijanie. „Kiedy dwa lata temu wybuchła rewolucja, rozpoczęły się spontaniczne konsultacje pomiędzy katolikami, Kościołem prawosławnym i protestantami. Chcieliśmy mówić jednym głosem” – podkreśla koptyjskokatolicki ordynariusz Assiut.

sg/rv, aid to the church in need

Kard. Sandri apeluje o uwolnienie prawosławnych biskupów

Przebywający z wizytą solidarności na Bliskim Wschodzie kard. Leonardo Sandri zaapelował o uwolnienie prawosławnych biskupów. Dwaj metropolici Aleppo zostali uprowadzeni w Syrii ponad miesiąc temu i ich los wciąż jest nieznany.

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich modlił się też o pokój w regionie oraz o to, by jego mieszkańcy, nękani nieustannymi konfliktami, mogli z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Te intencje kard. Sandri zawierzył Matce Bożej podczas Mszy w międzyobrządkowym sanktuarium maryjnym w libańskim mieście Zahle.

bz/ rv

Na polecenie Papieża kard. Sandri wizytuje obozy syryjskich uchodźców

W Libanie narasta napięcie po przedwczorajszej deklaracji Hezbollahu, który udzielił pełnego poparcia reżimowi Asada w Syrii – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Leonardo Sandri. Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich przebywa w Bejrucie. Wczoraj na to miasto spadły dwie rakiety, co jak się wydaje, jest reakcją na deklarację Hezbollahu.

Kard. Sandri powiedział nam, że Libańczycy obawiają się wciągnięcia ich kraju w syryjski konflikt. Zarazem jednak słabną nadzieję na pokojowe rozwiązanie wojny domowej w Syrii. Dziś rano watykański hierarcha odwiedził obóz syryjskich uchodźców. Widział tam, jak powiedział, dramatyczne sceny, ludzi, którzy stracili dosłownie wszystko. Sam przywiózł im symboliczny dar Ojca Świętego i jego przesłanie nadziei.

„Ojciec Święty – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Sandri – osobiście polecił mi przekazać wszystkim jego błogosławieństwo, a także słowo pocieszenia i nadziei. Uczyniłem to podczas moich spotkań z trzema rezydującymi w Bejrucie patriarchami. Ale pozdrowienia i słowa otuchy od Papieża przekazałem wszystkim tu napotkanym ludziom: uchodźcom, wolontariuszom, kapłanom, osobom konsekrowanym. Tak jak prosił mnie Franciszek, zachęcałem ich do nadziei i radości pomimo wszelkich trudności”.

kb/ rv

poniedziałek, 27 maja 2013

Podpisano specjalne porozumienie pomiędzy rosyjskim i ormiańskim seminarium

Dominika Kovačević / 25.05.2013

Szesnastego maja, z błogosławieństwa patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla oraz patriarchy i katolikosa wszystkich Ormian Karekina II, podpisano specjalne porozumienie pomiędzy Moskiewską Akademią Teologiczną a Seminarium Teologicznym Gevorkian. Dokument podpisali arcybiskup Wierieji Eugeniusz, będący zarazem rektorem Moskiewskiej Akademii Teologicznej i przewodniczącym Akademickiego Komitetu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, oraz biskup Gevorg Saroyan, dziekan Teologicznego Seminarium Gevorkian. Porozumienie zakłada współpracę obydwu uczelni w zakresie nauczania teologii i duchowości oraz nauk humanistycznych, wydawania wspólnych publikacji o metodologii, edukacji i nauce, a także inne informacyjne działania na rzecz zgłębiania nauk humanistycznych. Planowane jest również wspólne prowadzenie niektórych badań naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie metodologii.

Uroczystość miała miejsce w siedzibie uczelni Gevorkian, a zaczęła się od odegrania hymnów Armenii, Rosji oraz seminarium. Po tym nastąpiła przemowa biskupa Gevorga: Dzień ten wyznacza kolejny ważny moment w długiej historii naszych narodów połączonych wiarą, przeszłością, kulturą i światopoglądem. Dla nas sprawą najwyższej wagi jest kształcenie wiernych na służbę Cerkwi, jako że to oni wniosą wielki wkład w odnowę i pomyślność w nasz chrześcijański świat dzięki ich poświęceniu, wierze i patriotyzmowi. Jesteśmy przekonani, że to porozumienie pomiędzy naszymi uczelniami przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju relacji pomiędzy seminariami i otworzy nowe horyzonty dla dalszej współpracy.

Spotkanie dwóch patriarchów w sprawie Abchazji

Dominika Kovačević / 26.05.2013

W czwartek, 23 maja, patriarcha-katolikos Gruzji Eliasz II przebywający w tych dniach z wizytą w Turcji spotkał się z patriarchą Konstantynopola w celu omówienia problemów jurysdykcyjnych na terenie Abchazji, gdzie w 2009 roku, po wojnie rosyjsko-gruzińskiej, ogłoszono oderwanie się od Cerkwi gruzińskiej i proklamowano powstanie Abchaskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o czym serwis informował tutaj. Żadna z Cerkwi lokalnych nie uznała niezależności Cerkwi abchaskiej.

Patriarcha Bartłomiej w trakcie tego spotkania powtórzył, że Konstantynopol uznaje Abchazję za kanoniczne terytorium Cerkwi gruzińskiej. Ponadto, jako pierwszy wśród równych, wyraził chęć podróży duszpasterskiej wraz z patriarchą Eliaszem na teren Abchazji w celu rozwiązania konfliktu. W podsumowaniu władyka wyraził nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko zakończy się pokojowo.

Z kolei patriarcha Eliasz przyznał, że w trakcie pobytu w stolicy Abchazji, a zarazem siedzibie samozwańczej Cerkwi lokalnej – Suchumi – zamierza wprowadzić jako swego przedstawiciela wśród miejscowych duchownych rodowitego Abchaza.

Franciszkanki z Aleppo: grób Emilki

2013-04-28 22:04 ak
S. Brygida Maniurka dla „Gościa Opolskiego” o sytuacji w syryjskim Aleppo.

Czytelnikom „Gościa Opolskiego” sytuacja w wielkim syryjskim mieście Aleppo nie jest obca. Dzięki hojności naszych Czytelników do tamtejszego klasztoru sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (FMM) trafiło 19 500 zł, które przeznaczone zostały na posiłki dla cierpiących z powodu wojny mieszkańców tego starożytnego miasta, z największą chrześcijańską mniejszością w Syrii. Było to możliwe dzięki pośrednictwu s. Brygidy Maniurki , franciszkanki pochodzącej z Łagiewnik Małych, która przez 20 lat pracowała w Syrii, a obecnie jest ekonomką bliskowschodniej prowincji FMM.

W ubiegłym tygodniu usłyszeliśmy dramatyczną wiadomość o porwaniu dwóch metropolitów Aleppo – biskupów Kościoła syryjsko- i grecko-prawosławnego. Dzisiaj otrzymaliśmy od s. Brygidy kilka informacji na temat życia aleppiańskiego klasztoru sióstr.  – W ośrodku św. Franciszka, w ogrodzie naszego klasztoru znajduje się kuchnia Jezuickiej Służby Uchodźcom (JRS). Około 20 wolontariuszy i pracowników, chrześc  

ijan i muzułmanów, codziennie przygotowuje jeden gorący posiłek dla 16 tysięcy uchodźców- ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy – przekazuje s. Brygida Maniurka.

Franciszkanki z Aleppo: grób Emilki

Aleppo – ciąg dalszy

2013-05-24 18:18 ak/RV
W marszu modlitewnym za porwanych metropolitów Aleppo szła opolska misjonarka.

Nasi Czytelnicy wciąż dają dowody pamięci o tragicznej sytuacji w Syrii. Na konto akcji prowadzonej przez opolski oddział „Gościa Niedzielnego” i opolską „Caritas” znów wpłynęły ofiary dla mieszkańców Aleppo. Przekażemy je za pośrednictwem jednej z sióstr ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi (FMM), która w czerwcu będzie w Polsce. Nasza pomoc trafia do mieszkańców Aleppo właśnie za pośrednictwem klasztoru tego zgromadzenia w tym mieście.

Tymczasem z Syrii nie dochodzą dobre wieści. Symbolem przemocy i zagrożenia stało się porwanie dwóch metropolitów Aleppo: syryjsko-prawosławnego Mar Gregoriosa Ibrahima oraz grecko-prawosławnego Paula Yazigiego. Los porwanych 22 kwietnia ,w czasie pełnienia misji charytatywnej, biskupów do dziś nie jest znany, mimo różnych informacji, które docierały do opinii światowej  od chwili porwania.

W miesiąc po uprowadzeniu biskupów ulicami Aleppo i Ammanu (stolica Jordanii) przeszły marsze modlitewne, które były wyrazem solidarności z biskupami oraz prośbą o ich uwolnienie. Modlono się również za innych uprowadzonych duchownych. Porwania dla okupu w Syrii są obecnie codziennością i zmorą mieszkańców. W wypadku metropolitów Aleppo nie wiadomo jednak nawet czy chodzi o okup.

W marszu w Ammanie wzięła udział znana naszym Czytelnikom, s. Brygida Maniurka FMM, która pośredniczyła w przekazaniu pieniędzy wpłaconych na konto akcji do klasztoru w Aleppo. W stolicy Jordanii w marszu wzięło udział ok. 2 tysiące osób, w tym zwierzchnicy kościołów katolickich i prawosławnych w tym kraju, a także muzułmanie.

Aleppo – ciąg dalszy

Bejrut: kard. Sandri dodaje otuchy Libańczykom

„Wielu jest takich, którzy chcą, by niebo nad Bliskim Wschodem było pokryte czarnymi chmurami przemocy i wojny. Wy jednak, młodzi chrześcijanie w Libanie, jesteście jego świtałem i nadzieją. Mocą swej wiary i radości chcecie budować przyszłość w pokoju i pojednaniu” – mówił kard. Leonardo Sandri podczas spotkania z młodymi wolontariuszami libańskiej Caritas.

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przebywa w Libanie. Wczoraj udzielił sakry biskupiej dwóm maronickim duchownym. Dziś natomiast, obok spotkania z młodzieżą, odprawił Mszę w sanktuarium maryjnym w Zahle oraz spotkał się w Bejrucie z patriarchą katolickiego Kościoła melchickiego Grzegorzem III Lahamem.

Warto dodać, że Bejrut znalazł się właśnie w zasięgu konfliktu syryjskiego. Wczoraj bowiem przywódca Hezbollahu udzielił pełnego poparcia reżimowi prezydenta Assada. W konsekwencji dziś na Bejrut spadły dwie rakiety, raniąc 4 osoby. Przebywający w tym mieście kard. Sandri nie odniósł się wprost do tych wydarzeń. Komunikat prasowy po spotkaniu z patriarchą melchickim mówi jedynie o nadziejach, jakie chrześcijanie na Bliskim Wschodzie wiążą z pokojową mediacją Stolicy Apostolskiej.

Natomiast podczas spotkania z młodymi katolikami kard. Sandri zapewnił Libańczyków o modlitwie całego świata w ich intencji. Pomogła temu tegoroczna Droga Krzyżowa w Koloseum, do której rozważania przygotowali właśnie młodzi z Libanu. „Świat przyjął wasze intencje i wasz sposób rozważania zbawczych tajemnic” – powiedział w Libanie watykański hierarcha.

kb/ rv, afp

Syria: dramatyczna sytuacja w Aleppo

Sytuacja humanitarna w największym mieście Syrii jest dramatyczna. Aleppo, niegdyś handlowa stolica kraju, jest dzisiaj areną walk między armią prezydenta Baszara al-Assada a rebeliantami. W ciągu dwóch lat krwawej wojny domowej znaczna część dwumilionowego miasta zamieniła się w ruiny. O niedoli tamtejszej ludności informuje Radio Watykańskie chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo.

„Aleppo było ważnym ośrodkiem przemysłowym Syrii, ale teraz cała ta infrastruktura jest zniszczona. Bardzo wielu ludzi straciło pracę i pozostaje bez podstawowych środków do życia. Prawdopodobnie aż 80 proc. mieszkańców Aleppo cierpi z powodu nędzy. Problemem jest drastyczny wzrost cen wywołany spadkiem wartości syryjskiego funta w stosunku do dolara. Kiedyś rodzina mogła przeżyć za 300 dolarów miesięcznie, ale teraz dolar kosztuje trzy razy więcej. Razem z lokalną Caritas robimy wszystko, aby dostarczać mieszkańcom Aleppo żywność. Bieda i głód to nasze największe problemy, ale szczególnie dramatyczna jest też sytuacja dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły. Razem z wolontariuszami z różnych chrześcijańskich wspólnot staramy się organizować dla nich zajęcia edukacyjne” – powiedział bp Audo.

dk/ rv, vox

Liban: konferencja na temat obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie

„Przyszłość arabskich chrześcijan nie leży w wojnie czy okupacji. Nasze społeczności zawsze były lojalne wobec swoich krajów i narodów”. Tak mówił w Bejrucie luterański biskup Jerozolimy Munib A. Younan na wspólnej konferencji Światowej Rady Kościołów i Rady Kościołów Bliskiego Wschodu. Zaapelował on o silniejsze zaangażowanie w dialog z innymi religiami, zwłaszcza z islamem. Zaznaczył, że szczególnie ważne jest osiągnięcie porozumienia z muzułmanami w kwestii relacji pomiędzy religią a państwem, z naciskiem na budowanie społeczeństwa pluralistycznego.

Bp Younan wskazał również na konieczność współpracy pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie. Jako przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej podkreślił też znaczenie dialogu z zachodnim chrześcijaństwem. „Czasem jesteśmy rozczarowani Kościołami i organizacjami kościelnymi na Zachodzie. Mamy dosyć ich przemówień. Chcemy konkretnych działań” – powiedział luterański biskup. Wspomniał także o licznych inicjatywach ekumenicznych podejmowanych dla rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego jako ważnym elemencie obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

sg/ rv, world council of churches

Liban-Jordania: kard. Sandri z wizytą solidarności

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich będzie przewodniczył w niedzielę specjalnej modlitwie błagalnej o pokój w Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Jej centrum stanie się międzyobrządkowe sanktuarium maryjne w Zahle. To libańskie miasto uważane jest za największe skupisko chrześcijan w regionie.

Kard. Leonardo Sandri rozpoczął właśnie wizytę solidarności obejmującą Liban i Jordanię. Watykański hierarcha spotka się w tych krajach m.in. z przedstawicielami Caritas oraz innych organizacji humanitarnych niosących pomoc syryjskim uchodźcom. Cierpiącej ludności Bliskiego Wschodu przekaże też słowa umocnienia Papieża Franciszka i jego apostolskie błogosławieństwo.

bz/ rv

Moskwa: spotkanie prawosławnych patriarchów w cieniu chrystianofobii

Pojęcie chrystianofobii nie dotyczy jedynie rejonów, gdzie wyznawcy Chrystusa są jawnie prześladowani. Należy je stosować również do krajów, w których podlegają oni dyskryminacji ze względu na wyznawanie chrześcijańskiego systemu wartości. Podkreślił to zwierzchnik rosyjskiego prawosławia na spotkaniu z przybyłym do Moskwy greckoprawosławnym patriarchą Jerozolimy Teofilem.

Zdaniem patriarchy moskiewskiego chrystianofobia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych problemów współczesności i to w krajach, które deklarując przywiązanie do idei wolności słowa, dyskryminują chrześcijan za ich przekonania. Cyryl I powiedział, że w krajach wysokorozwiniętych ludzie otwarcie wyznający swoją wiarę podlegają naciskom moralnym. Na poparcie swoich słów przytoczył przykład Wielkiej Brytanii, gdzie zabroniono przychodzić do pracy z metalowymi krzyżykami na szyi a we Włoszech próbowano usunąć krzyże z klas szkolnych.

Cyryl I wyraził zaniepokojenie z powodu sytuacji ludności chrześcijańskiej w Iraku po wkroczeniu wojsk amerykańskich i w krajach ogarniętych „wiosną arabską”. W szczególnie krytycznym położeniu, według zwierzchnika rosyjskiego prawosławia znaleźli się chrześcijanie w Syrii, w której dokonano „bestialskich przestępstw wobec ludności cywilnej i porwano dwóch prawosławnych hierarchów”. Patriarcha moskiewski wyraził żal, że pomimo wiedzy na temat miejsca przebywania porwanych hierarchów ani władze syryjskie, ani nikt inny, nie podjął stosownych działań w celu ich uwolnienia.

W. Raiter, Moskwa

czwartek, 23 maja 2013

Prawosławny Patriarcha Jerozolimski z wizytą w Patriarchacie Moskiewskim

kg (KAI/P-C) / pm, Moskwa, 2013-05-23

W dniach 23-31 maja przebywać będzie w Rosji prawosławny patriarcha jerozolimski Teofil III, który odwiedzi Moskwę, klasztor Nowy Wałaam i Sankt Petersburg.

24 bm. weźmie udział m.in. w obchodach Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury, a także w imieninach patriarchy moskiewskiego Cyryla. Pobyt zwierzchnika Kościoła jerozolimskiego na ziemi rosyjskiej stanowi rewizytę za odwiedziny Jerozolimy i Ziemi Świętej przez Cyryla w listopadzie ub.r.
Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) powiedział podczas tamtej podróży, że Kościół ten wiele zawdzięcza Jerozolimie, która od bardzo dawna była celem licznych pielgrzymów rosyjskich. Od tamtejszego Patriarchatu RKP przyjął porządek liturgii, a wiele cerkwi na Rusi zbudowano według wzorów świątyń palestyńskich.

Jesienią ub.r. sporego rozgłosu nabrało zajęcie przez władze izraelskie kont bankowych bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie z powodu jego zadłużenia za niezapłacone rachunki za dostarczaną do niej wodę. Groziło to nawet zamknięciem tej jednej z najważniejszych świątyń chrześcijańskich. Patriarcha wystosował wówczas rozpaczliwe listy z prośbą o pomoc do przywódców USA i Rosji. Według Patriarchatu Moskiewskiego konflikt ten udało się rozwiązać przy udziale patriarchy Cyryla, który podczas swej ubiegłorocznej podróży do Ziemi Świętej rozmawiał na ten temat z prezydentem Izraela Szimonem Peresem.

Program pobytu Teofila III w Rosji przewiduje jego spotkania i rozmowy z Cyrylem, udział w obchodach Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury i wspólne sprawowanie w soborze Zaśnięcia Matki Bożej na Kremlu uroczystej liturgii z patriarchą Cyrylem, który w tym dniu – 24 maja obchodzi swoje imieniny biskupie. Potem obaj hierarchowie pójdą w procesji pod pomnik św. Cyryla i Metodego, gdzie odprawią okolicznościowe nabożeństwo.

Wizyta w Patriarchacie Moskiewskim

Jerozolima: Caritas apeluje o zatrzymanie fali emigracji chrześcijan

„Pomóżcie nam być samodzielnymi” – pod takim hasłem chrześcijanie Ziemi Świętej walczą o swoją przyszłość. Ks. Raed Abusahliah, dyrektor diecezjalnej Caritas w Jerozolimie, wezwał światowe organizacje charytatywne do włączenia się w inicjatywę, która ma na celu zatrzymanie fali emigracji tamtejszych chrześcijan.

Dyrektor jerozolimskiej Caritas jako program swojej nowej misji przyjął zasadę: „od jałmużny do rozwoju”. „To jest nasza przyszłość. Jeśli nie zrobimy tego kroku, to zostaniemy profesjonalnymi żebrakami. A my nie chcemy żyć z jałmużny do końca świata” – podkreśla ks. Raed.

Jedną z jego inicjatyw jest stworzenie sieci pomostów solidarności pomiędzy dwudziestoma parafiami Ziemi Świętej a wspólnotami w Europie. „Każda diecezja pielgrzymująca do Ziemi Świętej – uważa dyrektor jerozolimskiej Caritas – powinna adoptować jedną parafię jako partnerską wspólnotę”.

W celu powstrzymania fali emigracyjnej chrześcijan trzeba pomocy w stworzeniu warunków samodzielnego rozwoju w dziedzinie rynku pracy oraz gospodarki mieszkaniowej. „Pragniemy podnieść głowę, walczyć o sprawiedliwość i bronić naszych praw do pozostania na naszej ziemi ludźmi wolnymi” – deklarują lokalni chrześcijanie.

Dla zapewnienia przyszłości wspólnocie chrześcijańskiej Caritas stworzyła możliwość dofinansowania rodzinnych inicjatyw przedsiębiorczych, użyczania kredytów studentom uniwersyteckim czy wspomagania młodych rodzin przy budowie lub remoncie domu. Swoją opieką obejmuje najuboższe rodziny, osoby starsze oraz niepełnosprawne. Na Starym Mieście od 1998 r. jerozolimska Caritas prowadzi centrum dla uzależnionych od narkotyków.

Jerozolimska Caritas działa od 1990 r. również w Strefie Gazy, gdzie na około półtora miliona mieszkańców jest 470 rodzin chrześcijańskich, czyli 1600 wiernych, z których tylko 200 jest katolikami.

J. Kraj OFM, Jerozolima

Syria-Jordania: modlitwa za porwanych metropolitów

Wciąż nieznany jest los dwóch prawosławnych biskupów uprowadzonych przed miesiącem w Syrii. Zorganizowano specjalne modlitwy w ich intencji. Marsze solidarności z porwanymi przeszły m.in. ulicami syryjskiego Aleppo, gdzie porwani rezydowali, jak i stolicy Jordanii Ammanu. Modlono się o uwolnienie metropolitów i innych uprowadzonych duchownych oraz o pokój dla całego Bliskiego Wschodu.

„Najbardziej boli to, że wciąż nic nie wiemy o porwanych” – podkreśla chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo. Wskazuje zarazem, że sytuacja w Syrii jest coraz bardziej napięta, a ludzie Kościoła żyją w ogromnym zagrożeniu. On sam, jak wyznaje, nie może się swobodnie przemieszczać w obawie przed porwaniem.

Jordański marsz modlitewny w intencji uprowadzonych przybrał wymiar międzyreligijny. Wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, ale i muzułmanie. Dwa tysiące osób szło w ciszy z zapalonymi świecami w dłoniach. Na zakończenie marszu abp Maroun Lahham, łaciński wikariusz patriarchalny w Jordanii, zdecydowanie potępił porwanie metropolitów. Wskazał, że ich uprowadzenie jest wyraźnym atakiem na wspólnoty, którymi kierowali, a które pozostają teraz bez pasterzy.

Dwaj prawosławni metropolici Aleppo, syryjsko-prawosławny Mar Gregorios Ibrahim oraz grecko-prawosławny Paul Yazigi zostali porwani 22 kwietnia. Choć w ubiegłych tygodniach pojawiły się informacje na temat ich rzekomych porywaczy i miejsca przetrzymywania, tak naprawdę wciąż nie wiadomo, gdzie się znajdują ani nawet czy żyją.

bz/ rv

Watykan: Papież zaniepokojony losem syryjskich uchodźców

Migracja z przymusu to temat 20-tej sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Do Rzymu zjeżdżają się już jej uczestnicy. O znaczeniu podejmowanego tym razem zagadnienia rozmawialiśmy z przewodniczącym dykasterii kard. Antoniem Marią Vegliò.

„W tym momencie naszą szczególną troskę budzi sytuacja w Syrii. Mówił mi o tym Ojciec Święty, który jest tym bardzo zaniepokojony. Każdego dnia tysiące ludzi ucieka z kraju. Już teraz 400 tys. uchodźców przebywa w sąsiednich krajach, zwłaszcza w Libanie i Jordanii, a uchodźcy wewnętrzni, pozostający w Syrii to kolejny milion osób. Jest to źródło wielu cierpień, a wspólnota międzynarodowa robi naprawdę niewiele, aby pomóc tym ludziom. Chcę też zwrócić uwagę na inną plagę, a mianowicie na handel żywym towarem. Ofiarą tego haniebnego procederu padło już 21 mln osób” – powiedział kard. Vegliò.

kb/ rv

Konferencja w Konstantynopolu z okazji 1700-lecia edyktu mediolańskiego


Autor: Dominika Kovačević / 22.05.2013

W tym roku mija 1700 lat od ustanowienia przez rzymskiego cesarza Konstantyna edyktu mediolańskiego, który dał wolność wyznawania różnych religii – w tym chrześcijaństwa – mieszkańcom Imperium Rzymskiego, które wówczas obejmowało bardzo znaczne terytorium – od Azji, przez północną Afrykę, po zachód Europy. Z tej okazji w różnych krajach i Kościołach lokalnych mają miejsce przeróżne wydarzenia. Jednym z nich była międzynarodowa i międzywyznaniowa konferencja Wolność religijna dzisiaj – edykt mediolański cesarza Konstantyna 1700 lat później przeprowadzona w dniach 17-18 maja w Konstantynopolu (dzisiejszy Stambuł) – mieście, które założył św. cesarz Konstantyn Wielki i które od wieków służy za siedzibę Patriarchy Ekumenicznego. Konferencję otworzył właśnie patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, a przybyli na nią przedstawiciele wszystkich Cerkwi lokalnych, w tym patriarcha-katolikos Gruzji Eliasz II. Na seminarium obecni byli również hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego, w tym przewodniczący Związkowi Konferencji Episkopatów Europy, kardynał Peter Erde.

Po uroczystym otwarciu konferencji odczytano przesłanie papieża Kościoła katolickiego Franciszka do jej uczestników, a także ogłoszony specjalny apel o uwolnienie dwóch prawosławnych metropolitów porwanych miesiąc temu w Syrii – Pawła (Yazigiego) i Jana (Ibrahima).

Encyklika patriarchy Bartłomieja


pb (KAI/SIR) / br, Stambuł, 2013-05-22

Apel o poszanowanie wolności religijnej zawiera encyklika prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, ogłoszona z okazji 1700. rocznicy Edyktu Mediolańskiego, który kładł kres prześladowaniom chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim.

Uroczyste obchody tej rocznicy odbyły się w minionym tygodniu w Mediolanie i Stambule. W encyklice patriarcha ekumeniczny wyraża głębokie zaniepokojenie i protest z powodu prześladowań, do jakich dochodzi na świecie, a szczególnie tych, które notuje się na Bliskim Wschodzie w stosunku do chrześcijan: zabójstw, porwań, pogróżek i działań prawnych, czego przykładem było uprowadzenie 22 kwietnia w Syrii dwóch metropolitów Aleppo. - Współczujemy w bólu, żałobie i trudnościach, którym stawiają czoło chrześcijanie Bliskiego Wschodu i Egiptu, a zwłaszcza starożytnego i czcigodnego Patriarchatu Antiocheńskiego - napisał Bartłomiej.

Zastrzegając, że nie zajmuje „żadnego stanowiska politycznego”, potępił on „każdą formę przemocy wobec chrześcijan” i zaapelował do „możnych tej ziemi”, aby doprowadzili do przestrzegania podstawowych praw człowieka do życia, godności i posiadania przyszłości. Pochwalił jednocześnie „pokojową i cichą” postawę wyznawców Chrystusa, którzy trzymają się z dala od przemocy i konfliktów.

Zapewnił, że patriarchat ekumeniczny nie przestanie wspierać wszelkimi środkami duchowymi, jakie ma do dyspozycji, dialogu między różnymi religiami na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktów i stworzenia atmosfery tolerancji, pojednania i współpracy między ludźmi należącymi do różnych religii i narodów.

Encyklika patriarchy Bartłomieja

Apel patriarchy Bartłomieja w rocznicę Edyktu Mediolańskiego


Choć mija już 1700 lat od ogłoszenia przez Konstantyna Edyktu Mediolańskiego, ludzie nadal są prześladowani za swą wiarę. Przypomina o tym prawosławny patriarcha Konstantynopola, miasta biorącego nazwę od tego cesarza, w „encyklice”, czyli liście okólnym wydanym z okazji przypadającej w tym roku rocznicy. Bartłomiej przypomina epokowe znaczenie dokumentu wydanego w IV stuleciu. Wychodził on daleko ponad mentalność tamtej epoki, gwarantując wolność religijną tak chrześcijanom, jak i innym ludziom. Po raz pierwszy w dziejach świata wprowadził respektowanie odnośnych praw człowieka, dając podstawy dla pojęcia wolności sumienia, które uznano dopiero po wielu wiekach. Wartości te głosi się obecnie w międzynarodowych deklaracjach i konstytucjach państw.

Mimo to jednak do dziś Edykt Mediolański nie został w pełni wprowadzony w życie – zwraca uwagę Patriarcha Ekumeniczny. W przeszłości, nie tylko w czasach przed Konstantynem, ale i później, chrześcijanie byli nieraz prześladowani. Niestety, również oni sami splamili się nietolerancją wobec swych braci chrześcijan czy też wyznawców innych religii – przyznaje Bartłomiej. Wskazuje, że przyczyniał się do tego brak kościelnej jedności.

„Encyklika” wspomina prześladowania Kościoła przez państwo, szczególnie reżim ateistyczny, do jakich doszło w ubiegłym wieku we wschodniej Europie. W niektórych krajach, mimo międzynarodowego uznania wolności religijnej, wyznawcy Chrystusa są jej nadal pozbawieni, zwłaszcza tam, gdzie są mniejszością. Na rozległych obszarach mniejszości religijne nie są tolerowane. Trzeba jeszcze wiele zrobić, by osiągnąć prawdziwą wolność sumienia. Tym niemniej i dziś wśród prześladowań dawane jest świadectwo mocy chrześcijańskiej wiary.

Duchowy zwierzchnik prawosławia wyraża niepokój i modlitewną troskę o chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy są często mordowani, porywani i zagrożeni. W szczególności martwi się o los dwóch uprowadzonych metropolitów Aleppo. Potępia wszelką przemoc i naruszanie praw człowieka. Bartłomiej wyraża uznanie naszym braciom w Chrystusie dającym tam świadectwo pokojowego stylu życia. Opowiada się też za dialogiem między wyznawcami różnych religii.

ak/ rv, patriarchate

Sudan Południowy: apel bp. Paride'a Tabana o pokój


Do zawieszenia broni i podjęcia w Sudanie Południowym rozmów pokojowych wezwał tamtejszy emerytowany biskup Paride Taban. Apeluje on do rządu i rebeliantów, by trwający w najmłodszym państwie świata konflikt nie przerodził się w międzyplemienną wojnę. Bp Taban zwraca uwagę, że podczas bezsensownych walk giną ludzie będący przecież nie tylko członkami plemion Dinków czy Nuerów, ale Sudańczykami.

Choć akcja rozbrajania cywilów trwa od ponad roku, sytuacja w Sudanie Południowym jest wciąż niespokojna. Wiele działań na rzecz pokoju podejmują tam chrześcijańscy duchowni. Bp Taban stoi razem z anglikańskim prymasem Sudanu Danielem Deng Bulem na czele nowego komitetu pojednania narodowego.

Katolicki hierarcha tłumaczy: „Musimy zrozumieć nasze żale i wykorzystać zasoby marnotrawione przez wojnę, aby podnieść jakość życia mieszkańców naszego kraju”. Szacuje się, że prawie połowa społeczeństwa Sudanu Południowego nie ma dostępu do wody pitnej.

dk/rv, sudan catholic radio, rv

poniedziałek, 20 maja 2013

Kolejna ikona św. Jerzego na Cyprze wydziela mirrę


Dominika Kovačević / 15.05.2013

Fakt, że w monasterze św. Jerzego na przedmieściach Larnaki z dziewiętnastowiecznego fresku przedstawiającego patrona świątyni wypływa miro, wyszedł na jaw dopiero w Niedzielę Antypaschy, tj. 12 maja – uroczystości związane z monasterskim świętem przeniesiono właśnie na ten dzień.

Niedzielna uroczystość miała być tym bardziej podniosła, że w monasterze zakończono trwające dwa lata prace remontowe, które objęły zarówno fasadę, jak i wnętrze świątyni. W ramach odnowy tego historycznego monasteru założono również Prawosławne Centrum Kultury św. Jerzego, gdzie działa także restauracja, w której każdego dnia setkom osób wydaje się bezpłatne posiłki.

Kiedy metropolita Kitionu (dawna nazwa Larnaki) Chryzostom przybył do monasteru, by służyć uroczystą Liturgię, poczuł bardzo intensywny zapach. Był on tak silny, że zgromadzeni ludzie musieli pootwierać okna, by Liturgia mogła być kontynuowana. Po chwili zamieszania i „śledztwa” odkryto, że zapach pochodzi z fresku przedstawiającego św. Jerzego, i że z trzech różnych punktów na nim wydziela się miro.

O innej cypryjskiej ikonie św. Jerzego, która zaczęła wydzielać miro w tegoroczny paschalny poniedziałek we wsi Farmakas, pisaliśmy tutaj.

Na podstawie: radiosvetigora.wordpress.com oraz johnsanidopoulos.com

Trzecia rocznica cudownego odnalezienia relikwii św. Nikodema Hagioryty


Dominika Kovačević / 15.05.2013

Już trzeci raz w monasterze św. Nikodema Hagioryty w greckim miasteczku Goumenissa uroczyście świętowano cudowne odnalezienie relikwii patrona świątyni. Monaster obchodzi to święto rokrocznie w Niedzielę Antypaschy na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce trzy lata temu.


Otóż, 15 marca 2010 roku nieznany sprawca złamał plastikową część relikwiarza św. Nikodema Hagioryty w monasterze w Goumenissie i ukradł czaszkę świętego. Wykorzystał on kilka minut, kiedy to mnich pilnujący relikwiarza odszedł gdzieś dalej. Przez następne dni nie było wiadomo ani gdzie są święte relikwie, ani kto je ukradł, aż równo miesiąc później pewien mężczyzna wyznał miejscowemu księdzu, że to on ukradł te relikwie. Od razu wraz z księdzem udał się do monasteru, by zwrócić je mnichom. Złodziej zarówno wspólnocie monastycznej, jak i miejscowej policji, wyznał, że św. Nikodem Hagioryta objawiał mu się jako żywy człowiek aż cztery razy i zawsze mówił: Moje dziecko, zwróć mnie do domu, z któregoś mnie zabrał. Już wystarczająco mnie namęczyłeś.


Uroczyste wystawienie odnalezionych relikwii nastąpiło wtedy na Antypaschę, dlatego też właśnie w to święto postanowiono uroczyście obchodzić pamiątkę tego cudu. Tegorocznym uroczystościom, które zgromadziły wiele kleru i wiernych, przewodniczył przełożony athoskiego monasteru Simonopetra – monaster św. Nikodema Hagioryty w Goumenissy został założony w 1981 roku jako „filia” (gr. metochion, ros. podworie) tego słynnego monasteru na Świętej Górze Athos. Mieści się on na siedemsetmetrowej górze ponad wioską Pentalofo i znany jest z pisanych przez mnichów pięknych ikon. Wszystkie nabożeństwa w tej wspólnocie, liczącej ponad 20 mnichów, sprawowane są według tradycji Świętej Góry Athos.

Na podstawie: radiosvetigora.wordpress.com oraz johnsanidopoulos.com

Patriarcha Gruzji przeciwko demonstracji homoseksualistów


Dominika Kovačević / 16.05.2013

Zwierzchnik gruzińskiej Cerkwi – patriarcha Eliasz II – wydał 16 maja specjalne oświadczenie, w którym wezwał gruzińskie władze do zakazania demonstracji homoseksualistów, którą zaplanowano w centrum Tblisi na 17 maja – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii. Należy tu zaznaczyć, iż zgodnie z prawem obowiązującym w Gruzji, organizatorzy wiecu nie musieli nawet starać się o zgodę władz na jego przeprowadzenie – wystarczyło tylko zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia demonstracji i zaprezentowanie jej planu.

W dokumencie hierarcha stwierdził, iż w różnym czasie i przestrzeni obowiązują uniwersalne wartości, w tym prawa moralne. A według nauczania różnych religii, jak i nauki (psychologii i medycyny)  – z wyjątkiem współczesnej „pseudo-nauki” – homoseksualizm jawi się jako anomalia i choroba. Cerkiew uważa, iż osoby z takimi skłonnościami żyją w wielkim grzechu, dlatego też miast zachęty i narzucania ich postawy społeczeństwu, potrzebują one pomocy i duchowego wsparcia.

Gruziński katolikos dodał również, że demonstracja przedstawicieli seksualnych mniejszości i ich zwolenników ma na celu nie rozwiązanie ich problemów, lecz tylko spekulacje, ponieważ w rzeczywistości mogą oni prowadzić swoje prywatne życie tak, jak chcą - bez ograniczeń. Patriarcha zaznaczył także, iż taka demonstracja narusza prawa znakomitej większości społeczeństwa, i rani ich uczucia religijne i przywiązanie do gruzińskich tradycji i wartości.

Część przedstawicieli prawosławnego środowiska zapowiedziała już kontr-manifestację. Władze stolicy Gruzji zapowiedziały, że policja rozdzieli obydwie grupy, tak by nie doszło do żadnych incydentów, które miały miejsce rok temu – wtedy po raz pierwszy w historii kraju organizacje przedstawiające tzw. „mniejszości seksualne” poprowadziły demonstrację, którą przerwali obrońcy prawosławnych wartości, w tym duchowni.

Na podstawie: civil.ge

Zachodnia Turcja: po 91 latach ponownie otwarto cerkiew


Dominika Kovačević / 17.05.2013

W sobotę, 11 maja, w miasteczku Uzunköprü (dawna grecka nazwa, znacząca dokładnie to samo – „Długi Most” – Makra Gefira) w prowincji Edirne (bizantyjska nazwa: Adrianopol) patriarcha Konstantynopola Bartłomiej ponownie wyświęcił i otworzył cerkiew, którą zamknięto 91 lat temu, kiedy to tureckie władze wygnały prawosławną ludność grecką zamieszkującą te tereny od wieków. Nabożeństwo celebrował również metropolita Didymoteicho, Orestiady i Sufli Damascen.


Co ciekawe, cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela wyremontowano i ponownie otwarto z inicjatywy miejscowych władz tureckich. Dzięki temu świątynia ta ponownie stała się miejscem modlitwy już nielicznych chrześcijan zamieszkujących te okolice. Choć, jak wyraził nadzieję i patriarcha Bartłomiej, i burmistrz miasta, do cerkwi tej ponownie będą przybywać pielgrzymi, co w trakcie sobotnich uroczystości się już ziściło – do Uzunköprü przybyło wielu wiernych z innych części Turcji, a także Grecji – część z nich to potomkowie przesiedleńców. W nabożeństwie wzięła również udział grecka konsul w Edirne. W trakcie hierarchowie modlili się za fundatorów świątyni, kapłanów, którzy kiedyś w niej służyli, oraz chrześcijan obecnie zamieszkujących te ziemie.


Niestety, przykład cerkwi w Uzunköprü jest jednym z nielicznych pozytywnych – zazwyczaj stare cerkwie w Turcji, opuszczone na skutek przesiedleń, zamieniane są na meczety.

Galeria fotografii
Na podstawie: pravoslavie.ru i amen.gr

niedziela, 19 maja 2013

O wolności religijnej w Stambule


2013-05-17 13:17 KAI

Pod hasłem "Wolność religijna dzisiaj. Edykt Mediolański cesarza Konstantyna po 1700 latach" w Stambule rozpoczyna się 17 maja dwudniowe seminarium poświęcone wolności religijnej w Europie.

Jego organizatorami są prawosławny Patriarchat Konstantynopola i Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE), a gospodarzem spotkania jest duchowy zwierzchnik światowego prawosławia, patriarcha Bartłomiej I. Okazją po temu jest 1700. rocznica ogłoszenia przez cesarzy Konstantyna i Licyniusza Edyktu Mediolańskiego. Kładł on kres prześladowaniom chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim, zapewniał im pełną wolność religijną, zezwalał na przechodzenie na nową wiarę dotychczasowych wyznawców religii rzymskiej i innych oraz zwracał Kościołowi wszystkie skonfiskowane mu wcześniej świątynie i posiadłości.

Na zaproszenie patriarchy do Stambułu przybyły delegacje Kościołów prawosławnych i katolickiego z naszego kontynentu. Program seminarium przewiduje omówienie historycznych, prawnych i politycznych aspektów wolności religii w Europie i na całym świecie. Referaty ukazujące te zagadnienia z punktu widzenia różnych wspólnot religijnych wygłoszą m.in. naczelny rabin Turcji Ishak Haleva, muzułmanin Cemal Uşak z Platformy Dialogu Międzykulturowego oraz przedstawiciele katolików i prawosławnych. Przewidziano również wystąpienie reprezentanta władz tureckich. Politycy i naukowcy przedstawią opracowania nt. rzeczywistości wolności religijnej w dzisiejszym świecie oraz związków między religią, polityką i społeczeństwem.

Po powitaniu wszystkich przez patriarchę Bartłomieja obrady prowadzić będą przewodniczący CCEE kard. Péter Erdő z Budapesztu i prawosławny metropolita Francji Emanuel. Spotkanie zakończy się 18 maja nawiedzeniem przez jego uczestników miejsca śmierci cesarza Konstantyna.

O wolności religijnej w Stambule

Egipt: Walki między muzułmanami i Koptami


2013-05-18 09:51 PAP |
Nowe starcia między muzułmanami a chrześcijanami wybuchły w piątek w Egipcie w okolicach koptyjskiej świątyni w Aleksandrii - podała gazeta "Al-Ahram".

Zarzewiem trwających blisko dwie godziny walk w mieście był spór między dwoma młodymi mężczyznami: muzułmaninem i Koptem, który najpierw przerodził się w waśń rodzinną, a później rozlał się na zachodnią część Aleksandrii.

Obie strony obrzucały się koktajlami Mołotowa. Interweniowała policja, kordonem odcięła tereny wokół kościoła. Funkcjonariusze aresztowali też osiem osób.

Chrześcijanie koptyjscy tworzą około 10-proc. mniejszość wyznaniową w zdominowanym przez muzułmanów Egipcie. W ostatnim czasie skarżą się, że władze zaniedbują ich ochronę przed islamskimi radykałami.

Egipt: Walki między muzułmanami i Koptami

Mediolan: wizyta dwóch patriarchów


Archidiecezja mediolańska gości w tych dniach dwóch wschodnich patriarchów: Bartłomieja I z Konstantynopola, duchowego zwierzchnika prawosławia, oraz Teodora II z Egiptu, zwierzchnika prawosławnych Koptów. Pomimo tego samego określenia jako „prawosławni” obaj hierarchowie reprezentują różne tradycje wyznaniowe orientalnego chrześcijaństwa i nie są ze sobą instytucjonalnie związani. Teodor II, który przez ostatnie dni gościł w Watykanie, odwiedza w Mediolanie tamtejsze wspólnoty swego Kościoła. Bartłomiej I przybył zaś na uroczystości upamiętniające 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego.

Obu wschodnich hierarchów podejmuje w Mediolanie tamtejszy arcybiskup kard. Angelo Scola. Ich wizytę nazwał znakiem nadziei i najważniejszym punktem obchodów rocznicy edyktu. Teodor II, który przybył do Mediolanu jako pierwszy, prosił katolików o szczerą modlitwę za Egipt.

Natomiast Bartłomiej I, który pozostanie w Mediolanie do jutra i bierze udział w całej serii ekumenicznych wydarzeń, podkreślił znaczenie Edyktu Mediolańskiego. Był on cywilizacyjnym przełomem. Chrześcijanie wyszli z podziemia, zakończył się dla nich okres prześladowań. Zyskali wpływ na europejską cywilizację. Kształtowało się pojęcie praw człowieka, poczynając od uznanej w Edykcie Mediolańskim wolności religijnej, która po raz pierwszy stała się prawem – mówił patriarcha Konstantynopola.

kb/ rv

Bartłomiej I: mimo „wolności” chrześcijanie wciąż są prześladowani


O zaprzestanie prześladowania chrześcijan na świecie zaapelował Bartłomiej I. Duchowy zwierzchnik prawosławia podkreślił, że choć od Edyktu Mediolańskiego, który zadekretował wolność religijną, mija 1700 lat, to „wyznawcy Chrystusa wciąż padają ofiarą przemocy, nienawiści i braku tolerancji. Szczególnie na Bliskim Wschodzie są codziennie porywani i mordowani”. Patriarcha mówił o tym na trwających w Mediolanie jubileuszowych obchodach upamiętniających podpisanie przez cesarza Konstantyna edyktu, dzięki któremu wyznawcy Chrystusa bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię.

Zwierzchnik prawosławia jednoznacznie wskazał, że nie istnieją żadne motywy religijne, które mogłyby usprawiedliwiać – jak to się próbuje obecnie robić - gwałtowne stracie kultur i zasad chrześcijaństwa z islamem. „Konflikty te prowokowane są przez aspiracje niektórych państw oraz czynniki geopolityczne, ale nie odnoszą się one w żadnej mierze do prawdziwej natury wolności” – podkreślił Bartłomiej I. Odwołując się do trudnej sytuacji chrześcijan w niektórych krajach islamskich zauważył, że powinni być oni traktowani na tych samych zasadach, jak muzułmanie w krajach chrześcijańskich. Niestety tak się nie dzieje.

O prawdziwych zasadach wolności religijnej mówił też arcybiskup Mediolanu. Przypomniał, że każdy człowiek ma prawo do wolności religijnej. „Tutaj w grę wchodzi ograniczoność wpływu państwa i władzy cywilnej. Każdy człowiek musi być wolny od jakiegokolwiek przymusu, gdy chodzi o wyznawanie swej wiary” – podkreślił kard. Angelo Scola. Wskazał, że jednym z wyzwań współczesności jest odkrycie „dobra” innych religii i podejmowanie dialogu. Za Papieżem Franciszkiem przypomniał, że chrześcijaństwo musi być traktowane bez uprzedzeń.

bz/ rv

środa, 15 maja 2013

Patriarchat Konstantynopolitański


Patriarchat Konstantynopolitański (Ekumeniczny)- starożytny Kościół , którego początki sięgają czasów apostolskich. Zgodnie z Tradycją, został on założony przez apostoła Andrzeja, który głosił Ewangelię w Azji Mniejszej, w okolicach Morza Czernego, Tracji i Achai. Z tego też powodu Patriarchat Ekumeniczny ustanowił dzień pamięci świętego ( 30 listopada, 13 grudnia) dniem Tronu Patriarszego. Apostolskość tego Kościoła jest również związana z osobą ap. i ew. Jana Teologa, który nauczał w Azji Mniejszej. Napisaną przez siebie Apokalipsę zaadresował on do „siedmiu kościołów w Azji”: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Thyatyrii, Sardis, Filadelfii i Laodycei , które od IV wieku znajdują się w jurysdykcji Konstantynopola. W rzeczywistości początki tego Kościoła zbiegają się z ustanowieniem w Konstantynopolu stolicy Cesarstwa rzymskiego w 330 roku. W tym też okresie wyłączono Konstantynopol z jurysdykcji metropolii Herakles i przyznano jego biskupowi honorowe pierwszeństwo zaraz po Rzymie.

W ciągu stuleci Kościół Bizancjum odgrywał i wciąż odgrywa bardzo znaczącą rolę w prawosławnym świecie. Od czasów Wielkiej Schizmy w 1054 roku, patriarcha ekumeniczny jest honorowym przywódcą Prawosławia, noszącym tytuł „ primus inter pares”. Jego rolą jest inicjowanie i koordynowanie działań pomiędzy Kościołami lokalnymi, zwoływanie panprawosławnych soborów i spotkań oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych wyznań i religii. Od 1991 roku, na czele Kościoła stoi patriarcha Bartłomiej I noszący tytuł Arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i Patriarchy ekumenicznego. Patriarcha Bartłomiej, 270 patriarcha w 2000 letniej historii Kościoła, jest znany ze swej działalności na rzecz pojednania chrześcijan, dialogu międzyreligijnego i ochrony środowiska naturalnego. W jego jurysdykcji znajduje się 5 diecezji w europejskiej części Turcji (ok. 30 tys. wiernych ), 35 w północnej Grecji , 10 na greckich wyspach a także wiele w Europie, obu Amerykach (ponad 2 mln wiernych), Australii i Nowej Zelandii. Połączone są one w większe jednostki administracyjne:

Konstantynopol - Hagia Sophia / Łukasz Nazarko

Wizyta arcybiskupa Abla na Cyprze


Sergiusz Buharin / 14.05.2013


Na zaproszenie metropolity Constantii i Ammochostos Vasiliosa arcybiskup Abel wraz ze starostą katedralnej parafii w Lublinie Andrzejem Bojko oraz Sergiuszem Buharinem przebywa na Cyprze. W niedzielę Antypaschy arcybiskup Abel uczestniczył w uroczystościach ku czci św. Epifaniusza w katedralnej świątyni pw. św. Jerzego w Paralimni. Św. Epifaniusz na równi ze św. ap. Barnabaszem uznawani są za prekursorów chrześcijaństwa na Cyprze. Z tego powodu święto trwa trzy dni i ma charakter ogólnocerkiewny i narodowy.


Na zakończenie Boskiej Liturgii miały miejsce tradycyjne słowa powitań i podziękowań. Metropolita Vasilios podarował arcybiskupowi Ablowi ikonę św. Jerzego Zwycięzcy, otrzymując Częstochowską Ikonę Bogurodzicy. Władyka Abel w swoim słowie podkreślił analogię w życiu obu Kościołów, ubolewając nad częścią ziem Constantii i Ammochostos, które obecnie są pod panowaniem tureckim, a wszelkie ślady prawosławnej kultury chrześcijańskiej zostały doszczętnie zniszczone w kontekście akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu oraz akcji wysiedleńczych przed 75 laty.
fot. http://www.imconstantias.org.cy

Oświadczenie zwierzchników Kościołów w Jerozolimie w związku z zachowaniem izraelskiej policji w Wielką Sobotę


Dominika Kovačević / 14.05.2013

W tym roku w prawosławną Wielką Sobotę, kiedy to w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego ma miejsce zejście Świętego Ognia, które gromadzi pielgrzymów z całego świata, izraelska policja, mająca pilnować porządku, dopuściła się wielu nieprzyjemnych incydentów wobec świeckich wiernych, a nawet kleru. W związku z tym, zwierzchnicy poszczególnych Kościołów w Jerozolimie, na czele z prawosławnym patriarchą Teofilem III, wystosowali specjalne oświadczenie:

My, zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie, z bólem oglądaliśmy straszne sceny brutalnego traktowania naszych duchownych i pielgrzymów w jerozolimskim Starym Mieście w Wielką Sobotę w zeszłym tygodniu. Dzień radości i uroczystości przemienił się dla części naszych wiernych w wielki ból i smutek, ponieważ byli oni maltretowani przez część izraelskich policjantów obecnych w bramach Starego Miasta i przejściu do Pańskiego Grobu.

Rozumiemy potrzebę i wagę obecności sił bezpieczeństwa, by zapewnić porządek i stabilizację dla uroczystości zejścia Świętego Ognia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Jednakże dyskryminowanie oraz pobicia naszych duchownych i wiernych pod pretekstem ochrony i porządku, a także uniemożliwienie im wejścia do cerkwi i monasterów są nie do przyjęcia.

Nawołujemy władze Izraela, a szczególnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i oddział policji w Jerozolimie, by poważnie potraktowały nasze zażalenia, by poczuły się do odpowiedzialności i potępiły wszystkie akty przemocy wobec naszych wiernych i kleru, którzy zostali zmaltretowani przez policję. Ubolewamy nad faktem, że z każdym rokiem środki stosowane przez policję są coraz bardziej brutalne, i oczekujemy, by te incydenty już się nie powtórzyły i by policja – jeśli dalej usiłuje chronić i służyć przy tej uroczystości – była bardziej wrażliwa i szanowała przybyłych ludzi.

Potępiamy również wszystkich, którzy winę i odpowiedzialność za te incydenty w trakcie uroczystości Wielkiego Tygodnia zrzucają z barków Izraela na Kościoły. Jest wręcz przeciwnie: to zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie potępiają wszystkie te środki przemocy skierowane przeciwko prawom chrześcijan do sprawowania kultu w ich świątyniach i Świętych Miejscach. Zatem, potępiamy wszystkie te kroki, które miały za zadanie zamknąć Stare Miasto, i nalegamy, by władze Izraela dały pełny dostęp do Świętych Miejsc w czasie Wielkiego Tygodnia według obydwu kalendarzy.

wtorek, 14 maja 2013

Metropolitów Aleppo porwali Czeczeni


RV / pm, Aleppo, 2013-05-14

Za porwanie dwóch metropolitów syryjskiego miasta Aleppo odpowiadają czeczeńscy rebelianci. Tak twierdzi wielki mufti Syrii Ahmad Badreddin Hassoun.

W wywiadzie dla telewizji CNN duchowy przywódca syryjskich muzułmanów ujawnił, że od uprowadzenia hierarchów, tj. od 22 kwietnia, jest w kontakcie z porywaczami. Według niego „nie są oni Arabami i nie są z Syrii, pochodzą z Czeczenii”. Zapewnił on także, iż prowadzi negocjacje celem uwolnienia Gregoriosa Ibrahima i Boulosa Yazigi.

„Spodziewaliśmy się, że porywacze zwolnią biskupów w czasie prawosławnych świąt Wielkanocnych, ale nasze warunki nie zostały przyjęte – powiedział mufti – Staramy się dostosować do ich wymagań. Proponowaliśmy już pieniądze i wymianę więźniów”.

Na pytanie o miejsce pobytu metropolitów Wielki Mufti nie udzielił jasnej odpowiedzi. Dodał jednak, że porywacze są gotowi zwolnić zakładników po interwencji Arabii Saudyjskiej, Kataru i Turcji.

Nie wiadomo zatem, czy wcześniejsze doniesienia o pobycie uprowadzonych w wiosce niedaleko od Aleppo są prawdziwe. Miał o tym zapewnić przywódca syryjskich rebeliantów Dżurdż Sabra w rozmowie telefonicznej z liderem libańskiej opozycji.

Metropolitów Aleppo porwali Czeczeni

Egipt: katolicki patriarcha koptyjski Sidrak o spotkaniu Papieża Franciszka z Tawadrosem II


„Spotkanie Papieża Franciszka z Papieżem Tawadrosem II wywołało radość zwłaszcza wśród zwykłych, prostych ludzi. Teraz jest nadzieja na konkretne kroki na drodze do jedności” – powiedział katolicki patriarcha Aleksandrii Ibrahim Isaak Sidrak, komentując wizytę zwierzchnika prawosławnych Koptów w Watykanie. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty mówił do patriarchy koptyjskiego o wzajemnym zjednoczeniu w chrzcie, czego „szczególnym wyrazem jest nasza wspólna modlitwa”. Patriarcha Sidrak podkreślił wagę tych słów w kontekście rozpowszechnionej wśród prawosławnych Koptów praktyki powtórnego chrztu osób przechodzących do nich z Kościoła katolickiego. Zwyczaj ten rodzi nieporozumienia i przeczy świadectwu Ewangelii.

Patriarcha Sidrak docenił także fakt, że oficjalne przemówienia biskupa Rzymu i prawosławnego papieża koptyjskiego nie odnosiły się bezpośrednio do egipskich problemów politycznych i społecznych, w tym napięć między środowiskami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. „Było to spotkanie o charakterze eklezjalnym. Nawiązanie Papieża Franciszka do «ekumenizmu cierpienia» było bardzo pięknym, duchowym odniesieniem, ale każda interpretacja tylko w kluczu politycznym ostatecznie ogranicza zakres tych samych słów. My chrześcijanie musimy się zjednoczyć, aby służyć innym. Nasza jedność nie może być zredukowana do politycznego sojuszu przeciwko wspólnemu wrogowi” – podkreślił katolicki hierarcha.

sg/rv, fides

Patriarcha Bartłomiej w Mediolanie dla upamiętnienia Edyktu Mediolańskiego


Z trzydniową wizytą przybył do Mediolanu Patriarcha Bartłomiej, duchowy zwierzchnik prawosławia. Upamiętni on tam 1700. rocznicę Edyktu Mediolańskiego, który Konstanty Wielki podpisał właśnie w tym mieście, przyznając chrześcijanom wolność kultu. W programie wizyty przewidziano publiczną dyskusję patriarchy Konstantynopola z kard. Angelo Scolą na temat wolności religijnej oraz nabożeństwo ekumeniczne w bazylice św. Ambrożego. Dziś Bartłomiej I jest gościem ekumenicznej wspólnoty w Bose.

kb/ asca

Irak: 80 procent chrześcijan opuściło ojczyznę


80 procent irackich chrześcijan porzuciło swą ojczyzną od upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 r. – szacuje iracki redemptorysta ks. Paul Sati, który opiekuje się iracką diasporą w Antwerpii. W tych dniach uczestniczył on spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W jego przekonaniu sytuację w Iraku można określić mianem prawdziwej arabskiej zimy. Kraj, będący kolebką cywilizacji i chrześcijaństwa, stał się miejscem, gdzie chrześcijanie zostali skazani na wygnanie bądź stałe zagrożenie i konieczność ukrywania się – uważa ks. Sati.

kb/ rv

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...