niedziela, 31 marca 2013

Pozostańcie w Ziemi Świętej


ts, RV / pm, Jerozolima, 2013-03-31

Łaciński patriarcha Jerozolimy, Fouad Twal zaapelował do chrześcijan, aby pozostali w Ziemi Świętej. Życie w Ziemi Świętej, to dla nich „nie wybór, lecz powołanie” - podkreślił hierarcha w kazaniu wygłoszonym podczas rezurekcji w bazylice Grobu Pańskiego.

Przypomniał, że papież Franciszek jest świadom problemu exodusu chrześcijan i będzie kontynuował pracę swego poprzednika Benedykta XVI na rzecz pokoju i porozumienia między religiami. Zaprosił też papieża i chrześcijan z całego świata, by przybywali z pielgrzymką do Ziemi Świętej.

Wskazał, że pusty grób Chrystusa jest „centralną prawdą wiary chrześcijańskiej oraz fundamentem wspólnoty Kościoła”. Nowa ewangelizacja, która jest programem Roku Wiary, „powinna mieć swoje źródło w Jerozolimie”.

Poranek wielkanocny – stwierdził patriarcha – „stawia przed uczniami Chrystusa zadanie niesienia światła nadziei ludziom dotkniętym przemocą, cierpieniem, niesprawiedliwością i wojnami”. Cierpiący Kościół na Bliskim Wschodzie na co dzień doświadcza prawdy, że do chwały zmartwychwstania dochodzi się drogą krzyżową. Bycie chrześcijanami w tym regionie – podkreślił – „to trudne powołanie”.

Z wyjątkiem Jerozolimy i Betlejem katolicy w Ziemi Świętej obchodzić będą w tym roku Wielkanoc razem z wyznawcami prawosławia – według kalendarza juliańskiego 5 maja. Jak podkreślił patriarcha, umożliwi to wielu rodzinom mieszanym wspólne obchodzenie tego największego święta chrześcijańskiego. Specjalne zezwolenie w tej sprawie wydała Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich wspólnotom katolickim w Izraelu, Palestynie, Jordanii i na Cyprze. Termin Wielkanocy według kalendarza gregoriańskiego zachowało też kilka wspólnot katolików niearabskich m.in. w regionie Tel Awiwu. Biskup pomocniczy William Shomali poinformował, że prosili oni o to, bo chcieliby uczestniczyć w obchodach żydowskiego święta Pesach, które przypada w Wielkim Tygodniu.

Pozostańcie w Ziemi Świętej

Irak: Wielkanoc pod obstawą, w nadziei na wizytę Papieża


W Iraku chrześcijanie świętują Wielkanoc pod obstawą sił bezpieczeństwa i za wysokimi murami, podobnymi do tych, które dzielą Ziemię Świętą. Chrześcijańskie miejsca kultu nieraz stawały się celem terrorystycznych zamachów. Tym razem było spokojnie. W Bagdadzie 28 świątyń zapełniło się wiernymi. Każdy z nich przeszedł przez dwie kontrole: najpierw policji, a potem parafialnych służb porządkowych.

W tym roku Irakijczycy modlili się szczególnie o wizytę Papieża Franciszka. Biorąc pod uwagę wciąż niepewną sytuację w kraju, jego przyjazd wydaje się mało prawdopodobny. Nadzieję na wizytę dał jednak sam Ojciec Święty, który kilka dni temu w czasie audiencji dla chaldejskiego patriarchy Louisa Sako przyjął jego zaproszenie i obiecał przyjechać na Bliski Wschód.

Szacuje się, że dwie trzecie irackich chrześcijan należy do Kościoła katolickiego. Posługują się oni dialektem języka aramejskiego, którego na co dzień używał Jezus i w którym też po raz pierwszy zabrzmiała Dobra Nowina o Jego zmartwychwstaniu.

kb/ rv, afp, ap

Jerozolima: rezurekcja przy Bożym Grobie


W Jerozolimie główną wielkanocną celebracją była uroczysta Eucharystia w Bazylice Zmartwychwstania. W rezurekcyjnej homilii przy Bożym Grobie łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal zaprosił Papieża Franciszka i chrześcijan z całego świata do Ziemi Świętej. Podczas procesji od pustego Grobu Zmartwychwstałego Pana diakoni śpiewając cztery świadectwa ewangelistów ogłosili światu: „Zmartwychwstał. Nie ma Go tu! Oto miejsce, gdzie Go położyli” (Mk 16,6).
Na jerozolimskiej rezurekcji liturgiczna celebracja Zmartwychwstania Pańskiego była jednocześnie wyrazem czci dla pustego Grobu Zbawiciela. Jak powiedział patriarcha, „jest on centralną prawdą wiary chrześcijańskiej oraz fundamentem wspólnoty Kościoła”. Nowa ewangelizacja, która jest programem Roku Wiary, „powinna mieć swoje źródło w Jerozolimie”.

Poranek wielkanocny – stwierdził hierarcha – „stawia przed uczniami Chrystusa zadanie niesienia światła nadziei ludziom dotkniętym przemocą, cierpieniem, niesprawiedliwością i wojnami”. Cierpiący Kościół na Bliskim Wschodzie na co dzień doświadcza prawdy, że do chwały zmartwychwstania dochodzi się drogą krzyżową. Bycie chrześcijanami w tym regionie – podkreślił – „to trudne powołanie”.

Od pustego grobu Zmartwychwstałego patriarcha Twal skierował apel do wszystkich chrześcijan o pielgrzymowanie do miejsc świętych, które jest najlepszym sposobem na ożywienie własnej wiary. Do Jerozolimy zaprosił przede wszystkim Papieża Franciszka.

Obecność na Mszy św. przedstawicieli Kościołów wschodnich była wyrazem ekumenicznego zaangażowaniu na drodze jedności. W homilii abp Twal przypomniał, że „podziały nie są dziełem Boga”. Podjęta przez katolickich ordynariuszy Ziemi Świętej decyzja o celebracji Wielkanocy według kalendarza juliańskiego, czyli wspólnie z Kościołem prawosławnym oraz innymi Kościołami wschodnimi, jest świadectwem dążenia do jedności chrześcijan. W tym roku po raz pierwszy w parafiach Ziemi Świętej, z wyjątkiem Jerozolimy i Betlejem, katolicy będą celebrować Paschę z pięciotygodniową różnicą, czyli dopiero 5 maja.

J. Kraj OFM, Jerozolima

Święta w Ziemi Świętej


2013-03-30 14:38 KAI
Jerozolima: katolicy rozpoczęli uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgią Wigilii Paschalnej odprawioną dzisiaj rankiem w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie katolicy Ziemi Świętej rozpoczęli uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Z udziałem rzesz wiernych przewodniczył jej łaciński patriarcha Jerozolimy, abp Fouad Twal.

W Jerozolimie panuje piękna słoneczna pogoda. Od wczesnego rana izraelskie siły bezpieczeństwa kierowały na jerozolimskim Starym Mieście rzeszami pielgrzymów podążających do Bazyliki Grobu Pańskiego. Jak na razie nie odnotowano żadnych incydentów. Według szacunków izraelskiego ministerstwa ds. turystyki w czasie świąt Wielkanocnych i obchodów trwającego obecnie żydowskiego Święta Pesach, do Izraela przybyło ok. 150 tys. pielgrzymów i turystów z całego świata.

Liturgia światła rozpoczęła się przy kamieniu namaszczenia poświęceniem rozżarzonych węgli, a zakończyła przed kaplicą Grobu Pana Jezusa. Przy aklamacji: 'światło Chrystusa', arcybiskup zapalił paschał od płomyka lampy oliwnej, która nieustannie płonie przy Bożym Grobie. Paschalna świeca symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest nowym światłem. Już w IV wieku w jerozolimskiej liturgii wierni zapalali świece od lampek oliwnych palących się nad grobem Jezusa.

Na zakończenie liturgii słowa, radosną nowinę o powstaniu z martwych Chrystusa obwieścił sam abp Twal, który stojąc przed Bożym Grobem odśpiewał słowa Ewangelii. Natomiast poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. było wyrazem żywotności i uniwersalności Kościoła, reprezentowanego na jerozolimskiej Wigilii Paschalnej przez pielgrzymów z całego świata.

Święta w Ziemi Świętej

sobota, 30 marca 2013

Papież po nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Koloseum: „Tej nocy musi pozostać jedno słowo, którym jest sam krzyż”


W Wielki Piątek wieczorem Papież Franciszek wziął udział w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Na zakończenie nabożeństwa wygłosił krótkie słowo. Podziękował licznie zebranym za uczestnictwo, pozdrowił także wszystkich, którzy łączyli się w tej modlitwie przez środki społecznego przekazu, zwłaszcza chorych i osoby starsze. Podkreślił, że w tym szczególnym dniu wszystko koncentruje się na krzyżu Chrystusa.

„Nie chcę dodawać wielu słów. Tej nocy musi pozostać jedno słowo, którym jest sam krzyż. Jezusowy krzyż jest Słowem, którym Bóg odpowiedział na zło świata. Czasami wydaje się nam, że Bóg nie odpowiada na zło, że pozostaje milczący. W rzeczywistości Bóg przemówił, odpowiedział, a jego odpowiedzią jest krzyż Chrystusa: słowo, które jest miłością, miłosierdziem, przebaczeniem. Jest także osądem: Bóg nas osądza miłując nas. Pamiętajmy o tym: Bóg nas osądza miłując nas! Jeśli przyjmuję Jego miłość jestem zbawiony, jeśli ją odrzucam, jestem potępiony, nie przez Niego, ale przez samego siebie, bo Bóg nie potępia, On jedynie miłuje i zbawia” – powiedział Papież.

Ojciec Święty podkreślił także, że słowo krzyża jest również odpowiedzią chrześcijan na zło, które nadal działa w nas i wokół nas. Chrześcijanie na zło muszą odpowiadać dobrem, biorąc na siebie krzyż, tak jak Jezus.

Z woli Benedykta XVI tegoroczne rozważania przygotowali młodzi Libańczycy. Papież Franciszek podziękował im za tę posługę, a przede wszystkim za dawane świadectwo.

„Widzieliśmy je, kiedy Papież Benedykt udał się do Libanu: widzieliśmy piękno i moc jedności chrześcijan na tamtej ziemi oraz przyjaźń wielu braci muzułmanów i wielu innych. Była ona znakiem dla Bliskiego Wschodu i całego świata: znakiem nadziei” – podkreślił Papież.

lg/ rv

Jerozolima: orędzie paschalne w bazylice Zmartwychwstania


W bazylice Zmartwychwstania w Jerozolimie już w godzinach przedpołudniowych rozbrzmiało wielkanocne Alleluja. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej nowe światło, symbol Zmartwychwstałego Jezusa, zapalono od płomienia oliwnej lampki palącej się nieustannie w kaplicy Bożego Grobu.

Liturgia Wielkiej Soboty, pod przewodnictwem patriarchy Fouada Twala, rozpoczęła się przy Golgocie poświęceniem nowego ognia i okadzeniem Kamienia Namaszczenia, gdzie pielgrzymi czczą tajemnicę przygotowania do pochówku ciała ukrzyżowanego Jezusa. Po przejściu przed kaplicę Bożego Grobu patriarcha zapalił wielkanocny paschał od ognia wiecznej lampki płonącej w pustym grobie Zbawiciela. Następnie w rotundzie Anastasis rozbrzmiało radosne orędzie paschalne. Proklamacja siedmiu czytań ze Starego i jednego z Nowego Testamentu, ukazujących historię zbawienia i nowe życie w Chrystusie, zakończyła się Ewangelią o zmartwychwstaniu, którą uroczyście odśpiewał sam patriarcha.

Popołudniowa procesja do 14 stacji wewnątrz bazyliki była medytacją całej tajemnicy misterium paschalnego. Rozpoczęła się przy kolumnie biczowania, nawiedziła Golgotę oraz trzy razy okrążyła kaplicę Bożego Grobu. Na końcu rozważano spotkanie Matki Bożej ze Zmartwychwstałym Synem.

Przywilej celebracji liturgii w porannych godzinach dotyczy jedynie bazyliki Bożego Grobu, gdzie obowiązuje „status quo” ustalone w połowie XIX wieku. W wszystkich świątyniach parafialnych Jerozolimy i całej Judei oraz w kościołach i kaplicach wspólnot zakonnych liturgia Wigilii Paschalnej została odprawiona w godzinach wieczornych według wskazań reformy posoborowej.

o. J. Kraj OFM, Jerozolima

Wschodnia Afryka: muzułmańscy ekstremiści grożą chrześcijanom

„O wiele więcej ludzi zginie. Będziemy palić domy i kościoły. Jeszcze nie skończyliśmy. Na Wielkanoc przygotujcie się na katastrofę” – oświadczyli muzułmańscy ekstremiści związani z grupą terrorystyczną al-Shabab, która jest odpowiedzialna za ostatnie ataki na chrześcijan w krajach Wschodniej Afryki.

Wyznawcy Chrystusa w tym regionie są bardzo zaniepokojeni pojawiającymi się groźbami, tym bardziej, że dramatyczny bilans dotychczasowych ataków ciągle rośnie. W lutym przy kościele św. Teresy w Zanzibarze ekstremiści zamordowali katolickiego księdza Evarista Mushi. Prawdopodobnie stoją też za zabójstwem Abdiegio Welliego, pastora Kościoła Zielonoświątkowców, który został zastrzelony w kenijskiej Garissie. W ostatnim czasie w Kenii i Tanzanii spalono lub zniszczono dziesiątki chrześcijańskich świątyń.

„Zebrali wszystkie plastikowe krzesła, przenieśli je na ołtarz, oblali benzyną i podpalili. Ale nie ugniemy się, nawet teraz, gdy nie ma już naszego kościoła. Nadal będziemy czcić Boga na tej ziemi. Pozostaniemy tu tak długo, jak długo będzie się tu objawiać Jego chwała” – powiedział ewangelicki pastor Elijah Israel, po tym jak świątynia, w której posługiwał, została zniszczona.

ac/ rv, cbn

piątek, 29 marca 2013

Plemienne myślenie osłabia chrześcijaństwo


RV / br, Bagdad, 2013-03-29

Patriarcha chaldejski Louis Raphael I Sako zwołał w Bagdadzie spotkanie wysokich rangą przedstawicieli Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Przybyli dyskutowali o sytuacji chrześcijan w Iraku w obecnym, trudnym momencie historycznym. Obok katolików chaldejskich w zgromadzeniu wzięli udział członkowie Kościołów katolickich: syryjskiego i ormiańskiego, prawosławnych: greckiego syryjskiego i koptyjskiego, a także adwentyści.

Według patriarchy chaldejskiego głównym zadaniem wyznawców Chrystusa jest obecnie dialog ekumeniczny i braterska współpraca. Pozwolą one pokonać trudności związane z niestabilną sytuacją kraju. „Ciągle są ludzie, którzy mówią: jestem bardziej Ormianinem, Asyryjczykiem czy Chaldejczykiem, niż chrześcijaninem – powiedział patriarcha Sako. – Takie plemienne myślenie powoduje, że każda wioska chce mieć swojego biskupa czy patriarchę. To bardzo osłabia chrześcijaństwo w Iraku. Jako biskupi musimy być czujni wobec takiego chorobliwego podejścia do tożsamości” – dodał chaldejski hierarcha.

Plemienne myślenie osłabia chrześcijaństwo

Caritas Liban: zamiast wysyłać broń do Syrii, pomóżcie uchodźcom!


„Społeczność międzynarodowa powinna pomóc syryjskim uchodźcom, a nie wysłać broń do tego kraju. Sytuacja w obozach pogarsza się. Straciliśmy już rachubę ile osób przekroczyło granice z Syrią” – powiedział ks. Simon Faddoul, dyrektor libańskiej Caritas.

NATO szacuje, że z Syrii do Libanu od początku konfliktu uciekło ponad milion osób. Według ks. Faddoula potrzebne jest wspólne zaangażowanie zainteresowanych państw na rzecz uchodźców cierpiących z powodu głodu i zimna w przygranicznych obozach.

Apel szefa Caritas Libanu pojawił się po tym, jak w stolicy Kataru przedstawiciele państw Ligi Arabskiej przegłosowali decyzję o możliwości dostarczenia broni syryjskim rebeliantom. Ustalono, że „każde z państw Ligi ma prawo zaoferować pomoc, również militarną, by wesprzeć opór Syryjczyków i Wolnej Armii Syrii”. Spośród 22 krajów członkowskich postanowieniu sprzeciwiły się tylko Algieria, Irak i Liban, podkreślając, że może to spowodować rozszerzenie konfliktu w regionie. Podczas konferencji prasowej kończącej szczyt Ligi Arabskiej, jej sekretarz Nabil el-Arab stwierdził, że wsparcie militarne nie wyklucza politycznego rozwiązania konfliktu.

W czasie trwania szczytu, Motaz Ahmad el-Khatib były lider Syryjskiej Rady Narodowej na uchodźctwie zaapelował do Stanów Zjednoczonych o stworzenie strefy zakazu lotów, żeby ochronić ludność cywilną. Wezwał także do rozmieszczenia rakiet „Patirot” na pozycjach rebeliantów wzdłuż granicy turecko-syryjskiej.

ac/ rv, asianews

Droga Krzyżowa w Koloseum: młodzi z Libanu opowiedzą o swych cierpieniach i nadziejach


Dziś wieczorem natomiast Papież Franciszek weźmie udział w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Z woli Benedykta XVI tegoroczne rozważania przygotowali młodzi Libańczycy. Zdaniem kard. Bechary Boutrosa Raïa, który koordynował ich prace, libańskiej młodzieży udało się oddać w tych rozważaniach cały dramat i nadzieje chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

„Młodzi Libańczycy nigdy nie zaznali pokoju. Znają jedynie wojnę, która rozpoczęła się w 1975 r., czyli zanim się urodzili. Urodzili się podczas wojny, ich życiu towarzyszy zgiełk wojny, cierpią na skutek wojny, widzą jej bestialstwo i wiedzą, że wojna trwa nadal. Zdają sobie sprawę, co wydarzyło się w Iraku, co dzieje się w Syrii, w Egipcie. Są to więc młodzi doświadczeni cierpieniem. I to jest ich bogactwo, które pomogło im medytować cierpienia Chrystusa, zrozumieć zbawczą wartość Jego męki. Ale w imieniu każdego, kto cierpi, potrafili też otworzyć się na nadzieję, która pochodzi ze zmartwychwstania Chrystusa” – powiedział kard. Boutros Raï.

Również sami młodzi chcieli wykorzystać tę papieską Drogę Krzyżową, aby podzielić się ze światem swym doświadczeniem. Tak mówi Marielle, jedna z autorek rozważań: „ Osobiście nie jestem zbyt obeznana z Pismem Świętym. Ale bardzo się modliłam, aby udało się nam przekazać w tych rozważaniach to, co przeżyliśmy w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Nie tylko cierpienia, ale i nadzieje. Dzięki temu co przeżyli, młodzi w Libanie mają w sobie dużo nadziei i wytrwałości”.

Jerozolima: tutaj Chrystus umarł na krzyżu


W Jerozolimie celebracja misterium Męki Pańskiej na Kalwarii połączyła liturgiczne wspomnienie z historycznym miejscem ukrzyżowania Syna Bożego. Ten geograficzny wymiar Objawienia został podkreślony w czasie Drogi Krzyżowej przemierzającej uliczki Starego Miasta od Pretorium Piłata na Golgotę.

Na jerozolimskiej Via Dolorosa, czyli Drodze Boleści, od wczesnych godzin rannych modlili się miejscowi chrześcijanie oraz pielgrzymi z różnych krajów świata, w tym także Polacy. Przy każdej stacji medytacja tajemnicy męki i śmierci Jezusa przypominała jej historyczny fundament. Pielgrzymi towarzyszący franciszkanom w nabożeństwie Drogi Krzyżowej słyszeli na początku: „Tutaj Pan Jezus został skazany”. Na Golgocie zaś, w Bazylice Bożego Grobu, lektor ogłaszał: „Tutaj Chrystus umarł na krzyżu”.

Również Kaplica Kalwarii była miejscem gdzie sprawowano liturgię wielkopiątkową. Przewodniczył jej patriarcha Fouad Twal z licznym udziałem duchowieństwa i wiernych. Szczególne znaczenie miało oczywiście samo miejsce z widoczną pod pancerną szybą skałą Golgoty, a także adoracja relikwiarza Krzyża Świętego. Podczas śpiewu Pasji, w miejscu, gdzie miał stać krzyż Zbawiciela, kantor wyśpiewał słowa: „Tutaj Jezus skłoniwszy głowę wyzionął ducha”.

Jerozolimskie celebracje nawiązują do tradycji pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, kiedy w teologii i liturgii podkreślano zwycięski charakter odkupieńczej męki. Dlatego też Chrystusa przedstawiano na krzyżu nie jako człowieka cierpiącego, lecz triumfującego Syna Bożego, zwycięzcę grzechu, szatana i śmierci. Część dla Męki Pańskiej rozwinęła się od czasu wypraw krzyżowych, a jej głównymi propagatorami byli franciszkanie.

o. J. Kraj OFM, Jerozolima

czwartek, 28 marca 2013

Syria: masowe wyjazdy chrześcijan z Aleppo


Chaldejski ordynariusz Aleppo przybył do Rzymu jako przewodniczący syryjskiej Caritas na spotkanie katolickich organizacji niosących pomoc w tamtym regionie. Bp Antoine Audo SJ nie mógł jednak powrócić do swej diecezji ze względu na zamknięcie lotniska w Aleppo i niebezpieczeństwa na drogach. „Jestem w kontakcie z moim wikariuszem generalnym, z księżmi, przyjaciółmi i krewnymi. Odradzono mi powrót, mimo że bardzo chciałbym być z moimi diecezjanami” – powiedział biskup agencji AFP. Jest on też zaniepokojony o los dwóch księży, uprowadzonych półtora miesiąca temu. Porywacze zażądali okupu w wysokości 150 tys. dolarów.

Pytany o przyszłość chrześcijan w Syrii biskup Aleppo wyznał, że nie czują się oni bezpiecznie. Obawiają się, by i w ich kraju nie doszło do takich prześladowań, jak w Iraku. Dotąd Aleppo opuściło od 20 do 30 tys. chrześcijan. Na początku konfliktu syryjskiego społeczność chrześcijańska w tym mieście liczyła 160 tys. osób. Wyznawcy Chrystusa przemieszczają się wewnątrz Syrii, np. z peryferii Damaszku do centrum miasta. Uchodzą też do Libanu, gdzie działa szkolnictwo i można liczyć na pomoc organizacji charytatywnych. Wyjeżdżają również do Ameryki lub Europy, do krajów, gdzie osiedlili się już uchodźcy z Syrii czy Iraku.

ac/ rv, l’orient-le jour/afp

Irak: spotkanie przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich


Patriarcha chaldejski Louis Raphael I Sako zwołał w Bagdadzie spotkanie wysokich przedstawicieli Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Przybyli dyskutowali o sytuacji chrześcijan w Iraku w obecnym, trudnym momencie historycznym. Obok katolików chaldejskich w zgromadzeniu wzięli udział członkowie Kościołów katolickich: syryjskiego i ormiańskiego, prawosławnych: greckiego syryjskiego i koptyjskiego, a także adwentyści.

Według patriarchy chaldejskiego głównym zadaniem wyznawców Chrystusa jest obecnie dialog ekumeniczny i braterska współpraca. Pozwolą one pokonać trudności związane z niestabilną sytuacją kraju. „Ciągle są ludzie, którzy mówią: jestem bardziej Ormianinem, Asyryjczykiem czy Chaldejczykiem, niż chrześcijaninem – powiedział patriarcha Sako. – Takie plemienne myślenie powoduje, że każda wioska chce mieć swojego biskupa czy patriarchę. To bardzo osłabia chrześcijaństwo w Iraku. Jako biskupi musimy być czujni wobec takiego chorobliwego podejścia do tożsamości” – dodał chaldejski hierarcha.

ac/ rv, fides

W sercu chrześcijańskiej Paschy


2013-03-28 18:19 RADIO WATYKAŃSKIE

W Jerozolimie uroczysta Eucharystia Krzyżma oraz wspomnienia Wieczerzy Pańskiej z umyciem nóg została odprawiona w Bazylice Bożego Grobu. W miejscu, które stanowi serce chrześcijańskiej Paschy Mszę wraz z łacińskim patriarchą koncelebrowało 5 biskupów oraz około 200 kapłanów.

Ze względu na obowiązujące Status quo jerozolimskie uroczystości rozpoczęły się w godzinach porannych. Po liturgii słowa patriarcha Fouad Twal skierował do obecnych kapłanów oraz licznie zgromadzonych wiernych prośbę o szczególną modlitwę za papieża Franciszka oraz za cierpiący Kościół w Ziemi Świętej.

„Bycie uczniem Chrystusa na Bliskim Wschodzie – powiedział hierarcha – naznaczone jest tajemnicą krzyża”. Doświadczają go szczególnie chrześcijanie Syrii. Wysiłki na rzecz pokoju muszą być oparte na przyjęciu Chrystusowego przesłania o miłości i przebaczeniu. Patriarcha wskazał na przykład pierwszej wspólnoty uczniów, która „z Eucharystii czerpała odwagę, moc i nadzieję”.

Do historycznego miejsca Ostatniej Wieczerzy pielgrzymowali franciszkanie. W Wieczerniku podczas liturgii wspominającej ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa oraz nowego przykazania miłości o. Kustosz umył nogi 12 chłopcom z jerozolimskiej parafii.

Po celebracji Eucharystii w Bazylice Zmartwychwstania i peregrynacji do Wieczernika na Syjonie trzecim momentem jerozolimskiej liturgii Wielkiego Czwartku jest Godzina Święta w Getsemani. Po zapadnięciu zmierzchu w Bazylice Ogrodu Oliwnego ma miejsce medytacja tajemnicy modlitwy, konania, zdrady i pojmania Pana Jezusa. Liczny udział parafian, pielgrzymów oraz transmisja telewizyjna na żywo do wielu krajów świata jest świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa, zbawiciela człowieka i świata.

W sercu chrześcijańskiej Paschy

Strażnicy Bożego Grobu


2013-03-28 17:37 KAI

To z inicjatywy bożogrobców powstał zwyczaj budowania Grobów Pańskich, a także uroczyste celebrowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia. To dzięki nim rozprzestrzeniły się po całej Polsce misteria Męki Pańskiej – mówi w rozmowie z KAI Karol Bolesław Szlenkier, komandor polskiego zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego popularnie bożogrobcami.

KAI: Od kilkunastu lat w Polsce damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uświetniają swoją obecnością wielkie uroczystości kościelne. Nie jest to zapewne jedyna forma Waszej aktywności?

Komandor Karol B. Szlenkier: Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest kontynuatorem świeckiej gałęzi Zakonu Kanoników Stróżów Grobu Bożego w Jerozolimie, która powstała równolegle z powołaniem Kanoników Stróżów Grobu Bożego około roku 1100 przy Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest kontynuatorem świetnej tradycji rycerstwa świeckiego, które czynnie, również zbrojnie stało na straży Grobu Pańskiego. W połowie wieku XIX Stolica Apostolska postanowiła reaktywować światowe rycerstwo bożogrobców i jako cel wytyczyła wspomaganie Łacińskiego Patriarchy w Jerozolimie, w jego apostolskiej posłudze.

Cel ten realizujemy w kilku płaszczyznach: duchowej – modlitwa i praca formacyjna dam i kawalerów Zakonu; aktywnej pracy informacyjnej o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej; uczestnictwa, pomocy organizacyjnej i sponsorowania pielgrzymek do Ziemi Świętej; kultywowania przebogatej tradycji pracy bożogrobców na ziemiach polskich, w tym w sposób szczególny w Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie; podejmowania inicjatyw charytatywnych poprzez organizowanie kwest na rzecz Ziemi Świętej i dzieł prowadzonych przez Łaciński Patriarchat, Kustodię Franciszkańską i zakony np. polskie siostry elżbietanki na Górze Oliwnej.

Główne cele istnienia naszego zakonu są realizowane w Polsce od 1995 r., to jest od chwili powołania Zwierzchnictwa Narodowego w Polsce.

Strażnicy Bożego Grobu

Nie będzie liturgii w Wieczerniku


2013-03-28 13:19 KAI
Kiedy w Wielki Czwartek we wszystkich kościołach na świecie odbywa się w kościołach obrzęd mycia nóg i obchodzona jest pamiątka Ostatniej Wieczerzy, myśli zwracają się ku Wieczernikowi.

Dziś sala Wieczernika w Jerozolimie jest pod administracją państwową. Nie wolno w niej odprawiać nabożeństw, a jeżeli – to tylko w wyjątkowych przypadkach. W 2000 r. Mszę św. odprawił tam bł. Jan Paweł II. Można natomiast Wieczernik zwiedzać, wstęp jest wolny.

Ewangelie nie zawierają dokładnego opisu położenia pomieszczenia, w którym Jezus przed śmiercią chciał zjeść z uczniami baranka paschalnego. Czytamy jedynie, że położone ono było w ówczesnym mieście i że była to "duża sala usłana" kobiercami (Łk 22). Już we wczesnym chrześcijaństwie przyjmowano, że sala Wieczernika jest tą samą, w której uczniowie spotkali zmartwychwstałego Jezusa i oczekiwali przyjścia Ducha Świętego. Wczesnochrześcijański pisarz, św. Epifaniusz, informował, że cesarz Hadrian podczas wyprawy do Jerozolimy w 130 r. znalazł Jerozolimę tak bardzo zniszczoną, jaką pozostawił ją Tytus, "z wyjątkiem kilku domów i małego kościółka chrześcijańskiego wznoszącego się w miejscu, gdzie po Wniebowstąpieniu Zbawiciela uczniowie weszli do sali na górze". Kościółek mogło ocalić przed zniszczeniem jego położenie w południowo-zachodniej części miasta - w obrębie dzisiejszej Góry Syjon.

Nad tym kościółkiem w IV w. wzniesiono dużą bazylikę wczesnochrześcijańską, której dano nazwę Hagia Sion (Święty Syjon). Rycerze wypraw krzyżowych znaleźli ją zniszczoną i na starych fundamentach zbudowali nowy kościół pw. Matki Bożej z Góry Syjon. Kaplica w północnej nawie kościoła była poświęcona Wniebowzięciu Matki Bożej, natomiast w południowej nawie znajdowała się sala Wieczernika.

Nie będzie liturgii w Wieczerniku

środa, 27 marca 2013

Masowe wyjazdy chrześcijan z Aleppo


RV / pm, Aleppo, Rzym, 2013-03-27

Chaldejski ordynariusz Aleppo bp Antoine Audo przybył do Rzymu jako przewodniczący syryjskiej Caritas na spotkanie katolickich organizacji niosących pomoc w tamtym regionie.

Nie mógł jednak powrócić do swej diecezji ze względu na zamknięcie lotniska w Aleppo i niebezpieczeństwa na drogach.

„Jestem w kontakcie z moim wikariuszem generalnym, z księżmi, przyjaciółmi i krewnymi. Odradzono mi powrót, mimo że bardzo chciałbym być z moimi diecezjanami” – powiedział hierarcha agencji AFP. Jest on też zaniepokojony o los dwóch księży, uprowadzonych półtora miesiąca temu. Porywacze zażądali okupu w wysokości 150 tys. dolarów.

Pytany o przyszłość chrześcijan w Syrii biskup Aleppo wyznał, że nie czują się oni bezpiecznie. Obawiają się, by i w ich kraju nie doszło do takich prześladowań, jak w Iraku. Dotąd Aleppo opuściło od 20 do 30 tys. chrześcijan. Na początku konfliktu syryjskiego społeczność chrześcijańska w tym mieście liczyła 160 tys. osób. Wyznawcy Chrystusa przemieszczają się wewnątrz Syrii, np. z peryferii Damaszku do centrum miasta. Uchodzą też do Libanu, gdzie działa szkolnictwo i można liczyć na pomoc organizacji charytatywnych. Wyjeżdżają również do Ameryki lub Europy, do krajów, gdzie osiedlili się już uchodźcy z Syrii czy Iraku.

Masowe wyjazdy chrześcijan z Aleppo

wtorek, 26 marca 2013

Niedziela Palmowa w Jerozolimie


Tysiące katolików, zarówno pielgrzymów, jak wiernych miejscowych, uczestniczyło wczoraj w jerozolimskiej procesji Niedzieli Palmowej. Przeszła ona tą samą drogą, co dwa tysiące lat temu Pan Jezus. Wyruszyła z sanktuarium w Betfage na wschodnich zboczach Góry Oliwnej. Procesję prowadził łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal. Pielgrzymów według izraelskiej policji było tym razem 35 tys., czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem, kiedy według tych samych źródeł było ich 15 tys. Mieszkańcy terytoriów palestyńskich o zezwolenie na udział w jerozolimskich uroczystościach muszą prosić władze izraelskie. Według rzecznika Organizacji Wyzwolenia Palestyny w tym roku wydały ich one tylko 6 tys., czyli o połowę mniej, niż w ubiegłym.

Jednakże większość katolików Ziemi Świętej, tak obrządków wschodnich, jak i łacińskiego, nie miało jeszcze wczoraj Niedzieli Palmowej. Będą oni musieli na to poczekać ponad miesiąc, do 28 kwietnia. Zgodnie z wydaną w październiku ub. r. dyrektywą tamtejszych ordynariuszy katolickich eksperymentalnie w całej Ziemi Świętej obchodzi się tym razem Wielkanoc zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli tak jak prawosławni. Czyni się to zresztą już od dawna w Jordanii i na Cyprze. W tym roku prawosławna Niedziela Zmartwychwstania przypada dopiero 5 maja. Kalendarz gregoriański zachowany zostanie tylko w samej Jerozolimie i w Betlejem ze względu na status quo regulujący tam terminy nabożeństw między różnymi wyznaniami. Również katoliccy pracownicy zagraniczni z Tel Awiwu poprosili, by móc w tym roku obchodzić Wielkanoc zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, gdyż tym razem wypada ona podczas ferii świątecznych z okazji Paschy żydowskiej.

ak/ rv, ansa, efe, afp, fides

Jedność jest możliwa


RV / br, Stambuł, 2013-03-26

„Jest konkretna nadzieja na zjednoczenie Kościoła Wschodu i Zachodu”. Wskazuje na to ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Według Bartłomieja I „przyszłe pokolenia zobaczą Kościół zjednoczony”, co położy kres wielkiej schizmie z 1054 r.

Patriarcha mówił o tym na uniwersytecie Kadir Has w Stambule. W czasie wykładu, który wygłosił po powrocie z Rzymu, gdzie uczestniczył w inauguracji pontyfikatu, podkreślił ogromne zaangażowanie ekumeniczne Franciszka. „Jest inny od swych poprzedników i ma szansę zreformować Watykan” – wskazał Bartłomiej I.

Patriarcha wyznał, że był bardzo zaskoczony tym, iż zaraz po jego przyjeździe do Rzymu papież zaprosił go na kolację z kardynałami i poprosił, by to on ją pobłogosławił. „Przez dwie i pół godziny rozmawialiśmy nie tylko o zbliżeniu Kościołów Wschodu i Zachodu, ale także o problemach związanych z ochroną środowiska i ubóstwem na świecie” – wyznał Bartłomiej I.

Dodał, że przywrócenie jedności w Kościele pewno nie dokona się już za jego życia, bo ma 73 lata, ale, jak podkreślił, ta jedność jest coraz bardziej możliwa.

Przypomniał też, że zaprosił papieża do odbycia wspólnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Miałaby się ona odbyć w styczniu przyszłego roku, przy okazji Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Upamiętniłaby historyczne spotkanie Pawła VI z patriarchą Atenagorasem.

Jedność jest możliwa

poniedziałek, 25 marca 2013

Procesja w Niedzielę Palmową w Jerozolimie


J. Kraj OFM / Radio Watykańskie / slo

W Jerozolimie Niedziela Palmowa była wielkim świętem "ludów i narodów“. W tradycyjnej procesji prowadzącej z Góry Oliwnej w mury Starego Miasta wzięły udział tłumy miejscowych chrześcijan oraz pielgrzymów z całego świata, w tym także Polacy.

W tegoroczną paschalną zadumę wpisane jest zatroskanie o sytuację w Syrii.

Procesja palmowa wyruszyła z Betfage, niedużego sanktuarium na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, o godz. 14:30. Wielu uczestników niosło długie liście palmowe lub gałązki oliwne. W różnych językach, rytmach i melodiach, śpiewali z uniesieniem: "Hosanna synowi Dawidowemu".

Procesję otwierali nieodłączni "kałasi", krzyż w asyście oraz skauci przyciągający uwagę kolorowymi uniformami oraz głośną muzyką. Na końcu procesji szli bracia franciszkanie, klerycy seminarium diecezjalnego, duchowieństwo i hierarchowie Kościoła na czele z łacińskim patriarchą Jerozolimy, nuncjuszem apostolskim oraz kustoszem Ziemi Świętej.


 

Papież poprowadzi nas ku jedności – komentarze po spotkaniu Franciszka z przedstawicielami innych wyznań i religii


Nie milkną pozytywne komentarze po spotkaniu Papieża Franciszka z przedstawicielami innych wyznań i religii. Zwierzchnik greckoprawosławnej diecezji Włoch i Malty wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy na rzecz budowania jedności.

„Kościoły muszą iść razem, wspólnie wypełniać to wielkie pragnienie Chrystusa: «Aby byli jedno». Ważne są też słowa patriarchy Bartłomieja, wypowiadane zresztą nie pierwszy raz, przypominające nam wszystkim o tym, że musimy trwać przy biednych, odrzuconych i być dla nich wsparciem – podkreśla metropolita Zervos Gennadios. - Jestem przekonany, że Papież Franciszek jest dla nas prawdziwym darem Boga. Jesteśmy przekonani, że Bóg pomoże mu kroczyć drogą prowadzącą do jedności, do pojednania, drogą braterstwa, pokoju i jedności chrześcijan”.

Z kolei stojąca na czele Armii Zbawienia Linda Bond wskazuje na pozytywne przesłanie Franciszka.

„Wielką inspirację stanowi dla mnie umiłowanie przez Papieża prostego życia. To, że chce być on głosem ludzi marginalizowanych, i to, że chce być w ogóle blisko ludzi, że do nich wychodzi – zauważa Linda Bond. – Myślę, że w XXI wieku Kościół potrzebuje właśnie takiego światowego przywódcy. Przywódcy bardzo pokornego”.

Sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych pastor Setri Naomi wskazał na znaczenie świadectwa życia Papieża Franciszka.

„Także Kościół reformowany podziela ogromną radość z wyboru Papieża Franciszka. Zachętą do ścisłej współpracy jest dla nas to, jak się zachowuje i co mówi. Jego słowa o tym, że musimy być strażnikami stworzenia, ale także jego osobista pokora widoczna od pierwszych chwil pontyfikatu – podkreśla pastor Naomi. – Wielkie nadzieje budzi właśnie to, że to on przyszedł, by nas teraz prowadzić. Uznajemy go za światowego przywódcę, chcemy się za niego modlić i być blisko niego”.

bz/ rv

Echa po spotkaniu ekumenicznym Papieża Franciszka


„Moja wizyta w Rzymie była bardzo owocna. Otworzyliśmy nową kartę współpracy z Papieżem Franciszkiem – powiedział prawosławny patriarcha Konstantynopola. – Będzie to z korzyścią nie tylko dla naszych Kościołów, ale dla wszystkich ludzi”. W czasie konferencji prasowej w Stambule Bartłomiej mówił dziennikarzom, że Ojciec Święty entuzjastycznie przyjął propozycję wspólnej podróży do Jerozolimy w 2014 r. Wspomniał także, iż Papież chciałby odwiedzić Turcję. „Prezydent powinien go zaprosić i jestem pewny, że to zrobi” – podkreślił patriarcha.

Również przeor wspólnoty w Taizé uczestniczył w audiencji Papieża Franciszka dla delegacji ekumenicznych. Br. Alois wziął też udział w ingresie zwierzchnika anglikanów, abp. Justina Welby’ego. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówił o znaczeniu tych wydarzeń dla niego samego i całej wspólnoty z Taizé. Nawiązał do słów Papieża:

„Gdy przemawiał do delegacji Kościołów, podkreślił bardzo jasno, że musimy iść drogą widzialnej jedności. Ucieszyłem się, że Papież mówi o chronieniu naszego świata. Nie robił różnic. Podkreślał, że Bóg jest stwórcą wszystkich istot ludzkich, a my musimy ciągle pogłębiać nasze zaangażowanie na rzecz tych, którzy są wykluczeni i ubodzy. Duch Święty jest żywy i ożywia Kościół. To było piękne widzieć, jak Papież Franciszek jest witany na Placu św. Piotra. Byłem tam razem z tysiącami innych ludzi. Witała go też bardzo licznie młodzież. Możemy mieć nadzieję, że zarówno nowy Papież, jak i arcybiskup Canterbury będą trafiali do młodych ludzi”.

ac/ rv, turkishpress

Cierpienia i nadzieje Bliskiego Wschodu w Drodze Krzyżowej w Koloseum


W Wielki Piątek Papież Franciszek poprowadzi swą pierwszą Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum. Tegoroczne rozważania na prośbę Benedykta XVI napisała libańska młodzież wraz z patriarchą maronickim.

„Wojny, przemoc, niespełnione oczekiwania młodzieży, która nie widzi nadziei, ból migracji, poczucie braku bezpieczeństwa – są to kwestie, o których powiemy. Wspólnota międzynarodowa nie troszczy się o to, by rozwiązywać problemy wynikające z braku pokoju na świecie i braku sprawiedliwości – podkreśla kard. Béchara Boutros Raï. – My na Bliskim Wschodzie codziennie przeżywamy wielką tragedię narodu palestyńskiego, dramat wojny w Syrii, stawiamy czoło islamskiemu fundamentalizmowi. Jest cierpienie, ale te rozważania chcą ukazać horyzont nadziei. W wielu naszych kościołach Droga Krzyżowa nie kończy się na «Złożeniu Pana Jezusa do grobu». Po tej stacji rozważamy «Zmartwychwstanie». Cierpimy, umieramy, by zmartwychwstać”.

bz/ rv

Jerozolima: powstaje muzeum chrześcijaństwa


Pierwsze muzeum mówiące o korzeniach i dniu dzisiejszym chrześcijaństwa w Ziemi Świętej powstaje w Jerozolimie. Będzie to kompleks wystawienniczy zajmujący ponad 2 tys. metrów kwadratowych. „Złożą się na niego trzy muzea: archeologiczne, multimedialne i historyczne, które ukażą początki i rozwój tamtejszego chrześcijaństwa” - mówi pomysłodawca inicjatywy, przełożony Kustodii Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa.

„W Jerozolimie znajdujemy ślady obecności chrześcijańskiej jednak nie ma żadnego miejsca, które w sposób systematyczny opowiadałoby jego dzieje poczynając od początków po dzień dzisiejszy. To jest główny powód tworzenia tego ośrodka – podkreśla o. Pizzaballa. – Drugim są przybywający tu pielgrzymi, ale i ludzie mieszkający na stałe. Chcemy ukazać im bogactwo naszej obecności na tym terenie, pokazać nie tylko historię, ale i dzień dzisiejszy chrześcijan. Kompleks ten będzie otwarty dla każdego: dla chrześcijan, żydów, muzułmanów, niewierzących. Zależy nam, by w pozytywny sposób, nie wchodząc w polemiki, opowiedzieć dzieje chrześcijaństwa, które należą też do historii Izraela”.

Otwarcie w Jerozolimie muzeum poświęconego obecności chrześcijańskiej w Ziemi Świętej ma nastąpić w 2015 r.

bz/ rv

Apel bliskowschodnich patriarchów katolickich o dialog muzułmanów i chrześcijan


Przed odlotem do Castel Gandolfo Ojciec Święty przyjął katolickiego patriarchę koptyjskiego. Ibrahim Isaac Sidrak wraz z innymi patriarchami obrządków wschodnich przebywa w tych dniach w Rzymie w związku z rozpoczęciem nowego pontyfikatu. 19 marca przed Mszą inauguracyjną modlili się oni razem z Papieżem przy grobie św. Piotra.

Przy tej okazji zwierzchnicy wschodnich katolików spotkali się 18 marca w rzymskiej bazylice Matki Bożej in Cosmedin. Znajduje się tam rezydencja patriarchy melchickiego Grzegorza III. Patriarchowie – obok wspomnianych również ormiański, syryjski, maronicki i chaldejski, a także łaciński z Jerozolimy – podpisali wspólny apel.

Hierarchowie zapewniają o modlitwie za Ojca Świętego, któremu złożyli gratulacje w imieniu własnym i synodów swoich Kościołów patriarchalnych. Proszą Boga, by Franciszek „mógł podjąć wyzwania stojące przed Kościołem na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie życie chrześcijan jest zagrożone, a ich przyszłość niepewna”. Patriarchowie omówili alarmujące sytuacje przeżywane w ich krajach, troszcząc się o niepokoje i cierpienia swych wiernych oraz wszystkich rodaków. Odrzucając przemoc i wzywając do pokojowego rozwiązywania konfliktów, potępiają porwania, torturowanie, zabójstwa i ataki na miejsca święte. Wyrażają solidarność uchodźcom i przesiedleńcom, zwłaszcza w Syrii. Zapewniają o swej współpracy z organizacjami humanitarnymi celem poprawy tragicznej sytuacji. Popierają dążenie do reform politycznych, społecznych i gospodarczych. W imię praw obywatelskich wspólnych muzułmanom i chrześcijanom katoliccy patriarchowie wzywają mieszkańców świata arabskiego, by ubogacali społeczeństwa wartościami duchowymi, podtrzymując dialog między religiami i cywilizacjami, jaki zawsze był tam obecny.

ak/ rv, en.lpj.org

Papież Franciszek oczekiwany w Ziemi ŚwiętejŁaciński patriarcha Jerozolimy zaprosił Papieża Franciszka do Ziemi Świętej. Abp Fouad Twal poinformował o tym tamtejszą sekcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przy okazji opowiedział, jak poznał się z przyszłym Biskupem Rzymu, odwiedzając przed dwoma laty diasporę palestyńską w jego ojczyźnie. W rozmowie z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires mógł stwierdzić, że kard. Jorge Bergoglio bardzo dobrze zna sytuację Palestyńczyków tak w Argentynie, jak i w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Patriarcha Twal uważa, że Franciszek będzie chciał odwiedzić Ziemię Świętą podobnie jak jego poprzednicy. Poza tym znany jest jako „Papież ubogich”, a na Bliskim Wschodzie, teraz zwłaszcza w Syrii, wielu cierpi ubóstwo.

Oprócz zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego w Ziemi Świętej Papieża zaprosili tam również najwyżsi przywódcy polityczni: prezydenci Izraela Szymon Peres i Palestyny Abu Mazen. Obaj podkreślili przy tym, że Franciszek może przyczynić się do pokoju na Bliskim Wschodzie. A patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zaproponował, by papieska wizyta odbyła się w przyszłym roku, kiedy przypada 50-lecie historycznej podróży Pawła VI.

Łzy papieża na wieść o irackich męczennikach


pb (KAI/SIR) / pm, Watykan, 2013-03-24

Gdy opowiadałem o prześladowanym Kościele w Iraku, o jego 950 męczennikach i 57 zaatakowanych kościołach, zobaczyłem łzy spływające po twarzy papieża Franciszka - powiedział chaldejski patriarcha Babilonii Ludwik Rafał I (Louis Raphaël I Sako).

W rozmowie z włoską agencją SIR skomentował swe dwudziestominutowe spotkanie z Ojcem Świętym z 21 marca.

Nowego papieża nazwał ojcem, bliskim ludziom, pasterzem pełnym dobroci. - Franciszek jest ojcem, który niesie Ewangelię dzisiejszym ludziom. To, co wiedzieliśmy w tych pierwszych dniach [pontyfikatu - KAI] jest nieustanną katechezą złożoną z prostych gestów i słów, tak jak zwykł robić Jezus, który mówił wprost do ludzkich serc, z użyciem takich pojęć jak: służba, łagodność, miłosierdzie, przyjmowanie, pomoc, przebaczenie. To jest istota Ewangelii. Papież odczuwa niepokój o niesienie Ewangelii dzisiejszym ludziom i o to, jak mówić o pokoju i miłości - zaznaczył patriarcha rezydujący w Bagdadzie.

Ujawnił, że zaprosił papieża do Iraku i otrzymał pozytywną odpowiedź. - Czekamy na niego. Irak go potrzebuje. Iraccy chrześcijanie potrzebują jego obecności, by umocnić się w wierze i nadziei - dodał zwierzchnik katolickiego Kościoła obrządku chaldejskiego.

Łzy papieża na wieść o irackich męczennikach

Boko Haram zniszczyło 50 kościołów


(KAI/RV) / pm, Abudża, 2013-03-22

Islamska sekta Boko Haram zniszczyła 50 z 52 kościołów katolickich w nigeryjskiej diecezji Maiduguri, nie jest jednak w stanie osłabić wiary tamtejszych katolików.

Będą oni nadal się modlić, pod gołym niebem, na deszczu i słońcu, przy swoich zniszczonych świątyniach – zapowiedział podczas nabożeństwa o. Jerome Ituah OCD, proboszcz jednej z parafii w stolicy kraju, Abudży.

Duchowny odwiedził diecezję, w której islamscy rebelianci dokonali wyjątkowo wielu zniszczeń i profanacji katolickich świątyń. Zachęcał wiernych do modlitwy w intencji pokoju, by podobne incydenty nie powtórzyły się także w innych miejscach.

Boko Haram zniszczyło 50 kościołów

czwartek, 21 marca 2013

Bartłomiej do Franciszka: w przyszłym roku w Jerozolimie, a wcześniej w Konstantynopolu


„Spotkajmy się w przyszłym roku w Jerozolimie”. Takie zaproszenie miał skierować do Papieża na wczorajszym spotkaniu prywatnym Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola – informuje agencja misyjna Asianews. Właśnie na początku przyszłego roku minie 50 lat od spotkania Pawła VI i patriarchy Atenagorasa w czasie pierwszej w historii papieskiej podróży do Ziemi Świętej. Ponadto Bartłomiej zaprosił Franciszka do odwiedzenia prawosławnego patriarchatu Konstantynopola w dniu jego patrona św. Andrzeja Apostoła, czyli 30 listopada.

ak/ rv, asianewsas

Patriacha Sako: Papież zgodził się przyjechać na Bliski Wschód


Papież Franciszek obiecał przyjechać na Bliski Wschód – powiedział Radiu Watykańskiemu patriarcha Kościoła chaldejskiego Louis Sako. Dziś rano został on przyjęty przez Papieża. Jak wyznał, sam poprosił o tę audiencję. Chciałem mu zwrócić uwagę, by w swych wystąpieniach więcej uwagi zwracał na muzułmanów. Kiedy mówi się o dialogu z Żydami, trzeba też wspomnieć o islamie, bo to ułatwia nam później wzajemne relacje – powiedział patriarcha.

„Powiedziałem Papieżowi, że już samo jego imię jest bardzo wymowne – ujawnił abp Sako. – Św. Franciszek przybył na Bliski Wschód i spotykał się z muzułmanami. Proszę was o to samo. Potrzebujemy Ojca Świętego, jego obecności i bliskości, zachęty, abyśmy mogli tam wytrwać i świadczyć o Ewangelii. Odpowiedział, że w pełni się ze mną zgadza i że do nas przyjedzie” – powiedział chaldejski patriarcha.

kb/ rv

Papież i Bartłomiej I spotkają się w Jerozolimie?


ts (KAI) / br, Rzym, 2013-03-21

Papież Franciszek i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I pragną w przyszłym roku wspólnie odwiedzić Jerozolimę.

Propozycję honorowego zwierzchnika prawosławia papież przyjął z zadowoleniem - poinformowała 21 marca włoska agencja misyjna „AsiaNews”. Spotkanie to ma nawiązywać do pierwszego od 1054 roku spotkania papieża z patriarchą Konstantynopola - przed 50 laty w Jerozolimie, w styczniu 1964 roku. Spotkali się wówczas papież Paweł VI i patriarcha Atenagoras. Wydarzenie to zainicjowało dialog ekumeniczny obydwu stron.

Bartłomiej I uczestniczył 19 marca w uroczystej Mszy św. rozpoczynającej pontyfikat papieża Franciszka i dzień później spotkał się oficjalnie z nowym papieżem. Podczas tej audiencji, jak doniosły media, mówiono również o wizycie papieża w siedzibie Bartłomieja I w stambulskim Fanarze. Oficjalne zaproszenie zostanie przesłane drogą dyplomatyczną.

Obaj zwierzchnicy Kościołów postanowili także rozwijać wspólne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Patriarcha Bartłomiej miał zachęcić, aby wspólnie z papieżem dokonali otwarcia wystawy poświęconej ochronie rzeczywistości stworzonej. Wystawa planowana jest na 2015 rok na Górze Atos. Media poinformowały, że w późniejszym okresie wystawa zostanie przeniesiona do Pałacu Kwirynalskiego w Rzymie.

Papież i Bartłomiej I spotkają się w Jerozolimie?

Papież Franciszek wita patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I

Zdjęcie opublikowane przez biuro prasowe Watykanu 20 marca 2013.

Papież Franciszek wita patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I podczas prywatnej audiencji w Watykanie. Bartłomiej był pierwszym patriarchą Konstantynopola, który uczestniczył w inauguracji papieskiej od 1054, gdy wschodnie i zachodnie połowy chrześcijaństwa rozdzieliły się w "Wielkiej Schizmie". Źródło: AFP

Zdjęcie: HANDOUT picture released by the Vatican press office on March 20, 2013 shows Pope Francis greeting the Ecumenical Patriarch Bartholomew I during a private audience at the Vatican. Bartholomew was the first patriarch of Constantinople to attend a papal inauguration since 1054 when the eastern and western halves of Christendom split in the "Great Schism". Source: AFP

Mocno pragnę kroczyć nadal drogą dialogu i współpracy - spotkanie ekumeniczne 20.03.2013

Drodzy Bracia i Siostry,

Przede wszystkim serdecznie dziękuję za to, co powiedział nam mój brat Andrzej. Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję!

Szczególną radość sprawia mi dzisiejsze spotkanie z wami – delegatami Kościołów prawosławnych, Kościołów orientalnych i wspólnot kościelnych Zachodu. Dziękuję wam, że zechcieliście wziąć udział w uroczystości wyznaczającej początek mojej posługi jako Biskupa Rzymu i Następcy Piotra.

Wczoraj rano, podczas Mszy świętej, w waszych osobach dostrzegłem duchowo obecność reprezentowanych przez was wspólnot. Tak więc w tym przejawie wiary, wydawało mi się, iż przeżywam w sposób jeszcze bardziej przynaglający modlitwę o jedność wszystkich wierzących w Chrystusa, a jednocześnie dostrzegam w tym w pewnym stopniu zapowiedź owej pełnej realizacji, która zależy od planu Boga i naszej lojalnej współpracy.

Rozpoczynam swoją posługę apostolską w tym roku, który mój czcigodny poprzednik, Benedykt XVI, z naprawdę natchnioną intuicją ogłosił w Kościele katolickim Rokiem Wiary. Dzięki tej inicjatywie, którą pragnę kontynuować, mając nadzieję, że będzie ona bodźcem dla drogi wiary wszystkich, chciał on uczcić 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, proponując swego rodzaju pielgrzymkę ku temu, co dla każdego chrześcijanina jest najistotniejsze: osobistego i przemieniającego związku z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Właśnie chęć głoszenia tego nieustannie aktualnego skarbu wiary ludziom naszych czasów jest istotą orędzia soborowego.

Wraz z wami nie mogę zapomnieć tego, co oznaczał ów Sobór dla drogi ekumenicznej. Chciałbym przypomnieć słowa błogosławionego Jana XXIII, którego 50. rocznicę śmierci niebawem będziemy wspominać, wypowiedziane w jego pamiętnym przemówieniu inauguracyjnym: „Kościół Katolicki uważa za swój obowiązek aktywne działanie, aby spełniła się wielka tajemnica tej jedności, o jaką Jezus Chrystus prosił w żarliwej modlitwie Ojca Niebieskiego w obliczu zbliżającej się Jego krwawej Ofiary. Kościół cieszy się błogim pokojem, wiedząc dobrze, że jest głęboko złączony z Chrystusem w owych modlitwach” (AAS 54 [1962], 793). Tyle papież Jan.

Przywódcy religijni u papieża


2013-03-20 14:20 KAI

Kościół katolicki jest świadom doniosłości wspierania przyjaźni i szacunku między ludźmi różnych tradycji religijnych oraz odpowiedzialności za niesienie światu świadectwa o Najwyższym. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek w przemówieniu do przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz innych religii, które odbyło się 20 marca w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Spotkanie rozpoczęło się z ponad półgodzinnym opóźnieniem, spowodowanym przedłużającymi się wcześniejszymi rozmowami Ojca Świętego z innymi jego gośćmi. Gdy Franciszek wszedł do sali, powitały go burzliwe oklaski zebranych, po czym przemówienie powitalne w imieniu zaproszonych gości wygłosił honorowy przywódca prawosławia, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

W dłuższym przemówieniu wyraził on szacunek dla poprzedniego papieża - Benedykta XVI i dla jego zasług dla ekumenizmu. Następnie wspomniał o dotychczasowych osiągnięciach na tej drodze, m.in. o dialogu międzywyznaniowym, zwłaszcza prawosławno-katolickim. Odniósł się również do trwającego obecnie kryzysu gospodarczego, który stawia także określone zadania i wyzwania przed Kościołami. Podkreślił doświadczenia obecnego papieża w przezwyciężaniu tej sytuacji, a zwłaszcza w pomaganiu ubogim i najbardziej potrzebującym. Zwrócił uwagę na wybór prostoty, jakiego już wcześniej dokonał arcybiskup i kardynał Jorge M. Bergoglio i który już obecnie dał o sobie znać na początku nowego pontyfikatu.

Następnie głos zabrał Ojciec Święty. Podziękował swym gościom za przybycie, podkreślając, że ich obecność na wczorajszej Mszy św. rozpoczynającej jego posługę w Kościele i na dzisiejszym spotkaniu pozwala przeżyć "w sposób jeszcze bardzie przynaglający modlitwę o jedność wszystkich wierzących w Chrystusa". Jednocześnie jest to, zdaniem mówcy, "w pewnym stopniu zapowiedź owej pełnej realizacji, która zależy od planu Boga i naszej lojalnej współpracy".


Przywódcy religijni u papieża

Nowe życie gruzińskiego Kościoła

Anna Mikołajczyk-Kłębek (KAI Tbilisi) / br, Tbilisi, 2013-03-20

„Dzisiaj kościół katolicki w Gruzji odradza się. Boryka się w związku z tym z wieloma trudnościami: nie ma odpowiedniej liczby miejscowych kapłanów, struktury kościelne nie są jeszcze do końca ukształtowane. Jest to sytuacja podobna do tej panującej w innych krajach byłego ZSRR” – ocenił w rozmowie z KAI abp Marek Solczyński, nuncjusz apostolski w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie.

Porównał sytuację Kościoła katolickiego w Gruzji, do tej panującej w innych krajach byłego Związku Radzieckiego. - Na początku księża katoliccy, którzy przyjechali do Gruzji stanęli przed podstawowym zadaniem: odszukać katolików i pomóc im w praktykowaniu wiary publicznie, ucząc nierzadko wyrażania zapomnianych form pobożności – zaznaczył arcybiskup.

Przypomniał, że w ZSRR kościoły były niszczone, albo przeznaczane na inne cele. - Okres 70 lat oznacza czas trzech pokoleń, to zbyt długa przerwa, aby dziadowie mogli przekazać praktyki wiary swoim wnukom. Z braku własnych świątyń, nierzadko katolicy zaczynali uczęszczać do kościoła prawosławnego, bo akurat ten był otwarty w pobliżu – podkreślił nuncjusz.

Z różnych źródeł wynika, że na terenie Gruzji żyje dzisiaj od 50 do 100 tys. katolików. To tylko 1,5 proc. 4,6-milionowej populacji Gruzinów, którzy w większości są wyznania prawosławnego. Działa dwanaście świątyń katolickich. Przedstawiciele Kościoła katolickiego dążą też do odzyskania, m.in. pięciu kościołów przejętych przez Kościół prawosławny. Pod koniec ubiegłego roku udało się odbudować świątynię katolicką w Achalcyche w regionie Samche–Dżawachetii, gdzie żyje najwięcej katolików. Przy tej świątyni został wzniesiony klasztor sióstr benedyktynek – pierwszy i jak dotąd jedyny ośrodek życia kontemplacyjnego na terenie całego Zakaukazia. W sąsiedniej miejscowości Wale, katolików jest prawie 80 proc.
Nowe życie gruzińskiego Kościoła

Jerozolima dziękuje za Franciszka


2013-03-20 19:51 RADIO WATYKAŃSKIE

W Bazylice Zmartwychwstania została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna

W dziękczynienie za wybór nowego Papieża włączyli się chrześcijanie w Izraelu i Palestynie. Szczególnie franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej cieszą się, że przyjął on imię Franciszek.

W Bazylice Zmartwychwstania została odprawiona uroczysta Msza dziękczynna za wybór nowego Papieża Franciszka oraz w intencji jego pontyfikatu. Przewodniczył jej łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal. Kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa wygłosił homilię, a nuncjusz w Izraelu i delegat apostolski w Jerozolimie abp Giuseppe Lazzarotto skierował specjalne przesłanie do Ojca Świętego w imieniu lokalnego Kościoła-Matki w Ziemi Świętej. W Mszy przy Bożym Grobie uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni, osoby konsekrowane, jak również liczni miejscowi wierni i pielgrzymi.

Dla Kustodii dodatkowym zobowiązującym motywem do wdzięczności Panu Bogu za wybór Papieża Bergoglio jest wieloletnia znajomość i współpraca z nim. Franciszkanie Kustodii Ziemi Świętej prowadzą bowiem, i to już od 1882 r., działalność duszpasterską i edukacyjną przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia z Syjonu w stolicy Argentyny Buenos Aires, gdzie był on arcybiskupem.

Jerozolima dziękuje za Franciszka

Audiencje prywatne Papieża Franciszka


2013-03-20 17:50 RADIO WATYKAŃSKIE

Papieskie spotkanie z przedstawicielami bratnich Kościołów i wspólnot kościelnych oraz międzynarodowych organizacji ekumenicznych poprzedziły audiencje prywatne. Na pierwszej z nich Papież Franciszek przyjął prezydent Brazylii Dilmę Roussef, poświęcając jej ponad pół godziny.

Drugą osobistością przyjętą przez Ojca Świętego był patriarcha Bartłomiej I. Przybycie duchowego zwierzchnika prawosławia na inaugurację pontyfikatu katolickiego papieża, w tym przekazanie mu znaku pokoju w czasie Mszy, jest powszechnie uważane za ewenement i znak szczególnych oczekiwań ekumenicznych. Ze swej strony patriarcha Konstantynopola uznał wybór kard. Jorge Bergoglio na stolicę Piotrową za „natchniony przez Boga”. Wspomniał o czekających nowego Papieża „wielkich zadaniach dotyczących jedności”. Z szacunkiem też przypomniał Benedykta XVI jako człowieka „wielkiej wiedzy teologicznej i miłości”.

Papież Franciszek przyjął ponadto na prywatnych audiencjach odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne patriarchatu moskiewskiego metropolitę Hilariona Ałfiejewa oraz przedstawiciela Latynoamerykańskiego Kongresu Żydów Claudio Epelmana.

Audiencje prywatne Papieża Franciszka

Zdecydowane "tak" dla dialogu


kg (KAI) / br, Watykan, 2013-03-20

Kościół katolicki jest świadom doniosłości wspierania przyjaźni i szacunku między ludźmi różnych tradycji religijnych oraz odpowiedzialności za niesienie światu świadectwa o Najwyższym. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek w przemówieniu do przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz innych religii.

Spotkanie odbyło się 20 marca w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Rozpoczęło się ono z ponad półgodzinnym opóźnieniem, spowodowanym przedłużającymi się wcześniejszymi rozmowami Ojca Świętego z innymi jego gośćmi. Gdy Franciszek wszedł do sali, powitały go burzliwe oklaski zebranych, po czym przemówienie powitalne w imieniu zaproszonych gości wygłosił honorowy przywódca prawosławia, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

W dłuższym przemówieniu wyraził on szacunek dla poprzedniego papieża - Benedykta XVI i dla jego zasług dla ekumenizmu. Następnie wspomniał o dotychczasowych osiągnięciach na tej drodze, m.in. o dialogu międzywyznaniowym, zwłaszcza prawosławno-katolickim. Odniósł się również do trwającego obecnie kryzysu gospodarczego, który stawia także określone zadania i wyzwania przed Kościołami. Podkreślił doświadczenia obecnego papieża w przezwyciężaniu tej sytuacji, a zwłaszcza w pomaganiu ubogim i najbardziej potrzebującym. Zwrócił uwagę na wybór prostoty, jakiego już wcześniej dokonał arcybiskup i kardynał Jorge M. Bergoglio i który już obecnie dał o sobie znać na początku nowego pontyfikatu.

Następnie głos zabrał Ojciec Święty. Podziękował swym gościom za przybycie, podkreślając, że ich obecność na wczorajszej Mszy św. rozpoczynającej jego posługę w Kościele i na dzisiejszym spotkaniu pozwala przeżyć "w sposób jeszcze bardzie przynaglający modlitwę o jedność wszystkich wierzących w Chrystusa". Jednocześnie jest to, zdaniem mówcy, "w pewnym stopniu zapowiedź owej pełnej realizacji, która zależy od planu Boga i naszej lojalnej współpracy".

Zdecydowane "tak" dla dialogu

Jerozolima: dziękczynna Msza za wybór Papieża Franciszka


W dziękczynienie za wybór nowego Papieża włączyli się chrześcijanie w Izraelu i Palestynie. Szczególnie franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej cieszą się, że przyjął on imię Franciszek.

W Bazylice Zmartwychwstania została odprawiona uroczysta Msza dziękczynna za wybór nowego Papieża Franciszka oraz w intencji jego pontyfikatu. Przewodniczył jej łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal. Kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa wygłosił homilię, a nuncjusz w Izraelu i delegat apostolski w Jerozolimie abp Giuseppe Lazzarotto skierował specjalne przesłanie do Ojca Świętego w imieniu lokalnego Kościoła-Matki w Ziemi Świętej. W Mszy przy Bożym Grobie uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni, osoby konsekrowane, jak również liczni miejscowi wierni i pielgrzymi.

Dla Kustodii dodatkowym zobowiązującym motywem do wdzięczności Panu Bogu za wybór Papieża Bergoglio jest wieloletnia znajomość i współpraca z nim. Franciszkanie Kustodii Ziemi Świętej prowadzą bowiem, i to już od 1882 r., działalność duszpasterską i edukacyjną przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia z Syjonu w stolicy Argentyny Buenos Aires, gdzie był on arcybiskupem.


J. Kraj OFM

Światowa Federacja Luterańska: solidarność z Franciszkiem w służbie ubogim


Troska o ubogich jest wspólną sprawą, która łączy luteranów z Papieżem – uważają przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej. Uczestniczyli oni w Mszy inaugurującej pontyfikat.

„Nikogo nie można zagubić – to jest główne przesłanie Chrystusowej Ewangelii – powiedział bp Munib Younan. – Miłosierna służba ubogim, pełniona przez różne wyznania, jest fascynującą drogą dawania świadectwa temu przesłaniu” – dodał przewodniczący Federacji Luterańskiej.

Palestyński biskup ewangelicki zaznaczył także, że Watykan i Światowa Federacja Luteran nie tylko komunikują się między sobą, ale także współpracują, opierając się na wspólnych przekonaniach wynikających z wiary. „Musimy kontynuować drogę dialogu i służby na tym świecie, rozeznając wspólnie sposoby, jakimi możemy nieść Boskie przesłanie o sprawiedliwości, pokoju i pojednaniu” – dodał przewodniczący federacji.

Natomiast sekretarz generalny federacji zwrócił uwagę, że Papież Franciszek jest dobrze znany argentyńskim luteranom. „To obiecujący punkt wyjścia do dalszego pogłębiania naszych relacji na szczeblu światowym – stwierdził pastor Martin Junge. – W życiu bym nie pomyślał, że będę mógł rozmawiać z Papieżem w moim ojczystym języku hiszpańskim” – dodał duchowny.


tr/ rv

Munib Younan - biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej


Munib Younan (arab. منيب يونان; ur. 18 września 1950 w Jerozolimie) – palestyński duchowny luterański, biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej (ELCJHL).

Munib Younan urodził się 18 września 1950 roku w Jerozolimie jako syn Andrii Younana i Alice Qandalaft. W latach 1972–1976 studiował teologię na Uniwersytecie w Helsinkach. 30 maja 1976 roku został ordynowany na prezbitera w Kościele Zbawiciela w Jerozolimie. W latach 1976–1979 był pastorem pomocniczym Kościoła Zbawiciela, następnie był pastorem parafii w Bajt Dżala i Ramallah. W latach 1990–1998 był przewodniczącym Synodu ELCJHL, a 5 stycznia 1998 roku został konsekrowany na biskupa Kościoła. 24 lipca 2010 roku został wybrany na przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej.

Jest zaangażowany w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i dialog międzyreligijny. Dokonał pierwszego tłumaczenia Konfesji Augsburskiej na język arabski.

Od 1980 roku jest żonaty z Suad Yacoub, ma troje dzieci.

www.elcjhl.org

Munib Younan

Papież Franciszek do delegacji wyznań i religii: krzewić przyjaźń i szacunek między ludźmi różnych tradycji religijnych


Obecność delegacji ekumenicznych na inauguracji pontyfikatu jest znakiem przynaglającym do dalszych wysiłków na rzecz widzialnej jedności chrześcijaństwa. Jest to tym ważniejsze, że zbiegło się z obchodzonym w Kościele katolickim Rokiem Wiary, który proponuje swoiste pielgrzymowanie do tego, co istotne, czyli do osobistej relacji z Chrystusem. Mówił o tym Papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, którzy przybyli na wczorajsze uroczystości do Rzymu. Przypomniał przy tym słowa bł. Jana XXIII o obowiązku działania, „aby spełniła się wielka tajemnica jedności, o którą Jezus Chrystus prosił w żarliwej modlitwie Ojca Niebieskiego w przeddzień Swej krwawej Ofiary”.

„Tak, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, czujmy się wszyscy wewnętrznie zjednoczeni z modlitwą naszego Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy, z Jego wezwaniem: ut unum sint. Prośmy miłosiernego Ojca, abyśmy żyli w pełni tą wiarą, którą otrzymaliśmy jako dar w dniu naszego chrztu, i abyśmy mogli o niej świadczyć swobodnie, radośnie i odważnie. To będzie nasza najlepsza służba sprawie jedności chrześcijan, służba nadziei dla świata wciąż jeszcze naznaczonego podziałami, konfliktami i rywalizacją. Im bardziej będziemy wierni Jego woli w myślach, słowach i czynach, tym bardziej realnie i istotnie będziemy zmierzali ku jedności” – powiedział Papież.

Papież ponowił też zapewnienie, że tak jak jego poprzednicy pragnie zdecydowanie kontynuować proces dialogu ekumenicznego. Podobną wolę wyraził w odniesieniu do dialogu międzyreligijnego, zwracając się do delegacji wspólnot niechrześcijańskich.


wtorek, 19 marca 2013

Bratnie Kościoły na inauguracji pontyfikatu


st, pb (KAI) / br, Watykan, 2013-03-19

We Mszy św. rozpoczynającej pontyfikat papieża Franciszka uczestniczyli wysocy przedstawiciele bratnich Kościołów, w tym duchowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej, zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, katolikos Garegin II oraz przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion.

Obecne były 33 delegacje chrześcijańskie, w tym 14 Kościołów Wschodnich, 10 z Zachodu i 3 organizacje ekumeniczne. Wśród przybyłych był też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów pastor Olav Fykse Tveit i arcybiskup Yorku, John Sentamu z Kościoła anglikańskiego.
Byli także przedstawiciele innych religii, w tym 16 reprezentantów judaizmu (z Rzymu, Izraela, Światowego Kongresu Żydów i Ligi przeciw Zniesławieniu), a także reprezentanci muzułmanów, buddystów, sikhów i dżinistów.

Bratnie Kościoły na inauguracji pontyfikatu

Kanon Pokutny św. Andrzeja z KretyIRMOS: Wspomożycielem i obrońcą stał mi się ku zbawieniu.
Ten Bogiem moim i chwalić Go będę.
Bóg ojca mego - wywyższać Go będę,
Chwalebnie bowiem pochwalony jest.

Refren: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną.
Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów
Nędznego życia mego? Jakiż początek skargi
Żałosnej dzisiaj uczynię, o Chryste?
O miłosierny, udziel win moich odpuszczenia!

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną.

Nuże, duszo nędzna, razem z ciałem swoim,
Wyspowiadaj się Stwórcy wszech rzeczy,
A na przyszłość od dawnej wstrzymaj się pogardy
I ofiaruj pokuty swojej Bogu łzy.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną.

Praojca Adama z zapałem naśladowałem
W przestępstwie i poznałem, żem ogołocił się sam
Z Boga, z królestwa wiecznego
I ze szczęścia z powodu mych grzechów.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną.

Święty Andrzej z Krety


Święty Andrzej z Krety, znany również jako Andrzej z Jerozolimy, cs. Swiatitiel Andrej, archijepiskop Kritskij (ur. ok. 650 w Damaszku, zm. 4 lipca 712, 726 lub 740) – biskup Gortyny na Krecie, teolog, twórca kanonu oraz homilii, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Jego rodzice byli chrześcijanami. Był niemy od urodzenia aż do siedmiu lat, kiedy zgodnie z przekazami hagiografów został cudownie uzdrowiony po przyjęciu Komunii Świętej. W wieku czternastu lat rozpoczął praktyki duchowe mające przygotować go do stanu kapłańskiego w Ławrze Świętego Sawy Uświęconego nieopodal Jerozolimy, gdzie będąc gorliwym uczniem szybko zwrócił na siebie uwagę przełożonych. Teodor, locum tenens Prawosławnego patriarchatu Jerozolimy (745 - 770) powołał go na stanowisko archidiakona i posłał go do Konstantynopola jako oficjalnego przedstawiciela na Sobór konstantynopolitański III (680-681) zwołany przez cesarza bizantyńskiego Konstantyna IV Pogonatosa w celu walki z herezją monoteletyzmu.


Andrew of Crete (fresco).jpg

Spotkanie dwóch patriarchów Teodorów


Autor: Dominika Kovačević / 10.01.2013

We wtorek, 25 grudnia 2012 roku, w siedzibie greckiego patriarchatu Aleksandrii miało miejsce spotkanie dwóch patriarchów, którzy noszą imię Teodora II – greckiego zwierzchnika Cerkwi aleksandryjskiej oraz nowego papieża koptyjskiego. Po kilku wiekach, a zarazem po raz czwarty w historii, dwóch współczesnych sobie ortodoksyjnych papieży Aleksandrii ma takie samo imię. Do podziału na Kościoły prawosławne („Eastern Orthodox”) i Ortodoksyjno Orientalne („Oriental Orthodox”), do których zalicza się Cerkiew koptyjska, doszło w V wieku w wyniku sporu na tle politycznym i nieporozumień językowych, choć oficjalnym powodem było oskarżenie orientalnych prawosławnych o herezję monofizytyzmu. Dopiero po upływie kilku stuleci okazało się ono niesłuszne, jednakże do oficjalnego zjednoczenia wciąż nie doszło, choć na poziomie parafialnym istnieje jedność eucharystyczna pomiędzy obydwiema grupami Cerkwi.

Turcja: odkryto cerkiew z XIII wieku


Autor: Dominika Kovačević / 14.01.2013


W południowo-zachodniej części Anatolii, w miejscowości Demre, zwanej kiedyś Mirą Licyjską, odkryto dobrze zachowaną kaplicę z XIII wieku, o czym jako pierwszy doniósł poczytny New York Times. Prace archeologiczne rozpoczęły się w tym miejscu już w 2009 roku, a trwały tak długo, ponieważ badacze musieli się przekopać przez 18 metrów mułu, by dotrzeć do fundamentów cerkwi. W kaplicy odkryto między innymi fresk przedstawiający Chrystusa, okno w kształcie krzyża oświetlające stół ołtarzowy oraz kilka przedmiotów z początku XIV wieku, czyli czasu, kiedy Turcy stopniowo podbijali ten obszar należący niegdyś do Imperium Bizantyjskiego. Z kolei na wyższym poziomie kaplicy, wybudowanym już właśnie przez Turków, nie znaleziono nic. Już w okresie powstania tej cerkwi Mira była miastem niemalże zupełnie opuszczonym, a do jej budowy wykorzystano odpowiednio przetworzone kamienie z okolicznych budynków. Dopiero pod władzą Osmanów miasteczko ponownie się zaludniło, jednakże już nigdy nie odzyskało znaczenia, jakie miało w starożytności i wczesnym średniowieczu. Obecnie Demre liczy około 25 tysięcy mieszkańców.

Patriarcha Cyryl gratuluje papieżowi Franciszkowi


Autor: Stefan Dmitruk / 14.03.2013

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl pogratulował listownie wybranemu wczoraj nowemu zwierzchnikowi Kościoła rzymskokatolickiego – papieżowi Franciszkowi – podaje cerkiew.info.

Rosyjski hierarcha w depeszy z gratulacjami skierowanymi do nowego papieża stwierdził: „Przy Waszym poprzedniku – papieżu Benedykcie XVI – relacje między Cerkwią rosyjską i Kościołem rzymskokatolickim otrzymały nowy impuls i charakteryzowały się pozytywną dynamiką. Mam nadzieję, że podczas pontyfikatu Waszej Świątobliwości relacje między naszymi Kościołami będą się rozwijać w duchu miłości braterskiej i wzajemnego szacunku”.

Patriarcha Cyryl jednocześnie podkreślił: „Przy objęciu tronu papieskiego wybraliście imię Franciszek, które przypomina o znanych świętych Kościoła katolickiego akcentujących przykład ofiarnego poświęcenia siebie dla ludzi, którzy cierpią, oraz gorliwego głoszenia Ewangelii. W tym wyraża się Wasze życzenie, aby dalej dbać o biednych i cierpiących, względem których okazaliście miłosierdzie i miłość w ciągu wielu lat służby w Argentynie, przedłużając tym samym głoszenie dzisiejszemu światu Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa. Taka służba jest również priorytetem dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a tym samym umożliwia współpracę i współdziałanie z Kościołem rzymskokatolickim”.

„Dzisiaj prawosławni i katolicy są wezwani do zjednoczenia wysiłków w celu obrony chrześcijan, którzy znajdują się w potrzebie, są nękani i prześladowani w różnych częściach świata. Wspólne działania są niezbędne, aby utrwalić tradycyjne wartości moralne we współczesnym, zsekularyzowanym, społeczeństwie” – podsumował.

Patriarchat Jerozolimy powołał archidiecezję Kataru


Autor: Dominika Kovačević / 15.03.2013

W dniu 4 marca br. Patriarchat Jerozolimy powołał nową archidiecezję, obejmującą teren Emiratu Kataru – arabskiego państwa nad Zatoką Perską, liczącego niecałe 2 miliony mieszkańców. Mimo że jest to zdecydowanie państwo o charakterze islamskim, chrześcijanie nie są tu prześladowani, ponieważ z powodu licznych inwestycji Katar jest otwarty na imigrantów z różnych krajów, choć głównie subkontynentu indyjskiego.

Obecnie w Katarze żyje kilkadziesiąt tysięcy prawosławnych, mimo że prawosławna parafia pw. św. Izaaka Syryjczyka i św. Grzegorza w Ad-Dauha (stolica Kataru) pod jurysdykcją Patriarchatu Jerozolimy ma krótką, bo dziewięcioletnią historię – wcześniej nabożeństwa były sprawowane okazjonalnie przez dojeżdżających kapłanów. Parafianie są przedstawicielami różnych narodowości: cypryjskiej, greckiej, rosyjskiej i rumuńskiej, choć zdają się przeważać Arabowie. Parafia prowadzi zajęcia katechetyczne, a ponadto działa przy niej Stowarzyszenie Prawosławnej Młodzieży oraz Stowarzyszenie dla kobiet (cs. sesreczestwo) pw. Niewast Niosących Miro. Tutaj można obejrzeć nagranie Akatystu Zwiastowania Bogurodzicy sprawowanego w katarskiej parafii.

Nowy afrykański biskup


Autor: Dominika Kovačević / 08.03.2013

Po kilkudniowej wizycie misyjno-duszpasterskiej w Tanzanii, 22 lutego, patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II udał się do Burundi – jak na Afrykę, państwa o małym terytorium, choć o dużej populacji – około ośmiu i pół miliona. Na lotnisku w stolicy kraju – Bużumburze – witany był przez prawosławne duchowieństwo oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z różnych państw. Następnego dnia papież Teodor spotkał się z wiceprezydentem Burundi Gervaisem Rufyikirim – prezydent tego państwa akurat w tym czasie był w podróży zagranicznej. Prawosławny hierarcha wyraził radość, że po raz pierwszy w życiu mógł przyjechać do Burundi, i obiecał modlitwę o pomyślność dla tego kraju.

Następnie patriarcha odwiedził cerkwie św. Arseniusza z Kapadocji oraz św. Dymitra Tsaramy (ta druga świątynia została ufundowana przez Prawosławne Centrum Misyjne w Salonikach), a także lokalne Prawosławne Centrum Misyjne, przy którym rozwijają się Szkoła Katechetyczna oraz Instytut Technologii. Kolejnym punktem dnia była doksologia w cerkwi św. Aleksego oraz wizyta w prawosławnym sierocińcu, w którym obecnie przebywa około 600 dzieci – sierot w tym kraju, wskutek licznych wojen domowych, jest bardzo wiele. W ramach sierocińca działa również szkoła podstawowa, a sam patriarcha Teodor w trakcie tej wizyty zaproponował założenie farmy, dzięki której ośrodek byłby samowystarczalny pod względem jedzenia. Władyka ofiarował nawet pieniądze na zakup pierwszych zwierząt na farmę. Dzieci przywitały dostojnego gościa śpiewami i zrobionymi przez siebie podarunkami.


Wizyta papieża Aleksandrii Teodora II w Tanzanii


Autor: Dominika Kovačević / 07.03.2013

W dniach 15-21 lutego patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II przebywał z wizytą misyjno-duszpasterską w Tanzanii. Na lotnisku w stolicy kraju – Dar-es-Salaam – został przywitany zarówno przez licznie zgromadzonych przedstawicieli władz cerkiewnych, jak i korpusu dyplomatycznego m.in. greckiego, egipskiego i rosyjskiego. Po tym powitaniu patriarcha udał się do soboru św. Paraskewy, gdzie w ramach tzw. doksologii został przywitany przez metropolitę Irinopolis Dymitra, lokalne duchowieństwo oraz licznie zebranych wiernych różnych narodowości: nie tylko Tanzańczyków, lecz także Greków i Słowian pracujących w Tanzanii. Metropolita Dymitr nazwał wizytę papieża aleksandryjskiego „wiadomością miłości, nadziei, zachętą i błogosławieństwem” zarówno dla przedstawicieli tradycyjnych narodowości prawosławnych, jak i dla lokalnego ludu, który każdego dnia z pobożnością wstępuje do „Prawosławnej Rodziny”. Patriarcha Teodor przypomniał, że to już jego druga wizyta w tym państwie jako zwierzchnika Cerkwi aleksandryjskiej, a trzecia w życiu – ze wzruszeniem wspominał, jak 17 lat temu towarzyszył ówczesnemu papieżowi Parfeniuszowi III w podróży do Tanzanii.

W niedzielę, 17 lutego, wraz z władyką Dymitrem oraz metropolitą Mwanzy Hieronimem, patriarcha Teodor sprawował Boską Liturgię w soborze św. Paraskewy. Chór katedralny, składający się praktycznie z samych Tanzańczyków, śpiewał w sposób bizantyjski w dwóch językach: greckim i suahili – w parafiach Patriarchatu Aleksandryjskiego nabożeństwa są sprawowane zazwyczaj w dwóch językach: greckim i lokalnym, zaś melodie hymnów są bizantyjskie. W trakcie Liturgii papież Teodor udzielił także chirotesji lektorskiej trzem mężczyznom z plemienia Masajów.

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...