sobota, 23 lutego 2013

Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie - długa lista

Kościoły wschodnie – zbiorcza nazwa Kościołów chrześcijańskich mających swoje korzenie na terenach starożytnych patriarchatów: Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Właściwe Kościoły wschodnie zwane ortodoksyjnymi dzielą się na trzy grupy powstałe na skutek różnych interpretacji dogmatów chrystologicznych.

Ortodoksyjne Kościoły wschodnie
Katolickie Kościoły wschodnie
Protestanckie Kościoły wschodnie
Ortodoksyjne Kościoły wschodnie

I. Kościoły asyryjskie
Kościoły asyryjskie wyznają doktrynę przedefeską. Nie przyjęły kanonów soboru w Efezie (431). Wyznawcy Kościołów asyryjskich popularnie zwani są nestorianami.

Ryt chaldejski (wschodniosyryjski)
Asyryjski Kościół Wschodu
Asyryjski Kościół Wschodu w Indiach
Starożytny Kościół Wschodu

II. Kościoły orientalne
Kościoły orientalne wyznają doktrynę przedchalcedońską. Nie przyjęły uchwał soboru chalcedońskiego (451). Wierni tych Kościołów znani są pod nazwą monofizytów.

Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Syryjski Kościół Ortodoksyjny
Malankarski Kościół Ortodoksyjny

Ryt aleksandryjski
Koptyjski Kościół Ortodoksyjny
Etiopski Kościół Ortodoksyjny
Erytrejski Kościół Ortodoksyjny

Ryt ormiański
Apostolski Kościół Ormiański

III. Kościoły prawosławne
Chrześcijanie prawosławni przyjmują postanowienia siedmiu pierwszych soborów powszechnych (325-787). Stanowią największy odsetek wyznawców wśród wszystkich grup Kościołów wschodnich.
Na Kościół prawosławny składają się Cerkwie kanoniczne pozostające we wzajemnej łączności oraz łączności z Patriarchą Ekumenicznym Konstantynopola. Pełnoprawnymi członkami wspólnoty są Kościoły autokefaliczne, natomiast wyodrębnione organizacyjnie, ale podległe im jurysdykcyjnie są Kościoły autonomiczne.
Obok Kościołów kanonicznych istnieją również Cerkwie prawosławne o nieuregulowanym lub niejasnym statusie zwane niekanonicznymi. Kościoły te z różnych przyczyn nie posiadają wszystkich przymiotów kanoniczności i w związku z tym nie są uznawane przez wszystkie Kościoły autokefaliczne.

Ryt bizantyjski
Kościoły prawosławne - kanoniczne
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
Fiński Kościół Prawosławny
Estoński Apostolski Kościół Prawosławny
Kościół Prawosławny Krety
Samorządna Wspólnota Mnisza z Athos
Ukraiński Kościół Prawosławny USA i Diaspory
Ukraiński Kościół Prawosławny Kanady
Amerykańska Karpacko-Rosyjska Diecezja Ameryki
Patriarszy Egzarchat Prawosławnych Parafii Rosyjskiej Tradycji w Europie Zachodniej
Albańska Prawosławna Diecezja Ameryki
Patriarchat Aleksandrii i Afryki
Patriarchat Antiochii
Antiocheńska Prawosławna Archidiecezja Północnej Ameryki
Patriarchat Jerozolimy
Klasztor Świętej Katarzyny
Rosyjski Kościół Prawosławny
Japoński Kościół Prawosławny
Chiński Kościół Prawosławny
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego
Mołdawski Kościół Prawosławny
Łotewski Kościół Prawosławny
Estoński Kościół Prawosławny
Rosyjska Cerkiew Prawosławna poza granicami Rosji
Egzarchat Białoruski Patriarchatu Moskiewskiego
Gruziński Kościół Prawosławny
Serbski Kościół Prawosławny
Archidiecezja Ochrydzka
Rumuński Kościół Prawosławny
Metropolia Bessarabi
Bułgarski Kościół Prawosławny
Cypryjski Kościół Prawosławny
Grecki Kościół Prawosławny
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Albański Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Prawosławny Czech i Słowacji
Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Ameryce
Kościoły prawosławne - niekanoniczne
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego
Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Macedoński Kościół Prawosławny
Staroobrzędowcy
bezpopowcy
popowcy
Rosyjska Prawosławna Cerkiew Staroobrzędowa
Rosyjska Cerkiew Staroprawosławna
Starokalendarzowcy

Katolickie Kościoły wschodnie

Katolickie Kościoły Wschodnie pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską i uznają władzę oraz autorytet papieża. Po przyjęciu doktryny katolickiej Kościoły te zachowały liturgie Kościołów wschodnich, z których się wyodrębniły. Wyznawców tych Kościołów nazywa się katolikami wschodnimi lub unitami.

Ryt chaldejski (wschodniosyryjski)
Kościół chaldejski
Katolicki Kościół malabarski

Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Kościół syryjskokatolicki
Katolicki Kościół Malankarski
Kościół maronicki

Ryt aleksandryjski
Kościół katolicki obrządku koptyjskiego
Kościół katolicki obrządku etiopskiego

Ryt ormiański
Kościół katolicki obrządku ormiańskiego

Ryt bizantyjski
Kościoły greckokatolickie
Kościół melchicki
Grecki Kościół katolicki
Albański Kościół katolicki
Białoruski Kościół katolicki
Bułgarski Kościół katolicki
Węgierski Kościół katolicki
Italo-albański Kościół katolicki
Rumuński Kościół greckokatolicki
Rosyjski Kościół katolicki
Neounicka Cerkiew greckokatolicka
Rusińska Cerkiew greckokatolicka
Słowacka cerkiew greckokatolicka
Ukraińska cerkiew greckokatolicka

Protestanckie Kościoły wschodnie

Kościoły wschodnie doktryny anglikańskiej
Kościóły wschodnie, wywodzące się z tradycji chrześcijaństwa indyjskiego. Wyłoniły się z Kościoła malankarskiego. Zostały zreformowane pod wpływem misjonarzy brytyjskich i przyjęły doktrynę anglikańską. Pozostają w pełnej komunii ze Wspólnotą Anglikańską.
Ryt antiocheński (zachodniosyryjski)
Indyjski Kościół Mar Thoma
Niezależny Syriacki Kościół Malabaru w Thozhiyoor

Kościoły wschodnie doktryny ewangelickiej
Kościoły wschodnie wywodzące się z różnych tradycji liturgicznych, które przyjmując naukę i zasady ewangelickie pozostawiły własną liturgię. Zostały utworzone przez grupy reformatorsko nastawionych wyznawców Kościołów wschodnich lub pod wpływem działalności misjonarzy protestanckich.
Ryt bizantyjski
Ukraiński Kościół Luterański
Ryt ormiański
Ormiański Kościół Ewangelicki

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Andrzej Kerner - „Bóg urodził się na Wschodzie”

„Bóg urodził się na Wschodzie”  to zbiór reportaży, artykułów i rozmów na temat chrześcijańskiego Wschodu i Azji Środkowej. Andrzej Kerner...